Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

22 photos of newbornsРетуш 22 фотографій новонародженних

Translated

 1. 1083    19  0   1
  3 days70 USD

  Ready for your task.
  Contact me to clarify details
  Готовий взятись за вашу завдання
  Зв’яжіться зі мною для уточнення деталей

 2. 320    7  0
  3 days50 USD

  Good day .
  Interested in your project.
  Write, we will discuss all the details.
  I will be pleased to cooperate
  Добрый день.
  Заинтересовал ваш проект.
  Пишите, обсудим все детали.
  Буду рад сотрудничеству

 3. 490    1  0
  1 day500 USD

  Good day
  Ready to fulfill your order.
  Examples of portfolio
  The price is discussed depending on the complexity
  1 photo from 30 UAH
  Добрый день
  готов выполнить ваш заказ
  образец работ в портфолио
  цена обсуждается в зависимости от сложности
  1 фото от 30 грн

 4. 634    3  0
  1 day75 USD

  Good day . I will do it in the best way. I work to complete approval. Examples of my works in portfolio or Behance
  Доброго дня. Зроблю в кращому вигляді. Працюю до повного затвердження. Зразки моїх робіт в портфоліо або Behance

 5. 946    57  0
  3 days100 USD

  Hello to you!
  Ready to do the test!!The !
  Freelancehunt
  Go to turn.
  Здравствуйте!
  ГОТОВ сделать ТЕСТ!!!
  Freelancehunt
  Обращайтесь.

 6. 557    4  0
  1 day50 USD

  Good day, I will perform your order quickly and quality on your TZ, ready to start now, write we will discuss details.

  Freelancehunt
  Добрый день, выполню ваш заказ быстро и качественно по вашему ТЗ, готова приступить сейчас, пишите обсудим детали.

  Freelancehunt

 7. 232  
  2 days65 USD

  Good Morning . Ready to perform the task quickly and efficiently. Write to clarify the details of the project.
  Доброго ранку. Готова виконати завдання швидко та якісно. Пишіть для уточнення деталей по проекту.

 8. 507  
  2 days70 USD

  Good day !
  Interested in your proposal. I would like to work with your photos.
  I have great experience in photography and photography processing. I worked with different clients and processing directions. I will do everything in the best way.
  Please, show the photo you need to work with, then I will be able to give a precise assessment of the time and value of the work.
  Thank you, I'm waiting for your answer.)
  Добрий день!
  Зацікавила ваша пропозиція. Дуже хотілося б попрацювати з вашими фото.
  Маю великий досвід в обробці та ретуші фото. Працював з самими різними клієнтами та напрямками обробки. Тому зроблю все в кращому вигляді.
  Будь-ласка, покажіть фото, з якими потрібно працювати, тоді я зможу дати точну оцінку часу та вартості роботи.
  Дякую, очікую на вашу відповідь)

 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. 344    10  0
  3 days75 USD

  Good day .
  Interested in your project.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Prices and deadlines are discussed.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Ціна та терміни обговорюються.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 12. 5048    193  0
  2 days50 USD

  Hello, I’ll make a retouch.
  They have already worked with you.
  Portfolio Freelancehunt
  Здравствуйте, сделаю ретушь.
  Уже работали с вами.
  Портфолио Freelancehunt

 13. 2018    50  0
  2 days70 USD

  Good Morning, I am interested in your project!
  I have experience in photography. I will take a test photo.
  Let me write, I’m glad to work together!
  Доброго дня, зацікавив ваш проект!
  Маю досвід обробки фото. Зроблю тестово одне фото.
  Пишіть, буду рада співпраці!

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 4610    166  0   1
  2 days70 USD

  Welcome to! Can you show a few photos to evaluate the volume of work and deadlines?
  And if you have a reference, it would be great.

  Experience in work 12 years.

  Examples of processing https://freelancehunt.com/showcase/work/detalnaya-retush/775544.html

  Portfolio Freelancehunt
  Вітання! Можете показати декілька фото, щоб оцінити об"єм роботи і терміни?
  І якщо маєте референс, було б чудово.

