Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

The project at vue.js

Translated505 USD

Client's feedback on cooperation with Yury Nikonenko

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The project is done according to tz, a good executor, always in contact, doesn’t miss, knows his job! I am pleased with work!

Freelancer's feedback on cooperation with Dmitry L.

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Everything is well.
I recommend cooperation!

 1. 480

  1 day152 USD

  Dmitry, welcome to you!Our experienced team is ready to help create a line on Vue.js and connect the API for your project.We can develop a website according to your design and implement the necessary functionality.Our advantages include deep web development experience on Vue.js, the ability to effectively interact with the API and the ability to strictly observe the deadlines of the project.I would like to clarify some details:
  What functions should be connected through the API?➡Are there any features that we should consider when creating a layer on Vue.js?To give you an idea of how we work, please read our latest projects here:
  Google Drive

  We will be pleased to discuss in the chat questions about the implementation of the project.Congratulations to DZENcode
  Дмитре, радий вітати, Вас! Наша досвідчена команда готова допомогти створити верстку на Vue.js і підключити API для вашого проекту. Ми можемо розробити сайт відповідно до вашого дизайну і впровадити необхідну функціональність.

  Наші переваги включають глибокий досвід веб-розробок на Vue.js, уміння ефективно взаємодіяти з API та здатність суворо дотримуватися термінів виконання проекту.

  Хотів уточнити деякі деталі:
  ➡️Які функції повинні бути підключені через API? Чи є якісь особливості, які ми повинні врахувати при створенні верстки на Vue.js?

  Щоб дати вам уявлення про те, як ми працюємо, будь ласка, ознайомтеся з нашими останніми проектами тут:
  Google Drive

  Ми будемо раді обговорити у чаті питання щодо реалізації проекту.
  З повагою, dZENcode

 2. 296    1  0
  10 days152 USD

  Good day .
  Posts Tagged: nickshkit
  Ready for cooperation. We have a great experience, we have been working in development since 2015.

  In your work, the technology is used.
  PHP (Laravel, Yii1/2, Kohana, Symfony ), JavaScript (ReactJs, Angular, VueJs/Nuxt, NodeJS), MySQL, Postgrer, AWS, Docker.

  Here is a list of my works.
  HTTPS://atr.ua/
  HTTP://meydan.fm/ua
  HTTPS://speak-up.com.ua/ru
  https://www.network-olympus.com/ru/
  HTTPS://nextel.cloud/
  Доброго дня.
  Телеграм: nickShkit
  Готовий до співпраці. Маємо великий досвід, працюємо в розробці з 2015 року.

  В Своїй роботі використовую технології
  PHP (Laravel, Yii1/2, Kohana, Symfony ), JavaScript (ReactJs, Angular, VueJs/Nuxt, NodeJS), MySQL, Postgrer, AWS, Docker.

  Ось перелік моїх робіт.
  https://atr.ua/
  http://meydan.fm/ua
  https://speak-up.com.ua/ru
  https://www.network-olympus.com/ru/
  https://nextel.cloud/

 3. 547    6  1
  10 days152 USD

  Ready to make your project. Interesting to find out what the model is. I will wait for your answer.
  Готовий зробити ваш проект. Цікаво дізнатися, що за макет. Буду чекати Вашу відповідь

 4. 1580    18  0
  10 days152 USD

  Hello, I can do, but I don't have a lot of experience with view

  About me:
  I am a qualified senior front-end web programmer with work experience for over 6 years.
  I am engaged in creating sites under the key and elaborating existing.

  My service :

  Free consultation;
  I do no problems even after submission of the project (in the framework of the TZ);
  Use only the best of the latest technologies.
  The edge is not broken when replacing the content.
  The quality of my work is not just my words.
  a quality portfolio and a lot of reviews from satisfied customers,
  and to be sure of the high quality of my code,
  You can view the repositories on my github: github.com/web-programmer-pro
  Вітаю, можу зробити, але в мене не дуже багато досвіду з vue

  Про мене:
  Я кваліфікований senior front-end веб програміст з досвідом роботи вже понад 6 років.
  Займаюся створенням сайтів під ключ та доробкою існуючих.

  Мій сервіс:

  - Безкоштовна консультація;
  - Без проблем роблю правки навіть після здачі проекту (В рамках ТЗ);
  - Використовую тільки найкращі з останніх технологій;
  - Верстка не ламається при заміні контенту;
  - Якість моєї роботи це не просто мої слова,
  а якісне портфоліо та багато відгуків від задоволених клієнтів,
  а щоб переконатися у високій якості мого коду,
  ви можете переглянути репозиторії на моєму github: github.com/web-programmer-pro

 5. 42580    810  2   8
  7 days152 USD

  Hi.There is great experience with Vue.js.Can you see tz and design?
  Вітаю.Є великий досвід з Vue.js.Можна побачити тз та дизайн?

 6. 441    9  0
  5 days152 USD

  Good night, I am a talented web developer with rich experience.

  My ambition is to provide quality results quickly and accurately, as well as to guarantee reliable support after the completion of the project. I'm in contact for more than an hour, so your messages will not be left without a response in the entire dynamic of work.

