Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Make a banner design for Facebook/Instagram advertisingТреба зробити дизайн банера для реклами facebook/instagram

Translated1200 UAH

 1. 1195
   12  0

  1 day1200 UAH

  Alexander, welcome to you! Calling me Vadim, I am engaged in helping entrepreneurs make effective creatives for targeted advertising.

  Now I’m looking for a project in your niche for which I can create advertising creatives.

  Your project just fits under my parameters. I understand how to create an effective design of creatives with a clickability of 2-3% CTR.

  The portfolio is here.

  Behance
  Freelancehunt
  Олександр, вітаю! Мене звати Вадим, я займаюся тим, що допомагаємо підприємцям робити ефективні креативи для таргетованої реклами.

  Зараз шукаю проект у Вашій ніші, для якої я зможу створити рекламні креативи.

  Ваш проєкт якраз підходить під мої параметри. Розумію як створити ефективний дизайн креативів із клікабельністю 2-3% CTR.

  Портфоліо тут 👇🏻

  Behance
  Freelancehunt

 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 485    12  1   2
  4 days1000 UAH

  Good day . Ready to discuss your task
  A great experience. to turn.

  I have a foop
  Доброго дня. Готовий обговорити ваше завдання
  Великий досвід. Звертайтеся.

  маю ФОП

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 1492    112  4   5
  1 day1000 UAH

  Welcome to. I am pleased to work with you.
  to turn. Ready to start immediately.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістью співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 7. 588    14  0   1
  2 days1000 UAH

  Good day ! Interesting project, I’ll be happy to help.
  I have experience working with creativity in Europe/America.
  Let’s talk about the details personally.
  Portfolio - Behance
  Добрий день! Цікавий проект, буду рада допомогти.
  Маю досвід роботи з креативами на європу/америку.
  Давайте обговоримо деталі особисто.
  Портфоліо - Behance

 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. 498    14  0
  3 days1000 UAH

  Good day .
  Interested in your project.
  Ready for dialogue.
  I do according to TZ.
  Prices and deadlines are discussed.
  Let’s discuss details.
  Добрий день.
  Зацікавив Ваш проект.
  Готовий до діалогу.
  Виконаю відповідно до ТЗ.
  Ціна та терміни обговорюються.
  Пишіть, обговоримо деталі

 11. 3122
   145  0

  2 days1000 UAH

  Good Morning . Create stylish professional creatives. My work can be viewed here Google Drive
  Доброго ранку. Створю стильні професійні креативи. Мої роботи можна переглянути тут Google Drive

 12. proposal concealed by freelancer
 13. 2279    81  0   1
  2 days1000 UAH

  ✌Hello to you.The project, the deadlines?✍✔Portfolio in the profile.More work in l/s.Go to this!_________________________________________________________
  Portfolio: Freelancehunt Behance
  ✌ Здравствуйте.
  ✍ Обсудим проект, ✔ сроки? Портфолио в профиле.
  Больше работ в л/с.
  ☞ Обращайтесь!
  ___________________________________
  ☕ Портфолио: Freelancehunt | Behance

 14. 675    16  0
  3 days1000 UAH

  Good day ! I am pleased to create for you a few options of a stylish creative. My portfolio:

  Freelancehunt

  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня! Із задоволенням створю для Вас декілька варіантів стильного креативу. Моє портфоліо:

  Freelancehunt

  Буду рада співпраці!

 15. 280    6  0   1
  1 day950 UAH

  Good day, I will perform quickly and quality, 20 years experience in graphic design, portfolio https://viapradanew.portfoliobox.net/
  Добрый день, выполню быстро и качественно, опыт в графическом дизайне 20 лет, портфолио https://viapradanew.portfoliobox.net/

 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. 2559    70  0
  3 days1000 UAH

  Good Morning, I am interested in your project!
  I have experience in creating social networking.
  I will do it properly and timely. Ready to discuss details.
  Google Drive
  Freelancehunt
  Let me write, I’m glad to work together!
  Доброго дня, зацікавив ваш проект!
  Маю досвід створення креативів для соцмереж.
  Зроблю якісно та вчасно. Готова обговорити деталі.
  Google Drive
  Freelancehunt
  Пишіть, буду рада співпраці!

