Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Map for the hotel park

Translated147 USD

Applications 2

App view is available only registered users.

Work result

Attachment view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Alexander Kryachko

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Very professional work, the map is done perfectly. A professional of your business, always in contact. The most detailed pieces. Each nuance was spoken and executed at all 100%. We are excited about the work done.

Freelancer's feedback on cooperation with Daria Maslovska

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

A great customer. Interesting and complex project. Clear TZ. I will be glad for further cooperation.

 1. 1230
   9  0

  5 days49 USD

  Вітаю! Я створюю яскраві ілюстрації до книг, ігор та різних товарів. Залюбки допоможу вам оновити мапу вашого закладу.
  Працюючи зі мною ви отримаєте:
  * швидку комунікацію
  * увагу до деталей
  * втілення ваших побажань в правок
  * якісний продукт в необхідному форматі, створений з любов’ю
  Працюю в растрі.
  Приклади моїх робіт в портфоліо: Freelancehunt

 2. 5143    160  0   1
  2 days110 USD

  Good day ! Your project is very interesting.
  I do with pleasure.
  Доброго дня! Ваш проект дуже цікавий.
  Виконаю із задоволенням.

 3. 4307    107  0
  8 days49 USD

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 4. 222    2  1
  4 days24 USD

  Прочитавши ваш проект та знаю як його зробити, 
готовий запропонувати свої послуги. 

Мене звуть Антон, мені 29 років. 
Я займаюся дизайном більше двох років. 
Працюю у програмах: Figma, Illustrator, Photoshop, Indesign.

 5. 3283    118  0   1
  3 days24 USD

  Good day !
  I am loving to do this task.
  I have experience with this type of work (I can take a look)
  Here is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work
  Добрий день!
  Залюбки виконаю це завдання.
  Є досвід подібних робіт (можу скинути взірець)
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work

 6. 132  
  3 days24 USD

  Good day !
  I am pleased to take on your project.
  I guarantee the speed of execution, compliance with the deadlines.
  I keep all the wishes. Requests are free.
  My work is Behance
  Доброго дня!
  З задоволенням візьмусь за Ваш проект.
  Від себе гарантую швидкість виконання, дотримання термінів.
  Враховую всі побажання. Правки безкоштовні.
  Мої роботи Behance

 7. 1779    115  3   3
  3 days49 USD

  Good day ! I will be happy to help with the illustration. My work: Behance Freelancehunt
  Доброго дня! Дуже рада буду допомогти із ілюстрацією. Мої роботи: Behance Freelancehunt

 8. 487    10  0
  3 days14 USD

  I’m constantly in contact, I’m doing good.
  Examples of what I can:
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/metro-stokgolma/108804.html
  Постійно на зв'язку, зроблю круто.
  Приклад того, що можу:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/metro-stokgolma/108804.html

 9. 682    17  0
  3 days24 USD

  Welcome to! I will listen to your wishes and propose my ideas. I will provide all the necessary materials after the completion of the project.
  Do you have a reference, what size map is needed?

  Portfolio
  Freelancehunt
  Behance
  HTTPS://instagram.com/pani_malyuvalka?igshid=ZmZhODViOGI=
  Вітаю! В слухаю ваші побажання та запропоную свої ідеї. Надам всі необхідні матеріали після закінчення проекту.
  Чи маєте ви референсы, який розмір мапи потрібен?

  Портфоліо
  Freelancehunt
  Behance
  https://instagram.com/pani_malyuvalka?igshid=ZmZhODViOGI=

 10. 327  
  2 days24 USD

  Good day
  I am interested in your project and I am pleased to take it on. I work with Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. Examples of works can be viewed in the portfolio.
  I will be happy to cooperate
  Доброго дня
  Зацікавив Ваш проект, з радістю візьмусь за його виконання. Працюю в Adobe Illustrator та Adobe Photoshop. Приклади робіт можна переглянути в портфоліо.
  Буду рада співпраці

 11. 178  
  5 days32 USD

  Welcome to! Ready for your project. During the work I first learn the character of the building, based on the information you will provide to then visualize it on the map. Then I start painting the map in the Illustrator. During the work I will consult and agree with you all the details of the project. After the completion of the work, I will submit all the files of the project. Execution time is 5 days. This will be enough to perform your tasks. The internet is available even when the light is turned off, so it is always on the bus of communication. So go to. Thank you !
  Вітаю! Готов взяться за ваш проект. Під час роботи спершу я дізнаюсь характер забудови, на основі той інформації, яку надасте, щоб потім її візуалізувати на мапі. Потім розпочну відмалювати карту в Illustrator. Під час виконання роботи буду консультуватися та узгоджувати з вами усі деталі проекту. Після закінчення роботи, надам усі файли проекту. Строк виконання 5 днів. Цього буде достатньо, щоб якісно виконати ваше завдання. Інтернет є навіть під час відключення світла, тому завжди на буду зв’язку. Тож, звертайтесь. Дякую!

 12. 1977    99  0   5
  3 days24 USD

  Welcome to Daria, I'm glad to take your project,with the maximum attention to the details I approach to the matter.
  вітаю Daria, з радістю візьмусь за ваш проект,з максимальною увагою до деталій підхожу до справи.

 13. 219  
  4 days37 USD

  Good day !
  This is a very interesting project, with pleasure to work with you, taking into account all the wishes.
  I have experience creating illustrations in different styles.

