Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

SMM: Create a content plan on InstagramSMM: створення контент плану по сторіс instagram

Translated5000 UAH

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 784    9  1
  3 days5000 UAH

  Welcome to. The content plan and the stores plan can be taken on myself. It is also ready to offer creative new year interactions. Do you publish it yourself or would you like that to be a commentary?
  Вітаю. Контент-план та план сторіс можу взяти на себе. Також готова запропонувати креативні новорічні інтерактиви. Уточню: публікуєте ви самі чи хотіли б, аби цим займався сммник?

 3. 259    1  0
  30 days6000 UAH

  Good day . I work in the SMM area for more than a year. I will be happy to work on your page, choose a stylist and imagine the content to increase the asset.

  SMM was working on the re-right of texts.
  Доброго дня. Працюю в сфері смм більше року. Рада буду попрацювати над вашою сторінкою, підібрати стилістику сторіз та фантазувати над контентом для підвищення активу.

  До смм займалася рерайтом текстів.

 4. 344    2  0
  30 days6000 UAH

  Good Morning Ivan :)

  I’m in digital for more than four years, I’ve been dealing with different niches, both with well-known projects and zero.

  It has indicated the monthly cost for your listed tasks.

  I attached a presentation about myself so that you can learn a little more about me.
  I guarantee good and good cooperation.
  Доброго дня, Іван :)

  Я в digital вже більше чотирьох років, мала справу з різними нішами, як з відомими проектами, так і з нульовими.

  Вказала щомісячну вартість за перелічені вами задачі.

  Прикріпила презентацію про себе, щоб ви дізналися про мене трохи більше.
  Гарантую якісну та сумлінну співпрацю.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. 606    3  0
  30 days5000 UAH

  Welcome to Ivan!
  I’m going to promote a page in social networks under the key. But if you only need: creating a plan content, drawing a story, writing letters and offering interactions - we can try.
  Do you need lighting creations?
  Would you publish the lights and stores on your own?

  The price indicated the orientative, by the amount of work I see now - it will be lower
  Вітаю, Іван!
  Займаюсь просуванням сторінок в соц.мережах під ключ. Але якщо Вам необхідно лише: створення контент плану, оформлення сторіс, написання дописів та запропонувати інтерактиви - можемо спробувати.
  Креативи до світлин потрібні?
  Публікації світлин і сторіс будете розміщувати самостійно?

  Ціну вказала орієнтовну, по об'єму роботи, що зараз я бачу - вона буде нижчою

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 679
   11  0
  Work samples:

  31 days8000 UAH

  Good day . I am a SMM specialist and a Targetologist. I have a great experience in the busty sphere (laser epilation, cosmetology, permanent makeup, brushes, massage).
  One of the cases - increased by three times the number of records per month for massage mainly through free promotional methods.

  I will be glad to cooperate with you!
  Добрый день. Я СММ специалист и таргетолог. У меня большой опыт в бьюти сфере(лазерная эпиляция, косметология, перманентный макияж, брови, массаж).
  Один из кейсов — увеличила в три раза количество записей в месяц на массаж в основном за счет бесплатных методов продвижения.

  Буду рада сотрудничеству с вами!

 10. 588    8  0
  1 day5000 UAH

  Welcome to ! )
  I have worked in the design, copywriting and SMM for more than 2 years and will be able to create an individual plan for you, with a detailed audience analysis that will fit your activity and account quality.
  Among the projects:
  - Creating from zero the Instagram store of technology; (anonymous)
  Promote your personal blog; (anonymous)
  - Creating a visual, plan and basic style for the tattoo master; (it is in my portfolio Behance)

  Everything will be discussed with you at each stage (this will take into account your personal desires, ideas, concepts and time)

  I'm waiting for your FIDBACK.

  The price - will be discussed depending on the material and your views on the advertising.
  Вітаю!)
  Працюю у сфері дизайну, копірайтингу і SMM більше 2-х років і зможу створити для вас індивідуальний план, з детальним аналізом аудиторії, який підійме вашу активність та якість акаунту.
  Серед проектів:
  - Створення з нуля інстаграму магазину техніки; (анонімний)
  - Просунення особистого блогу; (анонімний)
  - Створення візуалу, плану та основного стилю для тату-майстрині; (є у моєму портфоліо Behance)

  Усе буде обговорюватися з вами на кожному етапі (буде враховуватися ваші особисті побажання, ідеї, концепції та час)

  Чекаю вашого фідбеку)

  Ціна - буде обговорюватися в залежності від матеріалу і ваших поглядів на рекламу.

