Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!

Development and Connecting the Administrator Panel Website

Translated

 1. 377

  7 дня27 USD

  Good day . Interested in your order. Experience in the web sphere since 2014, I’m working with yii2 since 2015. There is also experience with Laravel. If you are interested in my application, write to PM.
  Доброго дня. Зацікавило ваще замовлення. Досвід у веб-сфері з 2014 році, працюю з yii2 ще з 2015 року. Також є досвід з laravel. Якщо зацікавила моя кандидатура, пишіть у ПМ

 2. 1142    21  1
  7 дня137 USD

  Good morning, can you know more about the site and functional? I have been working with Yii2 for 7 years. The site manager was also doing. I will be able to tell the price and deadlines after meeting the project.
  Добрий день, можна детальніше про сайт і функціонал? Працюю з Yii2 7 років. Адмінки для сайту також робив. Ціну і терміни зможу сказати після знайомства з проектом.

 3. 4873    182  12   7
  1 день25 USD

  Good day .
  I have been working with Yii2 for a long time (approximately seven years)
  The fee per hour is $25.
  Write, I’m glad to help.
  Добрий день.
  З Yii2 працюю давно (близько семи років)
  Ставка за годину - 25$.
  Пишіть, буду радий допомогти

 4. 498

  10 дня27 USD

  See, here is a ready solution of 80%, it can be reused to reduce the budget, but not to make a compromise on quality.

  HTTPS://fractland.ingello.com/fratal.php?name=%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0

  I don’t know how at the price, but at the time there’s no one to offer you faster and more quality. I think in price as well. We can call on the internet and discuss. Or in the letter.
  Смотрите, вот готовое решение на 80%, его можно переиспользовать чтобы снизить бюджет, но не идти на компромисс по качеству.

  https://fractland.ingello.com/fratal.php?name=%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0

  Не знаю как по цене, но по срокам Вам точно никто не предложит быстрее и качественнее. Хотя, думаю что и по цене-качеству тоже. Можем созвониться онлайн, обсудить. Или в переписке.

 5. 1112    10  1
  1 день100 USD

  Good day . Interested in your task. I perform timely and quality as I have great experience working with the framework Yii2, PHP and in the development of the Yii admin.

  My flight per hour: $12
  I have an open FOP, we can work under the contract.
  Доброго дня. Зацікавила Ваша задача. Виконаю вчасно та якісно, так як маю великий досвід роботи з framework Yii2, PHP та саме в розробці адмінки на Yii.

  Мій рейт за годину: 12$
  Маю відкритий ФОП, можемо працювати по договору.

 6. 348  
  5 дня137 USD

  Alexander Good Morning

  I have 4 years of business experience in this field.🙌Do not doubt that I will be your reliable partner to the best results.My portfolio describes my skills and achievements:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/165Az6DxIWOvtxVyKyF58fKckr0mpIk20nf_0G-V-ioA/edit

  One of my projects:

  metas.ua is a corporate website where design, structure, search, application form and marketing functions are created based on PHP and WordPress.Let us create innovative web solutions together and impress the world!A good day,
  by Alexander🚀
  Олександр добрий день 🙌

  Маю 4 роки комерційного досвіду у цій сфері. Не сумнівайтеся, що я стану вашим надійним партнером для досягнення найкращих результатів.


  Моє портфоліо докладно описує мої навички та досягнення :
  https://docs.google.com/document/d/165Az6DxIWOvtxVyKyF58fKckr0mpIk20nf_0G-V-ioA/edit

  Один з моїх проектів:

  metas.ua - корпоративний сайт, де створений дизайн, структуру, пошук, форму заявки та маркетингові функції на базі PHP і WordPress.


  Давайте спільно створимо інноваційні веб-рішення та вразимо світ! 🚀

  Гарного дня,
  Олександр

 7. 671    1  0
  7 дня192 USD

  Dear Alexander !

  Our team liked your project and I hope to work together.
  We are ready to fulfill your ideas and wishes.

  The team consists of experienced Full Stack developers, who have been working in the field of WEB since 2018. We specialize in E-commerce and have successfully created 17 stores on WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor and Shopify platforms.

  Portfolio and CV are available at: https://docs.google.com/document/d/1_zNwjOMKY3q2P6bDZ19E9e8ENkBWIbsDkThDq_F_ME8/edit

  I look forward to your message.