 19. 16535
   1058  0

  3 days1111 UAH

  Good day .
  Ready to discuss!
  Examples of work and reviews are Freelancehunt.
  Добрый день.
  Готов обсудить!
  Примеры работ и отзывы - Freelancehunt.

 20. proposal concealed by freelancer
 21. proposal concealed by freelancer
 22. proposal concealed by freelancer
 23. 453    3  0
  2 days1000 UAH

  Welcome to! Ready to fulfill your order. I propose a few different concepts. I will do an unlimited number of straight until you are fully satisfied with the result.
  My portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю! Готова виконати ваше замовлення. Пропоную декілька різних концепцій. Роблю безлімітну кількість правок, доки ви будете повністю задоволені результатом.
  Моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 24. proposal concealed by freelancer
 25. 606    5  0
  3 days1200 UAH

  Good day ! I was interested in your project. I have experience in creating advertising creatives. I do my job well. Always in contact.
  I will be happy to cooperate with you!
  I am looking forward to your answer.
  The portfolio:
  1) Behance
  2) Behance
  Добрий день! Мене зацікавив ваш проект. Маю досвід у створенні рекламних креативів. Роблю свою роботу якісно. Завжди на зв'язку.
  Буду рада з вами співпрацювати!
  З нетерпінням чекаю на вашу відповідь.
  Портфоліо:
  1) Behance
  2) Behance

 26. 2438    78  0   1
  1 day1000 UAH

  Good Morning ! Great experience in creating banner/creatives
  Experience in design 9 years, distinguishing modern vision and style
  I work quickly, always in contact.
  Portfolio: Behance
  Добрий ранок! Великий досвід створення банерів/креативів
  Досвід в дизайні 9 років, відрізняюсь сучасним баченням та стилем
  Працюю оперативно, завжди на зв‘язку
  Портфоліо: Behance

 27. 2318
   18  0

  1 day1000 UAH

  Good day !
  Examples of my work you can see in the profile!
  I will be happy to cooperate!
  Добрый день!
  Примеры моих работ Вы можете увидеть в профиле!
  Буду рада сотрудничеству!

 28. proposal concealed by freelancer
 29. 1923    31  0
  2 days1000 UAH

  Welcome to! I will be glad to develop for you quality modern design of banners) With examples of my robots you can find out here: Freelancehunt

  Can I learn more about the task? I'm waiting for your message)
  Вітаю! Буду рада розробити для вас якісний сучасний дизайн банерів) З прикладами моїх робот можете ознайомитись тут: Freelancehunt

  Можна більш детально ознайомитись З завданням? Чекаю на ваше повідомлення)

 30. 1293    100  0   2
  3 days1000 UAH

  Good day !
  Interested in your order.
  I will do it quickly and efficiently, I will offer a few design options.
  I am counting all your wishes and desires.
  My portfolio is: Freelancehunt
  Congratulations Julia
  Доброго дня!
  Зацікавило Ваше замовлення.
  Зроблю якісно та швидко, запропоную декілька варіантів дизайну.
  Врахую усі Ваші побажання та правки.
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  З повагою, Юлія

 31. proposal concealed by freelancer
 32. 1371    15  0
  3 days1000 UAH

  Good Morning Alexander!
  Ready for dialogue and performance.
  Dribbble
  Freelancehunt
  https://www.instagram.com/parten_designer/
  Доброго дня Олександр!
  Готовий до діалогу та виконання.
  Dribbble
  Freelancehunt
  https://www.instagram.com/parten_designer/

 33. 1936    29  2
  2 days1000 UAH

  Good day . There is great experience in creating creatives for fb and instagram.

  Examples of my work - Freelancehunt
  Добрий день. Є великий досвід в створенні креативів для fb та інстаграм.

