Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Editing a WordPress site and transferring articles without damaging SEOВідредагувати Wordpress сайт та перенести статті без пошкодження SEO

Translated2000 UAH

 1. proposal concealed by freelancer
 2.  freelancer isn't working in the service any longer
 3. 1513    11  0
  2 days2000 UAH

  Good evening .
  There is a great experience with LEMENTOR and WP.
  I will fulfill any task.
  Write to discuss.
  A lot of such work in the portfolio.
  Добрый вечер.
  Есть огромный опыт с лементор и вп.
  Любую задачу выполню.
  Пишите обсудим.
  Много подобных работ в портфолио.

 4. 621    11  0
  1 day1900 UAH

  Good day . I am waiting for a personal message.
  I have experience in developing and administering websites on WordPress and Elementor.
  Ready to get to work today.

  Freelancehunt
  Доброго дня. Чекаю тз в особисті повідомлення.
  Маю досвід в розробці та адмініструванню сайтів на WordPress та Elementor.
  Готовий взятись за роботу вже сьогодні.

  Freelancehunt

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 1201    18  1
  1 day2000 UAH

  Good Morning, Dear Anton!
  I work with Elementor, I can make changes to the site. Transfering articles is not a problem at all.
  There is experience, including in SEO.
  The deadline is conditional, more accurate after the full TZ.
  Доброго дня, шановний Антон!
  З Elementor працюю, зміни на сайт зможу внести. Перенести статті - взагалі не проблема.
  Досвід є, у тому числі по SEO.
  Термін виконання умовний, точніше після повного ТЗ.

 7. proposal concealed by freelancer
 8. 1655    40  1   1
  3 days2000 UAH

  Anthony is greeting.
  Make the necessary changes to the site and transfer the article.
  The price and time will be agreed according to the amount of work.
  Антоне, вітаю.
  Внесу потрібні зміни на сайт і перенесу статті.
  Ціну і час погодимо по об'єму роботи.

 9. 1239    22  2
  3 days3000 UAH

  Good Morning, Anthony
  I got acquainted with the current site, ready to develop the re-design of the project.
  I have one of the last projects. More work you can look at in the portfolio to personally make sure of my professional qualities.
  Date and price indicated according to the structure of the current website. Behance
  I will be happy to work with you, good day.
  Доброго дня, Антоне)
  Ознайомився з актуальним сайтом, готовий розробити редизайн проекту.
  До відгуку прикладаю один з останніх проекті. Більше робіт, можете переглянути в портфоліо, аби особисто переконатись у моїх професійних якостях.
  Строки та ціну указав згідно з структурою актуального сайту. Behance
  Буду радий співпраці з Вами, гарного дня)

 10. 1683    24  0
  3 days2000 UAH

  Good night ! I specialize in quality website development on WordPress+Elementor.
  Working experience more than 5 years.
  Please call me, I will be happy to collaborate!
  Доброй ночи! Я специализируюсь на качественной разработке сайтов на WordPress+Elementor.
  Опыт работы более 5-ти лет.
  Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!

 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13. 394    1  0
  2 days2000 UAH

  Привіт, пропоную виконати Ваш проект.
  Кросбраузерно, адаптивно (ПК, планшет, смартфон).
  Вартість і терміни приблизні, точніше повідомлю відразу після вивчення всіх деталей проекту.
  Можлива оплата після прийому роботи.
  Якість, консультації, гарантії.
  З повагою Сергій.

 14. 234  
  2 days2000 UAH

  Ready to implement your plans on the WordPress site. Work and portfolio can be sent on request.
  Готов реалізувати Ваші плани щодо сайту на вордпрес. Роботи та портфоліо за запитом можу вислати.

 15.  freelancer isn't working in the service any longer
 16. 208  
  4 days2000 UAH

  Good day . I have experience working with WordPress and Elementor. Ready to do work
  Доброго дня. Маю досвід роботи з Wordpress та Elementor. Готова виконати роботу

 1. 1347    30  2   1
  4 days2000 UAH

  Good day .

  I have done work on Elementor, and experience working with SEO. Interested in performing the task.
  Доброго дня.

  Маю виконані роботи на Elementor, та досвід роботи з SEO. Зацікавлений виконати задачу по ТЗ.


Client
Anton Polomarchuk
Ukraine Aleksadrovsk  9  0
Project published
1 month 19 days ago
130 views
Labels