Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Parking Telegram Channel

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 3858    166  0
  5 days82 USD

  Good day . You can write a program in which you will need to log into your telegram account, after which the program on behalf of your account will be from time to time monitor or new records appear in the channel. Next with the new record you can do anything, send from your name to the group, or the user. Or transfer it to a telegram bot that will make the required record. You can only translate the text, the photo will remain without translation.
  The program will be under Windows when it works ~ there is monitoring and post records
  Доброго дня. Можна написати програму в якій потрібно буде залогінитись в ваш телеграм аккаунт, після чого програма від імені вашого аккаунту буде час від часу моніторити чи з'явилися нові записи у каналі. Далі з новим записом можна зробити що завгодно, відправити від вашого імені в группу, або користувачу. Або передати його в телеграм бот який зробить необхідний запис. Перекласти можна лише текст, фото залишиться без перекладу.
  Програма буде під Windows, коли вона працює ~ відбувається моніторинг і пост записів

 5. 679    4  1
  1 day55 USD

  Good day . There is a ready, identical bot according to your needs. I'm ready to sell it to you, I'll make the necessary routes and for free download to my hosting on the airport) Good day, I hope to cooperate)
  Добрий день. Є готовий, ідентичний бот за вашими потребами. Готовий продати його вам, зроблю потрібні правки і за безкоштовно завантажу на свій хостинг на безлім) Гарного дня, надіюся на співпрацю)

 6. 1849    27  0
  1 day49 USD

  Good day, I am a Python developer. Ready to fulfill your project.

  For this task, the "userbot" - the bot, which is connected to the telegram account.
  We can do anything with these posts.

  Can we talk to you in more detail? I will put the price to the end without any "cuts" in the course of work.

  I am happy to work with you, thank you.
  Добрий день, я Python розробник. Готовий взятись за виконання вашого проєкту.

  Для цієї задачі підійде "userbot" - бот, який підключається до аккаунту телеграм.
  Зможемо робити з цими постами що завгодно.

  Можемо обговорити з вами детальніше? Ціну ставлю кінцеву без ніяких "накруток" в ході роботи.

  Буду радий співпраці з вами, дякую

 7. 4309
   23  0

  1 day96 USD

  Welcome to! Ready to realize your parser in 1 day! We can do so shob automatically translated into English, I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Готовий реалізувати вам парсер за 1 день! Ми можемо зробити так шоб автоматично перекладалось на англ.мову, буду радий співпраці!

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 3390    85  0
  2 days44 USD

  Yes, it is possible! Write, we will discuss all the details!
  I’ve already done a few “partners” like that.
  Да, это возможно! пишите, обсудим все детали!
  уже делал несколько подобных "парсеров"

 10. proposal concealed by freelancer
 11.  freelancer isn't working in the service any longer
 12. 1078    12  1
  2 days82 USD

  There is a finished bot with this function(communications come with a delay not more than 2 seconds) + admin panel (Pyrogram). Everything is fast and quality! + deployment to the server (the availability of a number with a deployment will accelerate the process of deployment up to 2 hours)

  Example of my portfolio.

  Write to LS to clarify the details!
  Есть готовый бот с таким функционалом(сообщения приходят с задержкой не больше 2 сек) + админ панель (Pyrogram). Все быстро и качесвтенно ! + деплой на сервер (наличия номера с отлежкой ускорит процесс розработки до 2 часов)

  Пример работы у меня в портфолио

  Напишите в лс для уточнения деталей !

 13. 2202
   22  2

  2 days43 USD

  Good evening .
  We have great experience in Parsons.
  I will be happy to cooperate.
  A good evening.
  Добрий вечір.
  Є великий досвід у парсингу.
  Буду радий співпраці.
  Гарного вечора.

 14. 228  
  2 days55 USD

  The job is really real, I can help you with it.
  I work in the IT studio, I have great experience in the development of telegram bots.
  Привіт, задача цілком реальна, можу вам з цим допомогти.
  Працюю в ІТ студії, маю великий досвід саме в розробці телеграм ботів.

 15. 1417
   9  0

  7 days274 USD

  Hello to you! We have a lot of experience in Parsons. Write to me, we will discuss the details of the project.
  Здраствуй! Есть большой опыт в парсинге. Напишите мне в лс, обсудим детали проекта.

 16. 549    5  1
  1 day15 USD

  Good morning, the bot is simple, ready to perform, the translation will be through Google translate, so it will be medium and not accurate, but there are no alternatives. and thank you.
  Доброго дня, бот простий, готовий виконати, переклад буде через google translate, тому він буде посередній і не точний, але альтернативи немає. Дякую.

 17. 314  
  1 day41 USD

  Good morning, I’ve already done a similar bot to cloning the channel on Telethon, the bot logs in to a regular account.
  Доброго дня, вже робив подібного бота для клонування каналу на Telethon, бот логіниться в звичайний аккаунт.

 18. 749    16  3
  2 days22 USD

  I have experience in developing Tg bots on Python. There is a solution for this task.
  Маю досвід у розробці Тг ботів на Python. Є готове рішеня для цієї задачі.

 • Andrew Proskurin
  27 May, 16:17 |

  Отпишите в ЛС.


 • Vitaly Kotlyar
  29 May, 1:43 |

  Есть готовое рабочее решение. Напишите мне в ЛС.