  Приклади моїх робіт - Freelancehunt

 34. 855    15  0
  3 days1000 UAH

  Hello to Alexandra.
  I’m responsible, I keep the connection longer than the sun shines, and I still have a great experience of creative design. Interested in your proposal. Ready to start work.
  I put time with reserves. I recommend discussing the details in personal messages. Good day !
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Здрастуйте, Олександре.
  Я відповідальний, підтримую зв'язок довше ніж світить сонце, а ще маю чималий досвід дизайну креативів. Зацікавила ваша пропозиція. Готовий розпочати роботу.
  Терміни ставлю із запасом. Деталі пропоную обговорити у особистих повідомленнях. Гарного дня!
  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 35. 528    1  0
  2 days1000 UAH

  Good day !
  I am engaged in logos, branding, polygraphy and animation.
  There is experience in creating banners for socks. the networks. I will also make it in Polish and select letters with Polish signs.
  My portfolio is Behance
  Добрый день!
  Занимаюсь созданием лого, брендингом, полиграфией и анимацией.
  Есть опыт в создании баннеров для соц. сетей. Также без проблем сделаю на польском и подберу шрифты с польскими знаками.
  Мое портолио Behance

 36. 454    2  0
  2 days1000 UAH

  Welcome to!
  I have great experience in creating advertising creatives.
  Write me, we can discuss everything in more detail.
  My portfolio is Freelancehunt
  Вітаю!
  Маю великий досвід у створенні рекламних креативів.
  Напишіть мені, можемо детальніше все обговорити.
  Моє портфоліо Freelancehunt

 37. proposal concealed by freelancer
 38. 601    4  0
  3 days1000 UAH

  Alessandra, welcome to you! I am pleased to help you realize sales advertising creatives. Go to discuss details.
  Олесандре, вітаю! З задоволенням допоможу вам реалізувати продаючі рекламні креативи. Звертайтесь для обговорення деталей.

 39. 872    29  1
  1 day1000 UAH

  Congratulations to Ukraine!I have more than 2 years of experience in graphic design so I will do my best and use all my skills so that you will be satisfied with my work.I will be happy to help you realize your great projects.

  My portfolio is: Freelancehunt🙂
  Слава Україні!
  У мене більше 2 років досвіду в графічному дизайні, тому я зроблю все можливе і використаю всі свої навички, щоб ви залишилися задоволені моєю роботою.
  Буду радай допомогти вам реалізувати ваші чудові проекти🙂

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 40. 310    1  0
  2 days1000 UAH

  Hello to you. Interested in your order. I have experience in this area. I do work quickly and quality. I will be happy to cooperate.
  My portfolio is Google Drive
  Здравствуйте. Заинтересовал Ваш заказ. Имею опыт в данной сфере. Сделаю работу быстро и качественно. Буду рада сотрудничеству.
  Мое портфолио Google Drive

 41. 940    34  1   1
  4 days1000 UAH

  Hello to you!

  I’m creating creative for Facebook/Instagram.

  There are three options for creativity.

  My portfolio: Google Drive
  Здравствуйте !

  Створюю креативи для facebook/instagram.

  Зроблю три варіанти креативу.

  Моє портфоліо: Google Drive

 42. 371    1  0
  2 days1000 UAH

  Welcome to
  Ready to implement your project
  Examples of work can be viewed in the portfolio Freelancehunt
  Ready to start after discussion.
  Вітаю
  Готовий виконати Ваш проект
  Приклади робіт можете переглянути в портфоліо Freelancehunt
  Готовий почати виконання після обговорення

 43. proposal concealed by freelancer
 44. 395    1  0
  2 days1000 UAH

  Good Morning) Examples of my work on the Google folder --> http://surl.li/drdvx

  At the moment I have developed more than 3,000 static and animated creatives for different niches, I work quickly and carefully to the details, I take into account the desires of your TZ or I will offer my options.In addition to design, I also have experience in:
  • Online sales
  • cm-conducted (accounts 130+ thousand☑The Subscriptors)
  • Copywriting and marketing as a whole
  • Psychological education

  I consider this experience a plus in my work and a advantage over some other designers who don’t have this experience because the result of any creative and launching advertising directly depends on the understanding of marketing, psychology and business as a whole.⬆I often give a bonus to regular customers. ;)

  How many creatives do you need to do?🎁Statistical or animated?
  Доброго дня) Приклади моїх робіт на гугл папці --> http://surl.li/drdvx

  На даний момент я розробила більше 3000 статичних і анімованих креативів для різних ніш, працюю швидко і уважно до деталей, врахую побажання по вашому ТЗ або запропоную свої варіанти.