 11. 481  
  30 days6000 UAH

  Welcome to! My name is Veronica.
  I develop and realize a content plan in accordance with the business goals. I feel the pain and needs of the target audience, so I create content that is interesting to her.

  I'm writing a story in Canva and Figma. I know the foundations of design and I understand how even using visual elements to attract attention.

  I can create stores for stores, I write forheat for sales of services / goods. Creative and therefore I generate a lot of ideas for content.

  I would be happy to discuss details about the cooperation.
  Вітання! Мене звати Вероніка.
  Я розробляю та реалізовую контент-план згідно цілей бізнесу. Добре відчуваю болі та потреби цільової аудиторії, тому створюю контент, який їй цікавий.

  Я оформлюю сторіс у Canva і Figma. Знаю основи дизайну і розумію, як навіть за допомогою візуальних елементів привернути увагу.

  Вмію створювати сторітелінги для сторіс, прописую прогріви для продажів послуг/товару. Креативна і тому генерую багато ідей для контенту.

  Була б рада обговорити деталі щодо співпраці.

 12. 1015    6  0
  1 day5000 UAH

  Welcome to. Let us discuss the project in more detail. I have experience in this field.

  View the portfolio in the profile.
  Experience 6 years
  Connect to Direct
  Вітаю. Давайте в дірект обговоримо більш детально проект. Маю досвід в цій сфері

  Дивіться портфоліо у профілі
  Досвід 6 років
  На зв’язку у дірект

 13. 678

  30 days8800 UAH

  Hello to Ivan.
  Let’s discuss the full set of SMM-movement work.
  In this direction, a stationary team of 4 specialists works - Project Manager, Targetologist, SMM-Ship and Designer.
  Work plan in video format: https://www.youtube.com/watch?v=VitxM19OoTE

  Accordingly, we are ready to offer:
  Creative and sales design of communities/accounts;
  Interesting and interesting content of posts;
  Promotion of promotions and games;
  Set up and conduct targeted advertising.
  Monthly cost of work: from $220.

  Examples of reports:
  - by launching the messages Google Drive
  - 2 weeks of conduct Google Drive

  Payment is possible with the conclusion of contract.

  More information about us: https://www.youtube.com/watch?v=ZKNcD2UZCHU
  Здравствуйте, Ivan.
  Давайте обсудим полный комплекс работ SMM-продвижения.
  По этому направлению работает стационарная команда из 4 специалистов - Менеджер-Проекта, Таргетолог, SMM-щик и Дизайнер.
  План работ в видеоформате: https://www.youtube.com/watch?v=VitxM19OoTE

  Соответственно, готовы предложить:
  - разработку креативного и продающего оформления сообществ/аккаунтов;
  - интересный и вовлекающий контент постов;
  - проведение промо-акций и розыгрышей;
  - настройку и ведение таргетированной рекламы.
  Стоимость месяца работ: от $220.

  Примеры отчетов:
  - по запуску сообществ Google Drive
  - по 2 неделям ведения Google Drive

  Возможна оплата по безналу с заключением договора.

  Подробнее о нас: https://www.youtube.com/watch?v=ZKNcD2UZCHU

 14. 223  
  30 days5000 UAH

  Good day to call Eugene, I am a SM specialist, and Storis Maker, a work experience of 1.5 years.☺I will help you in creating classical, selling stories, writing posts, attracting a new audience with free methods.Link to the portfolio
  www.canva.com/design/DAFOQoNDxyE/KKscN6F88H9XYPlFDLL2-A/view?utm_content=DAFOQoNDxyE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
  Доброго дня☺️меня звати Євгенія, я смм-спеціаліст, та сторіс мейкер, досвід роботи 1,5 року. Допоможу вам у створенні класних, продаючиих сторіс, написання постів, залучення нової аудиторії безкоштовними методами.
  Посилання на портфоліо
  https://www.canva.com/design/DAFOQoNDxyE/KKscN6F88H9XYPlFDLL2-A/view?utm_content=DAFOQoNDxyE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 15. 2431    47  0   2
  30 days5000 UAH

  Hello to you!
  Interested in your project. Ready to start cooperation.
  Experience in work over 5 years
  I run social.net: fb, instagram
  Здравствуйте!
  Заинтересовал ваш проект. Готова приступить к сотрудничеству.
  Опыт работы более 5 лет
  Веду соц.сети: фб, инстаграм

