Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translate the catalogue into EnglishПерекласти каталог на англійську

Translated

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. proposal concealed by freelancer
 2. 598
   9  1

  1 day700 UAH

  Good Morning, I will translate quality and quickly, I have English at a free level
  Доброго дня, перекладу якісно і швидко, володію англійською на вільному рівні

 3. 2290    170  3
  1 day499 UAH

  Sergey, good day !
  I'll make a translation for you into English with the formatting preservation - quickly and professionally!
  Many years of experience in translation and cataloging.
  It will be ready for tomorrow morning.
  Please contact me!
  Сергій, доброго дня!
  Зроблю для вас переклад на англійську зі збереженням форматування - швидко і професійно!
  Багаторічний досвід перекладу та макетування каталогів.
  Буде готово на завтра на ранок.
  Будь ласка, звертайтесь!

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 916
   12  1

  1 day700 UAH

  Good afternoon, interested in your work! Ready to take and perform right now, until 10-11 pm! I have a level of C1 in English. Experience in translations. Translated correctly and accurately. I look forward to a reward answer!
  Доброго вечора , зацікавленний Вашим завданням! Готовий взяти та виконати зараз, до 10-11 вечора! Маю рівень С1 з англійської мови. Є досвід перекладів. Перекладу точно та якісно. Чекаю на зворотню відповідь!

 6. 451

  3 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 7. 486    9  0
  1 day800 UAH

  Good day ! I will make your translation quickly, it will be ready tomorrow until 12:00
  I am a graduate translator, I work on the American market.
  Доброго дня! зроблю швидко ваш переклад, буде готовий завтра до 12:00
  Я дипломований перекладач, працюю на американському ринку.

 8. 453    5  0
  1 day450 UAH

  Hello to Sergey!
  Knowledge of English C1, the file format will be saved.
  Quality and performance are guaranteed in time.
  For the perfect result, the text takes two stages of counting.
  $450 for the file. I will be happy to cooperate)
  Здравствуйте, Сергей!
  Знание английского С1, формат файла будет сохранен.
  Качество и выполнение в сроки гарантирую.
  Для досконального результата текст проходит два этапа вычитки.
  450грн за вложенный файл. Буду рада сотрудничеству)

 9. proposal concealed by freelancer
 10. 1451    59  0
  1 day600 UAH

  Welcome to!
  We are ready to help you with the translation, reading and editing of the text of your project. I work in a team with the speakers. I only take the projects I am confident of. Quality is the most important thing for me and my team. Before submission, the project takes place 2 stages of reading. If you are interested, write in a personal message. Ready to make a discount.
  Вітаю!
  Готова допомогти Вам з перекладом, вичиткою та редактурою тексту Вашого проєкту. Працюю в команді з носіями мов. Беру в роботу тільки ті проєкти, в яких впевнена. Якість для мене та моєї команди має найбільше значення. Перед здачею проєкт проходить 2 стадії вичитки. Якщо Ви зацікавлені - пишіть в особисті повідомлення. Готова зробити знижку.

 11. 757    31  4
  1 day900 UAH

  Здравствуйте,
  filolog
  english c2
  worked 3 years in UK
  regards
  Sandro

 12. 320
   1  0

  1 day200 UAH

  Hello to you! Ready to fulfill your order. Experience in work over 7 years. I will perform quality. 1000s to 200s.
  Здравствуйте! готова выполнить ваш заказ. Опыт работы более 7лет. Выполню качественно. 1000слов-200грн.

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 828
   11  0

  1 day500 UAH

  Welcome, I have C2 English and experience working with texts for business and marketing. I will be happy to complete your project in the shortest time possible. The file format will be saved.
  Вітаю, маю С2 англійську і досвід роботи з текстами для бізнесу та маркетингу. Буду рада виконати ваш проект в найкоротший термін. Формат файлу буде збережено.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. proposal concealed by freelancer
 17. proposal concealed by freelancer
 18. proposal concealed by freelancer
 19. 1308    38  0
  1 day500 UAH

  a technical translator.
  I will perform the work quality and in time with the preservation of the structure of the original document.
  Технический переводчик.
  Работу выполню качественно и в срок с сохранением структуры исходного документа.

 20. 276    3  0
  2 days700 UAH

  Good day !

  If you’re happy, you’ll be ready to make a translation until Monday. The price is 700 UAH.
  Philosopher and Translator.
  Experience as a translator for over 7 years.
  Доброго дня!

  Якщо вас влаштує, то готова зробити переклад до понеділка. Ціна 700 грн.
  Освіта- філолог, перекладач.
  Досвід перекладачем більш 7 років.

 21. proposal concealed by freelancer
 22. proposal concealed by freelancer
 23. 160  
  2 days800 UAH

  Good night ! I want to offer you my services in the translation of the text into English. I looked at your catalogue and realized that I’m going to deal with this task.
  Добрий вечір! Хочу запропонувати Вам свої послуги у перекладі тексту на англійську мову. Переглянула Ваш каталог та зрозуміла, що впораюсь з цим завданням

 • Anastasiya S.
  9 December 2022, 17:26 |

  Сергій, доброго вечора!

  Можна ж просто перевести файл в формат Гугл-докс і здати роботу в цьому ж форматі?