Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

I need a logo for the store.

Translated

 1. 2022
   48  0
  Work samples:
  Logo for the Parfum Shop
  5 days37 USD

  Welcome to. Ready to fulfill your order. I will make 2-3 options of the logo. Selected, if necessary, we work to the last direction.
  Portfolio: Behance
  Вітаю. Готовий виконати Ваше замовлення. Зроблю 2-3 варіанти логотипу. Вибраний, якщо потрібно, доопрацюємо до останньої правки.
  Портфоліо: Behance

 2. 8299
   124  1
  Work samples:
  The Stork Shop
  9 days148 USD

  Welcome to!
  I develop logos in a wide range of styles.

  You can see my portfolio on my page.

  Prices and deadlines are indicated in the application. Terms are indicated without taking into account the rectangles and time of waiting for the feedback.

  If you don’t have a TZ, I’ll drop you to fill my brief.

  There are three options to choose with the preferred.

  I do the work quickly and efficiently, always investing in time.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю!
  Розробляю логотипи у великому діапазоні стилів.

  Моє портфоліо ви можете подивитися у мене на сторінці.

  Ціна і терміни вказані в заявці. Терміни вказані без урахування правок і часу очікування зворотного зв'язку.

  Якщо у вас немає ТЗ, то я скину вам на заповнення свій бриф.

  Надам 3 варіанти на вибір із доопрацюванням вподобаного.

  Роботу виконую швидко і якісно, завжди вкладаюся в терміни.
  Буду рада співпраці!

 3. 1172
   13  0

  2 days49 USD

  Good day . I will help realize the design of the logo. I have a modern and stylish logo.
  My portfolio is Behance
  Freelancehunt
  Доброго дня. Допоможу реалізувати дизайн логотипу. Розроблю сучасний та стильний логотип.
  Моє портфоліо Behance
  Freelancehunt

 4. 1283
   10  0

  5 days37 USD

  Good afternoon) I will gladly help you with the development of the logo🙂

  I offer:
  ▫ Development of 2-3 versions of the logo
  ▫Selection of corporate colors and fonts (I provide an additional file)
  ▫Visualization on media to estimate how the logo will look in real life
  ▫I provide the logo in all necessary formats (for the website/ for printing/ for social networks/ a watermark without a background so that it can be superimposed on a photo)

  Please contact me, I will be glad to cooperate)
  The deadline is 5 working days

  Portfolio:
  Freelancehunt
  Добрий день) 
З радістю допоможу Вам з розробкою логотипу🙂 


  Пропоную:
  ▫️Розробку 2-3 варіантів лого
  ▫️Підбір фірмових кольорів та шрифтів (віддаю додатковим файлом)
  ▫️Візуалізація на носіях, щоб оцінити, як виглядатиме логотип у реальному житті
  ▫️Логотип віддаю у всіх потрібних форматах (на сайт/ для друку/ для соцмереж/ водяний знак без фону, щоб можна було накладати на фото)

  Звертайтесь, буду рада співпраці)
  Термін виконання 5 робочих днів

  Портфоліо:
  Freelancehunt

 5. 1153
   11  0

  7 days62 USD

  Welcome to! In my portfolio there is a logo for the shop of bedwear. Stylish and minimalist.
  I am looking forward to working on your project.
  Analyzing the competitors, I will develop 2-3 options of the logo for choice, if necessary, I will develop patterns.
  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Thank you ! to turn. I will be happy to collaborate!
  Вітаю! В моєму портфоліо є логотип для магазину постільної білизни. Стильний та мінімалістичний.
  Дуже хочу попрацювати над вашим проєктом.
  Проаналізую конкурентів, розроблю 2-3 варіанти логотипу на вибір, при необхідності розроблю патерн.
  Моє портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt
  Дякую! Звертайтесь. Буду рада співпраці!

