Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creating a logo and label for the honey online store.Створення логотипу та етикетки для медового інтернет-магазину.

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. 447    4  0
  5 days1100 UAH

  Good day ! The portfolio contains examples of logos and labels for honey products.

  I will develop 3 logos, one we select and work out.

  After completion of the work you will receive:
  1 . Presentation with visualization on the wear.
  The 2nd Different options of the logo: vertical, horizontal, icon, inverter, on the window background.
  3 . Archive with files in the formats: AI, PDF, PNG, JPG.

  You can view my work at: Freelancehunt
  Behance

  I will be happy to cooperate.
  Добрий день! В портфоліо є приклади логотипу та етикеток для медової продукції.

  Розроблю 3 концепти логотипу, один обираємо і допрацьовуємо.

  Після завершення роботи Ви отримаєте:
  1. Презентацію із візуалізацією на носіях.
  2. Різні варіанти логотипу: вертикальний, горизонтальний, іконка, інверсія, на прозорому фоні.
  3. Архів із файлами у форматах: AI, PDF, PNG, JPG.

  Мої роботи можете переглянути за посиланням: Freelancehunt
  Behance

  Буду рада співробітництву.

 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. 1424    25  1
  2 days1600 UAH

  Good morning, ready to develop your project. Write to me, we will discuss the project in more detail.

  I have many years of experience in design.
  I offer 5 options of the logo, the chosen option - I will process.
  I am counting all your rights!
  You can see my portfolio here: Freelancehunt
  Доброго дня, готовий розробити Ваш проект. Напиішть мені, обговоримо проект більш детально.

  - Маю багаторічний досвід у дизайні.
  - Запропоную 5 варіантів логотипу, вибраний варіант - доопрацюю.
  - Врахую всі Ваші правки!
  З моїм портфоліо можете ознайомитись тут: Freelancehunt

 12. 738    2  0   2
  6 days2000 UAH

  Good day to Dan. I will make a stylish honey logo and label. There is work experience and art education. I work with the soul Freelancehunt
  Доброго дня Дана. Зроблю стильний медовий логотип та етикетку. Є досвід роботи і художня освіта. Роблю з душею Freelancehunt

 13. 1888    157  0
  4 days1800 UAH

  Good day ! Interested in your project. I have great work experience. I offer 5 logos to choose. There are also several options for labels. All work will be done in October.
  My portfolio is Freelancehunt
  Go back, I’ll be happy to work.
  Добрий день! Зацікавав ваш проект. Маю великий досвід роботи. Запропоную 5 варіантів лого на вибір. Також декілька варіантів етикетки. Всі роботи віддаю у векторі.
  Моє портфоліо Freelancehunt
  Звертайтесь, буду рада попрацювати.

 14. 676    13  0
  7 days1500 UAH

  Good day
  Ready to execute your order quickly and efficiently
  3-4 unique concepts of the logo with a full processing of the selected
  The number is unlimited.
  I will present everything on the designs, write in the presentation the fonts and colors used (for the convenient forming of the company style in the future)
  Send all the necessary formats.
  Portfolio: Behance
  I will be happy to collaborate.
  Добрий день
  Готова швидко та якісно виконати ваше замовлення
  3-4 унікальних концепти логотипу з повним доопрацюванням обраного
  Кількість правок - НЕОБМЕЖЕНА
  Все представлю на макетах, пропишу в презентації використані шрифти та кольори (для зручного формування фірмового стилю в майбутньому)
  Відправлю всі необхідні формати
  Портфоліо: Behance
  Звертайтеся, буду рада співпраці

 15. 562    7  0
  3 days1000 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Get acquainted with my portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Ознайомтеся з моїм портфоліо за посиланням:
  Freelancehunt

 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. 1455
   13  0

  10 days12 000 UAH

  Good Morning Day
  10 years experience in branding.
  Look at my work.
  Freelancehunt

  + Experience and a large portfolio of works in the style of Smart Minimalism.
  + Multiple reviews of satisfied customers (This service has not long been available. link to the main profile).
  Opportunity to work under the contract and pay on the bill.
  + Reply quickly. You can always call me.
  Free bonus before ordering:
  1 . A beautiful avatar with a logo for social networks;
  The 2nd FAVICON for the website,
  3 . Realist demonstration of the logo in the isometry on several wearers.

