Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Subject to YouTube VideoСубтитрування ютуб-відео

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 931    23  0
  1 day420 UAH

  Good Morning, Catherine I can offer my transcription services top-5 in this category. I really understand that only transcription is needed without creating subtitles? The cost is 7 UAH per 1 minute of transcription.
  I can take both webinars for a week. I have a good will - both in Ukrainian and Russian. Which language is the webinar? What is the quality of the records? and thank you. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, Катерино! Можу запропонувати свої послуги транскрибації топ-5 в цій категорії. Вірно я розумію, що потрібна лише транскрибація без створення субтитрів? Вартість - 7 грн за 1 хвилину транскрибування.
  Можу брати обидва вебінари на тиждень. Володію добре - як українською мовою, так і російською. Якою мовою вебінари? І яка якість записів? Дякую. Буду рада співпраці.

 5. 656
   10  1

  1 day333 UAH

  Hello, I can start work right now!I’m very strict about the details and I’m doing everything quality.)💻Write to me and we will discuss the details of the project.⚖📩
  Здравствуйте могу приступить за работу прямо сейчас!) 💻
  Я очень строго отношусь к деталям и делаю все качественно.) ⚖️

  Пишите мне в личку и мы обсудим деталями проекта.📩

 6. 443    3  0
  2 days250 UAH

  Good day, ready to perform 1 webinar per week (the price is indicated accordingly also for one).Ukrainian at a high level, both grammar and punctual.If necessary, it will be made on the Russians.I will be happy to cooperate😌
  Доброго дня, готова виконувати 1 вебінар на тиждень (ціна вказана відповідно також за один). Українська на високому рівні як граматично так і пунктуаційно. Якщо потрібно буде зроблена виправа по русизмах. Буду рада співпраці😌

 7. 568    8  1
  1 day200 UAH

  Good Morning,
  I have done something like that before. Ready to collaborate. Since the video is long and needed at least minimal timings, I think 1000 UAH for one video will be good. If so, I’m on the link – write.
  Доброго дня,
  займався подібним вже раніше. Готовий поспівпрацювати. Оскільки відео довгі і потрібні хоча б мінімальні таймінги, думаю 1000 грн за одне відео буде добре. Якщо що, я на зв*язку - пишіть.

 8. 108  
  1 day400 UAH

  I do it quickly and well! I can transcribe for 5-6 hours a day! Turn to! One year is 350 dollars. I can take 2-3 webinars a day.
  Виконаю швидко та якісно! Можу транскрибувати по 5-6 годин в день! Звертайтесь! 1 година - 350 гривень! Візьму в день легко 2-3 вебінара!

 9. 2308    178  0
  2 days600 UAH

  Hello to you.
  I can take 1 webinar a week. The price is indicated for 1 hour decryption with time codes.
  Write it. I will be happy to cooperate.
  Здравствуйте.
  Могу взять 1 вебинар в неделю. Цена указана за 1 час расшифровки с тайм-кодами.
  Пишите. Буду рада сотрудничеству.

 10. 900    14  0
  1 day500 UAH

  Good day ! Interested in your proposal.
  I have a great experience in audio and video files transcripting. I can take 1-2 vegetables per week.
  Comments on the performance of such tasks are in the profile.
  The price per hour is 500 UAH.
  I look forward to your answer)

  I will be happy to collaborate!
  Добрий день! Зацікавила ваша пропозиція.
  Маю великий досвід транскрибування аудіо та відео файлів. Можу брати 1-2 вебінари на тиждень.
  Відгуки про виконання подібних завдань є в профілі.
  Ціна за годину розшифровки 500 грн.
  Чекаю вашої відповіді)

  Буду рада співпраці!

 11. 206  
  2 days450 UAH

  Good Morning
  Interested in your project.
  Ready to start work.
  Price 5g / 1hv
  I will be happy to cooperate)
  Доброго вечора
  Зацікавив ваш проект.
  Готова приступити до роботи.
  Ціна 5грн/1хв
  Буду рада співпраці)

 12. 283  
  2 days420 UAH

  Good day . I can uncodify 1 webinar per week. The price is 7 UAH per minute. I guarantee untouchable grammar and pointing. Unfortunately, on this resource now I have no work done in this direction, but there is experience in other projects.
  I hope for long-term cooperation.
  Доброго дня. Можу розшифровувати 1 вебінар на тиждень. Вартість - 7 грн за хвилину. Зі свого боку гарантую бездоганну граматику і пунктуацію. Нажаль, на цьому ресурсі наразі в мене ще немає виконаних робіт даного напрямку, але є досвід на інших проектах.
  Сподіваюсь на довготривалу співпрацю.

 13. 2451    116  0
  2 days600 UAH

  Good day . Can I explain the task in more detail? Do you need just the subtitles for the YouTube or just the audio transcription?

  I can do that and that. There is great experience in creating subtitles to different YouTube channels, as well as webinar decryption. Details can be agreed in personal messages.

  The transcription of the 2-hour webinar takes 1-1.5 days. Creation of subtitles - 2 days. It depends on the quality of the recording as well as the speed of the conversation.

  The price of the transcription is 7-10 UAH per minute. Subtitles - 11-14 UAH per minute.
  Доброго дня. Можна детальніше уточнити завдання? Вам потрібні саме субтитри для ютубу чи просто транскрибація (розшифровка) аудіо?

