Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Visitors to WordPress

Translated52 USD

 1. 1098    19  0
  3 days52 USD

  Welcome, you need to look at the template, and the site example, to clarify terms, I will be happy to collaborate
  Вітаю, потрібно глянути на шаблон, та сайт приклад , для уточнення термінів , буду радий співпраці

 2. 523    9  1
  2 days52 USD

  Good day ! Ready to start right now!!The !
  =========================================
  Добрый день! Готов приступить прямо сейчас!!!
  ================================

 3. 1741    36  0
  10 days52 USD

  Hello to you. I can execute the project. I am ready to discuss in detail to indicate time and cost. I work as a FOP. I will be happy to cooperate.
  Здравствуйте. Могу выполнить проект. Готов детально обговорить, чтобы назвать сроки и стоимость. Работаю как ФОП. Буду рад сотрудничеству.

 4. 2047    25  0
  3 days55 USD

  I am ready to start work today.
  My name is Alexander and I am Ui/Ux designer and along with this web developer. Contact 24 to 7. I have worked for more than 5 years.

  I approach the work in a complex manner:
  1 . Analysis of niche and competitors;
  2nd I make a prototype of the site;
  Three I'm thinking about the general style of the site (color, font, composition);
  4 . I have an adaptive design;

  I do not break the deadlines and I do not fail, I will lead the projects to approval.
  You can find my portfolio on my website in the portfolio: https://alexdesign.com.ua

  I don’t work on portfolio or reviews. You will get excellent quality of the site.
  Здравствуйте, Готов приступить к работе уже сегодня.
  Меня зовут Александр и я Ui/Ux дизайнер и вместе с этим веб-разработчик. На связи 24 на 7 . Работаю больше 5 лет.

  К работе подхожу комплексно:
  1. Провожу аналитику ниши и конкурентов;
  2. Делаю прототип сайта;
  3. Продумываю общую стилистику сайта (цвет, шрифт, композиция);
  4. Делаю адаптивный дизайн;

  Не срываю сроки и не пропадаю, довожу проекты до утверждения.
  Мое портфолио можете найти на моем сайте в вкладке "Портфолио": https://alexdesign.com.ua

  Работаю не на портфолио и не на отзывы. Поэтому вы получите отличное качество сайта

 5. 345    1  0
  3 days52 USD

  Welcome to! Ready to start. For example, the quality guarantee.
  Вітаю! Готовий приступити. Зроблю по прикладу, якість гарантую.

 6. 253  
  2 days82 USD

  Good morning, Bogdan, I was interested in your project. Ready to start and start today.

  My name is Elena, I’m engaged in creating sites under key, I’m working on CMS WordPress.

  For me it will not make any difficulty to make a website-visit, especially if there are all the necessary materials for its filling. I do in 2 to 3 days.

  I am responsible for the assigned tasks, fulfilling everything timely, in the discussed time, taking into account all your wishes.

  If you need a quality and quick implementation of your project, please leave your contact and I will write to you in private for further cooperation.
  Доброго дня, Богдан, зацікавив ваш проект. Готова взятися та розпочати вже сьогодні.

  Мене звати Олена, я займаюся створенням сайтів під ключ, працюю в CMS WordPress.

  Для мене не складе ніякої складності зробити сайт-візитку, тим більше якщо є усі необхідні матеріали для його наповнення. Виконаю за 2-3 дня.

  Я відповідально відношуся до поставлених задач, виконую все вчасно, в обговорений термін, враховую усі ваші побажання.

  Якщо вам потрібна якісна та швидка реалізація вашого проекту, залиште свій контакт і я вам напишу в приват для подальшої співпраці.

 7. 1288    30  2   1
  2 days52 USD

  I am ready to start right now. Free to work, has experience working with web designers. Let’s sleep and discuss.
  Я готов сделать прямо сейчас начать. Свободен для работы, есть опыт работы с конструкторами сайтов. Давайте спишемся и обсудим.

 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. 190  
  14 days137 USD

  Good afternoon. We do a task, but it all depends on time and money. I look forward to your interaction.
  Доброго вечора. Виконаємо любу задачу, але все залежить від часу та коштів. Чекаю на вашу взаємодію.

 12. 100    6  1
  2 days52 USD

  Good afternoon, I was interested in your order.
  It is ready to discuss the details and move to the implementation.
  I wait for answers.
  Добрий день, зацікавило Ваше замовлення.
  Готова ЗАРАЗ обговорити деталі та перейти до виконання.
  Чекаю відповіді.

 13. proposal concealed by freelancer
 14. proposal concealed by freelancer
 15. 647    3  0
  5 days82 USD

  Welcome to!
  I have over 11 years of development experience on WordPress and over 20 years of web development.
  Вітаю!
  Маю понад 11 років досвіду в розробці на WordPress і понад 20 років у веб розробці.