  See also my work here:
  Behance
  Dribbble
  Добрий день Дана
  10 років досвіду в розробці брендінгу.
  Подивіться на мої роботи.
  Freelancehunt

  + Досвід та велике портфоліо з роботами в стилі Smart мінімалізм.
  + Численні відгуки задоволених клієнтів (На цьому сервісі не давно. Посилання на основний профіль надам).
  + Можливість роботи за договором і оплати на розрахунковий рахунок.
  + Відповідаю швидко. Ви можете завжди зателефонувати мені
  + Безкоштовний бонус до замовлення:
  1. Красива аватарка з лого для соцмереж;
  2. Фавікон для сайту,
  3. Реалістична демонстрація логотипу в ізометрії на декількох носіях.

  Дивіться також мої роботи тут:
  Behance
  Dribbble

 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. proposal concealed by freelancer
 22. proposal concealed by freelancer
 23. 1998    47  0
  10 days3300 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 24.  freelancer isn't working in the service any longer
 25. 3900    77  0   1
  10 days3000 UAH

  Hello, I offer my services.
  There is vast experience, more than 20 years (packing, logos, advertising polygraphy, etc.). Art education and the desire to create something new. Ready to work right now. I am not limited to one option.
  All questions on price and deadlines are discussed at a personal mail.
  Portfolio: Freelancehunt
  Здравствуйте, предлагаю свои услуги.
  Есть колоссальный опыт, более 20 лет (упаковка, логотипы, реклама полиграфия и т.д.). Художественное образование и желание создать что-то новое. Готова приступить к работе прямо сейчас. Одним вариантом не ограничиваюсь.
  Все вопросы по цене и срокам обговариваются при личной переписке
  Портфолио: Freelancehunt

 26. 293  
  2 days1000 UAH

  Good day ,
  I have experience and I know what you need. I work in the century.
  Write the details in personal, we will create a logo and label together.
  Добрий день,
  Маю досвід і розумію, що Вам потрібно. Працюю у векторі.
  Подробиці пишіть в особисті, створимо логотип та етикетку разом.

 27. proposal concealed by freelancer
 28. proposal concealed by freelancer
 29. 1293    100  0   2
  4 days3000 UAH

  Good day !
  Interested in your order.
  I will do it quickly and efficiently, I will offer a few design options.
  I am counting all your wishes and desires.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Congratulations Julia
  Доброго дня!
  Зацікавило Ваше замовлення.
  Зроблю якісно та швидко, запропоную декілька варіантів дизайну.
  Врахую усі Ваші побажання та правки.
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  З повагою, Юлія

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 622    5  0
  5 days1000 UAH

  Good morning, I’m working on Adobe Illustrator, I’ve already worked with logos, I can develop a good and quality vector logo, and paint the label.
  I can also make a test scan.
  Often on the contact, I send the report of the work, I listen to all the right.
  If appropriate, send a message to discuss details.
  I will be happy to collaborate!
  Portfolio
  Freelancehunt
  Доброго дня, працюю на Adobe Illustrator, вже виконувала роботу з логотипами, можу розробити гарний та якісний векторний логотип, та відмалювати етикетку.
  Також можу зробити тестовий ескіз.
  Часто на зв'язку, надсилаю звіт робіт, прислухаюсь до усіх правок.
  Якщо підходить, пишіть повідомлення для обговорення деталей.
  Буду рада співпраці!
  Портфоліо
  Freelancehunt

 32. proposal concealed by freelancer
 33. 620    14  1
  1 day600 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, and I have experience in creating a logo.
  Let’s discuss the details and get the best option.
  I’m ready to work and I’m happy to work together.
  Добрий день
  Я художниця і ілюстратор ,також є досвід у створені лого
  Обговоримо деталі і оберемо кращий варіант
  Готова приступити до роботи і буду рада співпраці

 34. 11629
   438  0
  Work samples:

  3 days5000 UAH

  Good day . I will be happy to cooperate. I have a lot of experience with packaging. A lot of work and reviews in the profile. I recognize all your wishes. turn to
  Добрый день. Буду рада сотрудничеству. Имею большой опыт работы с упаковкой. Много работ и отзывов в профиле. Учту все ваши пожелания. Обращайтесь

 35. 2279    81  0   1
  5 days3600 UAH

  ✌Welcome to.Talk about a project, deadlines?✍✔Portfolio in the profile.
  More work in O/P.Turn to it!_________________________________________________________
  Portfolio: Freelancehunt Behance
  ✌ Вітаю.
  ✍ Обговоримо проект, ✔терміни? Портфоліо у профілі..
  Більше робіт в о/п.
  ☞ Звертайтеся!
  __________________________________
  ☕ Портфоліо: Freelancehunt | Behance

