Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

I need a copywriterПотрібен копірайтер

Translated200 UAH

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 832    27  0
  Winning proposal2 days200 UAH

  Welcome to Olivia!
  I am interested in your project and I will be very pleased to collaborate.
  Portfolio Freelancehunt
  I write a unique, informative and structured text.
  The price of 1000 symbols is 70 UAH.
  Write, we will discuss everything, I will provide more examples of texts if necessary, maybe I will come to you)
  Вітаю, Олесю!
  Мені цікавий Ваш проект, дуже буду рада співпраці.
  Портфоліо Freelancehunt
  Напишу унікальний, інформативний та структурований текст.
  Вартість 1000 символів 70 грн.
  Напишіть, все обговоримо, надам більше прикладів текстів якщо потрібно, можливо підійду Вам)

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 183  
  2 days200 UAH

  An example of work on the related topic is https://docs.google.com/document/d/1UXAN-W4mgTBxfG5nL8yMWsjwVZ4s2f0E/edit. Writing quality text for 65 UAH 1000 SPB
  Пример работы по смежной тематике - https://docs.google.com/document/d/1UXAN-W4mgTBxfG5nL8yMWsjwVZ4s2f0E/edit. Напишу качественный текст за 65 грн 1000 спб

 6. 3902    106  1   2
  11 days5555 UAH

  A great experience. professional work, in particular. From the marketing point of view. The oriented value is indicated in the profile and is clarified after details. Portfolio is Freelancehunt. Responsibility in work, originality in style, uniqueity in text. from pv.
  Великий досвід. Професійне виконання роботи, зокрема. з погляду маркетингу. Орієнтовна вартість зазначена у профілі та уточнюється після подробиць. Портфоліо Freelancehunt. Відповідальність у роботі, оригінальність у стилі, унікальність у тексті. З пов.

 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. 305    2  0
  2 days200 UAH

  Good evening ! Guaranteed: high text unique, without excess water, fulfilment of terms and your requirements. My portfolio is accessed on the site, or if you are interested in my offer, I will send you a private message. Price: 100 UAH / 1000 Symbols.
  I invite you to cooperate!
  Доброго вечора! Гарантую: високу унікальність тексту, без лишньої води, виконання термінів та Ваших вимог. Моє портфоліо у доступі на сайті, або, якщо Вас зацікавить моя пропозиція, надішлю Вам у приватні повідомлення. Ціна: 100 грн/ 1000 символів.
  Запрошую до співпраці!

 10. 514    1  0
  7 days899 UAH

  Examples of work on the topic:
  HTTPS://www.ulex.info/mejdunarodnye-gruzoperevozki/europe/slovakiya/koshice
  HTTPS://www.ulex.info/mejdunarodnye-gruzoperevozki/europe/polsha/poznan
  https://gruzpartner96.ru/uslugi/uslugi-pogruzki/dachnyj-pereezd/
  приклади праці в темі:
  https://www.ulex.info/mejdunarodnye-gruzoperevozki/europe/slovakiya/koshice
  https://www.ulex.info/mejdunarodnye-gruzoperevozki/europe/polsha/poznan
  https://gruzpartner96.ru/uslugi/uslugi-pogruzki/dachnyj-pereezd/

 11. 1222    39  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! I have been working in the transportation industry for more than 5 years. In terms of freelance, I write articles and SEO texts on different topics. The cost of copywriting depends on the complexity of the TZ and is from 50 UAH / 1 Kbp.
  Вітаю! Працюю в сфері вантажний перевезень більше 5 років. На умовах фріланса пишу статті та сео тексти на різну тематику. Вартість копірайту залежить від складності ТЗ і складає від 50 грн/1К збп.

 12. 403  
  1 day200 UAH

  I write the text in one day. I have great experience writing texts on different topics.
  Напишу текст за один день. Имею большой опыт в написании текстов на разные темы.

 13. 804    15  0
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I have been a copywriter for 8 years, creating quality and informative texts.
  I have experience writing texts on the subject of transfers - I will give an example in private messages
  Streams and cost will indicate when I see the TZ - oriented from 50 UAH for a thousand symbols
  I’m happy to cooperate.
  Вітаю!
  Працюю копірайтером 8 років, створюю якісні та інформативні тексти
  Маю досвід написання текстів на тему перевезень - надам приклад у приватних повідомленнях
  Строки і вартість вкажу, коли побачу ТЗ - орієнтовно від 50 грн за тисячу символів
  Звертайтеся, буду радий співпраці

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 72  
  2 days200 UAH

  the good day.
  I will make a copy, re-right price for 1000 signs of 50 UAH..
  Добридень.
  Зроблю копiрайт, рераййт цiна за 1000 знакiв 50 грн.. Напишить яка Тематика статей.