 16. 2575    29  0
  3 days115 USD

  Welcome to.
  Ready to start performing quickly.
  If you want it quickly, I will do it quickly.
  I can help you in implementing this project.
  I propose a platform for the wordpress site, the elementor designer (who will make changes after completion of the project itself, I will show how)
  Mostly I do sites, (but I know how to design), if there is an example - I can realize it on the site without any problems.
  The site will be fast and easy to use (if you follow the recommendations), which is now very important because no one likes the long-lasting page.
  It will be adaptive under PC/Planchet/smartphone.
  The price is fixed, does not increase in the process of implementation of the project!
  If you have any questions, write.
  Вітаю.
  Готоий оперативно приступити до виконання.
  Бажаєте швидко - виконаю швидко.
  Можу допомогти Вам у реалізації цього проєкту.
  Пропоную платформу для сайту wordpress, конструктор elementor (що дасть після завершення проєкту самому вносити зміни, покажу як)
  Здебільшого роблю сайти, (але вмію і дизайн робити), якщо є приклад – можу реалізувати його на сайті без проблем.
  Сайт буде швидкий і простий у використанні (якщо дотримуватись рекомендацій), що зараз дуже важливо, адже ніхто не любить довгого завантаження сторінки.
  Буде адаптивний під пк/планшет/смартфон
  Ціна фіксована, не зростає в процесі виконання проєкту!
  Якщо є питання – пишіть.

 17. 504    1  0
  7 days52 USD

  Good day !
  Interested in your project. Ready to realize. There is a possibility of cash-free calculation on the FOP account
  Доброго дня!
  Зацікавив Ваш проект. Готова реалізувати. Є можливість безготівкового розрахунку на рахунок ФОП

 18. 2585    43  0
  2 days52 USD

  Hello, I’m creating landings and sites under key for about 1 year, there’s a lot of examples of work that I can provide you by mail. My skills: WordPress (+Elementor), Wix, Tilda, Weblium, Kubik, Shopify.

  I am very interested in your project, I will do everything quality and quickly, I always support feedback. If there is a desire to work with me, I’m waiting for an answer. Thank you in advance!
  Здравствуйте, занимаюсь созданием лендингов и сайтов под ключ уже около 1-го года, есть очень много примеров работ, которые смогу предоставить Вам по переписке. Мои навыки: WordPress (+Elementor), Wix, Tilda, Weblium, Kubik, Shopify.

  Очень заинтересован Вашим проектом, все сделаю качественно и быстро, всегда поддерживаю обратную связь. Если есть желание сотрудничать со мной, жду ответа. Спасибо Вам заранее!

 19. 396    1  0
  3 days82 USD

  Hi Bogdan, I propose to complete your project under the key.
  Cross-browser, adaptive (PC, tablet, smartphone)
  The cost and time are approximate, and I will report more accurately immediately after the study of all the details of the project.
  Payment is possible after receipt of work.
  Examples of my work:
  Freelancehunt
  Quality, advice and guarantees.
  With respect to Sergey.
  Здравствуйте Богдан, предлагаю выполнить Ваш проект под ключ.
  Кроссбраузерно, адаптивно (ПК, планшет, смартфон).
  Стоимость и сроки приблизительные, точнее сообщу сразу после изучения всех деталей проекта.
  Возможна оплата после приема работы.
  Примеры моих работ:
  Freelancehunt
  Качество, консультации, гарантии.
  С уважением Сергей.

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 3461    22  0
  7 days152 USD

  Доброго часу)

  Якість понад усе, зможу реалізувати Ваш проект.
  Є величезний досвід роботи з багатьма клієнтами з таких країн як Україна, США, Канада, Німеччина, Казахстан, Молдова, Швейцарія, Китай, Франція, Ізраїль. Давайте обговоримо Ваш проект детальніше...

  Частина робіт!

  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.info/
  http://spectrum.net.ua/  Детальне обговорення, поради, уподобання, оцінка в особистих обговореннях!
  Доброго часу)

  Якість понад усе, зможу реалізувати Ваш проект.
  Є величезний досвід роботи з багатьма клієнтами з таких країн як Україна, США, Канада, Німеччина, Казахстан, Молдова, Швейцарія, Китай, Франція, Ізраїль. Давайте обговоримо Ваш проект детальніше...

  Частина робіт!

  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.info/
  http://spectrum.net.ua/  Детальне обговорення, поради, уподобання, оцінка в особистих обговореннях!

 22. 2237
   26  0

  2 days52 USD

  Здравствуйте.
  Готов к сотрудничеству.
  Имею опыт более 5 лет в верстке и Wordpress разработке сайтов разного уровня сложности.
  Выполню работу качественно и в строк.

 23. proposal concealed by freelancer