 36. 950    15  0
  5 days2000 UAH

  Hello, I am ready to work on your project.
  I will offer options.
  I understand all the wishes.
  Examples of my work: Freelancehunt
  Здравствуйте, готов поработать над вашим проектом.
  Предоставлю варианты.
  Учту все пожелания.
  Примеры моих работ: Freelancehunt

 37. proposal concealed by freelancer
 38. 267  
  4 days500 UAH

  Good day
  Ready to help you create a logo.
  I work in such programs: Illustrator, Photoshop, InDesign
  I will be happy to collaborate!
  Добрий день
  Готова вам допомогти у створенні ЛОГО
  Працюю в таких програмах: Illustrator, Photoshop, InDesign
  Буду рада співпраці!

 39. proposal concealed by freelancer
 40. 430    16  0   1
  6 days1111 UAH

  Good day . I will develop a quality logo design and labels for you. I’m going to create a few logos so that they can choose. I suggest to discuss more in detail the project and stylism, the examples that you like.

  My portfolio is: Freelancehunt
  Добрий день. Розроблю для вас якісний дизайн логотипу та етикетки. Створю декілька варіантів лого, щоб змогли обрати. Пропоную детальніше обговорити проект та стилістику, приклади, які вам подобаються.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 41. proposal concealed by freelancer
 42. proposal concealed by freelancer
 43. proposal concealed by freelancer
 44. 1132    17  0
  15 days40 000 UAH

  Good Morning, Dan!
  Ready to work on your project and make a quality design.
  I have a lot of experience doing this kind of work.
  Portfolio http://www.myasnikov.pp.ua/contactless.html
  I ask for cooperation.
  Добрий день, Дана!
  Готовий працювати над Вашим проектом та зробити якісний дизайн.
  У мене великий досвід роботи такого роду.
  Портфоліо http://www.myasnikov.pp.ua/contactless.html
  Запрошую до співпраці.

 45. 213  
  3 days1300 UAH

  Good day ! Ready to take your order today.
  I have three options to choose. The final option will be done according to your wishes.
  The rights are unlimited.
  As a result, you will get a logo on a window background, a logo with a label on the product.
  I also offer a presentation.
  My work - Behance
  Добрий день! Готовий взятися за ваше замовлення вже сьогодні.
  Розроблю 3 варіанти на вибір. Кінечний варіант допрацюю за вашими побажаннями.
  Правки необмежені.
  В результаті ви отримаєте лого на прозорому фоні, вигляд лого з етикеткою на продукції.
  Також пропоную оформлення презентації.
  Мої роботи - Behance

 46. 255    1  0
  4 days600 UAH

  Good day .
  It would be pleasant to work with you.
  There is experience in creating logos.
  It is ready to talk about everything and start doing the work.
  Behance - you can view my work
  Добрий день.
  Було би приємно попрацювати із вами.
  Є досвід в створені логотипів.
  Готова все обговорити та вже почати виконувати роботу.
  Behance - можете переглянути мої роботи

 47. 243  
  2 days1600 UAH

  Good morning, ready to take the project. My portfolio: Behance
  Доброго дня, готовий взятися за проект. Моє портфоліо: Behance

 48. 6072    207  1   6
  5 days999 UAH

  Welcome to!
  There are a lot of options in this direction. I have done 3 projects for honey manufacturers.
  I specialize in vector graphics, external advertising, logos and corporate style.
  My advantage is that I am a professional artist.
  I work in any style of flats, material design, minimalism .... herbs, stamps, ornaments, typographics, lettering...
  I prepare the files in the required formats and sizes ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Ready to perform your work.
  Examples can be viewed in the portfolio Freelancehunt
  Вітаю!
  Є багато готових варіантів у цьому напрямку. Робив 3 проекти для виробників меду.
  Спеціалізуюся на векторній графіці, зовнішній рекламі, логотипах і фірмовому стилі.
  Моя перевага в тому що я професійний художник.
  Працюю в будь-якому стилі флат, матеріал дизайн, мінімалізм .... Герби, штампи, орнаменти, типографіка, леттерінг...
  Підготую файли в необхідних форматах і розмірах ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Готовий виконати вашу роботу.
  Приклади дивіться в портфоліо Freelancehunt

 49. proposal concealed by freelancer
 50. 478    2  0
  3 days1800 UAH

  Good day, I will make you a design label and logo.
  The portfolio can be viewed on my page.
  Freelancehunt
  Добрый день, сделаю для Вас дизайн этикетки и лого
  Портфолио можно посмотреть на моей странице.
  Freelancehunt

 51. proposal concealed by freelancer
 52. 273  
  4 days4000 UAH

  Make a logo for you. rich demand. Always in contact. Look at our work.
  Зробимо логотип для вас. Багатий попит. Завжди на зв’язку. Дивіться наші роботи.