 6. 4120
   90  3

  3 days44 USD

  Good day ! Turn on!
  Freelancehunt
  доброго дня! Звертайтеся!
  Freelancehunt

 7. 10314
   108  1

  5 days98 USD

  Good day .
  Ready to discuss the nuances in personal recording,
  I will do it well, I will take into account all your wishes.
  I am working to complete the project!
  • • • • • • • • •
  Portfolio Freelancehunt
  Dribbble
  Behance
  Добрий день.
  Готова обговорити нюанси в особистому листуванні,
  зроблю якісно, врахую усі Ваші побажання.
  Працюю до повного затвердження проекту!
  -------------------------------------------------- ------------------------------------------
  Портфоліо Freelancehunt
  Dribbble
  Behance

 8. 1714
   43  1

  4 days62 USD

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  Examples
  Portfolio
  Behance
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Приклади
  Портфолио
  Behance

 9. 39    1  0
  5 days17 USD

  Congratulations to Light!
  Interested in your order.
  I do everything quickly and efficiently.
  My portfolio:
  Behance
  Вітаю, Світлано!
  Зацікавило ваше замовлення.
  Виконаю все швидко та якісно.
  Моє портфоліо:
  Behance

 10. 124  
  1 day62 USD

  Good day !I would be happy to work on your project.

  I’ve been involved in presentations, social networks, design of external advertising and polygraphy, so I know everything about the production cycle, the specialty of preparation for printing and much more.😊 Behance

  I look forward to your answer.
  Доброго дня! Із задоволенням попрацювала б над вашим проектом 😊

  Заздалегідь займалася оформленням презентацій, оформленням соціальних мереж, розробкою дизайну зовнішньої реклами та поліграфії, тому знаю все про виробничий цикл, особливості підготовки до друку та багато іншого.

  Behance

  Чекаю на Вашу відповідь.

 11. 228  
  1 day17 USD

  Good day . I have experience working in the development of logos, I know about color psychology, I am interested in your proposal. I work to fill out the portfolio, the cost is minimal, I will be grateful for the cooperation.
  Доброго дня. Маю досвід роботи в розробці логотипів, знаю про психологію кольорів, зацікавила ваша пропозиція. Працюю для поповнення портфоліо, вартість мінімальна, буду вдячна за співпрацю.

 12. 678    9  0
  1 day20 USD

  Welcome to! I will be happy to help with the logo. I will offer 3-5 options of the logo for choice. I will do everything quickly with your wishes. Examples of work Freelancehunt Google Drive
  Вітаю ! Буду радий допомогти з логотипом. Наддам 3-5 варіанти логотипу на вибір. Зроблю все оперативно з урахуванням ваших побажань. Приклади робіт Freelancehunt Google Drive

 13. 132  
  5 days12 USD

  Good day !
  Interested in your project, I would like to work with you. I'll make 3 options of the logo, chosen to lead to the ideal. 5 free of charge :)
  My work: Behance
  Доброго дня!
  Зацікавив Ваш проект, хотіла б попрацювати з Вами. Зроблю 3 варіанти логотипу, обраний доведу до ідеалу. 5 правок безкоштовно:)
  Мої роботи: Behance

 14. 472    7  0
  3 days123 USD

  Welcome to. Ready to discuss your work and your project. I will develop at least 3 options of the logo, we will process the selected.

  8+ years of work in the design and illustration field;
  I work on the result;
  We work to the right (to the full approval).
  I have all the weekend files.

  I have developed the logos: Behance
  And here: Behance
  Вітаю. Готова обговорити співпрацю та Ваш проект. Розроблю мінімум 3 варіанти логотипу, доопрацюємо обраний.

  - 8+ років роботи у сфері дизайну та ілюстрації;
  - працюю на результат;
  - адекватно відношуся до правок (працюємо до повного затвердження);
  - віддаю усі вихідні файли.

  Розроблені мною логотипи: Behance
  І тут: Behance

 15. 310  
  3 days22 USD

  My sweet greetings!
  Ready to take this task!
  My portfolio is Behance
  Ніжні вітання!
  Готова взятись за цю задачу!
  Моє портфоліо Behance

 16. 190    1  0
  4 days17 USD

  Good day .
  I am satisfied with all the wishes and requests.
  Добрий день.
  Виконаю з задоволенням до всіх побажань та вимог)

 17. 537    2  0
  3 days37 USD

  Behance Freelancehunt
  Congratulations to Light!
  I am pleased to develop for you three concepts of the logo, which you have chosen to work to the ideal.
  I will do the work properly and timely, taking into account all the wishes.
  Go back, I'll be happy to work together!
  Behance Freelancehunt
  Вітаю, Світлано!
  Із задоволенням розроблю для вас три концепції логотипу, обраний вами доопрацюю до ідеалу.
  Роботу виконаю якісно та вчасно, з урахуванням всіх побажаннь.
  Звертайтеся, буду радий співпраці!