  Ready to participate in your exciting project and contribute to its successful implementation.

  I am looking forward to the opportunity to discuss details and start cooperation.
  Доброго вечора, я талановитий веб-розробник із багатим досвідом.

  Моє прагнення - надавати якісні результати швидко та точно, а також гарантувати надійну підтримку після завершення проекту. Знаходжусь на зв'язку понад годину, тому ваші повідомлення не залишаться без відповіді в усій динаміці роботи.

  Готовий взяти участь у вашому захоплюючому проекті та внести свій внесок в його успішну реалізацію.

  З нетерпінням чекаю можливості обговорити подробиці та почати співпрацю.

 7. 850    10  0
  5 days152 USD

  Good Morning, Dmitry

  I will perform your project, line and API connectivity. I have experience and skills with VueJS to successfully fulfill your order. Unfortunately, the exact time for the performance will not be said, as I haven’t seen the design of the site, but I’ll do everything in the shortest time. Thank you for attention.
  Доброго дня, Дмитро.

  Я якісно виконаю Ваш проєкт, верстку і підключення api. Маю досвід і навички із VueJS для успішного виконання Вашого замовлення. На жаль, точного часу на виконання не скажу, так як не бачив дизайну сайту, але зроблю все в найкоротші терміни. Дякую за увагу.

 8. 1220    11  0
  5 days152 USD

  Welcome to. I can perform orders on both Vue2 and Vue 3 using the Composition API.
  You need a well done job – get in.
  Вітаю. Можу виконати замовлення як на Vue2, так і на Vue 3 з використанням Composition API.
  Потрібна якісно виконана робота - звертайтеся.

 9. 333    1  0
  7 days152 USD

  Good day .
  It is view2 / view3
  • • • • • •
  Добрий день.
  Зроблю на vue2 / vue3
  -------------------------------------------------

 10. 661    13  1
  1 day152 USD

  Good day .
  I look forward to the details in personal messages.
  -----------------------------------------------------------------
  Добрий день.
  Чекаю на подробиці в особистих повідомленнях.
  -------------------------------------------------

 11. 198  
  3 days152 USD

  Good Morning, my Lincoln.
  linkedin.com/in/aleksandr-milyaev-91631b86
  Добрый день, мой линкедин
  linkedin.com/in/aleksandr-milyaev-91631b86

 12. 2509    83  0
  5 days152 USD

  Welcome to.
  Ready to fulfill the task.
  I will use Vue 3 Composition API + TypeScript. If you need SSR, then Nuxt.js. Styles write in Less.
  There is great experience, I can provide examples of code, or references to executed projects.
  Let me write!
  Вітаю.
  Готовий виконати завдання.
  Буду використовувати Vue 3 Composition API + TypeScript. Якщо потрібен SSR, то тоді Nuxt.js. Стилі пишу на Less.
  Є великий досвід, можу надати приклади коду, або посилання на виконані проєкти.
  Пишіть!

 13. 3113    88  3   4
  Winning proposal30 days505 USD

  Welcome to Dmitry
  I realize the line using vue.js 2 or vue.js 3 composition api (optional) and connect the API. To assess the time and value, make a map.

  Congratulations, Yuri
  Вітаю, Дмитро
  Реалізую верстку за допомогою vue.js 2 або vue.js 3 composition api (на вибір) та під'єднаю API. Для оцінки часу та вартості пришліть макет.

  З повагою, Юрій

 14. 1157    7  0
  6 days152 USD

  I have view3
  • • • • • •
  Сделаю на vue3
  ----------------------------------------------------------

 15. 8 more hidden bids

Current freelance projects in the category Web programming

Analysis of Google API

Good day, I have a small project for which a search function and providing basic information about various establishments in the cities I need would be very useful. It is necessary to analyze the Google API to understand the cost, what information can be obtained, what we can…

Web programmingInformation gathering

Set up email and DNS

Good day, the task is as follows. There is a purchased Word Press account on which a domain is purchased and the site is located. The customer himself wanted to set up mail and now the site does not open, but the mail works. What needs to be done: make both the site and the…

Web programmingSystem programming ∙ 6 proposals

Stretch the layout to some cms and put it on hosting and domain

35 USD

Good day, you need to implement the layout on some cms so that you can then change the text and add photos and teach how to use it, the design is ready, the layout will be in 6-7 days, a business card website with 5 small pages, and add it to hosting the domain sz or some other…

Web programmingCMS installation and configuration ∙ 14 proposals

A programmer is needed to fix errors in page indexing

13 USD

We need a programmer specifically to fix indexing errors on the website pages, looking forward to your proposals.

Web programmingOnline stores and e-commerce ∙ 3 proposals

A news website is needed in Python from scratch

758 USD

We already have an existing website, but it is in WP. It is necessary to parse the content and transfer it to the website made from scratch. It is preferable that the programmer already has a portfolio from which examples can be chosen.

PythonWeb programming ∙ 10 proposals

Client
Dmitry L.
Ukraine Dnepr  135  0
Project published
3 months 12 days ago
211 views