 53. proposal concealed by freelancer
 54. proposal concealed by freelancer
 55. 783    11  0
  2 days1500 UAH

  Good day . Ready to cooperate with you.
  I work well and quickly. I count all your wishes. I will offer 2-3 options of the logo.
  I will start working today.

  I work in Photoshop and Illustrator.
  I develop polygraphic products, logos, infographics, presentations, banners for social networks.

  I am looking for a long-term cooperation.

  Please see my portfolio: Behance
  Добрий день. Готова до співпраці з вами.
  Працюю якісно і швидко. Врахую всі ваші побажання. Запропоную 2-3 варіанти логотипу.
  Почну працювати вже сьогодні.

  Працюю Photoshop та в illustrator (векторна графіка).
  Розробляю поліграфічну продукцію, логотипи, інфографіку, презентації, банери для соціальних мереж.

  Шукаю довготривалу співпрацю.

  Будь ласка, подивіться моє портфоліо: Behance

 56. 437    3  0
  5 days3500 UAH

  Good day ! If you are interested in your project, I will be happy to collaborate. It is ready to make a stylish and modern design for you. I will develop up to three - five options of the logo, selected by the work taking into account your wishes. I’m ready to start immediately, I’m working quickly and I’m going to be in contact. Always open to the discussion of the design and ready to make directions. After confirming the logo, I will make a label. I offer the output file in all the necessary variants, color, black and white and reverse, in vector format and with the print version. I'll show you how the design will smooth on the wear. Interested in cooperation for the future, I can create visit cards, packaging, advertising banners - all you will need. The price is indicated for the logo + label!

  My work can be viewed here: https://en.99designs.de/profiles/3850954 or in the profile
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект, буду рада співпраці. Готова зробити для вас стильний та сучасний дизайн. Розроблю до трьох - п'яти варіантів лого, обране допрацюю з урахуванням ваших побажань. Готова приступити одразу, працюю швидко і буду на зв'язку. Завжди відкрита до обговорення дизайну та готова внести правки. Після затвердження лого зроблю і етикетку. Надам вихідний файл у всіх необхідних варіантах, кольоровому, чорно-білому та інверсному, у векторному форматі та з версією для друку. Презентую, як саме дийзайн вигладатиме на носіях. Зацікавлена також в співпраці на майбутнє, можу створювати візитівки, пакування, рекламні банери - все що буде вам потрібно. Ціну вказую за лого+етикеткаЗвертайтесь!

  Мої роботи можна подивитись тут: https://en.99designs.de/profiles/3850954 або у профілі

 57. 1492    112  4   5
  3 days3000 UAH

  Welcome to. I am pleased to work with you.
  to turn. Ready to start immediately.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістью співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 58. proposal concealed by freelancer
 59. 573    8  0
  3 days1500 UAH

  Good day . Ready to start work.
  I will make a few options. Accurate and stylish.
  Passport of the logo.
  Portfolio in profile: Freelancehunt
  Добрий день. Готова приступити до роботи.
  Зроблю декілька варіантів. Акуратно і стильно.
  Плюс паспорт логотипу.
  Портфоліо у профілі: Freelancehunt

 60. proposal concealed by freelancer
 61. 264  
  5 days1198 UAH

  Good morning, I can develop a logo, I have already developed logos and idents for the production of honey.
  HTTPS://content.freelancehunt.com/snippet/62ee8/ba72a/1623169/Untitled-12_compressed.pdf
  Доброго дня, можу розробити логотип, вже розробляла логотипи та айдентику для виробництва меду
  https://content.freelancehunt.com/snippet/62ee8/ba72a/1623169/Untitled-12_compressed.pdf

 62. proposal concealed by freelancer
 63. 2511    166  1   6
  7 days1800 UAH

  Good day ! I have great experience in the development of logos and labels.

  I hope the possibilities for agreement.