 18. 781    5  0
  7 days22 USD

  Good Morning, the Light! I have experience creating stylish logos.
  I will be glad to develop your logo, taking into account your wishes.

  I have a portfolio:

  Behance
  Доброго дня, Світлана! маю досвід в створенні стильних логотипів
  Буду рада розробити Вам лого, враховуючи Ваші побажання

  Прикріпляю портфоліо:

  Behance

 19. 274    1  0
  1 day12 USD

  Welcome to!
  I will create a stylish logo for you.
  When working I offer 3-4 skies of the option of climbing the logo.
  After discussing all the details, I will go to the execution.
  I’m glad to work with you.
  Вітаю!
  Розроблю для Вас стильний логотип.
  При роботі надам 3-4 ескізних варіанта накреслення лого.
  Після обговорення усіх деталей приступлю до виконання.
  Звертайтесь, буду рада співпраці з Вами.

 20. 1111    33  0   1
  2 days37 USD

  Hello, interesting task, there is understanding how to do it, I'm glad to work together )
  Portfolio with similar works - Behance, Behance , Behance , Behance
  Привіт, цікава задача, є розуміння як її виконати, буду радий співпрацювати )
  Портфоліо зі схожими роботами - Behance, Behance , Behance , Behance

 21. 325    1  0
  7 days49 USD

  My greetings. I can quickly and efficiently create a logo for you. Portfolio in the profile.
  Мої вітання . Я можу швидко та якісно створити Вам логотип . Портфоліо в профілі .

 22. 3057    88  0
  3 days12 USD

  Good Morning, the Light!
  Ready to paint the modern vector logo Atmosphere for the desk shirt store.
  In a soft blue color.
  There are 3-5 options to choose.

  Examples of work Google Drive

  I will also be happy to make an order, just need 2 sets for a gift)
  Доброго дня, Світлана!
  Готовий намалювати сучасний векторний лого Atmosphere для магазину постільної білизни.
  В ніжно блакитному кольорі
  Надам 3-5 варіантів на вибір.

  Приклад робіт Google Drive

  Також буду радий зробити замовлення, якраз потрібно 2 комплекти на подарунок)

 23. 196  
  123 days27 USD

  Welcome to.

  The project is interesting. We execute.
  Examples of work: https://talisman-studio.net.ua/lending/5-10.php
  Prices (low, package "Startup") will be discussed in the listing.

  to turn.
  Вітаємо.

  Проект цікавий. Виконаємо.
  Приклади робіт: https://talisman-studio.net.ua/lending/5-10.php
  Ціни (невисокі, пакет "Стартап") обговоримо у листуванні.

  Звертайтесь.

 24. 859    12  0
  4 days25 USD

  Good Morning, the Light!
  I am interested in developing a logo.
  I have great experience, I relate to work responsibly and “as for myself”.
  I have a lot of options for the logo. Presentation with the Macao.
  Let’s write, let’s discuss details.

  Logo: Freelancehunt
  Доброго дня, Світлано!
  Залюбки візьмусь за розробку логотипу.
  Маю великий досвід, відношусь до роботи відповідально та "як для себе".
  Надам декілька варіантів лого. Обраний презентую з мокапами.
  Пишіть, обговоримо деталі.

  Лого: Freelancehunt

 25. 615    14  0
  5 days37 USD

  Good day
  Ready to execute your order quickly and efficiently
  3-4 unique concepts of the logo with a full processing of the selected
  The number is unlimited.
  I will present everything on the designs, write in the presentation the fonts and colors used (for the convenient forming of the company style in the future)
  Send all the necessary formats.
  Portfolio: Behance
  I will be happy to collaborate.
  Добрий день
  Готова швидко та якісно виконати ваше замовлення
  3-4 унікальних концепти логотипу з повним доопрацюванням обраного
  Кількість правок - НЕОБМЕЖЕНА
  Все представлю на макетах, пропишу в презентації використані шрифти та кольори (для зручного формування фірмового стилю в майбутньому)
  Відправлю всі необхідні формати
  Портфоліо: Behance
  Звертайтеся, буду рада співпраці

 26. 556    4  0
  2 days25 USD

  Hello, I am Irina, ready to cooperate, let us discuss more in detail in the personal correspondence.
  Вітаю, мене звуть Ірина, готова до співпраці, більш детально давайте обговоримо в особистій переписці.