  Congratulations to Vladimir.
  Шановний Олександр !

  Нашій команді сподобався Ваш проект і сподівамся на співпрацю.
  Ми готові втілити ваші ідеї та побажання.

  Команда складається з досвідчених Full Stack розробників, які працюють у сфері WEB з 2018 року. Ми спеціалізуємося на E-commerce і успішно створили 17 магазинів на платформах WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor і Shopify.

  Портфоліо та CV доступні за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1_zNwjOMKY3q2P6bDZ19E9e8ENkBWIbsDkThDq_F_ME8/edit

  Чекаю вашого повідомлення.

  З повагою, Володимир.

 8. 567  
  1 день27 USD

  Alexander is greeting!
  Get acquainted with your task, I suggest to start a meeting to discuss the tasks, cost, deadline, responsibility zone, stage development.
  I look at customers on long-term cooperation so I help make the design and functional, give a lifetime guarantee on the design, and technically support when needed. I have been working on the web since 2011.
  The exact assessment and deadlines will be announced after we will have the primary TZ/Common vision of the project.
  Terms of payment, post payment through freelance hunt, at the end of the project.
  My portfolio is https://docs.google.com/document/d/165Az6DxIWOvtxVyKyF58fKckr0mpIk20nf_0G-V-ioA/edit
  Олександр привіт!
  Ознайомився з вашим завданням, пропоную для початку провести зустріч для обговорення задач, вартість, термін, зони відповідальності, етапність розробки.
  Розглядаю клієнтів на довгострокову співпрацю тому допомагаю зробити ТЗ дизайну та функціоналу, даю по життєву гарантію на дизайн, та технічно підтримую коли буде потрібно. Працюю з Web з 2011 року.
  Точну оцінку та терміни озвучую після того як у нас буде первинне ТЗ/Спільне бачення проекту.
  Умови оплати, пост оплата через фріланс хант, по закінченню проекту.
  Моє портфоліо https://docs.google.com/document/d/165Az6DxIWOvtxVyKyF58fKckr0mpIk20nf_0G-V-ioA/edit

 9. 566    1  0
  1 день41 USD

  Alexander, a good day!

  I am a senior Full Stack developer with more than 3 years experience in WEB development, with a major specialization in the field of E-commerce. My portfolio has 20 successful projects on WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor and Shopify platforms.

  Link to my case https://docs.google.com/document/d/1-djWCyYxYVHU3wRg8iwMM3fk2I5GRmZqMEqfCDXB7eo/edit  I want to take this project, I work through the seafood.
  I invite you to personal notifications for further discussion of the project and the conditions of cooperation.

  Congratulations, Ivan
  Олександр , добрий день!

  Я старший Full Stack розробник з більш ніж 3-річним досвідом у WEB розробці, з основною спеціалізацією у сфері E-commerce. У моєму портфоліо є 20 успішних проектів на платформах WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor та Shopify.

  Посилання на мої кейси https://docs.google.com/document/d/1-djWCyYxYVHU3wRg8iwMM3fk2I5GRmZqMEqfCDXB7eo/edit  Хочу взятися за цей проект, працюю через сейф.
  Запрошую вас до особистих повідомлень для подальшого обговорення проекту та умов співпраці.

  З повагою, Іван

 10. 3031    42  1
  1 день27 USD

  Good day ready to offer yourself for the role of the execution of your project.
  I'm a full-stack developer, I've been developing and tracking for more than 5 years, I'm a very ambitious and responsible execution, make sure that in the first days of our cooperation.
  You can get acquainted with my portfolio with me in the profile, hoping for your sensitivity!
  Доброго дня готовий запропонувати себе на роль виконавця вашого проекту.
  Я є full-stack розробником, розробкою та версткою займаюся більше 5 років, є дуже амбітним та відповідальним виконавцем, переконайтесь у цьому в перші дні нашої співпраці.
  Можете ознайомитися з моїм портфоліо у мене у профілі, сподіваюся на вашу чуйність!

 11. Еще 4 ставки скрыты

Заказчик
Alexander D. Sparkle Design
Ukraine Kyiv  27  1
Проект опубликован
2 месяца 2 дня назад
122 просмотра