Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Copywriting in Dentistry

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 1704    52  0
  1 day5 USD

  Good day !
  I will write good text for your website. Moreover, many years of copywriting experience guarantees every text the naturality and readability. As a result, you will get thoughtful structured content, ready for the effective promotion of search engines. There is experience in medical fields. The price is 70 UAH for 1000 symbols without breakdowns. Ready to discuss details.
  Доброго дня!
  Напишу якісні тексти для Вашого сайту. При цьому багаторічний досвід копірайтингу гарантує кожному тексту природність і легкість читання. У результаті Ви отримаєте продуманий структурований контент, готовий для ефективного просування пошукових систем. Є досвід у медичних темах. Ціна 70 грн за 1000 символів без пробілів. Готовий обговорити деталі.

 4. Mikita Ostrovsky Flashorder
  17330    415  1   3
  2 days5 USD

  Hello, we offer the services of the translation office "Flashorder".
  Translators with experience in translation to more than 50 language pairs. Editing and Editing. Copywriting, recruitment and writing.
  A large portfolio of works. Quality translations and websites, documents, artistic and technical texts. Writing texts on any topic.
  Ready to listen to your conditions. We always go on withdrawals.
  More comfortable and cheaper than individual translators, freelancers. We have one of the lowest and most affordable prices on the market.

  with respect,
  Professional translation agency.
  Здравствуйте, предлагаем услуги бюро переводов "Flashorder".
  Переводчики (носители) с опытом перевода на более 50 языковых пар. Вычитка, редактура. Копирайтинг, рерайтинг и написание.
  Большое портфолио работ. Качественные переводы и сайтов, документов, текстов художественных и технических. Написание текстов на любые тематики.
  Готовы выслушать ваши условия. Всегда идем на уступки.
  Удобнее и дешевле, чем отдельные переводчики, фрилансеры. У нас одни из самых низких и адекватных цен на рынке.

  С уважением,
  Услуги профессионального бюро переводов.

 5. 2785    131  0   2
  10 days55 USD

  Good day . I have been working on dentistry for 7 years. From prothesis to orthodontics: in infostyl, with organic propisation of keys.

  Applications in the portfolio of medicine 80%.

  I write in two languages, ukr and/or ros. Price: 150 UAH for 1000 Sbp
  Доброго дня. Працюю із темою стоматологія 7 років. Від протезування до ортодонтії: в інфостилі, з органічним прописуванням ключовиків.

  Прикладів у портфоліо по медицині 80%.

  Пишу двома мовами укр і/або рос. Ціна: 150 грн за 1000 сбп

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 321
   40  9

  90 days14 USD

  Look at the examples, they are in Russian, but without problems I will write and state. She worked as a dentist. I have experience. Doctor of Faith.

  https://docs.google.com/document/d/1EHGYaJU2YiaRyKJsdGGvggsmq7npZzxFR9j-jzENQaY/edit?usp=sharing
  Подивіться приклади, вони російською, але без проблем напишу і державною. Працювала помічником стоматолога. Маю досвід. Лікар за фахом.

  https://docs.google.com/document/d/1EHGYaJU2YiaRyKJsdGGvggsmq7npZzxFR9j-jzENQaY/edit?usp=sharing

 8. 374    4  0
  1 day14 USD

  Good day . I offer you my content writing services.
  I write texts in Ukrainian, Russian, and English.
  As a writer of articles, I have experience in writing quality and informative texts on a variety of topics. I always try to explore the topic and find interesting facts and ideas that may be of interest to my readers. My style of writing is understandable and accessible, using simple words and structures. I also take care of orphography and grammar so that my texts are untouchable. The price is 60 UAH/1000. Link to the portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня. Пропоную вам свої послуги з написання контенту.
  Пишу тексти українською, російською, англійською мовами.
  Як автор статей, я маю досвід у написанні якісних та інформативних текстів на різноманітні теми. Я завжди стараюсь досліджувати тему та знаходити цікаві факти та ідеї, які можуть зацікавити моїх читачів. Мій стиль письма є зрозумілим та доступним, з використанням простих слів та структур. Я також дбаю про орфографію та граматику, щоб мої тексти були бездоганними. Ціна - 60 грн/1000. Посилання на портфоліо: Freelancehunt

 9. proposal concealed by freelancer
 10. 224  
  5 days5 USD

  Good Morning, Dear Commander! I’m looking for this kind of work, a few articles per month! I'm very interested in writing on a medical topic, so you'll be guaranteed to get quality and unique articles in the specified term. The portfolio has a few works in medicine and cosmetology, and there is also in dentistry. I'm looking forward to your letter. 100 UAH for 1K will be a nice bonus for my effort.
  Доброго дня, шановний замовник! Саме шукаю такий підробіток, по декілька статей на місяць! Мені дуже цікаво писати на медичну тему, тому гарантовано отримаєте якісні та унікальні статті у зазначений термін. В портфоліо є декілька робіть по медицині та косметології, також є по стоматології. Дуже чекаю на ваш лист. 100 грн за 1к буде приємним бонусом за мої старання.