 27. 295    1  0
  6 days20 USD

  Welcome to! I will be happy to help you. I will create a few variants of modern and minimalist logo. All details will be discussed in personal reports. thank you)
  Вітаю! З радістю допоможу вам. Створю декілька варіантів сучасного та мінімалістичного логотипу. Всі деталі обговоримо в особистих повідомленях. Дякую)

 28. 1429    31  0
  3 days30 USD

  Good day ! My name is Hope. I am working on graphic design.
  I help to increase competitive advantages thanks to the correct and laconic design.

  The Soft Skills:
  Effective Communication
  cooperation online
  The proper organization of work processes to the best results
  Respecting the Dedline

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Добрый день! Меня зовут Надежда. Я занимаюсь разработкой графического дизайна.
  Помагаю повысить конкурентные преимущества благодаря правильному и лаконичному дизайну.

  Soft skills:
  - эффективная коммуникация
  - сотрудничество онлайн
  - правильная организация рабочих процессов для достижения наилучшего результата
  - соблюдение дедлайна

  Мое портфолио:
  Freelancehunt

 29. 6892    33  0
  4 days54 USD

  Good day, ready to cooperate.
  Behance
  Доброго дня готовий до співпраці.
  Behance

 30. 152  
  2 days12 USD

  Good Morning)
  I am pleased to fulfill your order.
  I'll make 2-3 options of the logo for your online store.
  Everything will be done according to your wishes.
  I will be happy to collaborate.)
  Доброго дня)
  З задоволенням виконаю ваше замовлення.
  Зроблю 2-3 варіанту логотипу для вашого інтернет магазину .
  Все буде виконано за вашими побажаннями .
  Буду рада співпраці))

 31. 5189    153  0   3
  2 days25 USD

  Welcome to. 3 options for logos + pre-working.
  I propose timely and efficient performance. Always in contact and quickly account for all the wishes.

  My portfolio:
  Logo: Behance
  Website design: Behance
  Вітаю. 3 варіанти лого на вибір + доопрацювання.
  Пропоную своєчасне та якісне виконання завдання. Завжди на зв'язку та оперативно враховую всі побажання.

  Моє портфоліо:
  Лого: Behance
  Веб-дизайн: Behance

 32. 396    3  0
  2 days30 USD

  Good night ! I am a graphic designer, specializing in creating individual logos, enzyme style (banner, visiting cards, brochures, etc. If you’re looking for a professional who will show your company and attract your potential customers, I’m ready to work with you!
  Добрый вечер! Я графический дизайнер, специализируюсь на создании индивидуальных логотипов, ферменного стиля (банера вывески, визитки, брошур и т.д. Если вы ищете профессионала, который будет отображать вашу компанию и привлекать ваших потенциальных клиентов, я готова сотрудничать с Вами!

 33. 6455    322  0   1
  3 days49 USD

  Welcome to!
  I will make a few variations with the repairs.
  I send all the necessary formats.

  Check out my portfolio: Freelancehunt
  Вітаю!
  Зроблю декілька варіацій з правками.
  Передам всі необхідні формати

  Перегляньте моє портфоліо: Freelancehunt

 34. 1252    17  0
  2 days25 USD

  Good Morning, the Light. I have time and desire to create a logo for you. I work in Vector Graphics. In the course of the work there are usually up to 5 options.

  You will get the work in the form you want.

  Please look at my portfolio.
  Behance
  Добрий день, Світлано. Маю час і бажання розробити вам логотип. Працюю у векторній графіці. Зазвичай в ході роботи виходить до 5 варіантів.

  Роботу отримаєте у потрібних вам форматах.

  Будь ласка подивіться моє портфоліо
  Behance

 35. 243  
  3 days25 USD

  Good day ! Ready to develop a logo. I will give you a few options. The number is unlimited.

