Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Marketing research in cosmetology of AustriaМаркетингове дослідження косметології Австрія

Translated

 1. 7237    201  3   2
  10 days8000 UAH

  Good afternoon.
  Ready to perform the task.
  There is experience in similar projects.
  Доброго вечора.
  Готовий якісно виконати завдання.
  Є досвід в подібніх проєктах.

 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. 1014    5  0
  21 days15 000 UAH

  I will conduct a clinic and cosmetological center analysis.
  I will identify the product range, analyze prices, customer attraction channels, analyze websites and social networks, marketing measures.

  After completion of the analysis of the composition also a list of the main trends, features and marketing tools that can be introduced into your own activity. I will provide recommendations on the development in this niche and which marketing communications are best to use.

  I can also make a SWOT analysis of the market output.

  Oriented cost: 15 000 UAH, deadlines up to 3 weeks, but in the extent of the work I send intermediate results.

  Meeting to discuss the results of the work can be in Zoom or on alternative platforms.
  Проведу аналіз клінік та косметологічних центрів.
  Визначу товарний асортимент, проаналізую ціни, канали залучення клієнтів, проаналізую вебсайти та соціаліні мережі, маркетингові заходи.

  Після закінчення аналізу складу також список основних тенденції, особливостей та маркетингових інструментів, які можна впровадити у власну діяльність. Надам рекомендації по розвитку в даній ніші та які маркетингові комунікації найкраще використовувати.

  Також можу скласти SWOT-аналіз виходу на ринок.

  Орієнтовна вартість: 15 000 грн, терміни до 3 тижнів, але по мірі виконання роботи надсилаю проміжні результати.

  Зустрічатися для обговорення результатів роботи можемо в Zoom або на альтернативних платформах.

 5. 193  
  1 day500 UAH

  Good day .
  There’s a lot of experience to perform the order.
  To determine the price and deadlines, you need to detail the TZ.
  With respect, Stanislav.
  Доброго дня.
  Є необідний досвід, для виконання замовлення.
  Для визначення ціни та строків, потрібно деталізувати ТЗ.
  З повагою, Станіслав.

 • Andrey A.
  28 November 2022, 9:53 |

  Вітаю! Структура та формат звіту? Яку частину ринку потрібно оцінювати TAM, SAM, SOM, та яким методом? Які джерела Вас влаштують при оцінюванні ринку та функціональних стратегій суб'єктів пропозиції в сегменгті?