  Можу виконати те і те. Є великий досвід у створені субтитрів до різних ютуб каналів, а також розшифровки вебінарів. Деталі можемо узгодити в особистих повідомленнях.

  Транскрибація 2-во годинного вебінару займає орієнтовано 1-1,5 дня. Створення субтитрів - 2 дні. Залежить від якості запису, а також швидкості розмови.

  Орієнтована ціна транскрибації 7-10 грн за хв. Субтитри - 11-14 грн за хв.

 14. 287    1  0
  2 days800 UAH

  Good day, I offer my services, the price and time of execution indicated for one webinar, possible more detailed discussion and change of conditions of cooperation, provided that the language, theme and complexity of the webinar are clarified.
  I hope it will be helpful to you)
  Добрий день, пропоную свої послуги, ціна та термін виконання вказані за один вебінар, можливе детальніше обговорення та зміна умов співпраці, за умови уточнення мови, тематики та складності вебінарів.
  Надіюсь буду вам корисною)

 15. 267  
  1 day700 UAH

  Good night
  Ready for cooperation.☺Execution time: 5-7 hours (maximum day)
  The price for a video is 700 UAH.I have free Ukrainian language.
  I wait for your answer.😉
  Добрий вечір☺️
  Готова до співпраці.
  Термін виконання: 1 вибінар - 5-7 годин (максимум день)
  Ціна за одне відео - 700 грн.
  Вільно володію українською мовою😉
  Чекаю на вашу відповідь

 16. 406    24  3   1
  1 day1300 UAH

  Welcome to! I have a lot of experience in translation. The reviews are here on the website. The price is for 1 webinar. It is ready to take 1-2 vegetables per week.
  Вітаю! Маю чималий досвід роботи з транскрибації. Відгуки є тут на сайті. Ціна вказана за 1 вебінар. Готовий брати 1-2 вебінари на тиждень.

 17. 144  
  1 day500 UAH

  Good day . I have experience with subtitration. I can make a webinar in 1 day and 500 UAH. I will be very grateful for the cooperation.
  Доброго дня. Маю досвід роботи з субтитруванням. 1 вебінар можу зробити за 1 день та 500 грн. Буду дуже вдячна за співпрацю.

 18. 619    13  0   1
  2 days2000 UAH

  Hello to you.
  I do work quickly and quality.
  Great practical experience.
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7 , https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/motion-graphic-design
  Здравствуйте.
  Сделаю работу быстро и качественно.
  Большой практический опыт.
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7 , https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/motion-graphic-design

 19. 215    2  0
  2 days630 UAH

  Good day . I have experience in transcribing and subtitulating videos, examples of works can be viewed in the portfolio, and can also be sent personally. The price is $7 per minute of video. One webinar can be done in 2 days. Let’s write, we’ll discuss details. I will be very pleased to cooperate.
  Доброго дня. Маю досвід транскрибування та субтитрування відео, приклади робіт можна подивитись у портфоліо, а також можу надіслати особисто. Ціна: 7 грн за хвилину відео. Один вебінар можу зробити протягом 2 днів. Пишіть, деталі обговоримо. Буду дуже рада співпраці.

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 605    10  0
  2 days1000 UAH

  Вітаю, Катерина. Маю гарний досвід в роботі з транскрибування та створення субтитрів. Останні декілька проєктів були саме з цієї спеціалізації. Можу надати приклади роботи у форматі готового відео з субтитрами та тексти з таймінгом.

  Транскрибування (зважаючи на обсяги роботи):
  — 7 грн/хв - відео від 20 хв.,
  — 10 грн/хв - відео до 20 хв.
  Вартість субтитрування: 10 грн/хв.
  Вичитка: 15 грн - 1000 сбп.
  Тобто, 1 година відео (без вичитки) = 1020 грн (округлимо до 1 тис. грн).

  Якщо зацікавить пишіть. Приємного дня!

 22. 244  
  2 days300 UAH

  Добрий день! Зможу взяти в роботу якщо потрібно і 15 вебінарів.
  За 1 вебінар - 300 грн
  Роботу виконую швидко і якісно!

 23. 149    1  0
  2 days450 UAH

  Добрий день, Катерино!
  Зацікавив ваш проект. Могла б взятися за 2-3 вебінари. Ціна за 1 хвилину 5 грн, отож, ціна за один вебінар тривалістю 1,5-2 години становитиме 450-600 грн.

  Буду рада співпрацювати)

 24. 324  
  2 days200 UAH

  Доброго дня. З радістю візьмусь за роботу, 1 відео - 250 грн. Робота буде зроблена. 1-2 відео з легкістю. Пишіть, домовимося.

 25. 211  
  1 day200 UAH

  Доброго дня!
  Хотіла б спробувати свої сили у транскрибуванні відео. Готова виконати пробне завдання. Деталі пропоную обговорити особисто.
  Буду рада співпраці!


Client
Kateryna Zhuchenia
Ukraine Kyiv  2  0
Project published
1 month 12 days ago
226 views
Labels
 • транскрибация
 • расшифровка
 • транскрибация видео
 • транскрибація укр\англ\рус
Similar projects