Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Reading text material to print

Translated

 1. 1666
   29  0

  1 day13 USD

  Good day
  Open to cooperation
  I read and prepare texts according to TZ
  Turn to
  Доброго дня
  Відкритий до співпраці
  Вичитаю та підготую тексти згідно ТЗ
  Звертайтесь

 2. 191    1  0
  2 days13 USD

  Good day ,

  I am pleased to help you with this task. It will be necessary to clarify certain details, but I promise responsibility and punctuality in the implementation.
  Добрий день,

  Із радістю допоможу вам із цим завданням. Необхідно буде уточнити певні деталі, але обіцяю відповідальність та пунктуальність у виконанні.

 3. 257    1  1
  1 day13 USD

  Good morning, ready to perform your task quickly and quality, immediately start to perform the work
  Доброго дня, готова виконати Ваше завдання швидко та якісно, негайно приступити до виконання роботи

 4. 325    5  0
  1 day13 USD

  Good day !
  I have worked with texts for more than 10 years. Ready to start work after clarification of the topic, scope, details of the TZ. Download, please, a fragment of text and information about the overall volume so that you can be starlighted by price.
  Доброго дня!
  Працюю з текстами понад 10 років. Готовий розпочати роботу після уточнення тематики, об'єму, деталей ТЗ. Скиньте, будь-ласка, фрагмент тексту та інформацію щодо загального об'єму, щоб можна було зорієнтуватись по ціні.

 5. 336    1  0
  3 days13 USD

  Good evening . Ready to read and edit the text according to your requirements. Go back, I will be happy to help.
  Добрий вечір. Готова вичитати та відредагувати текст згідно Ваших вимог. Звертайтеся, буду рада допомогти.

 6. 323    1  0
  1 day13 USD

  The good day.
  I offer my services. Experience in writing artistic and commercial texts. I have a philosophical education. Prepared for 25 UAH. 1000 signs. Go back, I’m glad to help.
  Добридень.
  Пропоную свої послуги. Є досвід редагування художніх і комерційних текстів. Маю філологічну освіту. Готовий редагувати по 25 грн. /1000 знаків. Звертайтеся, буду радий допомогти.

 7. 184  
  1 day13 USD

  Good day ,
  I am a professional journalist, editor with great experience. I am pleased to do your work - I read and edit the text, quickly and quality.
  Добрий день,
  я - професійний журналіст, редактор з великим досвідом. Із задоволенням виконаю Вашу роботу - вичитаю і відредагую текст, швидко і якісно.

 8. 285    1  0
  1 day13 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 9. 490    3  0
  2 days13 USD

  Congratulations, ready to work. I have many years of editing experience.
  Вітаю, готова виконати роботу. Маю багаторічний досвід редагування.

 10. 418    3  0
  1 day13 USD

  Welcome to! I offer you my services of the editor, I have excellent knowledge of the Ukrainian language.
  I guarantee quality and timely performance, constant connection.
  Let’s write, let’s discuss details.
  Вітаю! Пропоную Вам свої послуги редактора, відмінно володію українською мовою.
  Гарантую якісне та своєчасне виконання, постійний зв'язок.
  Пишіть, обговоримо деталі.

 11. 618    22  0
  1 day5 USD

  Good time to the day!
  I will be happy to help with the correction.
  Philology, editor with a 18-year experience (publishing, serpent, news portal, authors). I am serving a new letter. The comments are in the profile.
  35 UAH/1000 signs without breakdowns.
  I will be happy to have fruitful cooperation!
  Доброго часу доби!
  Буду рада допомогти з коректурою.
  Філологиня, редакторка з 18-річним стажем (видавництво, змі, новинний портал, автори). Послуговуюся новим правописом. Відгуки є у профілі.
  35 грн/1000 знаків без пробілів.
  Буду рада плідній співпраці!

 12. 506    5  0
  1 day13 USD

  Good day !
  I am a student of the 4th course of the Faculty of Philology. I can read and edit texts.
  My price is 50 UAH. A thousand signs without a break.
  I will be happy to cooperate)
  Добрий день!
  Я студентка 4 курсу філологічного факультету. Умію вичитувати та редагувати тексти.
  Моя ціна - 50 грн. за 1000 знаків без пробілу.
  Буду рада співпраці)

 13. 884    144  1   2
  1 day8 USD

  Good Morning, Pauline.
  After clarification of the details, ready to perform the work.
  to turn)
  Добрий день, Поліно.
  Після уточнення деталей, готова якісно виконати роботу.
  Звертайтеся)

 14. 2321    176  1
  1 day13 USD

  Welcome to.
  Ready to implement the project. I can work on different topics. My flexibility allows me to adapt to any topic and style of writing.
  Write to the private, let’s discuss details. I will be happy for long-term cooperation.
  Вітаю.
  Готова виконати проєкт. Вмію працювати з різними тематиками. Моя гнучкість дозволяє мені адаптуватися до будь-якої теми та стилю письма.
  Пишіть у приват, обговоримо деталі. Буду рада довгостроковій співпраці.

 15. 7 more hidden bids
 • Olga Kolomiiets
  30 November 2023, 15:22 |

  Яка тема, який обсяг, и є можливість додати зразок тексту?

 • Nataliia Lisnycha
  12 December 2023, 6:21 |

  Доброго ранку.

  Будь ласка, прикріпіть для зразку декілька сторінок. Який об'єм?

Current freelance projects in the category Rewriting

Subscribe to a technical article about mentoring in IT

new

It is necessary to write a technical article about mentoring in the IT direction, in Ukrainian, approximately 8,000 characters.

CopywritingRewriting ∙ 12 proposals

Google Translation from Chinese

new

You need to do in the text file an adapted recruitment from the Google Translator from Chinese. I hope images of products from Chinese sites. You need to scroll them through a Google Translator and write an adapted recruitment in text format. The name of the file is…

CopywritingRewriting ∙ 19 proposals

Retyping

new
130 USD

This job is simply retyping large word documents into PDF documents because the company needs it. That’s the reason for the job compensation

CopywritingRewriting ∙ 10 proposals

Create a description on the marketplace prom.ua

new
5 USD

Welcome to! You need an artist who knows how to make a template description on the marketplace. Description is meant what you need to do a beautiful template for the site, on which the product will be published later on this template. The example of one of the templates is…

CopywritingRewriting ∙ 14 proposals

You need to write letters.

new

Good day you need to write letters on the basis of ready materials. The letters are formed into chains. Four chains by five letters. Details in the face

CopywritingRewriting ∙ 32 proposals

Client
Polina Tkachenko
Ukraine Kyiv  1  0
Project published
2 months 23 days ago
234 views