 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. 670    10  0
  7 days750 UAH

  Welcome to Olivia! You have private, so I write to you here.

  Ready to take your project into work. I will develop the structure and content based on the analysis of the niche, competitors, clearly tell you about your services, describe the advantages of collaborating with your company and work out the rejection of the CA. In summary, you will receive a text that will convert the site visitors to the company’s customers.

  There is experience working with cargo companies. Examples will be given to the PP.

  I can also independently select relevant keywords and properly distribute them on the pages of your site.

  Now it is not in Ukraine, so there is the opportunity to work without the breakdowns of the deadlines and to be constantly in connection.

  The cost of the text for one page of the site is 750 UAH. But the final price can be named after discussing all the details of the task.

  I will be happy to collaborate!
  Олеся, вітаю! У вас закриті приватні, тому пишу вам тут.

  Готова взяти ваш проект у роботу. Розроблю структуру та контент на основі аналізу ніші, конкурентів, зрозуміло розповім про ваші послуги, опишу переваги співробітництва із вашою компанією та пропрацюю заперечерення ЦА. В підсумку ви отримаєте текст, який буде конвертувати відвідувачів сайту у клієнтів компанії.

  Є досвід роботи із компаніями з вантажних перевезень. Приклади надам у ПП.

  Також можу самостійно підібрати релевантні ключові слова та правильно розподілити їх на сторінках вашого сайту.

  Зараз знахождуся не в Україні, тому є можливість працювати без зривів дедлайнів та бути постійно на зв'язку.

  Вартість тексту для однієї сторінки сайту – 750 грн. Але остаточну ціну можу назвати після обговорення усіх деталей завдання.

  Буду рада співпраці!

 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. 451

  5 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 22. 406    10  0
  2 days500 UAH

  Hello, I will just leave my portfolio where you can get acquainted with some of my works and, accordingly, evaluate style.🔅Prices there are also https://docs.google.com/presentation/d/1u8Qkz0QK6hX0A6nKJ0k9BFW7WhoxYuANpABNEyZH2E/edit
  I’m probably the copywriter you’re looking for.I already know how to make your website text more selling.And when I’m looking forward to the target audience, the ideas will be even more.Let’s talk, let’s talk and let’s talk.
  Вітаю, Олесю🔅Просто залишу своє портфоліо, де можна ознайомитись з деякими моїми роботами і, відповідно, оцінити стиль. Ціни там також є https://docs.google.com/presentation/d/1u8Qkz0QK6hX0A6nKJJ0k9BFW7WhoxYuANpABNEyZH2E/edit
  Цілком можливо, що я саме той копірайтер, якого ви шукаєте. Вже знаю, як тексти вашого сайту зробити більш продаючими. А коли ще досліджу цільову аудиторію, ідей ще більше буде. Пишіть, радо поспілкуюсь і все обговоримо

 23. 241    7  0
  1 day200 UAH

  Good Morning, Olivia
  Ready to take the project into work. She has worked in the American logistics company for more than 3 years as a sales manager. Write in pp, let’s discuss the details of the project.
  Добрий день, Олеся
  Готова взяти проект в роботу. Працювала в американскій логістичній копанії більше 3-х років в якості менеджера з продажів. Напишіть в пп, обговоримо деталі проекту.