  Here you can get to know my logos:
  Behance

  Here you can find out my work on polygraphy:
  Behance

  I count all wishes.
  Добридень! Маю великий досвід в розробці логотипу і етикеток.

  Надаю варіанти до узгодження.

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами з логотипів:
  Behance

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами по поліграфії:
  Behance

  Врахую всі побажання

 64. proposal concealed by freelancer
 65. proposal concealed by freelancer
 66. proposal concealed by freelancer
 67. 915    27  0
  1 day4500 UAH

  Hello to

  I work on such programs (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere Pro, After Effects)
  Video advertising is on Google Disk
  [link to the portfolio]
  Freelancehunt

  [Google Disk] - for easy viewing of works
  Google Drive

  turn to
  Здравствуйте

  Работаю в таких программах (Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,Premiere Pro,After Effects)
  Видеореклама находится на Гугл Диске
  [Ссылка на портфолио]
  Freelancehunt

  [Google Disk]-для удобного просмотра работ
  Google Drive

  Обращайтесь

 68. 559    8  0
  5 days3000 UAH

  Good morning I am interested in your project I will be glad to discuss with you all the details
  Behance://ezhovapro.wixsite.com/design4u
  Доброго дня 
Зацікавив ваш проект 
Буду рада обговорити з вами всі деталі
  Behance
https://ezhovapro.wixsite.com/design4u

 69. 15994
   564  6

  3 days1400 UAH

  Good day . I am pleased to implement the project.
  I will start now, I will make a set of options.
  + Selected in case of need.
  Originals will be in all useful extensions including in vector extensions,
  In the archive will be the following files: AI, EPS, PDF, SVG, PSD, PNG, CDR
  Some of my works can be viewed:
  Freelancehunt
  Доброго дня. Із задоволенням виконаю проект
  Починаю зараз же, зроблю добірку варіантів
  +допрацювання обраного у разі потреби.
  Оригінали будуть у всіх корисних розширеннях у тому числі і у векторних,
  в архіві будуть такі файли: AI, EPS, PDF, SVG, PSD, PNG, CDR
  Деякі з моїх робіт можна переглянути:
  Freelancehunt

 70. 588    14  0   1
  4 days1500 UAH

  Good day ! My name is Anna, I am a graphic and brand designer. I was very interested in your project. I will develop for you 3 unique variations of the logo to choose from. I choose the concept. I make a good label. I am prepared for the second.
  Let’s talk about details.
  Portfolio Behance
  Доброго дня! Мене звати Аня, я графічний та бренд-дизайнер. Надзвичайно зацікавив ваш проект. Розроблю для вас 3 унікальні варіації лого на вибір. Обрану концепцію допрацьовую. Створю якісну етикетку. підготую до друку.
  Давайте обговоримо деталі
  Портфоліо Behance

 71. proposal concealed by freelancer
 72. 374  
  2 days400 UAH

  Good evening . I want to engage in your project. I have been working in graphic design for more than two years. I work in different directions. And of course, I develop logos and labels. I will propose 3 different ideas and give your guidelines. A whole day in communication.
  Examples of my work are in the profile.
  You can see my portfolio here:
  The Google Drive
  Добрый вечер. Хочу заняться вашим проектом. Графическим дизайном занимаюсь больше 2 лет. Работаю в разных направлениях. И конечно разрабатываю логотипы и этикетки. Предложу 3 разных идеи и внесу ваши правки. Целый день на связи.
  Примеры мои работ есть в профиле.
  Тут можно посмотреть моё портфолио:
  Google Drive

 73. 338  
  7 days1200 UAH

  Welcome, ready to execute your project quickly and efficiently, I will develop three logotype options.
  Let us discuss the details and begin to create your label.


  Portfolio in profile.
  Вітаю, готова швидко та якісно виконати ваш проект, розроблю три варіанти логотипу.
  Обговоримо деталі, та приступимо до створення вашої етикетки.


  Портфоліо в профілі!