  Досвід роботи 12 років.

  Приклад обробки https://freelancehunt.com/showcase/work/detalnaya-retush/775544.html

  Портфоліо Freelancehunt

 16. 192  
  1 day60 USD

  Experience in working only in the processing of photos for yourself and friends. I can drop it before/after my treatments. I can do it in a few options.)
  Досвід роботи тільки в обробці фото для себе та друзів. Можу скинути до/ після своїх обробок. Можу робити в декількох варіантах)

 17. 364    8  0
  2 days50 USD

  Good Morning, Julia
  I will make your order.
  I count all the wishes.
  I will make a test.
  Добрий день, Юлія.
  Виконаю Ваше замовлення.
  Врахую всі побажання.
  Зроблю тест.

 18. 448  
  2 days50 USD

  I do professionally!
  Great work experience.
  Write in a personal message.
  Виконаю професійно!
  Великий досвід роботи.
  Пишіть в особисті повідомлення.

 19. 515    14  0
  1 day200 USD

  Good Morning, Julia
  I do your task, I have experience in the processing of newborns)
  Доброго дня, Юлія )
  Виконаю ваше завдання , маю досвід в обробці новонародженних )

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 235  
  2 days50 USD

  Good day !
  Ready to do your job for $40 and at a minimum time)
  Write to me as we agree.
  Доброго дня !
  Готов зробити вашу роботу за 40 доларів і в мінімальний термін )
  Все інше, напишіть мені, якось домовимося )

 22. 300  
  3 days100 USD

  Good day !
  I love you to do your task. I have experience working with Retuche)
  Examples of works:
  Behance

  I'm waiting for the test and I'm happy to work together.
  Добрий день!
  Залюбки виконаю ваше завдання. Маю досвід роботи з ретуш'ю немовлят)
  Приклади робіт:
  Behance

  Чекаю на тестове, буду рада співпрацювати)

 23. 297  
  2 days50 USD

  Welcome to Julia
  I will do everything, I will do it.

  Examples of work: http://surl.li/crerc
  Вітаю, Юлія
  Все виконаю, по-вашому ТЗ

  Приклад роботи: http://surl.li/crerc

 24. 417    2  0
  3 days80 USD

  Welcome to Julia. I am pleased to take a picture of the babies and replace the background to the needed.
  The price for the project.
  Ready to test.
  Вітаю, Юлія. Із задоволенням відретушую фото малюків та заміню фон на потрібний.
  Ціну за проєкт вказала.
  Готова виконати тестове.

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 299    1  0
  2 days50 USD

  There is a newborn retouch experience, please contact. I do the test.
  Имеется опыт ретуши новорожденных, обращайтесь. Сделаю тест.

 27. 433    1  0
  5 days200 USD

  Hello, I am a professional photo retoucher, I attach my work below. Examples of work with a retouch photo with babies will be sent to personally. The exact price can be revealed after viewing the original photos. Write for discussion.

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/retush-foto/1531064.html

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/retush-foto/1519720.html
  Здравствуйте, я профессиональный фото ретушер, прикрепляю свои работы ниже. Примеры работ с ретушью фото с младенцами отправлю в личное. Точную стоимость смогу назвать после просмотра исходных фото. Пишите для обсуждения.

  https://freelancehunt.com/showcase/work/retush-foto/1531064.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/retush-foto/1519720.html

 28. proposal concealed by freelancer
 29. proposal concealed by freelancer
 30. 385    1  0
  3 days50 USD

  Good day
  In the profile there is an example of processing.
  I can also take a test photo.

  I would like to see a few photos to understand the deadlines.
  Good day
  Доброго дня
  в профілі є приклад Обробки
  також можу зробити одне тестове фото !

