Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Instructions for the use of the productРозробка інструкції щодо використання продукту

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 498    160  4   3
  1 day600 UAH

  Welcome to!
  A big portfolio in the profile.
  Prices and deadlines after full acquaintance with TZ!
  Write to LZ, let us discuss the task!
  Ready to start work! and :)
  Always in contact!
  Polygraphy for over 15 years.
  Вітаю!
  Велике портфоліо у профілі.
  Ціна та строки після повного ознайомлення з ТЗ!
  Пишіть у ЛЗ, обговоримо завдання!
  Готовий приступити до роботи! :)
  Завжди на зв'язку!
  У поліграфії понад 15 років.

 3. 1589
   53  0

  1 day1000 UAH

  Good Morning,

  Ready to develop design instructions for you.It has been in design for almost 3 years and has gained experience of similar works over this time.I make a order within 1 day.

  You can view my portfolio by link - Behance

  For the convenience of communication there are Weber and Telegram.🙌Thank you !Go back ;)
  Доброго дня,

  Готова розробити для Вас дизайн інструкції. У дизайні вже майже 3 роки і за цей час здобула досвід подібних робіт. Виконаю замовлення протягом 1 дня 🙌

  Ви можете переглянути моє портфоліо за посиланням - Behance

  Для зручності комунікації є Вайбер і Телеграм.

  Дякую! Звертайтесь ;)

 4. 286    5  0
  1 day300 UAH

  Good Morning ready to start, done quality and quickly in the nearest hours, with respect to you Roman
  Доброго дняч готовий приступити , зроблу якісно і швидко в ближайші години , з повагою до вас Роман

 5. 1512    80  0
  1 day500 UAH

  🤝Good day !I will be happy to cooperate!I will start working right now.❗I have a great experience as a designer.❗💼Let’s write to the Ls, let’s discuss details.✍(Name of the term after detailed TZ)
  The portfolio:
  Profile: Freelancehunt
  Behance: Behance
  I do work smoothly and professionally.
  I am working to complete the macet.🎨◾◾➡
  🤝 Доброго дня! Буду радий співпраці!
  ❗️ Почну працювати прямо зараз. ❗️
  💼 Маю великий досвід роботи дизайнером!
  ✍ Пишіть в ЛС - обговоримо деталі. (терміни назву після детального ТЗ)
  🎨 Портфоліо:
  ◾ Профіль: Freelancehunt
  ◾ Behance: Behance
  ➡️ Виконаю роботу ШВИДКО І ПРОФЕСІЙНО
  Працюю до полного затверждения макету.

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 5624    126  0
  2 days1200 UAH

  Good day .
  Send the available materials and TZ, then we will discuss the details.
  You will be happy with the outcome of cooperation.
  Добрий день.
  Надішліть наявні матеріали та ТЗ, після обговоримо деталі.
  Результатом співпраці залишитеся задоволені.

 8. 1194    24  0
  1 day1000 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  Examples
  The portfolio:
  Behance
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Приклади
  Портфоліо:
  Behance

 9. 1570    112  3   5
  1 day500 UAH

  Welcome to. I am pleased to work with you.
  to turn. Ready to start immediately.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістью співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 10. 1650    35  0
  2 days800 UAH

  Good day
  I'm going to give you the instructions to the bourgeois.
  Experience is available, specified time, price and TZ in person
  Доброго дня
  сделаю инструкцию-вкладыш к буржуйке
  опыт имеется, уточним срок, цену и ТЗ в личке

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 1313
   26  0

  1 day500 UAH

  Good day !
  A designer-polygraphist with more than 7 years of experience.
  I do it quickly and efficiently.
  You will not have any problems with printing.
  I am prepared according to all rules.
  Requirements and corrections regarding the design are not limited to the approval itself.
  The final price can be indicated only after full knowledge of the materials.
  Please write with pleasure to cooperate with you.
  Доброго дня!
  Дизайнер-поліграфіст з досвідом більше 7-ми років.
  Виконаю швидко та якісно.
  У Вас не буде проблем з друкарнею.
  Підготую по усім правилам.
  Побажання та виправлення щодо дизайну необмежені до самого затвердження.
  Остаточну вартість зможу вказати лише після повного ознайомлення з матеріалами.
  Пишіть будь ласка, із задоволенням з Вами співпрацюватиму.

 13. 2333    80  0   1
  3 days1200 UAH

  ✌Hello to you.The project, the deadlines?✍✔Portfolio in the profile.More work in l/s.Go to this!_________________________________________________________
  Portfolio: Freelancehunt Behance
  ✌ Здравствуйте.
  ✍ Обсудим проект, ✔ сроки? Портфолио в профиле.
  Больше работ в л/с.
  ☞ Обращайтесь!
  ___________________________________
  ☕ Портфолио: Freelancehunt | Behance

 14. 702    8  0
  1 day300 UAH

  Ready to perform right now!
  I will offer options, send the correct files for printing!
  Write, we will discuss details!
  Готов выполнить прямо сейчас!
  Предложу варианты, передам корректные файлы для печати!
  Пишите, обсудим детали!

