Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Posts tagged (WordPress)

Translated136 USD

 1. 805    5  0
  5 days136 USD

  Good day.There is experience in design,verks and WordPress. All projects here (https://github.com/divinebang). We can discuss all the steps. We are ready to start the work as soon as we set up the details.
  Добрий день.Є досвід у дизайні,верстці та WordPress. Усі проекти тут (https://github.com/divinebang). Ми можемо обговорити всі кроки. Готовий розпочати роботу, як тільки врегулюємо деталі.

 2. 2343    13  0
  7 days191 USD

  Good day . Ready to execute your instructions quickly and efficiently. Let’s write to discuss.
  Доброго дня. Готовий виконати Ваші правки швидко і якісно. Пишіть обговоримо.

 3. 368    3  0
  5 days136 USD

  Good day

  Ready to perform the necessary processing on your site.

  Write
  Доброго дня

  Готовий виконати необхідні доопрацювання по вашому сайту

  Пишіть

 4. 797    5  1   2
  2 days136 USD

  Good Morning Victor!

  I am Mikhail, I have my own team, we have over 10 years of experience in web and mobile development. We have great experience in developing using CMS systems especially WordPress and we are interested in cooperation.

  About your tasks:
  Get acquainted with the tracks, it’s quite a quick job for us, but you need to check out your environment on WP.

  We will be pleased to discuss your requirements in more detail and begin the implementation of the project.

  Congratulations to Michael!
  Доброго дня Віктор!

  Мене звуть Михайло, у мене є своя команда, маємо понад 10 років досвіду у веб та мобільній розробці. Ми маємо великий досвід у розробці за допомогою CMS систем особливо WordPress і ми зацікавлені у співпраці.

  Щодо ваших задач:
  Ознайомився із правками, досить таки швидка робота для нас, проте потрібно переглянути ваше середовище на WP.

  Будемо раді докладніше обговорити ваші вимоги та приступити до реалізації проекту

  З повагою, Михайло!

 5. 13533    323  7   2
  3 days136 USD

  Good day . Ready to work, there is a great experience working on WordPress. Turn to
  Добрий день. Готовий працювати, є великий досвід роботи на wordpress. Звертайтеся

 6. 315    8  0
  5 days136 USD

  Hello, I have a great experience in work, portfolio for needs I will send in person.
  I will be glad to work with you.
  Привіт, маю великий досвід роботи, портфоліо за потреби вишлю в особисті.
  Буду радий співпраці з Вами.

 7. 348  
  1 day136 USD

  Good day

  I have 4 years of business experience in this field.🙌Do not doubt that I will be your reliable partner to the best results.My portfolio describes my skills and achievements:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/165Az6DxIWOvtxVyKyF58fKckr0mpIk20nf_0G-V-ioA/edit

  One of my projects:

  metas.ua is a corporate website where design, structure, search, application form and marketing functions are created based on PHP and WordPress.Let us create innovative web solutions together and impress the world!A good day,
  by Alexander🚀
  Добрий день 🙌

  Маю 4 роки комерційного досвіду у цій сфері. Не сумнівайтеся, що я стану вашим надійним партнером для досягнення найкращих результатів.


  Моє портфоліо докладно описує мої навички та досягнення :
  https://docs.google.com/document/d/165Az6DxIWOvtxVyKyF58fKckr0mpIk20nf_0G-V-ioA/edit

  Один з моїх проектів:

  metas.ua - корпоративний сайт, де створений дизайн, структуру, пошук, форму заявки та маркетингові функції на базі PHP і WordPress.


  Давайте спільно створимо інноваційні веб-рішення та вразимо світ! 🚀

  Гарного дня,
  Олександр

 8. 566    1  0
  5 days136 USD

  Welcome to Victor,


  I’m a senior Full Stack developer and I’m working with WEB development since 2018.My key specialization is e-commerce.During this time I have run 20 stores on WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor and Shopify platforms.My case : https://docs.google.com/document/d/1-djWCyYxYVHU3wRg8iwMM3fk2I5GRmZqMEqfCDXB7eo/edit

  Examples of one of my shops:
  uak.com.ua is a store for the agricultural company, realised structure, design, CRM system, delivery, admin panel, personal office, connected Facebook/Google and analytics.Posts Tagged: PHP, WordPress