 11. 235  
  2 days14 USD

  Good day ! I am interested in your proposal.
  The level of knowledge of the Ukrainian language is high. I will translate any text in a good way.
  I write SEO text.
  The work is interesting. Dentistry is well known.
  The price for 1000 symbols with a breakdown is 60 UAH.
  Portfolio by reference: Freelancehunt
  Добрий день! Цікава Ваша пропозиція.
  Рівень знань української мови - високий. Перекладу будь-який текст грамотно.
  Пишу SEO тексти.
  Співпраця цікава. Стоматологічна тематика знайома.
  Ціна за 1000 символів з пробілами - 60 грн.
  Портфоліо за посиланням: Freelancehunt

 12. 791    15  1
  15 days14 USD

  Good day .

  In copywriting over 12 years, 5 years in medical copywriting. I work with the clinics of Israel. I have experience writing articles for Ukrainian dentists.

  Portfolio of https://lilugrebennikova.wixsite.com/mysite/blog

  Examples of Dentistry Articles:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1IpfatK98GAGt_dsS9noArz_6czBuKqn4NxjbDSxtJrY/edit
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1xfTN7LA2lTclDsMW3QKMHCMFlf6_1-j1iQcYS6iN9PE/edit
  https://docs.google.com/document/d/1DmetatfB6zHhNuA9D1DQ2n4UjSicQlrrlGfeQbqYN-Q/edit#heading=h.rp0vfra2sw8u
  https://docs.google.com/document/d/1KpJKSXJW-iZYr1u6z_AlbetCwr9nOzfjnarJ6GQWJLE/edit#heading=h.1ckt42jveoso

  It has been filled with the website https://dentalstudio.in.ua.

  I write in Ukrainian and Russian languages, I have a good terminology.

  The price is 70 UAH/1000 ZBP.

  Go back, happy to collaborate.
  Доброго дня.

  У копірайті понад 12 років, 5 років - у медичному копірайті. Переважно співпрацюю з клініками Ізраїлю. Маю досвід написання статей для українських стоматологій .

  Портфоліо https://lilugrebennikova.wixsite.com/mysite/blog

  Приклади статей для стоматологій:
  https://docs.google.com/document/d/1IpfatK98GAGt_dsS9noArz_6czBuKqn4NxjbDSxtJrY/edit
  https://docs.google.com/document/d/1xfTN7LA2lTclDsMW3QKMHCMFlf6_1-j1iQcYS6iN9PE/edit
  https://docs.google.com/document/d/1DmetatfB6zHhNuA9D1DQ2n4UjSicQlrrlGfeQbqYN-Q/edit#heading=h.rp0vfra2sw8u
  https://docs.google.com/document/d/1KpJKSXJW-iZYr1u6z_AlbetCwr9nOzfjnarJ6GQWJLE/edit#heading=h.1ckt42jveoso

  Наповнювала сайт https://dentalstudio.in.ua Запоріжжя и Дніпро.

  Пишу українською та ру мовами, добре володію термінологією.

  Ціна 70 грн/1000 збп.

  Звертайтеся, рада співпраці.

 13. 1452    29  0
  2 days14 USD

  Welcome to! I want to start work on your project today, now free to work. I am looking for constant cooperation. I have a journalist education under the editorial and editing program. A great knowledge of modern Ukrainian literary language, is experience in writing different materials. Articles about medicine have not yet been added to the portfolio, but I can send in personal communication.

  I'm very flexible and I can make any text - from the scientific about the joints of the horse to the description of the product. Even if I’ve never written on some topics – I’m ready to get up, deep into the topic and issue quality text without spam and water. The price for the copy is 50 UAH/1000 ZBP.

  Here’s a link to my portfolio where you can make sure of your literacy, professionalism and sufficient experience: Freelancehunt

  The order is interesting, so I hope for fruitful cooperation)
  Вітаю! Хочу почати роботу над Вашим проєктом вже сьогодні, зараз вільна для роботи. Шукаю постійну співпрацю. Маю освіту журналіста за програмою видавнича справа та редагування. Чудове знання сучасної української літературної мови, є досвід у написанні різних матеріалів. Статті з приводу медицини ще не встигла додати в портфоліо, проте можу надіслати в особистому спілкуванні.

  Я дуже гнучка і можу зробити будь-який текст - від наукового про суглоби коня, до опису товару. Навіть якщо ніколи не писала на деякі теми - я готова розібратися, глибоко вникнути в тему та видати якісний текст без спаму та води. Ціна за копірайт - 50 грн./1000 збп.