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 2505    163  1   6
  4 days550 UAH

  Good day ! I hope the possibilities for agreement.

  Here you can get to know my logos:
  Behance

  Here you can find out my work on polygraphy:
  Behance

  I count all wishes.
  Добридень! Надаю варіанти до узгодження.

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами з логотипів:
  Behance

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами по поліграфії:
  Behance

  Врахую всі побажання

 17. 1002    8  0
  2 days1200 UAH

  Good day . I have rich experience in developing instructions. I will make a stylish informational instructions.
  Доброго дня. Маю багатий досвід в розробці інструкцій. Зроблю стильну інформаційну інструкцію.

 18. 438    5  1
  2 days300 UAH

  Good day, I will be happy to work together.
  I have more than 10 years of experience working in advertising agencies and typography. I do the task quickly and efficiently.
  Go back, let’s discuss all the details.
  Portfolio can be viewed here:
  Freelancehunt
  Experience in developing the instructions.
  Доброго дня, буду рада співпраці.
  У мене більше 10 років досвіду роботи в рекламних агенціях та типографії. Виконаю завдання швидко та якісно.
  Звертайтесь, обговоримо всі деталі.
  Портфоліо можна переглянути тут:
  Freelancehunt
  Є досвід розробки саме інструкцій

 19. 1920    45  0
  4 days700 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 20. 409    1  0
  3 days250 UAH

  Hello to you. You will be able to deal with your task. Pricing per page

  Information about me:
  My work on behance: http://be.net/nv_0677132734
  • or a short portfolio: Behance
  Здравствуйте. Вполне по силам справится с вашей задачей. Ориентировочно цена за страницу

  Информация обо мне:
  • мои работы на behance: http://be.net/nv_0677132734
  • или краткое портфолио: Behance

 21. 998
   21  0
  Work samples:

  2 days600 UAH

  Good Morning, create a stylish and understandable design for the buyer
  The instructions harmoniously complement your product.
  I offer a number of arrangements.
  Portfolio: Behance, Google Drive Freelancehunt
  Доброго дня, створю стильний та зрозумілий дизайн для покупця
  Інструкція гармонійно доповнить ваш продукт
  Запропоную декілька варіантів оформлення
  Портфоліо: Behance, Google Drive Freelancehunt

  Similar completed project: Дизайн планера Minecraft

 22. 430    2  1
  2 days700 UAH

  Welcome to. My name is Anton, I am 29 years old.
  I have been working in design for more than two years.
  After reading your project, I know how to do it.
  ready to offer their services.

  I work in Illustrator, Photoshop, Indesign.
  3DsMax, Maya, AvtoCAD
  Вітаю. Мене звуть Антон, мені 29 років.
  Я займаюся дизайном більше двох років.
  Прочитавши ваш проект, знаю як його зробити,
  готовий запропонувати свої послуги.

  Працюю у програмах: Illustrator, Photoshop, Indesign,
  3DsMax, Maya, AvtoCAD

 23. 795    39  0
  2 days1500 UAH

  Good day ! I prepare instructions. I paint very well in the vector. The instructions are laconic and clear.
  There are examples of my work with instructions.
  HTTP://berg-s.wixsite.com/design
  I will be happy to cooperate)
  Добрый день! Разрабатываю инструкции. Очень хорошо рисую в векторе. Инструкции получаются лаконичными и внятными.
  Есть примеры моих работ с инструкциями.
  http://berg-s.wixsite.com/design
  Буду рад сотрудничеству)

 24. 413  
  1 day500 UAH

  Welcome to Ilya!
  I will give you this instructions.
  My tools are Adobe Illustrator, Photoshop; QuarkXPress; InDesign; Microsoft Word; Power Point, Adobe Acrobat Pro.
  ttps://drive.google.com/drive/folders/0B3zbxJTpPjWWLTBpWld5MFVXdkk?resourcekey=0-udyxYdPoqGIVpU3ZYNSDWQ&usp=sharing
  Вітаю, Ілля!
  Зроблю Вам таку інструкцію.
  Мої інструменти Adobe Illustrator, Photoshop; QuarkXPress; InDesign; Microsoft Word; Power Point, Adobe Acrobat Pro.
  ttps://drive.google.com/drive/folders/0B3zbxJTpPjWWLTBpWld5MFVXdkk?resourcekey=0-udyxYdPoqGIVpU3ZYNSDWQ&usp=sharing

 25. 387  
  2 days1200 UAH

  Good day !
  I have experience in the field.
  You can view examples of my works Freelancehunt
  I am pleased to do my work and take into account all the directions and wishes!
  Добрий день!
  Маю досвід у верстці.
  Можете переглянути приклади моїх робіт Freelancehunt
  Із задоволенням виконаю роботу і врахую всі правки і побажання!