 16. 186  
  30 days10 000 UAH

  Good afternoon, your proposal is interested, there are already a few ideas. We can discuss privately.
  Доброго дня, зацікавила ваша пропозиція, є вже пару ідей. Можемо обсудити приватно

 17. 191  
  30 days7000 UAH

  Hello to you! My name is Katarina and I have been working in the SMM area for more than 5 years. I have cases of work with cosmetic brands, clothing stores and cosmetologists. I will send a portfolio of accounts and statistics. Ready to create content and activity for the account of Mary
  Здравствуйте! Меня зовут Екатерина и я занимаюсь работой в СММ сфере более 5 лет. Имею кейсы работы с косметическими брендами, магазинами одежды и косметологами. Отправлю портфолио с аккаунтами и статистикой. С радостью готова создавать контент и активность для аккаунта Марии

 18. 3221
   26  0

  30 days8000 UAH

  I am ready to promote your account. I am sure that cooperation with me will be fruitful and profitable. How I promote the pages:

  1 . First I set the goals of conducting an analysis of the advertising account.

  2nd I do target audience analysis and content analysis.

  Three I make a content plan for a month, create an account style, make photos/photos, write text

  4 . I set up masfoloving, masslaking, select tags, launch targeted advertising.

  and 5. I launch targeted advertising and cover the maximum number of target audience.

  6 . Working with Business Manager Facebook

  7 . I analyze the work done, collect statistics, draw out the results.
  Я готов взяться за продвижение Вашего аккаунта. Уверен сотрудничество со мной будет плодотворным и прибыльным. Как я продвигаю страницы:

  1. Сначала я определяю цели провожу анализ рекламного аккаунта

  2. Делаю анализ целевой аудитории и анализ контента.

  3. Прорабатываю контент-план на месяц, создаю стиль аккаунта, делаю фото/картинки, пишу текста

  4. Настраиваю массфоловинг, масслайкинг, подбираем теги, запускаю таргетированную рекламу.

  5. Запускаю таргетированную рекламу и охватываю максимальное количество целевой аудитории.

  6. Работаю с Business manager Facebook

  7. Анализирую проделанную работу, собираю статистику, подвожу итоги.

 19. 292  
  30 days11 000 UAH

  Good day ! )My name is Mary.I am a SMM specialist, specializing in promoting commercial accounts and attracting target audience for business through social networks.I would like to offer collaboration to promote and develop design for your social networks.I really like your concept, it can be easily transmitted through posts and stores, thus increasing your awareness and attracting new guests / buyers.

  My portfolio: ( Google Drive

  We will be happy to call and discuss our cooperation!😊I will wait for the answer!Good day
  Добрый день!)

  Меня зовут Мария.

  Я СММ-специалист, специализируюсь на продвижении коммерческих аккаунтов и привлечении целевой аудитории для бизнесов через социальные сети.

  Хотела бы предложить сотрудничество по продвижению и разработке дизайна для ваших социальных сетей.
  Мне очень нравится ваша концепция, это можно круто передать через посты и сторис, тем самым повысить вашу узнаваемость и привлечь новых гостей/покупателей 😊

  Моё портфолио: ( Google Drive

  Буду рада созвониться и обсудить наше сотрудничество!
  Буду ждать ответ! Хорошего дня

 20. 308  
  10 days5000 UAH

  Good day !
  Ready to take your project.
  I am specializing in storesmaking and profiling on Instagram. Installing short trends video for reels and stories.

  Develop a personal style for stores, quarters, which subscribers will recognize your profile. Develop a content plan for a week/month.
  Добрий день!
  Готова взятись за Ваш проект.
  Спеціалізуюсь на сторісмейкінгу і веденню профілів в Інстаграм. Монтування коротких трендових відео для reels і історій.

  Розробка персонального стилю для сторіс, якорів, за якими підписників впізнаватимуть ваш профіль. Розробка контент-плану на тиждень/місяць.

 21. 265    3  0
  1 day5000 UAH

  Good night ! ) I have experience in SMM blogging accounts with 100k-2,5million. of the pholovers. Monthly budget is 3,000 UAH. for the beginning.
  Добрий вечір!) Маю досвід у SMM просуванні акаунтів блогерів з 100к-2,5млн. фоловерів. Бюджет на місяць - 3000 грн. для початку.