  Ось посилання на моє портфоліо, де Ви зможете переконатися в грамотності, професійності та в достатньому досвіді: Freelancehunt

  Замовлення цікаве, тож сподіваюсь на плідну співпрацю)

 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. 1048
   29  0

  10 days5 USD

  I have a higher biological education. I am primarily writing on medical, including dentistry, topics.
  HTTPS://dentserv.ru/faq/sinus-lifting-chto-eto-takoe-osobennosti-operatsii
  HTTPS://dentserv.ru/faq/plastika-uzdechki-verhnej-guby
  HTTPS://dentserv.ru/faq/kyuretazh-parodontalnogo-karmana
  HTTPS://dentserv.ru/faq/hirurgicheskaya-parodontologiya-chto-eto-takoe-tseny-foto
  https://zdoroviye.ru/uslugi/gigena-zubov/snyatie-otlozheniy/
  HTTPS://generaldental.ru/services/ispravlenie-prikusa/breket-sistemy/kombinirovannye-brekety
  HTTP://asclinica.ru/ortodontiya/
  HTTPS://kosmodenta.ru/implantatsiya-pod-narkozom/
  HTTPS://belkit.ru/blog/modelirovanie-zubov-revolyuczionnyj/
  HTTPS://vivadent.moscow/stati/kultevye-vkladki-v-stomatologii-spasut-dazhe-beznadezhnyj-zub.html
  The price is 60-70 UAH for 1000 symbols.
  Маю вищу біологічну освіту. В основному пишу на медичну, в тому числі стоматологічну, тематику.
  https://dentserv.ru/faq/sinus-lifting-chto-eto-takoe-osobennosti-operatsii
  https://dentserv.ru/faq/plastika-uzdechki-verhnej-guby
  https://dentserv.ru/faq/kyuretazh-parodontalnogo-karmana
  https://dentserv.ru/faq/hirurgicheskaya-parodontologiya-chto-eto-takoe-tseny-foto
  https://zdoroviye.ru/uslugi/gigena-zubov/snyatie-otlozheniy/
  https://generaldental.ru/services/ispravlenie-prikusa/breket-sistemy/kombinirovannye-brekety
  http://asclinica.ru/ortodontiya/
  https://kosmodenta.ru/implantatsiya-pod-narkozom/
  https://belkit.ru/blog/modelirovanie-zubov-revolyuczionnyj/
  https://vivadent.moscow/stati/kultevye-vkladki-v-stomatologii-spasut-dazhe-beznadezhnyj-zub.html
  Ціна - 60-70 грн за 1000 символів.

 17. proposal concealed by freelancer
 18. 2739    105  0
  5 days14 USD

  Welcome to!
  I have a medical education, I have written a lot of texts on dentistry.
  I add examples:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1k_HPUo1r2gWDkT43RKUhsVxXMVzix3H6/edit
  Price of 100 UAH / 1000 ZBP
  to turn.
  Вітаю!
  Маю медичну освіту, писала багато текстів на стоматологічну тематику.
  Приклади додаю:
  https://docs.google.com/document/d/1k_HPUo1r2gWDkT43RKUhsVxXMVzix3H6/edit
  Ціна 100 грн/1000 збп
  Звертайтеся.

 19. 9850    526  0   1
  2 days5 USD

  Good day ! I have worked as a copywriter for 4 years, performing texts under any requirements. I write myself, I don’t give it to anyone. Quality and fast writing guarantees. I write for a price of 50g for 1k symbols. Turn to!
  Добридень! Працюю копірайтером 4 роки, виконую тексти під будь-які вимоги. Тексти пишу сам, нікому не передаю. Якість та швидке написання гарантую. Пишу за ціною 50 г за 1к символів. Звертайтесь!

 20. 508
   1  0

  1 day5 USD

  Good day ! As a journalist-editor with a decade of experience I promise you quality Ukrainian-speaking articles. I will be happy to collaborate on a permanent basis.
  I do a test task on the subject.
  The price is $100 per 1000 signs.
  by telegram 0680552587
  Доброго дня! Як журналіст-редактор з десятилітнім стажем обіцяю Вам якісні україномовні статті. Рада буду співпраці на постійній основі.
  Виконаю пробне завдання на задану тему.
  Ціна 100 грн за 1000 знаків.
  телеграм 0680552587

 21. 440
   7  0

  1 day10 USD

  I go to the dentist for the third time a month.
  My recommendations are also.)

  And if there is no joke, ready to take your order. As soon as the schedule fits as much as possible with my, so the delay has to be less than it is usual. He is not familiar with mathematics.
  The price is set for one item.
  *Я третій раз за місяць ходжу до стоматолога.
  Також мої рекомендації..)

  А якщо без жартів, готовий взяти ваше замовлення. Як раз графік максимально сильно співпадає з моїм, тому затримок має буди менше ніж це зазвичай буває. Але професійно з мед.тематикою не знайомий.
  Ціну вказав за одну статтю.

 22. 1037    12  0
  2 days27 USD

  Good Morning Alexander
  I write 200 UAH for 1000 symbols.
  Review about me, and my work can be viewed by strength:
  Freelancehunt
  If you want your texts to be written timely, so that it doesn’t have to be a few times to make the texts for the executor, so that the executor is constantly in contact and nonewhere disappears, so that the executor is experienced, please contact me.
  Доброго дня Олександр
  Пишу по 200 грн за 1000 символів.
  Відгуки про мене, та мої роботи можна подивитися по силці:
  Freelancehunt
  Якщо хочете щоб Ваші тексти писалися вчасно, щоб не треба було по декілька разів правити тексти за виконавцем, щоб виконавець був постійно на зв'язку та нікуди не зникав, щоб виконавець був досвідченим - звертайтеся до мене.