  ☑️ Крім дизайну також маю досвід у:
  • онлайн продажах
  • смм-веденні (аккаунти 130+ тис. підписників)
  • копірайтингу та в маркетингу в цілому
  • психологічна освіта

  ⬆️ Вважаю цей досвід плюсом у своїй роботі та перевагою перед частиною інших дизайнерів, які Не мають цього досвіду, тому що результат будь-якого креативу та запуску реклами безпосередньо залежать від розуміння маркетингу, психології та бізнесу в цілому.

  🎁 Постійним клієнтам часто даю бонуси;)

  Скільки креативів потрібно зробити? Статичні чи анімовані?

 45. 500    1  0
  2 days1000 UAH

  Ready to cooperate with you. There is experience in doing work in your niche. If you have any questions, write in a personal message. I answer quickly.

  My portfolio is at Freelancehunt, or at Behance
  Готовий співпрацювати з Вами. Є досвід у виконанні робіт у Вашій ніші. У разі виникнення запитань — пишіть у особисті повідомлення. Відповідаю оперативно.

  Моє портфоліо на сайті Freelancehunt, або за посиланням Behance

 46. proposal concealed by freelancer
 47. 477    4  0
  2 days1000 UAH

  Good Morning Alexander.
  Ready to fulfill the order.
  Let’s write and discuss details, select references and the desired style.

  Congratulations to you, Alexander!
  Доброго дня, Олександр.
  Готовий виконати замовлення.
  Пишіть обговоримо деталі, підберемо референси та бажаний стиль.

  З повагою, Олександр!

 48. 681    7  0
  5 days1000 UAH

  Good night Alexander.
  I will help you develop creativity.
  I work on Adobe Photoshop, Figma.

  My portfolio is Google Drive

  To discuss the details, I look forward to the personal message. Good evening)
  Добрий вечір, Олександр.
  Допоможу Вам із розробкою креативів.
  Працюю в Adobe Photoshop, Figma.

  Моє портфоліо Google Drive

  Для обговорення деталей чекаю в особисті повідомлення. Гарного вечора)

 49. 1356    110  0   1
  3 days1000 UAH

  I do creatively and quality.
  Go back, let’s talk about the details.
  Виконаю креативно та якісно.
  Звертайтеся, обговоримо подробиці.

 50. 467    4  0
  2 days1000 UAH

  Good morning, ready to fulfill your order. I will try to do everything as quickly as possible.)
  I want to offer you a couple of options so that you understand whether our vision of your order fits. I look forward to more detailed information from you and I begin to show work for you) if our vision coincides, I will be glad to cooperate)
  Добрый день, готова выполнить ваш заказ. Постараюсь сделать всё как можно быстрее )
  Хочу предложить вам пару вариантов чтобы вы понимали совпадает ли наше видение вашего заказа. Жду от вас более подробную информацию и приступаю к показной работе для вас) если наше видение совпадет, буду рада сотрудничеству)

 51. 1402    28  1
  2 days1000 UAH

  Good Morning, I am interested in your collaboration with you.
  I’m working on design for SMM, your task is clear to me.
  I have experience in different types of design, I will do everything beautifully and technically correctly.

  Freelancehunt
  Here is my portfolio.
  Write to me, let’s talk more and more in detail!
  Доброго дня Олександр, зацікавила співпраця з вами.
  Я займаюсь дизайном для СММ, ваше завдання мені зрозуміле.
  Маю досвід дизайну різного типу, зроблю все красиво та технічно правильно.

  Freelancehunt
  Ось моє портфоліо.
  Напишіть мені в лс, обговоримо все більш детально!

 52. proposal concealed by freelancer
 53. 418    2  0
  3 days1001 UAH

  I welcome you!
  I have experience in creating banners and gifs, advertising creatives for social networks, websites and external advertising.