 74. 349  
  5 days1500 UAH

  Good day !
  I will design the logo and label.
  I will count all the wishes, I will offer a few options.
  My portfolio is: Freelancehunt
  I’m happy to work together :)
  Доброго дня!
  Розроблю логотип та дизайн етикетки.
  Врахую всі побажання, запропоную декілька варіантів.
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Звертайтесь, буду рада співпраці )))

 75. 528    1  0
  7 days2000 UAH

  Good day !
  I am engaged in creating logos, monograms, branding.
  I work in Adobe (Illustrator, Photoshop), I provide all the files in the necessary formats.
  I’m making 3-5 logos based on your ideas that I like to work up. The number of votes is unlimited, I work until the last approved option.
  My portfolio is Behance
  Examples of logos can be seen in these works Behance Behance Behance
  Добрый день!
  Занимаюсь созданием лого, монограмов, брендингом.
  Работаю в программах Adobe (Illustrator, Photoshop), предоставлю все файлы в необходимых форматах.
  Сделаю 3-5 вариантов лого исходя из ваших представлений, понравившийся доработаю. Количество правок неограничено, работаю до последнего утвержденного варианта.
  Мое портфолио Behance
  Примеры логотипов можно увидеть в этих работах Behance Behance Behance

 76. 10548    474  1   7
  5 days3000 UAH

  Goodbye to Hope! I will give you a modern, minimalist and quality logo that will transmit the essence of the business. My work is here: Behance

  The price includes:
  - Logotype: files of all the required formats;
  Choosing colors for business;
  Selling fonts for business;

  Process of Work:
  - You need to fill in a short brief (up to 10 minutes) that I will give;
  We are talking about a brief.
  I have developed three different logos.
  I present a concept with an explanation to each one.
  I will receive a comment from you. We are discussing;
  - I will make all your amendments and finish your logo;
  I send you all the files.
  We exchange feedback.

  It is possible to develop additional logo concepts (more than three).
  Possible design of the brand.
  Possible design for your business.

  I'm waiting for your message to start work.

  With the best wishes,
  by Vasil
  Привіт Дано! Розоблю для вас сучасний, мінімалістичний та якісний логотип, який передасть суть бізнесу. Мої роботи тут: Behance

  У вартість входить:
  - Логотип: файли всіх потрібних форматів;
  - Підбір кольорів для бізнесу;
  - Підбір шрифтів для бізнесу;

  Процес роботи:
  - Вам потрібно заповнити короткий бриф (до 10 хвилин) який я надам;
  - Обговорюємо бриф;
  - Я розробляю 3 різні концепції логотипу;
  - Презентую концепції з поясненням до кожної;
  - Отримую від вас коментарі. Обговорюємо;
  - Вношу всі ваші поправки і фіналізую логотип;
  - Передаю вам всі файли;
  - Обмінюємось відгуками.

  Можлива розробка додаткових концепцій логотипу (більше трьох).
  Можлива розробка айдентики бренду.
  Можливий дизайн носіїв для вашого бізнесу.

  Очікую на ваше повідомлення для початку роботи.

  З найкращими побажаннями,
  Василь

 77. 2599    72  3   6
  16 days7658 UAH

  Good evening ! Go back, please!
  Freelancehunt
  Доброго вечора! Звертайтеся, будь ласка!
  Freelancehunt

 78. 1068
   11  0
  Work samples:

  6 days1800 UAH

  Welcome to. Ready to fulfill your order. I will make 2-3 options of the logo. Selected, if necessary, we work to the last direction.
  Portfolio: Behance

  by P.S. The price is indicated along with the logo and label.
  Вітаю. Готовий виконати Ваше замовлення. Зроблю 2-3 варіанти логотипу. Вибраний, якщо потрібно, доопрацюємо до останньої правки.
  Портфоліо: Behance

  P.S. Вартість вказано разом за логотип та етикетку

 79. proposal concealed by freelancer
 80. 285  
  5 days1000 UAH

  Good day . Ready for our co-operation. I will suggest a few options. accompanying to complete agreement.
  Доброго дня. Готова до нашої плідної співпраці. Запропоную декілька варіантів. Супроводження до повного погодження.

 81. 280    6  0   1
  2 days950 UAH

  Good day, I will perform quickly and quality, 20 years experience in graphic design, portfolio https://viapradanew.portfoliobox.net/
  Добрый день, выполню быстро и качественно, опыт в графическом дизайне 20 лет, портфолио https://viapradanew.portfoliobox.net/

 82. 348    2  0
  3 days1300 UAH

  Good day ! I love to work on the project. There are 3 options for logos and labels.
  I will send the files in all formats with the possibility of further use.
  I will select the fonts and color gamma.
  I will make a logo visualization.
  Experience in creating the logo and labels is in the portfolio. Let’s write, let’s discuss details.
  I work quickly and well. It is important for the customer to be satisfied.
  Доброго дня! Залюбки попрацюю над проектом. На вибір 3 варіанти лого та етикетки.
  Файли відправлю в усіх форматах з можливістю подальшого використання.
  Підберу шрифти і кольорову гаму.
  Зроблю візуалізацію логотипу.
  Досвід у створенні лого та етикеток є в портфоліо. Пишіть, обговоримо деталі.
  Працюю швидко та якісно. Для мене головне, щоб клієнт був задоволений)

 83. 1110
   6  0

  3 days1500 UAH

  Welcome to Danny :)

  I am looking forward to working on your project. I will make interesting options with your wishes in mind! Write for details.

