Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Injection 1c CorpsВнедрение 1с корп

Translated40 000 UAH

 1. 1656    65  1   2
  30 days40 000 UAH

  Good day
  I have the necessary experience, write if relevant.
  But the cup has some specialties.
  Доброго дня
  Маю необхідний досвід, пишіть, якщо актуально.
  Але КУП має певні особливості.

 2. 1045    14  1
  30 days40 000 UAH

  The task is understandable. I understand that you will need to constantly consult accountants. and transfer the data to a new system. Really . I would like to discuss the details.
  Задача понятна. Я так понимаю нужно будет постоянно консультировать бухгалтеров. И данные перенести в новую систему. Реально. Хотелось бы обсудить подробности.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 130  
  30 days40 000 UAH

  I have great experience, I will be happy to perform your task, to clarify the task - write in personal
  Маю великий досвід, з задоволенням виконаю ваше завдання, для уточнення завдання - пишіть в особисті

 5. 190  
  30 days40 000 UAH

  I am a programming professional with 2 years of experience. I have the skills of transferring from the accountant to the CUP the data of the Accountant, etc. The remains of different accounts.
  Я як программіст із 2 х річним досвідом. Маю навички із перенесення із бухгалтерії в КУП саме даних Довідники і т.д. Остатки різних рахунків.

 6.  freelancer isn't working in the service any longer
 7. 380    5  0
  1 day44 444 UAH

  For the transition to the CUP or BUH Corps are ready to conduct an expert analysis of your account and provide support for the implementation. There are certified specialists.
  Для перехода на КУП или БУХ Корп готовы провести эксперсс-анализ Вашего учета и оказать поддержку внедрения. Есть сертифицированные специалисты.

 8. 271  
  1 day40 000 UAH

  Hello I can help you with this task, experience in 1C 12 years, write
  Здравствуйте смогу помочь вам данной задачей, опыта в 1С 12 лет, пишите

 9. 205  
  30 days39 000 UAH

  I have more than six years of work experience in integration and training work in the program of accountants. I have experience working with BF and CORP. I have a certificate of 1C. To clarify the information.
  Маю досвід роботи більше шести років в інтеграції і навчанні роботи в програмі бухгалтерів. Маю досвід роботи і з БАФ і з КОРП. Маю сертифікат консультанта 1С. Для уточнення інформації пишіть.

 • Oleksandr Sidorov
  22 March, 17:17 |

  Вітаю,
  Що саме ви хочете на БАС КУП? Перейти? Чи вводити первинку чи що саме? Не зовсім зрозуміло з вашого завдання.

 • Alex Fed
  22 March, 17:21 |

  Доброго дня. В нас новий бухгалтер головний, і ми хочемо перейти зі старої системи баф, на нову , щоб вести управлінський облік і бухгалтерський облік. потрібна людина, яка інтегрує нову систему та навчить працювати в ній наших співробітників

 • Oleksandr Sidorov
  22 March, 17:22 |

  А ви впевнені що КУП вам підійде? Там є дуже суттєві особливості для бухгалтера... так, начебто зручно коли все в одному, але потім можуть бути неприємні сюрпризи

 • Alex Fed
  22 March, 17:24 |

  консультувалися, нам сказали що підійде, але людина яка мала інтегрувати, зараз зайнята


 • Oleg Sidorchuk
  22 March, 18:28 |

  КУП підходить лише якщо бухгалтер вміє працювати з даними оперативного обліку, який в КУП-і є пріоритетнішим, ніж регламентований.

  Якщо ж ні - то краще зв‘язка «БП Корп + БАС Малий бізнес». Той, хто Вам порадив, швидше всього помилково вважає КУП заміною УТП (там дійсно це було в одній базі), але це хибна думка.

 • Oleksandr Sidorov
  22 March, 18:56 |

  Цілком підтримую і роз'яснення і пропозицію колеги!

 • Aleksey Burmensky
  23 March, 19:20 |

  Для внедрения КУП необходимы сертифицированные по КУП или ЕРП специалисты, специально подготовленные и сдавшие экзамены. там вроде все просто, пока не придет время закрыть месяц и посчитать затраты, налоги и НДС!! 🙂


 • Aleksey Burmensky
  23 March, 19:22 |

  Также, правильно и полноценно настроить НСИ по номенклатуре и структуру взаиморасчетов бухгалтер и обычный спец по 8  вряд ли сделает.

 • Vasily P.
  24 March, 20:49 |

  для нормального внедрения любой системы надо понимать сначала, для чего это делается что не устраивает в старой системе. Какое дальнейшее развитие бизнес процессов планируется. И да вы забыли примерно один 0 в цифре. И срок 2 месяца это если все понятно и на всем типовом.