 23. proposal concealed by freelancer
 24. 2074    144  0
  2 days14 USD

  Welcome to!
  Interested in your project. I have a good understanding of the dentistry. She wrote texts under the keys for the dental clinics sites.
  https://www.nikolovdental.com.ua/uk/
  https://dentalcenter.if.ua/
  Go back, I'll be happy to work together.
  Cost of 70 UAH/1000 SMV
  Вітаю!
  Зацікавив Ваш проєкт. Добре розбираюся в стоматологічній тематиці. Писала тексти під ключ для сайтів стоматологічних клінік.
  https://www.nikolovdental.com.ua/uk/
  https://dentalcenter.if.ua/
  Звертайтеся, буду рада співпраці.
  Вартість 70 грн/1000 смв

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 1352    76  3   2
  2 days27 USD

  Welcome to)
  My name is Natalya, I am incomplete 26, I am a philologist, a teacher of Ukrainian language and literature in the middle and senior classes.
  From the beginning of 2019 at Freelancer. I love to work with texts. Medicine is one of my favourites.
  As for dentistry, I have a lot of examples of work - I can send in a personal message. Text dedicated to this topic, in fact, hundreds)

  1000 Sbp is estimated at 100 UAH.

  I write well and well, presenting text.

  If you’re happy, please contact me, I’ll be happy to work together.
  Вітаю)
  Мене звати Наталія, мені неповних 26, за освітою я філолог, викладач української мови і літератури середніх і старших класів)
  З початку 2019 року на фрилансі. Обожнюю працювати з текстами. Медична тематика – одна з найулюбленіших.
  Що стосується безпосередньо стоматології, в мене багато прикладів робіт – можу надіслати в особисті повідомлення. Текстів, присвячених даній тематиці, насправді сотні)

  1000 сбп оцінюю в 100 грн.

  Пишу грамотно та охайно, презентабельно оформлюю тексти.

  Якщо вас все влаштовує – звертайтесь, буду рада співпраці)

 27. 422    6  0
  2 days5 USD

  Good day . She wrote texts for Premium Dent (Odessa) and for some different profiles clinics. Examples of work will be downloaded in personal messages. Price: from 70 UAH/1000 ZBP
  Доброго дня. Писала тексти для стоматології Premium Dent (Одеса) та для деяких різнопрофільних клінік. Приклади робіт скину в особисті повідомлення. Ціна: від 70 грн/1000 збп

 28. 230    1  0
  1 day5 USD

  Good Morning, Dear Commander! I’m looking for this kind of work, a few articles per month! I'm very interested in writing on a medical topic, so you'll be guaranteed to get quality and unique articles in the specified term. 20 years ago)
  Доброго дня, шановний замовник! Саме шукаю такий підробіток, по декілька статей на місяць! Мені дуже цікаво писати на медичну тему, тому гарантовано отримаєте якісні та унікальні статті у зазначений термін.Стаж в стомат. 20 років)

 29. proposal concealed by freelancer
 30. proposal concealed by freelancer
 31. 1343    30  0
  3 days27 USD

  Alexandra, good evening!

  I offer my services. I have not written on the dentistry topic, but I understand it.

  Examples of medical work:
  HTTPS://www.honeyprice.ua/blog/myod-kak-preventivnaya-panatseya-ot-koronavirusa-gipotezy-nablyudeniya-fakty/
  https://www.honeyprice.ua/blog/pcheloprodukty-dlya-lecheniya-i-profilaktiki-covid-19/

  The cost is 200 dollars.
  Олександре, доброго вечора!

  Пропоную свої послуги. Власне на стоматологічну тематику не писала, але розуміюся в ній.

  Приклади робіт за медичним напрямком:
  https://www.honeyprice.ua/blog/myod-kak-preventivnaya-panatseya-ot-koronavirusa-gipotezy-nablyudeniya-fakty/
  https://www.honeyprice.ua/blog/pcheloprodukty-dlya-lecheniya-i-profilaktiki-covid-19/

  Вартість 200 гривень кілознак.

 32. 626    7  0
  1 day5 USD

  Good evening ! Great experience in writing texts on medical themes, including on dentistry. There are a few examples in the portfolio. The price is 70 UAH for 1000 SBP.
  Доброго вечора! Великий досвід написання тектів на медичну тематику, в тому числі по стоматології. Трохи прикладів є у портфоліо. Вартість 70 грн за 1000 СБП.