 24. 1284    52  0
  1 day200 UAH

  Good day . Ready for cooperation.
  In March of this year, it finished the "Basics of Internet Marketing" from Google.
  My posts come to the top of Google.
  Great experience in your subject.
  Examples of:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1AZyu8dXmkH76Hwp3FX1iO3RV19W9xvowsIOJ3IDKjLY/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/19EpR3T99BT5YvfaErx2XS2Kve-E8Ere0jXuy5AsSDg8/edit?usp=sharing
  HTTP://mariupolnews.com.ua/news/view/gruzoperevozki-po-ukrainevybiraem-perevozchika
  http://www.accbud.ua/press-releases/gruzoperevozki-po-ukraine-ot-professionalov
  Oriented price: 70 UAH for 1000 UAH with a unique rate of 95% for text.ru and the number of keys issued by you not more than 3 pieces. by 1000 pcs.
  Добрий день. Готова до співпраці.
  В березні цього року закінчила "Основи інтернет маркетингу" від Гугл.
  Мої статі виходять до топу Гугл.
  Великий досвід роботи у Вашій тематиці.
  Приклади:
  https://docs.google.com/document/d/1AZyu8dXmkH76Hwp3FX1iO3RV19W9xvowsIOJ3IDKjLY/edit?usp=sharing
  https://docs.google.com/document/d/19EpR3T99BT5YvfaErx2XS2Kve-E8Ere0jXuy5AsSDg8/edit?usp=sharing
  http://mariupolnews.com.ua/news/view/gruzoperevozki-po-ukrainevybiraem-perevozchika
  http://www.accbud.ua/press-releases/gruzoperevozki-po-ukraine-ot-professionalov
  Орієнтовна ціна: 70 грн за 1000 збп при унікальності від 95% за текст.ру і кількістю Вами виданих ключів не більше, ніж 3 шт. на 1000 збп.

 25. 387  
  1 day200 UAH

  Hello to you! I have been writing for four years SEO optimized texts and articles in 5 languages( Russian, Ukrainian, English, Spanish, Portuguese). Known with car theme, she worked at Autodoc in Portugal. For 1000 characters without a gap $4 if it is Russian and Ukrainian languages, if in languages it is $6.
  Structured and organically add key words.
  • A high level of originality and uniqueity of text text.ru, not re-right.
  • Quality SEO optimization.
  I know how to predict your content better than the competitors.
  • In connection with the knowledge of several languages, I do a quality and deep analysis of the European and other markets on your niche.
  I will be happy to write together.
  Здравствуйте! Пишу уже четыре года СЕО оптимизированные тексты и статьи на 5 языках( рус, укр, англ,исп, португ ). Знакома с авто тематикой, тк работала в Autodoc в Португалии. За 1000 знаков без пробела 4$ если это рус и укр языки, если ин языки то от 6$.
  • Структурировано и органически добавляю основные key words.
  • Высокий уровень оригинальности и уникальности текстов Text.ru, не рерайт.
  • Качественная SEO-оптимизация.
  • Знаю как предподнести ваш контент лучше чем у конкурентов.
  • В связи со знанием нескольких языков делаю качественный и глубокий анализ европейского и тд рынков по вашей нише.
  Пишите буду рада сотрудничать.

 26. 258    4  1
  3 days300 UAH

  Good day !Interested in your project.In copywriting for over 10 years
  Experience working with different types of texts and different topics (mobile, goods for adults, marketing, goods for children, home, interior design, cosmetics; product descriptions, articles for blog, posts for social networks, texts for target, texts for pages of sites, landing).▶▶I am studying SMM and Digital Marketing.▶I guarantee profound immersion in the topic, rapidity, literacy.▶The cost of the work ~ 80gns./1000s.Some examples of work can be seen here:
  Google Drive

  You can also get more acquainted with me in the Instagram profile.
  HTTPS://instagram.com/shvayevska.kopirayter.seo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  Добрий день!

  Зацікавив ваш проєкт.

  ▶️В копірайтингу понад 10 років
  ▶️Досвід роботи з різними типами текстів та різними тематиками (меблі, товари для дорослих, маркетинг, товари для дітей, дому, дизайн інтер'єрів, косметика; описи товарів, статті для блогу, дописи для соцмереж, тексти для таргету, тексти для сторінок сайтів, лендінг).
  ▶️Активно вивчаю SMM і Digital marketing.
  ▶️Гарантую глибоке занурення в тему, оперативність, грамотність.

  Вартість роботи ~ 80грн./1000симв.

  Деякі приклади робіт можна побачити тут:
  Google Drive

  Окрім того ближче познайомитися зі мною можна в Інстаграм профілі
  https://instagram.com/shvayevska.kopirayter.seo?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 27. 4065
   101  4

  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I have experience filling the site in your area with 0.
  Ready to discuss all details.

  The cost of services is 75 UAH for 1000 Sbp.

  I can't send examples, you have a closed message.
  Вітаю!
  Маю досвід заповнення сайту у вашій сфері з 0.
  Готова обговорити всі деталі.

  Вартість послуг - 75 грн за 1000 сбп.

  Приклади не можу надіслати, у вас закриті повідомлення.