  Link to the project with the execution of the card:
  Behance
  Link to the portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Добрий день!
  Дуже цікавий проєкт, з радістю працюватиму з Вами, враховуючи всі побажання.
  Маю досвід створення ілюстрацій у різних стилях.

  Посилання на проєкт з виконанням карти:
  Behance
  Посилання на портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

 14. 4063    255  1   8
  5 days49 USD

  Good day . Now is free,
  I will be happy to cooperate.
  I count all the wishes.
  Portfolio Freelancehunt Behance
  Добрий день. Зараз вільний,
  буду радий співпраці.
  Врахую всі побажання.
  Портфоліо Freelancehunt Behance

 15. 3767    62  0   2
  3 days29 USD

  I know what you need, I will do it in the best way.
  See my portfolio Freelancehunt
  Behance
  Зрозуміла що вам потрібно, зроблю в найкращому вигляді
  Дивіться моє портфоліо Freelancehunt
  Behance

 16. 338    5  0
  2 days24 USD

  Hello, an interesting project!
  I would like to perform it.
  I will do everything quickly and well.
  I count all your wishes.
  Write to me and we will discuss everything in more detail. Portfolio - Behance
  Привіт, цікавий проект!
  Я хотіла б його виконати.
  Я зроблю все швидко та якісно.
  Врахую всі ваші побажання.
  Напишіть мені і обговоримо усе більш детально. Портфоліо - Behance

 17. 609    16  0
  3 days30 USD

  Good day .
  Take a look at the examples of this project.
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/park-muzey-barsova-gora/675073.html
  Добрий день.
  Подивіться мої приклади такого проекту -
  https://freelancehunt.com/showcase/work/park-muzey-barsova-gora/675073.html

 18. 1227    17  0
  2 days24 USD

  Good evening . Ready to start doing right now.
  I work when the light is turned off.
  For more than 20 years she has worked (parallelly) in the project organization.


  I will do everything properly. Let’s talk about details.

  What size is your card?
  This is my portfolio:
  Behance
  Maybe I can be helpful to you.
  Добрий вечір. Готова приступити до робити прямо зараз.
  Працюю тоді, коли виключають світло.
  Більшле 20 років пропрацювала (паралельно) в проєктній організації.


  Зроблю все якісно. Звертайтеся олбговоримо деталі.

  Якого розміру ваша карта?
  Це моє портфоліо:
  Behance
  можливо я зможу бути для вас корисною.

 19. 452    3  0
  2 days49 USD

  Congratulations to Darry! I can do your project. Turn to! HTTPS://www.artstation.com/serjomaksimov
  Вітаю Дар'є! Можу виконати ваш проект. Звертайтесь! https://www.artstation.com/serjomaksimov

 20. 5313    153  1
  4 days24 USD

  Good day . Behance is my portfolio. Make a map for the hotel.
  Доброго дня. Behance - моє портфоліо. Зроблю карту для готелю

 21. 281    1  0
  1 day24 USD

  Good night, with great pleasure I will fulfill the order, quickly and quality. I will be very grateful for the cooperation!
  Добрий вечір, з великим задоволенням виконаю замовлення, швидко та якісно. Буду дуже вдячий за співпрацю!

 22. 283    1  0
  3 days29 USD

  Good time ! Ready to cooperate, Portfolio here Freelancehunt
  Доброї доби! Готовий до співпраці, Портфоліо тут Freelancehunt

 23. 138  
  2 days20 USD

  Good day !
  I have been a graphic designer for 7 years.
  I will help you with the makeup.
  Ready to discuss details.
  Thank you !
  Добрий день!
  Працюю графічним дизайнером вже 7 років.
  Залюбки допоможу вам з макетом.
  Готова обговорити деталі.
  Дякую!

 24. 11 more hidden bids
 • Vitalii Dubchak
  31 January 2023, 13:01 |

  Дарино, доброго дня Вам.

  Будь ласка, підкажіть, чи Ви маєте робочі файли попередньої мапи?

  Дякую

Current freelance projects in the category Illustrations and drawings

Design covers for digital products

Creation of covers for digital products based on examples is required. The covers should be designed in a similar style to the examples provided in the attachment to this message. It will be necessary to create the same cover in nine different resolutions. In other words, it…

BannersIllustrations and drawings ∙ 16 proposals

Children's book

Looking for an illustrator for a children's book who can work with e-books on Amazon. Planning to release a book every 3 months. Books on teaching art for kids

Illustrations and drawings ∙ 24 proposals

Checklists

5 separate checklists, i.e. 5 PDF files Design should be done according to the landing page (same color scheme) The checklists are different and the first page should be different everywhere, but the overall design should be the same everywhere +add logo +add angels themselves…

Illustrations and drawingsSocial media page design ∙ 16 proposals

Creating content for Tik-Tok, Instagram (Reels), Youtube (Shorts)

It is necessary to create creatives for Tik-Tok, Instagram (Reels), Youtube (Shorts) - vertical. Graphic, without real photos/videos. Our business - telecom. Clients - B2B, "blue chips" of Kazakhstan. LPD - executives, engineers, IT department, PR. We have a head office -…

Illustrations and drawingsSocial media page design ∙ 3 proposals

I need an artist who will help draw metaphorical maps

Artist Needed to Create Metaphorical Cards Looking for a talented and creative artist to develop unique metaphorical cards. If you enjoy creating deep and inspiring images that help people explore their inner worlds, this offer is for you! Creating cards based on provided…

Illustrations and drawings ∙ 30 proposals

Client
Daria Maslovska
Ukraine Zhitomir  1  0
Project published
1 year ago
446 views