 33. 899
   33  0

  2 days5 USD

  Welcome to. Experience in working over 10 years, text on dentistry topics writing over 7 years.
  Qualitative articles are unique, informative and structured.
  I write only by work, without mistakes and tautologies.
  One of the examples is https://freelancehunt.com/showcase/work/implantatsiya-zubov/1582526.html
  The price for 1000 Sbp is 45 UAH.
  Вітаю. Досвід роботи понад 10 років, тексти на стоматологічну тематику пишу більше 7 років.
  Підготую якісні статті – унікальні, інформативні та структуровані.
  Пишу тільки по ділу, без помилок та тавтологій.
  Один з прикладів https://freelancehunt.com/showcase/work/implantatsiya-zubov/1582526.html
  Ціна за 1000 сбп – 45 грн.

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 540    3  1
  1 day5 USD

  I have worked as a copywriter for more than a year, during this time I have written more than 100 texts on different topics, especially in honey. The texts are written in Ukrainian, English, German, Russian. English at the level B2-C1, German -
  B1 and B2. I have different styles of writing, SEO, LSI copywriting, skilled written language. I write texts in different formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising, landings, sellers, information texts, comments, reviews, translations, recruitment, editing on any topic. I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word. The title, the description. In general, I write logical, clear, structured, attractive, clear texts. I can quickly find information and print it. Link but my summary with some examples of works: www.canva.com. The price for 1000 Zbp is 100 UAH.
  Я понад рік працюю копірайтером, за цей час написала більше ніж 100 текстів на різні тематики, особливо в мед. Тексти пишу на українській, англійській, німецькій, російській мовах. Англійською володію на рівні B2-С1, німецькою -
  В1-В2. Володію різними стилями письма, SEO, LSI копірайтингом, грамотною письмовою мовою. Пишу тексти різних форматів: статті, пости, огляди, листи, новини, реклама, лендинги, продаючі, інформаційні тексти, коментарі, відгуки, переклади, рерайтинг, редактура на будь-яку тему. Використовую наступні сервіси: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google docs, Excel, canva, copyscape, chat GPT, copy.ai, Word. Складаю Title, Description. Загалом пишу лаконічні, зрозумілі, структуровані, привабливі, чіткі тексти. Вмію швидко знаходити інформацію та друкувати. Посилання но моє резюме з деякими прикладами робіт: www.canva.com. Ціна за 1000 збп - 100 грн.

 36. 351    1  0
  1 day5 USD

  Good day !

  My name is Maxim, and I am a copywriter with many years of experience in writing texts in Ukrainian language. I have a great interest in medical themes, including dentistry. I am pleased to help you with writing articles on your website.

  I have a portfolio in which I have examples of my texts on medical themes. I can send you these examples to assess my style and quality of writing. In addition, I can adapt my style to your needs and needs.

  As for the value of writing articles, it may depend on the volume, complexity and frequency of writing. In order to clarify the details and the value agreement, please contact me.

  I will be glad to answer all your questions and discuss the details of the cooperation. Thank you !
  Доброго дня!

  Мене звати Максим, і я є копірайтером з багаторічним досвідом у написанні текстів на українській мові. Я маю великий інтерес до медичної тематики, включаючи стоматологію. З радістю допоможу вам з написанням статей на вашому сайті.

  У мене є портфоліо, в якому є приклади моїх текстів з медичної тематики. Я можу надіслати вам ці приклади для оцінки мого стилю та якості написання. Крім того, я вмію адаптувати свій стиль під ваші вимоги та потреби.

  Щодо вартості написання статей, вона може залежати від обсягу, складності та частоти написання. З метою уточнення деталей та узгодження вартості, будь ласка, зв'яжіться зі мною.

  Буду радий відповісти на всі ваші запитання та обговорити подробиці співпраці. Дякую!

 37. 529    6  0
  2 days5 USD

  Good afternoon. I will be happy to participate in an interesting project. I write in a linguistic way, without water, in a clear language, I can organically insert keywords. I have a degree in biology. Examples of portfolio. The price is 50 UAH for 1000 UAH. Turn on!
  Доброго вечора. Буду рада участі у цікавому проєкті. Пишу лаконічно, без води, зрозумілою мовою, вмію органічно вписувати ключові слова. Маю науковий ступінь з біології. Приклади робіт у портфоліо. Вартість 50 грн за 1000 збп. Звертайтеся!

 38. 277  
  1 day5 USD

  Good morning, I am writing texts on medical theme, the cost: 50gn 1000zbp
  Here are examples of text on medical themes:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1uosMSheeRB0iZwVTlyFH1KSTLvYhwLfCGR2lhTmx3DE/edit?usp=sharing
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1m2cFD79Di7px-0akw53QT7nyecBZ25Rf3N6MAnG6qVM/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/125Phf4epRyMQIb5uIncJcNBQ35CnjNt-zgg2_R2bFQ0/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1TXt3GIHiUFE6Ss784NG8JNp3-CaUQU0EjagqsCH5zWk/edit?usp=sharing
  Доброго дня, займаюсь написанням текстів на медичну тематику, вартість: 50грн 1000збп
  Ось приклади текстів на медичну тематику:
  https://docs.google.com/document/d/1uosMSheeRB0iZwVTlyFH1KSTLvYhwLfCGR2lhTmx3DE/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1m2cFD79Di7px-0akw53QT7nyecBZ25Rf3N6MAnG6qVM/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/125Phf4epRyMQIb5uIncJcNBQ35CnjNt-zgg2_R2bFQ0/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1TXt3GIHiUFE6Ss784NG8JNp3-CaUQU0EjagqsCH5zWk/edit?usp=sharing