  I work with Adobe Photoshop.
  You are now completely free to carry out your project.

  My portfolio can be viewed by links:
  Behance
  Freelancehunt
  Приветствую Вас!
  Я имею опыт в создании баннеров и gif, рекламных креативов для соцсетей, сайтов и наружной рекламы.

  Рабoтаю в программе Adobe Photoshop.
  Сейчас полностью свободна для выполнения вашего проекта.

  Мое портфолио можно увидеть по ссылкам:
  Behance
  Freelancehunt

 54. proposal concealed by freelancer
 55. proposal concealed by freelancer
 56. 1084
   19  0

  3 days1000 UAH

  My name is Hope.
  I am working on graphic design.

  V Technical Skills

  Design: the foundations of composition and typography, color theory, the foundations of branding.

  Polygraphy: development of packaging, preparation of materials for printing, work with rotor and vector
  The schedule.

  Programs: Figma, Adobe Illustrator and Photoshop.

  in Soft Skills

  Time management and follow-up of delays.

  Organization of work processes.

  Co-operation online through messengers, calls and plugins to Google Myths if necessary.

  Reaction to constructive criticism.
  I also want to note:
  All routes during the robot are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional discounts and discounts

  My examples of work:
  Freelancehunt
  Добрый день, меня зовут Надежда.
  Я занимаюсь разработкой графического дизайна.

  v Технические навыки

  Дизайн: основы композиции и типографики, цветовая теория, основы брендинга.

  Полиграфия: разработка упаковки, подготовка материалов к печати, работа с растровой и векторной
  графикой.

  Програмы: Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

  v Софт скилы

  Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.

  Организация рабочих процессов.

  Сотрудничество онлайн через месенджеры, созвоны и встечи в гугл мит при необходимости.

  Адекватная реакция на конструктивную критику.
  Хочу также отметить:
  -все правки в ходе роботы БЕСПЛАТНЫЕ
  - я очень лояльна к заказчикам, всегда готова пойти на встречу при необходимости
  - готова к дальнейшему сотрудничеству с дополнительными плюшками и скидками

  Мои примеры работ:
  Freelancehunt

 57. 221  
  2 days1200 UAH

  Welcome to! Ready for cooperation. I can give examples to my taste. I’ll be glad if you like my taste.
  Вітаю ! Готова до співпраці . Можу скинути приклади на свій смак . Буду рада якщо мій смак вам сподобається .

 58. 278    1  0
  2 days1200 UAH

  Ready to get to work!
  I will make a banner taking into account your wishes and resays under fb and other.
  Details personally.
  Готовий взятись за роботу!
  Зроблю банер враховуючи ваші побажання і ресайз під фб та інст.
  Деталі обговоримо особисто

 1. 495    6  0
  1 day1000 UAH

  Good night, ready to fulfill your order.
  My portfolio is Behance
  Добрый вечер, готов выполнить ваш заказ
  Мое портфолио - Behance

 2. 495    10  0
  3 days1000 UAH

  Welcome, I was interested in your proposal. I work on Adobe Photoshop, Figma, and Canva. I propose to discuss details.

  The portfolio:
  Behance
  Google Drive
  Вітаю, зацікавила ваша пропозиція. Працюю в Adobe Photoshop, Figma, Canva. Пропоную обговорити деталі.

  Портфоліо:
  Behance
  Google Drive

 3. 1717
   34  0

  1 day1000 UAH

  Welcome to Alexander,
  I am pleased to accomplish your project.
  I am in the TOP-5 in the category "Banner" on one of the well-known freelance services;
  * Experience in work - over 20 years;
  Examples of the Banner:
  for social network: Freelancehunt
  other: Freelancehunt
  All portfolio: Freelancehunt

  * My main priority in work is the business goals of my customers. I’m not just “doing a beautiful picture,” I’m developing a design that helps my customers reach their commercial goals – a design that sells.
  * The work is performed until the final approval of the results within the predefined requirements;