 1. 2866    102  0   3
  7 days5000 UAH

  Good day !My name is Alexander, I am a specialist in targeting, contextual advertising and SMM.👋I am pleased to support your project and will show you successful results.Experience of more than 5 years, hundreds of satisfied customers.Realized projects over $1,000,000
  Turn on!
  Доброго дня! 👋
  Мене звати Олександр, я спеціаліст в сфері таргетингу, контекстної реклами та SMM.
  З радістю візьмуся за реалізацію вашого проекту, та покажу успішні результати.
  Досвід роботи понад 5 років, сотні задоволених клієнтв.
  Реалізовано проектів більш ніж 1 000 000 $
  Звертайтеся!

 2. 2090    76  0
  20 days40 000 UAH

  Hello to you!My name is Anna.For more than 7 years I have been creating text for posts and blogs.I write texts in Russian and English, I do translations.Also, if necessary, I will first work on the development of content strategy.You will have a document with a list of topics, a rubricator and a description of what should be discussed in each post.Under this content plan you will be able to write the texts yourself, transfer the task completely to me or another author - you won’t have to explain everything again every time, all details will already be in the content plan.I have a FOP, we can make a deal in white.Cost of work: from $15/1 post.Look at the examples of work in my portfolio.If you like quality, I will be happy to do the job for you.Some of the works:
  Post for the EdCrucnh educational project, on the online learning platform: https://www.facebook.com/EdCrunchNews/posts/3226160920842962


  Posts for the beauty studio page:
  Permanent makeup does not increase the lips: https://www.instagram.com/p/B527SVthH0h/
  - About pain in permanent makeup: https://www.instagram.com/p/BzNyjtlIqK9/

  Posts for the personal page of the mentor:
  How to manage a business from the phone: https://www.instagram.com/p/BuWkkftlGnz/
  How to make a team hate yourself: https://www.instagram.com/p/BtYm7PthwzH/

  More work here: Behance

  Let’s talk about your project on the slope or in the ls: I’ll learn the details of the task and find out how it’s best to solve.
  Здравствуйте!

  Меня зовут Анна. Больше 7 лет я создаю тексты для постов и блогов. Тексты пишу на русском и английском языках, делаю переводы.

  Также если нужно, сначала проведу работу по разработке контент-стратегии. У вас будет документ с перечнем тем, рубрикатором и описанием, о чем должна идти речь в каждом посте. По этому контент-плану вы сможете писать тексты сами, передать задачу полностью мне или другому автору - вам не нужно будет каждый раз все объяснять заново, все подробности уже будут в контент-плане.

  У меня есть ФОП, можем оформить сделку по-белому.
  Стоимость работы: от 15$/1 пост.

  Посмотрите на примеры работ в моем портфолио. Если качество вам нравится, буду рада сделать для вас работу.

  Некоторые работы:
  Пост для образовательного проекта EdCrucnh, про учебную онлайн-платформу: https://www.facebook.com/EdCrunchNews/posts/3226160920842962


  Посты для страницы студии красоты:
  - Перманентный макияж не увеличивает губы: https://www.instagram.com/p/B527SVthH0h/
  - Про боль в перманентном макияже: https://www.instagram.com/p/BzNyjtlIqK9/

  Посты для личной страницы ментора:
  - Как управлять бизнесом с телефона: https://www.instagram.com/p/BuWkkftlGnz/
  - Как заставить команду себя ненавидеть: https://www.instagram.com/p/BtYm7PthwzH/

  Больше работ здесь: Behance

  Давайте поговорим о вашей проекте на созвоне или в лс: узнаю подробности задачи и придумаю, как ее лучше всего решить.

 3. 576    6  0
  30 days8000 UAH

  Welcome to Ivan!
  I am a SMM specialist with about a year and a half experience. He successfully completed two-month off-line courses with SMM and Targeting. Great experience in copywriting.
  Currently I lead Instagram for the online shop of tissues:
  HTTPS://instagram.com/bosfortextile
  Ready to perform any test task to start work with you.
  All your requirements will be fulfilled in good and timely manner.
  Вітаю, Іване!
  Я працюючий smm-спеціаліст з досвідом близько півтора року. Успішно закінчив 2-х місячні офлайн-курси з smm і тартетингу. Великий досвід у копірайтингу.
  На даний момент веду Інстаграм для інтернет-магазину тканин:
  https://instagram.com/bosfortextile
  Готовий виконати будь-яке тестове завдання, щоб розпочати з Вами роботу.
  Всі Ваші вимоги будуть виконані якісно та вчасно.

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer

Client
Ivan Marinich
Ukraine Kyiv  40  1
Project published
2 months 1 day ago
206 views