 39. 883    18  0
  1 day5 USD

  Good morning, I have experience writing texts on medical themes. Examples will be shared in personal messages. Ready to discuss details and start work.
  Доброго дня, маю досвід написання текстів на медичну тематику. Прикладами поділюся в особистих повідомленнях. Готова обговорити деталі та приступити до роботи

 40. 348    1  0
  1 day5 USD

  Good evening .
  Interested in your order. I have a medical education and also worked in dentistry.
  I am happy to perform the test task.
  I write unique, structured texts according to TZ and always timely.
  Добрий вечір.
  Зацікавило Ваше замовлення. Маю медичну освіту, а також працювала в стоматології.
  Зрадістю можу виконати тестове завдання.
  Пишу унікальні, структуровані тексти згідно ТЗ і завжди вчасно.

 41. 908    48  1
  1 day5 USD

  Good day ! I am a doctor with medical education. There is experience in writing medical works of a variety of character. I write qualitatively, brightly, accurately and unique.
  In the delays clear and strict. Examples of work in the profile.
  Добрый день! Я врач с медицинским образованием. Имеется опыт в написании медицинских работ разного характера. Пишу качественно, ярко, грамотно и уникально.
  В дедлайнах четкая и строгая. Примеры работ в профиле!

 42. 1810    89  0
  1 day5 USD

  Welcome to!
  I am interested in your project because there is a great experience in this area.
  I guarantee uniqueity, informativity, structurability. I write the keywords harmoniously and follow TZ.
  I do work properly and timely.
  Portfolio Freelancehunt
  Examples on the topic
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1Iho7WurrJ_CH0aiqM0Clb6tJLXa272zlNSaARj_tOTY/edit

  HTTPS://docs.google.com/document/d/1ZdCpqcrEQ1HjgxAZYDvjXXcU2UUTa470lRLra0pn4JY/edit

  HTTPS://docs.google.com/document/d/1B6qDNr2-uyqJb9fWl9FIp6BjyVVNPVK06XqFGnr6YYU/edit

  HTTPS://docs.google.com/document/d/1P_GbAKw50go7AFLy7hAtLtmRESOBpQwsa7qgy8uQKkU/edit

  The price of 1000 symbols is 70 UAH.
  Write, I am online.
  Вітаю!
  Зацікавив Ваш проект, оскільки є великий досвід в даній області.
  Гарантую унікальність, інформативність, структурованість. Гармонійно вписую ключові слова та дотримуюся ТЗ.
  Виконую роботу якісно та вчасно.
  Портфоліо Freelancehunt
  Приклади по темі
  https://docs.google.com/document/d/1Iho7WurrJ_CH0aiqM0Clb6tJLXa272zlNSaARj_tOTY/edit

  https://docs.google.com/document/d/1ZdCpqcrEQ1HjgxAZYDvjXXcU2UUTa470lRLra0pn4JY/edit

  https://docs.google.com/document/d/1B6qDNr2-uyqJb9fWl9FIp6BjyVVNPVK06XqFGnr6YYU/edit

  https://docs.google.com/document/d/1P_GbAKw50go7AFLy7hAtLtmRESOBpQwsa7qgy8uQKkU/edit

  Вартість 1000 символів 70 грн.
  Пишіть, я онлайн.

 43. proposal concealed by freelancer
 44. proposal concealed by freelancer
 45. 751    28  0
  1 day5 USD

  Good day . Ready to perform the task quickly and efficiently. If necessary, I can perform the test task. The price for 1000 sbp is 60 grams.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Готова виконати завдання якісно та оперативно. За необхідності можу виконати тестове завдання. Ціна за 1000 сбп - 60 гривень.
  Буду рада співпраці.