  I will be happy to collaborate, please contact us!
  Вітаю, Олександр,
  З радістю виконаю Ваш проект
  * Я входжу до ТОП-5 в категорії "Банери"на одному з відомих фриланс-сервисів;
  * Досвід роботи - понад 20 років;
  Приклади моїх банерів:
  для соцмереж: Freelancehunt
  інші: Freelancehunt
  Все портфоліо: Freelancehunt

  * Моїми головними пріоритетами в роботі є бізнес-цілі моїх клієнтів. Я не просто «роблю красиву картинку», я розробляю дизайн, що допомагає моїм клієнтам досягати їх комерційних цілей, - дизайн, що продає;
  * Роботу виконую до остаточного затвердження результатів в межах попередньо узгоджених вимог;

  Буду рада співробітництву, звертайтеся!

  Looking forward to hearing from you!

 4. 555    15  0
  4 days1200 UAH

  Hello to you! I will develop banner design, my portfolio Freelancehunt
  Details of the project are in the message.
  Привіт! розроблю дизайн банерів, моє портфоліо Freelancehunt
  деталі проекту пишіть в повідомленні

 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. 909    27  0
  2 days1500 UAH

  Hello to

  I work on such programs (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere Pro, After Effects)
  Video advertising is on Google Disk
  [link to the portfolio]
  Freelancehunt

  [Google Disk] - for easy viewing of works
  Google Drive

  turn to
  Здравствуйте

  Работаю в таких программах (Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,Premiere Pro,After Effects)
  Видеореклама находится на Гугл Диске
  [Ссылка на портфолио]
  Freelancehunt

  [Google Disk]-для удобного просмотра работ
  Google Drive

  Обращайтесь

 8. 386
   7  1

  1 day1000 UAH

  Good Morning
  is free now
  I will fulfill your order.
  Experience in work is, I work in polygraphy I develop all kinds of polygraphy patterns
  I will be happy to help you in your task.
  Always on the link.
  Доброго вечора
  зараз вільний
  залюбки виконаю ваше замовлення ,
  досвід роботи є , працюю в поліграфії розробляю всі види макетів поліграфії
  буду радий допомогти у вашому завданні
  постійно на звязку

 9. 1907    43  0   2
  3 days1000 UAH

  Ready to get to work.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Готовий взятись за роботу.
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 10. 568    7  0
  1 day1000 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Get acquainted with my portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Ознайомтеся з моїм портфоліо за посиланням:
  Freelancehunt

 11. 363    3  0
  4 days1000 UAH

  Good morning, I have experience working with banners, ready to perform tasks)

  Free in unlimited amounts
  I have two concepts.
  Freelancehunt
  Behance✅✅
  Доброго дня, в мене є досвід роботи з банерами, готова виконати завдання)

  ✅ Правки безкоштовні в необмеженій кількості
  ✅ Надам 2 концепції
  Freelancehunt
  Behance

 12. proposal concealed by freelancer
 13. proposal concealed by freelancer
 14. proposal concealed by freelancer
 15. 8475
   85  0

  5 days1000 UAH

  Good day .👋I realize your project, more than 8 years of work experience.👇- 300+ positive customer reviews.He worked with a budget of $100,000 a month.🔥We have successful projects such as:
  Mssgme / Pobedov / Tesla ( Kiev Auto Show )
  and others

  My advantages:
  - On contact from 7:00 to 21:00
  I work for the result.
  A lot of advertising, there is practical experience.

  Contact me on the site by clicking on a message near my profile

  by P.S. with portfolio you can read on this site, click on my profile - portfolio
  Добрый день👋.
  Реализую ваш проект, опыт работы более 8 лет👇.

  - 300+ позитивных отзывов клиентов.
  - Работал с бюджетами в 100 000 $ 🔥 в месяц.
  - Вел такие успешные проекты как:
  Mssgme / Pobedov / Tesla ( Киевский автосалон )
  и другие

  Мои преимущества:
  - На связи с 7:00 до 21:00
  - Работаю на результат
  - Много запусков рекламы, есть практический опыт

  Свяжитесь со мной на сайте нажав на сообщение возле моего профиля

  P.S. с портфолио можете ознакомиться на этом сайте, нажмите на мой профиль - портфолио

 16. proposal concealed by freelancer
 17. 642    9  2
  5 days1000 UAH

  Good day !

