Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Logotype

Translated25 USD

Client's feedback on cooperation with Andriy Gurov

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Everything is done quickly and efficiently.

Freelancer's feedback on cooperation with Roman Kornoushenko

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

The customer knows what he wants. Everything went very well.

 1. 1043
   18  1

  2 days17 USD

  Good day !
  I am pleased to create your logo. I’ll make a few options and get the best.
  All routes are free.
  We work with all your wishes to be fully approved.
  Portfolio - Freelancehunt
  Write to clarify details and cooperation!
  Добрий день!
  З радістю розроблю вам логотип. Зроблю декілька варіантів та оберемо найкращий.
  Усі правки безкоштовні.
  Працюємо з урахуванням усіх ваших побажань до повного затвердження.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Пишіть для уточнення деталей та співпраці!

 2. 1283
   10  0

  6 days37 USD

  Good day
  I am pleased to help you develop a logo.

  I suggest:
  2 to 3 logos
  • Selection of Colors
  • Presentation with visualization on the nails to evaluate how the logo will look in real life
  • I give the logo in all the necessary formats (for print/for social network/ watermark without background so that it can be put on the photo)

  The portfolio:
  Freelancehunt🙂
  Добрий день
  
З радістю допоможу Вам з розробкою логотипу🙂   Пропоную:
  • Розробку 2-3 варіантів лого
  • Підбір фірмових кольорів
  
 • Презентацію з візуалізацією на носіях, щоб оцінити, як виглядатиме логотип у реальному житті
  
 • Логотип віддаю у всіх потрібних форматах (для друку/ для соцмереж/ водяний знак без фону, щоб можна було накладати на фото)

  Портфоліо:
  Freelancehunt

 3. 3087
   108  1

  1 day17 USD

  Good day ! Ready for cooperation. Do you need to vector a ready logo? Do you get from zero? Price for vectorization

  Portfolio: Freelancehunt

  Experience in the field of polygraphy over 6 years : logo, fir.
  catalogues, banners, visit cards, menu, flags, booklets and more.
  Добрий день! Готова до співпраці. Вам потрібно векторизувати вже готови лого? Чи розробити з нуля? Ціна вказана за векторизацію

  Портфоліо: Freelancehunt

  Досвід роботи у сфері поліграфії понад 6 років : лого, фір.
  каталоги, банера, візитки, меню, флаєри, буклети та інше.

 4. 10314
   108  1

  2 days39 USD

  Good day .
  Ready to discuss the nuances in personal recording,
  I will do it well, I will take into account all your wishes.
  I am working to complete the project!
  • • • • • • • • •
  Portfolio Freelancehunt
  Dribbble
  Behance
  Добрий день.
  Готова обговорити нюанси в особистому листуванні,
  зроблю якісно, врахую усі Ваші побажання.
  Працюю до повного затвердження проекту!
  -------------------------------------------------- ------------------------------------------
  Портфоліо Freelancehunt
  Dribbble
  Behance

 5. 727
   21  1

  2 days17 USD

  Welcome to!Interested in your project.Ready to complete the task, after discussing all the details.Let me write, I’m glad to work with you.🤘
  Вітаю !
  Зацікавив ваш проєкт.
  Готовий виконати завдання, після обговорення всіх деталей.
  Пишіть, буду радий з вами співпрацювати .....🤘

 6. 2691
   23  0

  1 day25 USD

  Good day .
  Ready to develop the logo 3 options for choice. I hope in all the necessary formats. I’m happy to work together.
  Доброго дня.
  Готова розробити логотип 3 варіанти на вибір. Надам у всіх необхідних форматах. Звертайтесь, буду рада співпраці.

 7. 297  
  1 day17 USD

  Good day, interesting task ready to take right today I will perform in 2-3 hours
  I am working to complete the project.
  Price of 400 UAH
  I can go through the seafood, I will give you back.
  Доброго дня, цікаве завдання готовий взятись прямо сьогодні виконаю за 2-3 години
  Працюю до повного узгодження проєкту
  ціна 400 грн
  можна через сейф, здачу поверну вам

 8. 4257    105  0
  5 days30 USD

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  Link to the portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Посилання на портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 9. 475  
  1 day17 USD

  Good day . I specialize in logos, company style and polygraphy.
  The price is indicated for 1 option logo.
  Behance
  If you need a few options we can discuss.
  Добрий день. Спеціалізуюсь на логотипах, фірмовому стилі та поліграфії
  Ціну вказала за 1 варіант лого
  Behance
  Якщо потрібно декілька варіантів можемо обговорити

 10. 1360    32  0
  1 day17 USD

  Welcome to Roman!
  Experience in creating logos. I will develop a number of logos for your choice. I have all the wishes about work. Ready to start your project.
  Вітаю, Роман!
  Є досвід створення логотипів. Розроблю кілька варіантів логотипів на Ваш вибір. Врахую всі побажання щодо роботи. Готовий приступити до Вашого проекту.

 11. 678    9  0
  1 day17 USD

  Welcome to! I will be happy to help with the logo. I will do everything quickly with your wishes.
  Вітаю ! Буду радий допомогти з логотипом. Зроблю все оперативно з урахуванням ваших побажань.

 12. 2167    17  0
  2 days19 USD

  Welcome to! I am glad to create a logo for you.
  I will do everything according to your wishes and with the connection of my creative vision.