 46. proposal concealed by freelancer
 47. 534    13  0
  1 day5 USD

  Good day ! Interested in your project. I offer my services for his performance. In copywriting for more than three years. I have a good Ukrainian language. Among many successful projects there is also content on medical themes. Some examples below. When creating articles on specific professional topics, I first deepen into the essence myself. Therefore, I guarantee a quality and understandable content for the cross-person. The price of 70 UAH for 1 thousand symbols - ultimately depends on the TZ and requirements. Ready to discuss details. I will be happy to have mutually beneficial cooperation.
  https://docs.google.com/document/d/1qsZBjC9kuwAYg-2fPHm2on3XsPQYurXM/edit?usp=sharing&ouid=114716381707806956152&rtpof=true&sd=true
  https://docs.google.com/document/d/19C_XcY_IGPm8a2h_4jxlYIidKMoSlPyT7AO3i6tzwrk/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/114DWrzq70L7cbWK7bHpgsNNXr0iYFX6I/edit?usp=sharing&ouid=114716381707806956152&rtpof=true&sd=true
  Доброго дня! Зацікавив Ваш проект. Пропоную свої послуги з його виконання. В копірайтингу понад три роки. Добре володію українською мовою. Серед багатьох успішних проектів є також контент на медичну тематику. Деякі приклади нижче у посиланні. При створенні статей на специфічні професійні теми спочатку заглиблююсь в суть сама. Тому гарантую якісний та зрозумілий для пересічної людини контент. Ціна від 70 грн за 1 тис символів - остаточно залежить від ТЗ та вимог. Готова обговорити деталі. Буду рада взаємовигідній співпраці.
  https://docs.google.com/document/d/1qsZBjC9kuwAYg-2fPHm2on3XsPQYurXM/edit?usp=sharing&ouid=114716381707806956152&rtpof=true&sd=true
  https://docs.google.com/document/d/19C_XcY_IGPm8a2h_4jxlYIidKMoSlPyT7AO3i6tzwrk/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/114DWrzq70L7cbWK7bHpgsNNXr0iYFX6I/edit?usp=sharing&ouid=114716381707806956152&rtpof=true&sd=true

 48. 288    6  1
  2 days11 USD

  Good day !Interested in your project.In copywriting for over 10 years
  Experience working with different types of texts and different topics (mobile, goods for adults, marketing, goods for children, home, interior design, cosmetics; product descriptions, articles for blog, posts for social networks, texts for target, texts for pages of sites, landing).▶▶There is also experience working with the text of the dentistry.I am studying SMM and Digital Marketing.▶The portfolio:
  Google Drive

  I will provide more information in my personal post.
  Добрий день!

  Зацікавив ваш проєкт.

  ▶️В копірайтингу понад 10 років
  ▶️Досвід роботи з різними типами текстів та різними тематиками (меблі, товари для дорослих, маркетинг, товари для дітей, дому, дизайн інтер'єрів, косметика; описи товарів, статті для блогу, дописи для соцмереж, тексти для таргету, тексти для сторінок сайтів, лендінг). В тому числі є досвід роботи з текстами стоматологічної тематики.
  ▶️Активно вивчаю SMM і Digital marketing.

  ПОРТФОЛІО:
  Google Drive

  Більше інформації надам в особистому листуванні.

 49. 2395    172  2   4
  2 days5 USD

  Good day . I offer you our services for writing quality content. Interested in long-term cooperation. Cost of 100gn/1000sbp

  I write a lot, literally, practically always bring to 100% unique. Before submitting the finished material, I always check the presence of errors, I use the services for SEO analysis.

  I have a block structure of texts with subtitles H2, H3, H4 and lists, I know how to write meta-tags. I offer you work SEO and LSI-optimized content, strictly for CA, fulfilling your goal.

  I do your task with the fulfilment of all the requirements of the TZ and your wishes, skillfully and creatively interesting. During the completion of the task, I accept clarifications and amendments. As a result of working with me, you will get articles, after reading which the user will want to visit your site or buy the product repeatedly.

  I’m out of office, so my articles are clear to a wide range of users. I do the work timely. I’m writing only unique articles. I will be happy to cooperate!
  Доброго дня. Пропоную вам свої послуги з написання якісного контенту. Зацікавлений в довгостроковій співпраці. Вартість 100грн/1000сбп

  Пишу багато, грамотно, практично завжди доводжу до 100% унікальності. Перед здачею готового матеріалу завжди перевіряю на наявність помилок, користуюсь сервісами для SЕО-аналізу.

  Дотримуюсь блочної структури текстів з підзаголовками H2, H3, H4 і списками, вмію прописувати мета-теги. Пропоную вам робочий SEO- та LSI-оптимізований контент, строго для ЦА, виконуючий свою ціль.

  Виконаю ваше завдання з дотриманням всіх вимог ТЗ і ваших побажань, грамотно і творчо цікаво. Протягом виконання завдання приймаю уточнення і поправки. В результаті роботи зі мною, Ви отримаєте статті, після прочитання яких, користувач захоче відвідати Ваш сайт чи купити товар неодноразово.

  Уникаю канцеляризму, тому мої статті зрозумілі широкому колу користувачі. Роботу виконую вчасно. Створюю тільки унікальні статті. Буду радий співпраці!