 26. 1010    19  0
  2 days1000 UAH

  Hello to you! Ready to take your project after clarification of all the details.
  The price depends on the level of complexity.
  The price for each project is calculated individually.

  Portfolio at http://pbolotov.art
  Freelancehunt
  Привет! Готов заняться вашим проектом после уточнения всех деталей.
  Цена зависит от уровня сложности.
  Цену на каждый проект считаю индивидуально.

  Портфолио по адресу http://pbolotov.art
  Freelancehunt

 27. 728    20  0
  5 days800 UAH

  Good day
  Ready to fulfill your order.
  I can start today.
  Write to Ls, we will discuss details and start work.
  Добрый день
  Готов выполнить ваш заказ
  Могу начат сегодня
  Пишите в лс обсудим детали и начну роботу

 28. 355    2  0
  3 days1000 UAH

  Good morning, I have experience working with the ebook, ready to complete the task)
  I work to full agreement and at the beginning I do for you mood board so that we reach agreement on style🖼
  Доброго дня, в мене є досвід роботи з Ebook, готова виконати завдання)
  Працюю до повної згоди и на початку роблю для вас mood board, щоб мы дійшли згоди по стилю🖼

 29. 408    11  0   1
  2 days500 UAH

  Good afternoon. Ready to take your project right now. Portfolio in profile. to turn. Always in contact!
  Доброго вечора. Готова прямо зараз взятись за ваш проект. Портфоліо в профілі. Звертайтеся. Завжди на зв'язку!

 30. 662    11  0
  6 days1100 UAH

  Good day !
  Ready to develop the instructions-input for you, I work well with the polygraphy patterns)
  I will send all the formats needed for printing.
  My portfolio is: Behance Freelancehunt
  Добрий день!
  Готова розробити для вас інструкцію-вкладач, гарно працюю з макетами поліграфії)
  Відправлю всі потрібні формати для друку
  Моє портфоліо: Behance Freelancehunt

 31. 1009
   16  0

  1 day600 UAH

  Good day !
  Over more than 10 years of experience with the designer, he has been presenting hundreds of pages of various instructions. I will do it beautiful, comfortable and clear, that is - as it should be in the instructions)) I will do it, look, you may want to make some corrections. I’m going to do this calmly and with understanding, without excessive drums.
  After the project is completed, you will have prepared for printing files and work files with the ability to edit.
  Turn to! My portfolio is here: Behance
  Also don’t miss this page: Freelancehunt
  Good day !
  Доброго дня!
  За більш ніж 10 років досвіду роботи дизайнером зверстав сотні сторінок різноманітних інструкцій. Зроблю красиво, зручно і зрозуміло, тобто - як і має бути в інструкціях)) Зроблю, подивитесь, можливо захочете внести якісь корективи. До цього ставлюсь спокійно і з розумінням, без зайвих драм)
  По завершенню проекта матимете підготовані до друку файли і робочі файли з можливістю редагування.
  Звертайтесь! Моє портфоліо тут: Behance
  Також не оминайте цю сторінку: Freelancehunt
  Вдалого дня!

 32. proposal concealed by freelancer
 33. proposal concealed by freelancer
 34. 469  
  1 day600 UAH

  Good day ! Ready to fulfill your order, I have experience, ready for printing according to the requirements of the printing.
  My work in the portfolio.
  Доброго дня ! Готова виконати Ваше замовлення, маю досвід, підготую до друку згідно з вимогами друкарень.
  Мої роботи у портфоліо.

 35. proposal concealed by freelancer
 36. 643    5  0
  7 days500 UAH

  Good day
  I'm very interested in your announcement and I'm glad to take your task.
  I will be happy to cooperate. Ready to discuss details.
  You can see my work here on the website and also my portfolio on Behance.
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня
  Дуже зацікавила ваша об”ява і я з радістю візьмусь за ваше завдання.
  Буду рада співпраці. Готова обговорити деталі.
  Мої роботи ви можете побачити тут на сайті та також моє портфоліо на Behance
  Freelancehunt
  Behance

 37. proposal concealed by freelancer
 38. 279    4  0   1
  2 days600 UAH

  Good day, I will perform quickly and quality, 20 years experience in graphic design, portfolio https://viapradanew.portfoliobox.net/
  Добрый день, выполню быстро и качественно, опыт в графическом дизайне 20 лет, портфолио https://viapradanew.portfoliobox.net/


Client
Ilya Yershov
Ukraine Kyiv  4  0
Project published
2 months 7 days ago
289 views