  My portfolio is: Freelancehunt
  Доброго дня! Готовий зайнятись розробкою логотипу. Надам декілька варіантів. Кількість правок необмежена.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 36. 283    1  0
  2 days25 USD

  Good day ! Ready for cooperation.

  My portfolio is Behance
  Добрий день! Готовий до співпраці.

  Моє портфоліо Behance

 37. 1780    36  0
  8 days69 USD

  Good day
  Interesting, ready to talk and do a good and creative way
  I have three concepts, one of which I will be fulfilled.
  I hope all the formats.
  Доброго дня
  цiкаво, готова обговорити та зробити якiсно та креативно
  надаю 3 концепта, один з яких доопрацюю згiдно побажань
  надам усi необхiднi формати

 38. 896    33  0
  3 days37 USD

  I make a few stylish modern logos to choose taking into account the desires
  Виконаю декілька стильних сучасних логотипів на вибір враховуючи побажання

 39. 3102    102  1
  3 days20 USD

  Good Morning, Lightning
  I will create a few logos options for you and take into account all your wishes.
  The portfolio:
  Behance Behance
  Freelancehunt Freelancehunt
  Ready to work together)
  Доброго дня, Світлана
  Створю декілька варіантів лого для вас та врахую усі побажання.
  Портфоліо:
  Behance Behance
  Freelancehunt Freelancehunt
  Пишіть, готовий до співпраці)

 40. 512  
  3 days30 USD

  Good luck Mrs. Light! Ready to work, I will be happy to fulfill your order. My portfolio is: Freelancehunt
  Доброго здоров'я пані Світлано! Готовий до співпраці, із задоволенням виконаю Ваше замовлення. Моє портфоліо: Freelancehunt

 41. 254  
  3 days25 USD

  Good day . I'm interested in your project,I'll be glad to work on it.I'll make 2-3 options of the logo
  Let’s write to me for details.
  Доброго дня. Зацікавив ваш проект,буду радий попрацювати над ним.Розроблю 2-3 варіанти логотипу
  Пишіть мені обговоримо деталі)

 42. 1742    58  2   3
  2 days17 USD

  Good morning, I borrow firm style and in particular logos and I'm just looking for a project for something like, I'll do everything cheap and quality, and so I'd like to work as soon as possible, good day and I'm waiting in the messages
  Behance
  Доброго дня ,займаюсь фірмовим стилем та в частності логотипами і шукаю як раз проект на щось подібне ,зроблю все недорого та якісно ,а так хотів би попрацювати якнайшвидше ,гарного дня і чекаю в повідомленнях
  Behance

 43. 1052    32  0
  3 days25 USD

  Welcome to! Ready to help you, let’s discuss details?
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Готова допомогти Вам, давайте обговоримо деталі?
  Буду рада співпраці!

 44. 726    4  0
  6 days37 USD

  Good day ,
  I have more than 4 years of experience in the creative field.

  She created a logo for a children’s clothing store, a promotional store, a sports clothing store, and not only.

  Please check out the portfolio:
  HTTPS://katerynapodolska.wordpress.com/
  Behance

  With respect,
  by Catherine
  Добрий день,
  Маю понад 4 років досвіду у креативній сфері.

  Створювала лого для магазину дитячого одягу, магазину промоматеріалів, магазину спортивного одягу, і не тільки.

  Запрошую до перегляду портфоліо:
  https://katerynapodolska.wordpress.com/
  Behance

  З повагою,
  Катерина

 45. 191  
  1 day25 USD

  Good day !Interested in your project!There is a lot of experience with the development of logos and ready to work with you!I'll do it quickly and efficiently I'm developing 3 variants of the logo and we're working the one you liked the most (if there's need), I'm downloading all the files you need, I'll agree with you all the terms and conditions I can also download more of my work)🔥😊
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект! Багато є досвіду з розробкою логотипів і готова попрацювати з вашим! 
Зроблю швидко і якісно🔥 
Розробляю 3 варінти логотипу і допрацьовуємо той, що вам сподобався найбільше (якщо є потреба), скидаю у всіх файлах, які потрібні😊 
Звертайтесь, узгодимо з вами всі умови також можу скинути більше своїх робіт)

 46. 444    7  0
  1 day20 USD

  Hello, I am very pleased to work with this project. I have free graphic editors, I will do everything quality and at the time. With my portfolio you can see on the platform Behance Freelancehunt Time made with stock but I will do faster.
  Здравствуйте, огромное желание поработать с данным проектом. Свободно владею графическими редакторами, сделаю все качественно и в поставленные сроки. С моим портфолио можете ознакомиться на платформе Behance Freelancehunt Срок сделал с запасом, но сделаю быстрее.