 50. 1516    71  0
  1 day5 USD

  Good day . Ready for cooperation.
  In 2022, she completed the "Foundations of Internet Marketing" by Google.
  My articles are in the top of Google.
  Great experience in your subject.
  Examples of:
  https://docs.google.com/document/d/1IsJ8Oiu7B2MjqhuF6ixeTauihnUesUtjFJ1ToKqA7D4/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1DdO2-saay8lpz5SC_JCpwyGeXboiZtds0sdw60bCJZ0/edit?usp=sharing
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1qwtaIz4k-3dTfrZ9LJbp3ygScq5hebAIh-7squ3-TKs/edit?usp=sharing
  The oriented price is 80 UAH for 1000 UAH with a unique value of 95% for text.ru and the number of keys issued by you not more than 3 pieces. by 1000 pcs.
  Turn to! Let’s discuss the conditions.
  Добрий день. Готова до співпраці.
  В 2022 р. закінчила "Основи інтернет маркетингу" від Гугл.
  Мої статті входять до топу Гугл.
  Великий досвід роботи у Вашій тематиці.
  Приклади:
  https://docs.google.com/document/d/1IsJ8Oiu7B2MjqhuF6ixeTauihnUesUtjFJ1ToKqA7D4/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1DdO2-saay8lpz5SC_JCpwyGeXboiZtds0sdw60bCJZ0/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/1qwtaIz4k-3dTfrZ9LJbp3ygScq5hebAIh-7squ3-TKs/edit?usp=sharing
  Орієнтовна ціна - 80 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і кількістю Вами виданих ключів не більше, ніж 3 шт. на 1000 збп.
  Звертайтесь! Обговоримо умови.

 51. 946    39  0
  1 day5 USD

  Hello to you.Ready to participate in the project.Medicine is my main topic.For the past 12 years I have the business to sell through text.I make your offer valuable in the eyes of customers, showing its advantages and available by explaining the principle of action of the procedures.I promise:
  Protect your nerves and read your TZ carefully.• Take care of your customers: write clearly and in the case.I write freely in Russian and Ukrainian.Payment of 80 UAH/1000 signs.Portfolio of Medicine: https://lisynok77.livejournal.com/tag/Medicine (see from VPN)
  I will be happy to cooperate😊
  Здравствуйте. Готова участвовать в проекте. Медицина - моя основная тематика.
  Последние 12 лет помогаю бизнесу продавать через тексты.
  • Сделаю ваше предложение ценным в глазах клиентов, показав его преимущества и доступно объяснив принцип действия процедур.
  Обещаю:
  • Беречь ваши нервы и внимательно читать ТЗ.
  • Заботиться о ваших клиентах: писать понятно и по делу.
  Свободно пишу на русском и украинском. Оплата 80 грн/1000 знаков.
  Портфолио по медицине: https://lisynok77.livejournal.com/tag/медицина (смотреть с VPN)
  Буду рада сотрудничеству😊

 52.  freelancer isn't working in the service any longer
 53. 83  
  1 day11 USD

  I will do the work according to T/S. Higher Honour Education. 10 years in copywriting. In my archive more than 2000 works of different medical themes. I was working on medical sites. The published works can be found on the website: https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/androlog-kto-ehto-takoj-chto-za-vrach.html, where I headed the "Medicine/Health" section. Or on the site where she was an expert: https://mycistit.ru/ekspert-sajta.
  I will be happy to cooperate
  Выполню работу согласно Т/З. Высшее мед образование. В копирайтинге 10 лет. В моем архиве более 2000 работ разной медицинской тематики. Занималась наполнением медицинских сайтов. С опубликованными работами можно ознакомиться на сайте : https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/androlog-kto-ehto-takoj-chto-za-vrach.html, где я вела рубрику "медицина/здоровье. Или на сайте где была экспертом: https://mycistit.ru/ekspert-sajta.
  Буду рада сотрудничеству

 54. proposal concealed by freelancer
 55. 694    40  0
  1 day14 USD

  Good day ! Ready to implement the project. I have a lot of experience. A few examples of my work in the portfolio.
  Доброго дня! Готовий виконати проект. Маю чималий досвід. Декілька прикладів моїх робіт у портфоліо.

 56. 353  
  3 days5 USD

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 57. 1870    244  6   4
  3 days22 USD

  Ready for close cooperation with you. I will make the required amount within a fixed time.
  I recommend discussing the details of the project in personal listing. 1000 Sbp – 80 UAH.
  Готова до плідної співпраці з Вами. Виконаю необхідний обсяг у визначений термін.
  Пропоную обговорити деталі проекту в особистому листуванні. 1000 сбп - 80 грн.

 58. 255  
  3 days5 USD

  Good day ! Interested in your proposal. There is experience working in writing and editing taxes on different topics. I print quickly, I am an educational specialist in the field of Publishing and Editing.
  The price is 60 UAH/1000 ZN.

  The order is interesting, so I look forward to cooperation.
  Доброго дня! Зацікавила Ваша пропозиція. Є досвід роботи в написанні та редагуванні такстів на різні тематики. Друкую швидко, За освітою я спеціаліст в сфері Видавнича справа та редагування.
  Ціна - 60 грн/1000 зн.

  Замовлення цікаве, тож сподіваюсь на співпрацю

 59. 212    4  0
  1 day27 USD

  Good day . I will be happy to work with you. I am a doctor, I have a higher education.
  The price for 1000 symbols is 100 UAH.
  thank you)
  Доброго дня. Буду рада попрацювати з вами. Сама лікар, маю вищу освіту.
  Ціна за 1000 символів- 100 грн.
  Дякую)