Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

The Sticker AgainСтікер пак

Translated

Applications 4

App view is available only registered users.
 1. 421    2  0
  1 day800 UAH

  Welcome to. Interested in your task. I have experience in the creation of scratches. Write to PP. https://www.artstation.com/artwork/GXykm3
  Вітаю. Зацікавило ваше завдання. Маю досвід в створенні стікерів. Пишіть у ПП. https://www.artstation.com/artwork/GXykm3

 2. 5068    75  0
  15 days4000 UAH

  Good Morning)
  I will do it fine and stylish.
  Work in Portfolio)
  The only moment is the terms, taking into account the exhaust of light)
  Details in the Personal Post)
  Доброго дня)
  Зроблю класно і стильно)
  Роботи в портфоліо)
  Єдиний момент - терміни, з урахуванням вимкнення світла)
  Деталі в особистій переписці)

 3. 276    1  0
  4 days2000 UAH

  Good day ! Let me do, is it a telegram? If so. That’s right to me!
  Добрий день! Давайте зроблю, це стікери у телеграм? Якщо так. то це точно до мене !

 4. 643    15  1
  1 day1500 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, and I have experience in the creation of sketches.
  Let’s discuss the details and get the best option.
  I’m ready to work and I’m happy to work together.
  Добрий день
  Я художниця і ілюстратор ,також є досвід у створені стікерів
  Обговоримо деталі і оберемо кращий варіант
  Готова приступити до роботи і буду рада співпраці

 5. 258  
  7 days2000 UAH

  Good day !

  There is experience working with both the stucks and the vectors. Below I add an example of the friendly stickers and portfolio. I will be happy to cooperate!

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/patrioticheskiy-stikerpak/1605667.html
  Behance
  Добрий день!

  Є досвід роботи як зі стукерами так і з вектором. Нижче додаю приклад другованих стікерів та портфоліо. Буду рада співпрацювати!

  https://freelancehunt.com/showcase/work/patrioticheskiy-stikerpak/1605667.html
  Behance

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 281    1  0
  10 days1500 UAH

  Good day ! Ready to get to work :)
  I have experience in painting. A number of examples of rollbits by link: Google Drive
  Доброго дня! Готова взятися за роботу :)
  Маю досвід у малюванні стікерів . Кілька прикладів ролбіт за посиланням: Google Drive

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 698    17  0
  4 days1200 UAH

  Good morning, I was very interested in your order!
  There is experience in creating stickers, even on this website!
  I am looking forward to your message.
  Portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня, дуже зацікавило ваше замовлення!
  Є досвід у створенні стікерів, навіть на цьому сайті!
  З нетерпінням чекаю вашого повідомлення.
  Портфоліо: Freelancehunt

 10. 3574    135  2   1
  3 days6000 UAH

  Ready to fulfill the task.
  Portfolio: https://illustrators.ru/users/edberrot
  Готова выполнить задачу.
  Портфолио: https://illustrators.ru/users/edberrot

 11. 2062    78  0   3
  2 days2000 UAH

  I am happy to take your project, with the greatest attention to the details I approach to the matter.
  вітаю Микола, з радістю візьмусь за ваш проект,з максимальною увагою до деталій підхожу до справи.

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 5464    167  10   5
  4 days3100 UAH

  Good day . I can create a stickerpack for you with a character.
  Portfolio of stickers: Freelancehunt
  to turn. Open for offers by price and schedules.
  I can also make a test stick.
  Доброго дня. Можу розробити для вас стікерпак з персонажем.
  Портфоліо стікерпаків: Freelancehunt
  Звертайтесь. Відкрита для пропозицій по ціні та строках.
  Також можу зробити пробний стікер

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 1176    12  0
  5 days2000 UAH

  Good day !
  I work in the century.
  I will make you a sticker-pack.
  Portfolio Behance
  Добрий день!
  Працюю у векторі.
  Створю вам стікер-пак)
  Портфоліо Behance