  I guarantee fast feedback, quality and satisfaction with the result.
  Вітаю! З радістю створю логотип для вас.
  Зроблю все за вашими побажаннями та з підключенням свого творчого бачення.

  Від себе гарантую швидкий фідбек, якість та задоволення результатом.

 13. 524    5  0   1
  4 days17 USD

  Welcome, I am interested in your project
  I am happy to work together, please contact me.

  Portfolio

  Logo - Behance
  Вітаю, зацікавив ваш проект
  Буду радий співпраці, звертайтесь

  Портфоліо

  Лого - Behance

 14. 2672    133  0
  2 days25 USD

  Good day !
  I am working on logos and I have a lot of experience.
  I have all the necessary programs for graphic design.
  I recommend discussing the details in pp to agree all the details.
  to turn.
  My portfolio is Dribbble
  Доброго дня!
  Займаюсь розробкою логотипів, маю немалий досвід.
  Володію всіма необхідними програмами для графічного дизайну.
  Пропоную обговорити деталі в пп для узгодження всіх деталей.
  Звертайтеся.
  Моє портфоліо Dribbble

 15. 3052    88  0
  3 days20 USD

  Good Morning, Roman
  Create a good logo for sex shop.
  We offer 5-7 different options for choice.
  I will send in all formats for print and online use.
  Formats of Ai Svg Pdf Eps Png Jpeg

  Examples of logo Google Drive
  Turn to!
  Доброго дня, Роман!
  Розроблю якісний лого для секс шопу
  Надам 5-7 різних варіантів на вибір
  Надішлю у всіх форматах для друку та онлайн користування.
  Формати Ai Svg Pdf Eps Png Jpeg

  Приклади лого Google Drive
  Звертайтесь!

 16. 787    7  0
  2 days37 USD

  Welcome to!
  I will be happy to work with you, ready to discuss the details.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Go back, good day!
  Вітаю!
  Буду рада співпраці з вами, готова до обговорення деталей.
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Звертайтесь, гарного дня!

 17. 200  
  1 day17 USD

  Good day, call me Lightning! I will do it with pleasure, quickly and efficiently!
  Доброго дня, мене звати мене звати Світлана! Зроблю з задоволенням, швидко та якісно!

 18. 4962    93  0   1
  1 day25 USD

  Good day ! I am a designer with 3 years of experience. Ready to create your logo right now. I will deliver in all the formats needed. I will be happy to collaborate, please!
  Доброго дня! Я дизайнер із досвідом 3роки. Готова розробити прямо зараз для вас лого. Віддам у всіх потрібних форматах. Буду рада співпраці, звертайтесь!

 19. 1855    144  6   6
  Winning proposal2 days25 USD

  Welcome to. I am pleased to work with you.
  to turn. Ready to start immediately.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістю співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 20. 952    12  0
  3 days37 USD

  Welcome to! I get acquainted with your project. I’ve made a logo like that.

  I will develop for you 3-4 options of the logo, you will have exactly what to choose from, and what you like - I will work up to full agreement.

  I have many years of experience in graphic design, in particular in the development of logos and fistles.
  Ready for cooperation. Write to the message to discuss details.
  Review of my work https://freelancehunt.com/my/reviews
  Portfolio Freelancehunt
  Portfolio on Bihans Behance
  Вітаю! Ознайомилась з Вашим проектом. Вже робила подібні лого

  Я розроблю для Вас 3-4 варіантів лого, Вам точно буде з чого обрати, і той що сподобається - доопрацюю до повного узгодження.

  Маю багаторічний досвід у сфері графічного дизайну, зокрема у розробці логотипів та фірстилю
  Готова до співпраці. Пишіть у повідомлення для обговорення деталей.
  Відгуки про мою роботу https://freelancehunt.com/my/reviews
  Портфоліо Freelancehunt
  Портфоліо на биханс Behance

 21. 11 more hidden bids

Current freelance projects in the category Logo design

Logo Design.

1000 USD

Description: We are seeking a talented freelance logo designer to create a unique and compelling logo for our company. The logo will be used on our website, social media, marketing materials, and other platforms, so it needs to be versatile and scalable. Design…

Interior designLogo design ∙ 62 proposals

Logo design

Welcome! Interested in developing a logo for a children's gift set, target audience children from 1 to 5 years old. The logo should be associated with a gift box, possibly with a name. There should also be an icon for social networks. This box will contain various items, so this…

Logo design ∙ 65 proposals

Paint a letter for a logo

Hello, So there is a letter from the document archive that needs to be precisely drawn for the logo. The letter W. Needed for today. Thank you

Illustrations and drawingsLogo design ∙ 49 proposals

Development of a logo for a construction company

For a construction company, a logo needs to be developed - company name + icon. As part of the project, provide 2 logo options. In the proposal, indicate the cost of work and development time.

Logo designCorporate style ∙ 103 proposals

Logo editing

Good day, need to change the Instagram logo in such a way that it is clear that it is Instagram but does not violate the trademark. Here is the info https://prnt.sc/69U7Vr1GBBCr Urgent)) Waiting for applications

Logo design ∙ 20 proposals

Client
Roman Kornoushenko
Ukraine Kyiv  55  0
Project published
7 months 22 days ago
281 views