  Freelancehunt
  Вітаю, Дана:)

  Маю бажання попрацювати над вашим проектом. Створю цікаві варіанти з урахуванням ваших побажань! Пишіть для деталей.

  Freelancehunt

  ✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉

 84. 312  
  2 days1000 UAH

  Ready to perform, I will offer a few options to choose + free routes to the final result
  Behance
  Готова до виконання, запропоную декілька варіантів на вибір + безкоштовні правки до кінцевого результату
  Behance

 85. proposal concealed by freelancer
 86. proposal concealed by freelancer
 87. proposal concealed by freelancer
 88. 7421
   103  1
  Work samples:

  7 days4000 UAH

  Hello to you!
  I develop logos in a wide range of styles. I also develop the design of labels and packaging.

  You can see my portfolio on my page.

  The price and deadlines are indicated by the logo. The deadlines are specified without taking into account the timing and time of waiting for feedback.

  If you don’t have TZ, then I’ll drop you to fill my brief.

  I will offer 3 options of the logo to choose with the upgrade of the favourite.

  I do work quickly and efficiently, and I always work in time.
  I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте!
  Разрабатываю логотипы в большом диапазоне стилей. Также разрабатываю дизайн этикеток и упаковок.

  Моё портфолио вы можете посмотреть у меня на странице.

  Цена и сроки указаны за логотип. Сроки указаны без учета правок и времени ожидания обратной связи.

  Если у вас нет ТЗ, то я скину вам на заполнение свой бриф.

  Предоставлю 3 варианта лого на выбор с доработкой понравившегося.

  Работу выполняю быстро и качественно, всегда укладываюсь в сроки.
  Буду рада сотрудничеству!

 89. 368    3  0
  4 days1000 UAH

  Good day ! I would be happy to work on this project.
  You can see my work here: Behance .
  I am looking forward to your answer :).

  All of the best! Congratulations to Solomya Lesov.
  Добридень! З радістю хотіла б попрацювати над таким проектом.
  Мої роботи ви можете переглянути тут: Behance .
  З нетерпінням чекаю на вашу відповідь :).

  Всього найкращого! З повагою, Соломія Лесів.

 90. 2754
   24  1

  7 days2500 UAH

  Welcome, ready to start work!
  Ready to discuss in a personal letter.
  Examples of work in the profile.
  I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте, готов приступить к работе!
  Готов обсудить в личной переписке.
  Примеры работ в профиле.
  Буду рад сотрудничеству!

 91. 262  
  5 days6500 UAH

  Good Morning, Dan.
  My name is Elena, a brand designer.
  My main areas of activity: design of logos, company style, websites.
  I will be happy to cooperate. The design of my works can be viewed by links: Behance https://www.instagram.com/zlenko.design/
  Доброго дня, Дана.
  Мене звати Олена, бренд дизайнер.
  Мої основні сфери діяльності: дизайн логотипів, фірмовий стиль, сайти.
  Буду рада співпраці. Дизайн моїх робіт можливо переглянути за посиланнями: Behance https://www.instagram.com/zlenko.design/

 92. 490  
  7 days1000 UAH

  Good Morning, Dan.
  We will be happy to create a logo for your store.
  I would like to suggest you to fill out a brief to clarify the details on your logo.
  After that I will make for you 3 options of the logo, after approving you the best, I will work it up to your approval of the job.
  With my portfolio you can get acquainted in my profile or on my bishop.
  Behance
  Добрий день, Дана.
  Із задоволенням візьмусь за створення логотипу для вашого магазину.
  Хочу запропонувати вам заповнити бриф для уточнення деталей по вашому логотипу.
  Після цього я зроблю для вас 3 варіанти логотипу, після утвердження вами найкращого, допрацьовую його до вашого ухвалення роботи.
  З моїм портфоліо можете ознайомитися у профілю або на моєму біханс
  Behance