  хотілось би побачити декілька фото щоб зрозуміти терміни виконання.
  гарного дня

 31. 335    1  0
  2 days70 USD

  Hello! I would like to help you get the job you need done. I'll take it. I will do it quickly and efficiently, and + inexpensive)
  We will discuss all the details in private messages

 32. 1530
   37  0

  1 day50 USD

  Hi, I am interested in your project.
  I am a designer with professional education, work experience over 7 years
  Examples of my work are in the profile Freelancehunt and at the link Google Drive
  Let’s talk about the details in L.S.
  The price and deadlines are discussed.
  Ready to take a photo test!
  Здравствуйте, заинтересовал ваш проект
  Я дизайнер с профессиональным образованием, опыт работы более 7 лет
  Примеры моих работ есть в профиле Freelancehunt и по ссылке Google Drive
  Давайте обсудим детали в лс
  Цена и сроки обсуждаются!
  ГОТОВА СДЕЛАТЬ 1 ФОТО ТЕСТОВО!

 33. 603    8  0
  2 days100 USD

  Good day, ready to start, great experience in photography processing, I listen to all the requirements and do all the directions
  My work and portfolio - Freelancehunt
  Thank you I will wait

  • • • • • •
  Good morning, I can create retouch for your picture, I have a nice background in PS and another graphic editor app, I'm ready to make all requirements
  my resume - Freelancehunt
  Thank you, have a nice day
  Добрый день, готов приступить, большой опыт в обработке фото, прислушиваюсь ко всем требованиям и делаю все правки
  мои работы и портфолио - Freelancehunt
  спасибо буду ждать

  -----------------------
  Good morning, i can create retouch for your picture, i have a nice background in PS and another graphic editor app, i'm ready make all requirements
  my resume - Freelancehunt
  thank u, have a nice day

 34. 357  
  2 days200 USD

  Good day ! I have a rich experience in photography processing – over 10 years. I am pleased to do my best!
  Доброго дня! Маю багатий досвід в обробці фотографій- білше 10 років. З задоволенням зроблю як найкраще!

 35. 208  
  1 day100 USD

  Good morning, ready to make your order!
  A few photos are in my portfolio.
  I hope for cooperation.
  Доброго дня, готова зробити ваше замовлення!
  Ретуш фотографій є у моєму портфоліо!
  Надеюсь на співпрацю

 36. 367  
  2 days50 USD

  Hello to you! I will cut the photos quality, make a color correction, carefully cut and replace the background. I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте! Качественно отретуширую фотографии, сделаю цветокоррекцию, аккуратно вырежу и заменю фон. Буду рада сотрудничеству!

 37. 194  
  1 day50 USD

  Welcome to. Ready to perform right now. The portfolio has similar jobs, and I have been taking pictures for 4 years, so the complexities will not disappear.
  Вітаю. Готовий приступити до виконання вже зараз. У портфоліо є схожі роботи, та я вже 4 роки займаюсь фотографіями, тому складнощів не винекне.

 38. proposal concealed by freelancer
 39.  freelancer isn't working in the service any longer
 40. 294  
  3 days50 USD

  Welcome, you are ready to do your task now. I will do everything well.
  Вітаю, готова вже зараз взятись до виконання завдання. Зроблю все якісно

 41. 349    1  0
  5 days200 USD

  Good day !
  Ready to fulfill your order.
  Examples of my work on reference
  Freelancehunt
  Behance
  Cost of processing 1 photo - 200 UAH
  Добрый день!
  Готова выполнить Ваш заказ.
  Примеры моих работ по ссылке
  Freelancehunt
  Behance
  Стоимость обработки 1 фото - 200 грн

 42. 222    1  0
  1 day300 USD

  Good day ! Interested in your project. Love will be done in the shortest time. The price is $13 per photo. We can also talk about it, always in contact. Ready to perform the test task. I will be happy to collaborate!
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект. Залюбки виконаю у найкоротші терміни. Вартість 13 грн / фото. Також ще можемо це обговорити, завжди на зв'язку. За необхідністю готова виконати тест завдання. Буду рада співпраці!

