Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Support 1CПідтримка 1С

Translated
1C

 1. 251  
  150 days3000 UAH

  THOV TIDIOL Can take you under the accompanying on a monthly fee. For an assessment you need to contact us to see what you have. Such services may cost from 3000 Download the number we will agree.
  ТОВ ТІДІОЛ Можему взяти вас під супровід на місячній платі. Для оцінки треба звязатись, побачити що у вас є. Такі послуги мождуть коштувати від 3000 Скидайте номер будем домовлятись.

 1. 1656    65  1   2
  30 days30 000 UAH

  Good day .
  Write if relevant, I am happy to work with you :)
  Доброго дня.
  Пишіть, якщо актуально, із задоволенням з Вами попрацюю:)

 2. 2584    91  0
  1 day600 UAH

  Good day .
  Price per hour of work is 600 UAH.
  If it is appropriate to go.
  Доброго дня.
  Ціна за годину роботи 600 грн.
  Якщо підходить звертайтись.

 3. 5072
   72  0

  30 days5000 UAH

  Welcome to. I can take to work, I have a few of my customers ready and work with you
  Вітаю. можу взяти для роботи, маю декілька своїх клієнтів готовий і з вами працювати

 4. 273    3  0
  14 days10 000 UAH

  Analysis of improvements and rectification recommendations

  The price and time are not specific, because we don’t know what and how much they have changed.

  There may be a refusal if there is no necessary knowledge or a large volume for analysis.
  Анализ доработок и рекомендации по исправлению

  цена и время не конкретные, потому, что не известно, что и сколько изменяли.

  Возможно будет отказ, если не будет нужных знаний или большой обьем для анализа.

 5. 835    21  0
  1 day850 UAH

  Good evening ! Ready to support retail trade in CUP, and trade equipment (except equinary terminals and TSDs)

  Experience of 10+ years in working with 1C, 1C and commercial equipment.

  850 UAH per year, we can agree on monthly payment or on the fact of addressing - solving the question - payment, also possible official conclusion of the contract and payment on the RR.
  Доброго вечора! Готові взяти на підтримку роздрібну торгівлю в КУП, та торгове обладнання (окрім еквайрингових терміналів та ТСД)

  Досвід 10+ років в роботі з 1С, роздріб в 1С та торговим обладнанням.

  850 грн\година, можемо домовитись на помісячну оплату або по факту звернення - вирішення питання - оплата, також можливе офіційне заключення договору та оплата на РР.

 6. 380    5  0
  1 day900 UAH

  We have a team of certified specialists in the PP "BAS CUP". We can provide methodical and technical support systematically, on a professional level in all directions, including exchange, calculation of GDP, connectivity, etc.
  Имеем в команде сертифицированных специалистов по ПП "БАС КУП". можем оказать методическую и техническую поддержку системно, на профессиональном уровне по всем направлениям, включая обмен, расчет ЗП, подключение ТО и тд.

 7. 130  
  30 days50 000 UAH

  Welcome, I have experience in 1c - more than three years, price per hour - 400 UAH, write - with pleasure I will perform your tasks
  Вітаю, маю досвід в 1с - більше трьох років, ціна за годину - 400 грн., пишіть - з задоволенням виконаю ваші завдання

 8. 565    2  0
  1 day1000 UAH

  Good day . Ready for work. I am NOT a company but I have time and opportunity to support your configuration.
  The work is for 350 UAH. A year. Payment after completed work. I have experience in developing and accompanying typical and non-typical configurations.
  Добрий день. Готовий взятися за роботи. Являюсь НЕ компанією але маю час і можливість підтримувати вашу конфігурацію.
  Роботу виконую за 350 грн. година. Оплата після виконаних робіт. Маю досвід в розробці та супроводі типових і не типових конфігурацій.

 • Ruslan B.
  14 March, 17:15 |

  а як було до цього дня ?

 • Yana Frantsevich
  14 March, 20:37 |

  Працюють сисадміни, хочемо віддвти на аутсорс компанії

 • Ruslan B.
  14 March, 20:42 |

  адміни не програмісти.

  проблема в доробках 1с ?

 • Ruslan B.
  14 March, 21:04 |

  Комплексне управління підприємством це не 1с:роздріб

  І внесення змін тривалий час без контролю - дорожче стане вам.


  Варіант - файл конфігурації (не даних )

  порівняти з оригіналом і тільки тоді вирішувати , хто забажає це "розгребти"

 • Oleksandr Sidorov
  14 March, 22:44 |

  Вітаю,

  А Термінали на ТТ вже інтегровані з КУП? У вас і пРРО, мабуть, використовується (яке саме)?

  А Наказ #329 щодо виводу в фіскальні чеки обов’язкових реквізитів при оплаті карткою також виконується?

 • Yaroslav H.
  16 March, 5:30 |

  Добрий день, яка сфера роздрібної торгівлі?

 • Yana Frantsevich
  16 March, 9:21 |

  Доброго дня. Одяг і взуття