  I will be able to make you quality creatives that attract attention from the first 3 seconds.
  I have more than 5 years experience as a designer and designer.

  One creator costs 200 UAH. I'll make you 5 different creatives under each plessment
  Добрий день!

  Зможу зробити вам якісні креативи, які захоплюють увагу з перших 3 секунд.
  В мене досвід роботи таргетологом і дизайнером більше 5 років

  1 креатив коштує 200 грн. Зроблю вам 5 різних креативів під кожний плесмент

 18. 365  
  1 day1000 UAH

  Good Morning Alexander!
  I have experience creating advertising creatives for social networks. I will do everything quickly and quality, very loyal to the customers and take into account all the wishes. You can view my portfolio in the profile or here: Behance
  I will be very pleased to collaborate! Good day !
  Доброго дня, Олександр!
  Маю досвід створення рекламних креативів для соцмереж. Зроблю все швидко та якісно, дуже лояльна до клієнтів та враховую всі побажання. Можете переглянути моє портфоліо в профілі або тут: Behance
  Буду дуже рада співпраці! Гарного дня!

 19. 300    1  0
  1 day1000 UAH

  Hello to you.
  Top 1 freelancer on banners on the weblanner.
  I have been working for 12 years mainly with animated banners (HTML5 banners for websites and video for social networks). We can also discuss the static banners.
  I work on a clear TZ with the provision of all texts and photos.
  Here in the portfolio I have links to the portfolio on other sites.
  Click on the portfolio for links for transitions to sites and Instagram in the "work details" tabs.
  Working time is 300 UAH.
  One banner orientation - 2-3 hours

  The price and time is conditional. The exact numbers will be heard after meeting with TZ.
  Здравствуйте.
  ТОП-1 фрилансер по баннерам на вэблансер.
  Занимаюсь 12 лет преимущественно баннерами с анимацией (HTML5 баннеры для сайтов и видео для соц сетей). Можем обсудить и статичные баннеры.
  Работаю по чётким ТЗ с предоставлением всех текстов и фото.
  Здесь в портфолио у меня ссылки на портфолио на других сайтах.
  Нажимайте в портфолио на ссылки для переходов на сайты и инстаграм в закладках "детали работы".
  Час работы - 300 грн.
  Ориентир по одному баннеру - 2-3 часа

  Цена и срок условные. Точные цифры озвучу после знакомства с ТЗ

 20. 436  
  2 days1000 UAH

  Good day !
  Ready to do your task.
  Let’s talk about the cooperation with LS.
  Добрый день!
  Готова сделать ваше задание
  Давайте обсудим сотрудничество в ЛС.

 21. 342  
  2 days1000 UAH

  Good day ! Interested in your project. I have experience creating creative banners for socks. The network, with the works, can be read on my profile. Ready to discuss all the details and begin the work!
  Доброго дня! Зацікавив Ваш проект. Маю досвід у створенні креативних банерів для соц. мереж, з роботами можна ознайомитися на моєму профілі. Готова обговорити усі деталі та приступити до роботи!

 22. 343    1  0
  1 day1000 UAH

  Good evening ! My name is Catherine.

  We are ready to create a few creative options for you. I have already had experience in creating creatives and banners both for social networks and for websites, so please contact us all we will do.

  You can see my work here:
  Behance
  Доброго вечора! Мене звати Катерина.

  Готова створити для Вас декілька варіантів креативів. В мене вже був досвід у створенні креативів та банерів як для соціальних мереж так і для сайтів, тому звертайтесь все зробимо.

  Мої роботи можна побачити тут:
  Behance

 23. 258  
  2 days1000 UAH

  Hello, I will be happy to help with your order!
  I have experience working with social networks.
  Привіт, буду рада допомогти з вашим замовленням!
  Маю досвід роботи з макетами для соціальних мереж


Client
Oleksandr Pohribnyi Bigwayup
Ukraine Odessa  2  0
Project published
2 months 1 day ago
466 views