 43. 316  
  1 day50 USD

  Welcome to!
  Ready to take your order.
  I am professional in photographing.
  Portfolio in profile.
  Вітаю!
  Готовий взятися за ваше замовлення.
  Я професіонально оброблюю фото.
  Портфоліо в профілі.

 44. proposal concealed by freelancer
 45. 603    5  0
  10 days345 USD

  The price is indicated in dollars, one photo of $15 I work with a photo of newborn different complexity. Skin shell, scratches, redness. The price is indicated in advance, you need to look at the sources including those photos on which to change the background. Show what background you need for each photo.
  Below is an example of a complex photo with a laundry, and a large number of skin defects in the baby.
  Google Drive
  Цена указана в долларах, одно фото 15$ работаю с фото новорожденных разной сложности. Шелушение кожи, прыщики , покраснения. Цена указана предварительная , нужно смотреть исходники в том числе и те фото на которых менять фон. Укажите какой именно фон вам требуеться для каждого фото.
  Ниже пример сложного фото с размытием, и большим числом дефектов кожи у малыша
  Google Drive

 46. 297  
  2 days50 USD

  Good day, I'm happy to get to work.
  Responsible designer who can handle any task with the help of: Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch, Adobe XD, CorelDraw, InDesign, SketchUp, ArchiCAD...
  Personal qualities :
  1 . A sense of style.
  2nd The creativity.
  Three Aesthetic taste.
  4 . accuracy and attention.
  and 5. The aspiration to self-improvement and the improvement of qualifications.
  6 . High adaptability.
  7 . Positive world perception.
  Добрый день, с удовольствием возьмусь за работу)
  Ответственный дизайнер, умеющий справиться с любым заданием при помощи): Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch, Adobe XD, CorelDraw, InDesign, SketchUp, ArchiCAD...
  Личные качества:
  1. Чувство стиля.
  2. Креативность.
  3. Эстетический вкус.
  4. Аккуратность и внимательность.
  5. Стремление к самосовершенствованию и повышению квалификации.
  6. Высокая адаптивность.
  7. Позитивное мировосприятие.

 47. 192  
  1 day50 USD

  Welcome to. I’ve been working with kids at the New York Pictures for about 5 years. There is also a retouch. I’ll make 5 photos for you.
  Вітаю. Працюю з дітками на зйомках ньюборн близько 5 років. Також є ретуш. Зроблю 5 фото прикладів для вас.

 48. 752    53  0
  2 days60 USD

  Hello to Julia.
  Please show a photo so that you can assess the amount of work.
  I am ready to work with you after discussing the details. I do everything qualityly.
  Examples of work in the portfolio: Freelancehunt
  With respect, Jan
  Здравствуйте, Юлия.
  Покажите, пожалуйста, фото, чтобы можно было оценить объем работы.
  Готова с Вами сотрудничать после обсуждения деталей. Сделаю все качественно.
  Примеры работ в портфолио: Freelancehunt
  С уважением, Яна

 49. 408  
  2 days70 USD

  Good day . Ready to perform your order quality. Experience is great. Stay satisfied. Examples of works:
  Freelancehunt
  Добрый день. Готов качественно выполнить ваш заказ. Опыт большой. Останетесь довольны. Примеры работ:
  Freelancehunt

 50. 351  
  3 days70 USD

  Доброго дня! Дуже зацікавила ваша пропозиція. Буду радий обговорити деталі.
  Користуюсь програмою Adobe Photoshop
  Кількість днів на виконання роботи залежить від кількості фото.

 51. 330  
  2 days55 USD

  Good day !
  Ready to perform this task at any time. I have experience in photography.
  Добрий день!
  Готова виконати дане завдання в будь-який момент. Маю досвід в обробці фото.


Client
Yuliia Razma
Ukraine Ukraine  20  0
Project published
1 month 23 days ago
387 views
Labels
 • ретушь
 • Ретушь фото
 • обработка фото
 • обработка фотографий
 • обработка изображений
 • Adode Photoshop
 • портретная ретушь