 47. 6796    256  1   6
  5 days25 USD

  Welcome to!
  I specialize in vector graphics, external advertising, logos and corporate style.
  My advantage is that I am a professional artist.
  I work in any style of flats, material design, minimalism .... herbs, stamps, ornaments, typographics, lettering...
  I prepare the files in the required formats and sizes ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Ready to perform your work.
  Examples can be viewed in the portfolio Freelancehunt
  Вітаю!
  Спеціалізуюся на векторній графіці, зовнішній рекламі, логотипах і фірмовому стилі.
  Моя перевага в тому що я професійний художник.
  Працюю в будь-якому стилі флат, матеріал дизайн, мінімалізм .... Герби, штампи, орнаменти, типографіка, леттерінг...
  Підготую файли в необхідних форматах і розмірах ai, eps, pdf, svg, psd, png, cdr ...
  Готовий виконати вашу роботу.
  Приклади дивіться в портфоліо Freelancehunt

 48. 493    3  0
  3 days25 USD

  Good day ! Ready to create a logo for you. I will make drawings, make vectors and work in a portfolio.
  Доброго дня! Готова створити логотип для Вас. Зроблю начерки, виконаю векторі та в растрі.Роботи в портфоліо.

 49. 742    2  0
  2 days20 USD

  Good day !
  I will help you create a logo that will be not just a good picture, but a sales tool. The logo is the basis of the brand recognition to which they return and which they notice. Write to me so that we can tell all the details and make your store even better.

  To begin, you will need to fill out a brief that we can look deeper into your store and create exactly what will find a response from the buyers.

  After the agreement, the logo will be ready within 2 days. I choose 2 logos, the price includes 3 rounds straight.

  You can see my work in the profile, or I can send you similar projects on request.
  Доброго дня!
  Я допоможу вам створити логотип, який буде не просто гарною картинкою, а інструментом продажу. Логотип- це основа впізнавальності бренду, до якого повертаються і який помічають. Напишіть мені, щоб ми змогли оговорити всі деталі і зробили ваш магазин ще кращім.

  Для початку вам буде необхідно заповнити бриф, що б ми змогли глибше подивитися на ваш магазин і створити саме те, що буде знаходити відклик у покупців.

  Після узгодженя делалей логотип буде готовий протягом 2 днів. На вибір роблю 2 логотипи, у вартість входить 3 кола правок.

  Мої роботи можете подивитися у профілі, або можу вам відправити подібні проекти за запитом.

 50. 579    10  1
  2 days62 USD

  Welcome, there’s an interesting idea for you.
  As you register, they will not be returned.
  Вітаю, є цікава ідея для вас.
  Як що будете рееструвати, гарантовано не повернуть.

 51. 2423    103  0
  1 day49 USD

  The contractors ordered me logos for shops.
  I will send you examples.
  Some of the examples are Freelancehunt
  Замовники у мене замовляли логотипи для магазинів білизни
  Звертайтесь, я вам надішлю приклади
  Деякі з прикладів - Freelancehunt

 52. 175  
  3 days37 USD

  Good day !
  There are three options to choose, with the favorites. I will submit it in all the necessary formats. As a bonus, then I can make an animation logo for social networks.
  Добрый день!
  На выбор 3 варианта, с доработкой фаворита. По итогу предоставлю во всех необходимых форматах. Как бонус, после могу сделать анимацию логотипа для соцсетей.

 53. 508    2  0
  3 days22 USD

  I am very pleased to help you with the development of the logo.

  I suggest:
  2 Options for the Logo
  Selection of firm colours and fonts
  Visualization on the nails to see how the logo will look in real life
  Logotype in all the formats required.
  Go back and I will be happy to help.
  My portfolio:
  Behance
  Добрий день) З радістю допоможу Вам з розробкою логотипу.