 93. 183  
  14 days700 UAH

  Good afternoon, I am a beginner designer. I will be very happy to complete your logo and label.
  Here is my work.
  Behance
  Доброго вечора, я починаючий дизайнер . Буду дуже рада виконати ваше лого та етикетку
  Ось мої роботи
  Behance

 94. 757    1  0
  7 days1500 UAH

  Welcome to. I offer 3 concepts of the logo for choice. I will do everything properly with respect to all your wishes. I am working to complete approval!
  The portfolio can be viewed at Behance and at Freelancehunt
  Вітаю. Надам 3 концепції логотипу на вибір. Зроблю все якісно з урахуванням усіх Ваших побажань. Працюю до повного затвердження!
  Портфоліо можна переглянути за посиланням Behance і в профілі Freelancehunt

 95. 369    1  0
  3 days1000 UAH

  Ready for the task.
  I work in a minimalist style.
  You can read my work here Behance
  Готова приступити до завдання.
  Працюю в мінімалістичному стилі.
  З моїми роботами можна ознайомитися тут Behance

 96. 331    1  0
  5 days1000 UAH

  Good afternoon.
  Ready to start right now. I do well)
  All directions are free!
  I will be happy to cooperate.
  Get to the private message.
  Доброго вечора.
  Готова розпочати вже зараз. Виконаю якісно)
  Всі правки безкоштовні!
  Буду рада співпраці.
  Звертайтеся у приватні повідомлення.

 97. 492    1  0
  4 days1200 UAH

  Good day !
  I have experience working with logos and branding business.
  Examples can be viewed in the profile or by reference
  Behance
  Working with me you will get:
  1) 2-3 concepts to be selected according to the brief you fill in before the work;
  2) free of charge;
  3) All necessary files for printing and all PDF and AI files formats;
  4) Logo with detailed information on the use of the logo with selected firm fonts and colors;
  5) Help in using the logo even after the work is completed.
  Write, I will be happy to work with you.
  Доброго дня!
  Маю досвід роботи з логотипами та брендування бізнесу.
  Приклади можете переглянути в профілі або за посиланням
  Behance
  Працюючи зі мною ви отримаєте:
  1) 2-3 концепти на вибір згідно брифу, який ви заповнюєте перед роботою;
  2) Безкоштовні правки;
  3) Всі необхідні файли для друку та всі файли PDF та AI форматів;
  4) Логобук з детальною інформацією по використанню логотипу з підібраними фірмовими шрифтами та кольорами;
  5) Допомога у використанні логотипу навіть після закінчення роботи.
  Пишіть, буду рада співпраці з вами.

 98. 301  
  1 day1500 UAH

  Good night ! I will make a stylish logo and develop everything I need.
  Experience in design year, all your wishes and directions will be fulfilled
  I work quickly, always in contact.
  The portfolio here has examples of business style and logo - Behance
  Добрий вечір! Зроблю стильне лого та розроблю все що потрібно)
  Досвід в дизайні рік, всі ваші бажання та правки виконаю
  Працюю оперативно, завжди на зв‘язку!
  Портфоліо тут є приклади фірмового стилю та лого - Behance

 99. 337  
  5 days500 UAH

  Good night ! I will be happy to work with you)
  Experience is not a lot, but full of ideas, enthusiasm and I have the appropriate skills!
  Payment is symbolic.
  I'll give you three options and I'll like to work up.)
  After the work is completed, I will make a presentation of the logo with examples on the carrier,
  I will provide various logos: vertical, horizontal, on a transparent background and in AI, PDF, PNG, JPG formats.
  Добрый вечер! Буду рада поработать с Вами)
  Опыта работы не много, но полно идей, энтузиазма и имею соответствующие навыки!
  Плату беру символическую)
  Предоставлю Вам три варианта и понравившийся доработаем)
  По завершению работы оформлю презентацию логотипа с примерами на носителе,
  предоставлю различные варианты логотипа: вертикальный, горизонтальный, на прозрачном фоне и в форматах AI, PDF, PNG, JPG.


Client
Dana Ihnatenko
Ukraine Vinnytsia
Project published
2 months 2 days ago
389 views
Labels
 • logo
 • логотип
 • Логотипы
 • дизайн упаковки
 • Фирменный стиль
 • Разработка логотипа
 • дизайн логотипов
 • разработка логотипов
 • логотип и фирменный стиль
 • создание логотипов
 • logo design