 16. 7762    175  0
  10 days7000 UAH

  Good day, I will be happy to work together.
  My portfolio is Behance
  Добрий день, буду рада співпраці
  Моє портфоліо Behance

 17. 1165    28  0   1
  4 days3000 UAH

  The problem, interesting task, is understanding how to whisper it, I'm glad to collaborate )
  Portfolio - Behance , Behance ,
  Behance , https://www.pinterest.com/demseydee/
  Прівіт, цікава задача, є розуміння як її віконати, буду радий співпрацювати )
  Портфоліо - Behance , Behance ,
  Behance , https://www.pinterest.com/demseydee/

 18. 903    17  0
  7 days7000 UAH

  Welcome to!
  There is experience creating stickers and NFTs.
  Before the beginning of the work on color illustrations - I send the sketches for choice.
  My work is similar to the style: Google Drive
  My portfolio is: Freelancehunt
  I will be happy to collaborate!
  With respect, Christine
  Вітаю!
  Є досвід створення стікерпаків та НФТ.
  До початку роботи над кольоровими ілюстраціями - надсилаю скетчі на вибір.
  Мої роботи схожі за стилем: Google Drive
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Буду рада співпраці!
  З повагою, Христина

 19. proposal concealed by freelancer
 20. 913    11  0
  4 days4000 UAH

  Good day ! I was very interested in your project and I am ready to do it. I have the experience of creating illustrations as you need. I specialize in styling characters. I am very responsible for my work. Let’s write, let’s talk about it all.
  Freelancehunt
  Доброго дня! Дуже зацікавив ваш проєкт, і я готовий його виконати. Маю досвід створення ілюстрацій таких як вам потрібно. Спеціалізуюсь на створенні стилізованих персонажів. До роботи ставлюся дуже відповідально. Пишіть, все обговоримо.
  Freelancehunt

 21. 1936    29  2
  5 days3000 UAH

  Good day . I have a good painting, I have great experience.

  Examples of my work - Freelancehunt
  Добрий день. Намалюю гарні стікери, є великий досвід.

  Приклади моїх робіт - Freelancehunt

 22. 214  
  3 days1800 UAH

  Welcome to!

  I am interested in your project, I can take it for me.

  Portfolio in the profile.
  Вітаю!

  Зацікавив ваш проект, можу взятись за виконання.

  Портфоліо у профілі.

 23. proposal concealed by freelancer
 24. proposal concealed by freelancer
 25. 5690    108  3   1
  1 day600 UAH

  Good day ! Make creative and high-quality stores. My portfolio with stucks can be viewed at https://freelancehunt.com/showcase/work/stikeryi/1404831.html p=1450018894249689088https://irynapetrenkoo.wixsite.com/illustratorsite https://irynapetrenkoo.wixsite.com/animatorsite . The cost of the stickers with 1 emotion 600 UAH, the creation period of 2 stickers 1 day, also create an animation so we can revive
  Доброго дня! Зробимо креативні та якісні стікери. Моє портфоліо зі стікерами можна переглянути за посиланнями https://freelancehunt.com/showcase/work/stikeryi/1404831.html p=1450018894249689088https://irynapetrenkoo.wixsite.com/illustratorsite https://irynapetrenkoo.wixsite.com/animatorsite . Вартість стікеру з 1 емоцією 600 грн, термін створення 2 стікерів 1 день, також створюю анімацю тому можемо оживити

 26. proposal concealed by freelancer
 27. 230  
  5 days1200 UAH

  Good day !
  I can fulfill your order.
  You can check out my portfolio:
  Behance
  Доброго дня!
  Я можу виконати ваше замовлення.
  Можете ознайомитися із моїм портфоліо:
  Behance

 28. 1911    108  3   3
  5 days2200 UAH

  Good day ! I will be happy to help with the illustration. My work: Behance Freelancehunt
  Доброго дня! Дуже рада буду допомогти із ілюстрацією. Мої роботи: Behance Freelancehunt

 1. the bid is rejected for the rules violation