  Запропоную:
  Розробку 2 варіантів лого
  Підбір фірмових кольорів та шрифтів
  Візуалізація на носіях, щоб побачити, як виглядатиме логотип у реальному житті
  Логотип віддаю у всіх потрібних форматах
  Звертайтесь, з радістю допоможу)
  Моє портфоліо:
  Behance

 54. 1612    16  0
  7 days197 USD

  Good day
  10 years experience in branding. The budget is discussed.
  Look at my work.
  Freelancehunt

  + Experience and a large portfolio of works in the style of Smart Minimalism;
  + Multiple reviews of satisfied customers (This service has not long been available. link to the main profile of hopes);
  + Reply quickly. You can always call me.
  Free bonus before ordering:
  1 . A beautiful avatar with a logo for social networks;
  The 2nd Fowicon for the site,
  3 . Realist demonstration of the logo in the isometry on several wearers.

  See also my work here:
  Behance
  Dribbble
  Добрий день
  10 років досвіду у розробці брендингу. Бюджет обговорюється.
  Подивіться на мої роботи.
  Freelancehunt

  + Досвід та велике портфоліо з роботами в стилі Smart мінімалізм;
  + Численні відгуки задоволених клієнтів (На цьому сервісі не давно. Посилання на основний профіль надам);
  + Відповідаю швидко. Ви можете завжди зателефонувати мені;
  + Безкоштовний бонус до замовлення:
  1. Красива аватарка з лого для соцмереж;
  2. Фовікон для сайту,
  3. Реалістична демонстрація логотипу в ізометрії на кількох носіях.

  Дивіться також мої роботи тут:
  Behance
  Dribbble

 55. 451    4  0
  5 days62 USD

  Good day ! Ready to work on your logo. I will do everything properly, send all the files you need. to turn.
  Portfolio Behance
  Доброго дня! Готова попрацювати над вашим логотипом. Зроблю все якісно, відправлю всі потрібні Вам файли. Звертайтесь.
  Портфоліо Behance

 56. 732    8  0
  4 days64 USD

  Congratulations to Light. I will develop a stylish and modern logo for the desktop shirt store that will be remembered and successfully emphasize your brand.
  Two concepts to choose. I will present the logo with visualization on the current wear. Where is the logo being used? Who are your competitors and your target audience? Let’s talk more in detail.
  My work can be viewed at Behance
  Good day Natalie.
  Вітаю, Світлано. Розроблю стильний та сучасний лого для магазину постільної білизни, який буде запам"ятовуватись та вдало підкреслить ваш бренд.
  Дві концепції на вибір. Лого презентую з візуалізацією на актуальних носіях. Де планується використання логотипу? Хто ваші конкуренти та цільова аудиторія? Давайте обговоримо детальніше.
  Мої роботи можна переглянути за посиланням : Behance
  Гарного дня, Наталія.

 57. 4976    150  2   4
  2 days30 USD

  Welcome to! I can do your project! Design of logos and corporate style is one of the leading profiles of my work.
  Examples of work in the portfolio: [ Behance]( Behance "") or [ Freelancehunt]( Freelancehunt "").
  The exact price and deadlines will be agreed after a detailed review of your project.
  Turn to!
  Вітаю! Можу виконати ваш проєкт! Дизайн логотипів та фірмового стилю – один з провідних профілей моєї роботи.
  Приклади робіт у портфоліо: [ Behance]( Behance "") або [ Freelancehunt]( Freelancehunt "").
  Точну вартість та терміни узгодимо після детальнішого розгляду вашого проєкту.
  Звертайтесь!

 58. 9158    71  0
  4 days98 USD

  Hi, I will be happy to work with you.
  Examples of my work you can see in my profile.
  I offer a minimum of 3 options and a refinement of what I like if necessary.
  Здравствуйте буду рад поработать с вами.
  Примеры моих работ вы можете посмотреть у меня в профиле.
  Предлагаю минимум 3 варианта и доработку понравившегося при необходимости

 59. 268  
  5 days49 USD

  Good day
  Ready to work on your project.
  I offer 2-3 variants for the choice with the processing of the chosen.

  My portfolio is: Freelancehunt
  Добрий день
  Готова попрацювати над вашим проектом.
  Надам 2-3 варніати на вибір з допрацюванням обраного.