  I am fully ready to meet your needs and provide high-quality solutions for your project.If you have any additional requirements or specifications, please specify them.I am ready to start the work immediately after clarification of all the details.I invite you to continue discussions in personal messages where we will be able to discuss the project in more detail and the conditions of cooperation.I am looking forward to your reply and hope for fruitful cooperation!With respect,
  by Ivan
  Привіт Віктор,


  Я є старшим розробником Full Stack і працюю з WEB розробкою з 2018 року. Моя ключова спеціалізація - це E-commerce. За цей час я виконав 20 магазинів на платформах WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor та Shopify.

  Mої кейси : https://docs.google.com/document/d/1-djWCyYxYVHU3wRg8iwMM3fk2I5GRmZqMEqfCDXB7eo/edit

  Приведу приклади одного з моїх магазинів :
  uak.com.ua - магазин для аграрної компанії, реалізована структура, дизайн, CRM система, доставка, адмін панель, особистий кабінет, підключені Facebook/Google та аналітика.
  Стек: PHP, WordPress

  Я повністю готовий задовольнити ваші потреби та забезпечити високоякісне рішення для вашого проекту.

  Якщо у вас є додаткові вимоги або специфікації, будь ласка, уточніть їх. Я готовий приступити до роботи безпосередньо після уточнення всіх деталей.

  Запрошую вас продовжити обговорення в особистих повідомленнях, де ми зможемо більш детально обговорити проект та умови співпраці.

  З нетерпінням чекаю вашої відповіді та сподіваюся на плідну співпрацю!

  З повагою,
  Іван

 9. 671    1  0
  3 days136 USD

  Dear Victor!I am Vladimir, and I am a senior Full Stack developer with experience working in the field of WEB since 2018.😊My specialization is e-commerce.During this time I created 17 stores on WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor and Shopify.The portfolio and CV are available by link:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1_zNwjOMKY3q2P6bDZ19E9e8ENkBWIbsDkThDq_F_ME8/edit
  Here is an example of one of my works:

  shine-shop.com.ua is a cosmetic store, realised structure, design, online payment, delivery, SRM, personal office, admin panel, chat support, navigation, site search, catalogue, and other details.PHP, WordPress, UX and UI.I am ready to enable your ideas and provide high-quality solutions.I will be happy to discuss details in private messages.I look forward to your reply and hope to work together!With respect,
  Voldemort🚀
  Шановний Віктор! 😊

  Мене звуть Володимир, і я є старшим Full Stack розробником з досвідом роботи у сфері WEB з 2018 року. Моя спеціалізація - E-commerce. За цей час я створив 17 магазинів на WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor та Shopify.

  Портфоліо та CV доступні за посиланням:
  https://docs.google.com/document/d/1_zNwjOMKY3q2P6bDZ19E9e8ENkBWIbsDkThDq_F_ME8/edit
  Ось приклад одної з моїх робіт:

  shine-shop.com.ua - магазин косметики, реалізована структура, дизайн, онлайн оплата, доставка, СРМ, особистий кабінет, адмін панель, чат підтримки, навігація, пошук по сайту, каталог, та інші деталі. Стек: PHP, WordPress, UX/UI.

  Я готовий втілити ваші ідеї та забезпечити високоякісне рішення.

  Буду радий обговорити деталі у приватних повідомленнях. Очікую вашої відповіді та надіюся на спільну роботу! 🚀

  З повагою,
  Володимир

 10. 538    23  5   1
  4 days131 USD

  Ready to perform.
  Experience in working on the web and with WordPress over 9 years.
  Examples of works http://koder.pp.ua/portfolio
  Готовий виконати.
  Досвід роботи в web і з Wordpress більше 9 років.
  Приклади робіт http://koder.pp.ua/portfolio

 11. 286  
  10 days136 USD

  Good day, I have looked at the directions, I can try to do, I don’t have much experience, ready to work for a smaller amount (1500g)
  Добрый день, посмотрел правки, могу попробовать сделать, не имею большого опыта, готов работать на меньшую сумму(1500гр)

 12. 3 more hidden bids
  1 bid hidden