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 60. 444    5  0
  3 days22 USD

  Good day .

  I am Jana, a man who has discovered a design for himself as a box of clean air. I'm interested in your project and I'm here to help you in its implementation)

  We pay attention to all your wishes!
  The number of directions and the execution of the project in the shortest time. I hope the result is in the necessary format and will be happy for the joint cooperation.
  Updates the bet
  Добрий день.

  Я Яна, людина, яка відкрила для себе дизайн, як ковток чистого повітря. Мене зацікавив ваш проект, і я тут, щоб допомогти вам у його реалізації)

  ЗВЕРНЕМО УВАГУ НА ВСІ ВАШІ ПОБАЖАННЯ!
  Необмежена кількість правок та виконання проекту у найкоротші терміни. Надам результат у потрібному форматі і буду рада спільному співробітництву.
  Обновить ставку

 61. 799    8  1
  2 days25 USD

  and greetings. I create a modern logo in your chosen style and take into account all your wishes.

  At the beginning of the work I will give up to 5 options of the logo according to the TZ, the choice and the most suitable lead to the result.
  I am loyal to the right, I have an important result.

  I will be happy to cooperate.
  Привіт. Створю сучасний лого у вибраному вами стилі і учту всі ваші побажання.

  На початку роботи я надам до 5 варіантів лого згідно ТЗ, на вибір і найбільш підходящий доведу до результату.
  До правок відношусь лояльно, мені важливий результат.

  Буду рада співпраці.

 62. 138    1  0
  1 day17 USD

  Welcome to!
  I am very happy to take your order.👋I’m engaged in the development of logos for almost a year, portfolio in profile.I will do it quickly and according to your wishes.I offer you 3-4 options of logos, all directions are absolutely free.Comfort and pleasant communication guarantees, I hope to cooperate!😊
  Вітаю!👋
  Дуже хочу взятись за ваше замовлення. Займаюсь розробкою логотипів майже рік, портфоліо у профілі. Зроблю все оперативно та за вашими бажаннями. Надам Вам 3-4 варіанти логотипів, всі правки абсолютно безкоштовно.
  Ввічливість та приємне спілкування гарантую, сподіваюсь на співпрацю!😊

 63. 3322    118  0   1
  3 days22 USD

  Good day !
  I am loving to do this task.
  I offer 5 options, if needed, more. You will be able to choose.
  Payments are free.
  We will try to do the work faster.
  For each of the options, I will make a high-quality cover on different materials (metal, paper, wood, fabric..)
  Here is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work
  Добрий день!
  Залюбки виконаю це завдання.
  Запропоную 5 варіантів, за потреби – більше. Ви зможете обрати.
  Правки внесу безплатно.
  Намагатимуся виконати роботу швидше.
  Для кожного з варіантів зроблю якісні превю на різних матеріалах (метал, папір, дерево, тканина..)
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  https://yourdesigner.myportfolio.com/work

 64. 38 more hidden bids

Current freelance projects in the category Logo design

Logo editing

Good day, need to change the Instagram logo in such a way that it is clear that it is Instagram but does not violate the trademark. Here is the info https://prnt.sc/69U7Vr1GBBCr Urgent)) Waiting for applications

Logo design ∙ 6 proposals

Creating a logo for a handmade jewelry brand

A logo is required for a handmade jewelry startup. A modern logo in oriental style is needed. Thank you.

Logo design ∙ 65 proposals

We need to draw a logo

Logo for a charity fund. It will be printed on clothing and fabric in the future. There are preferences, there is an approximate example.

Logo design ∙ 74 proposals

Logo red dog

30 USD

Hello, I want to order a logo for a group in TG and Instagram pages. Drawing of a red dog, which also contains the letters MMC. Thank you!

Illustrations and drawingsLogo design ∙ 57 proposals

Logo design

123 USD

Company Name: Biobak Company Activity: production and sale of products in the category of "Liquids for bio-toilets". Product/Service Description: products/items for bio-toilets Distribution Channels and Sales Geography: online, delivery throughout the territory of Ukraine.…

Logo design ∙ 82 proposals

Client
Svitlana Bozhok
Ukraine Ukraine  2  0
Project published
1 year ago
520 views