Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need to edit the text in English.

Translated9 USD

Applications 2

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Polina Gordiyenko

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Well, thank you, the work has been done in time.

Freelancer's feedback on cooperation with Andrey Artik

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Thank you for cooperation!

 1. 4070
   153  1

  1 day5 USD

  Good day .
  English language teacher, translator.
  Ready to fulfill your task.
  I’m happy to work together.
  Добрий день.
  Вчитель англійської мови, перекладач.
  Готова виконати ваше завдання.
  Звертайтесь, буду рада співпраці.

 2. 826    13  0
  1 day13 USD

  Welcome, I will help you check the quality of the translation! I will do everything properly! Let’s discuss details.
  Вітаю, залюбки допоможу перевірити на якість переклад тексту! Зроблю все якісно! Пишіть, обговоримо деталі

 3. 5336    203  0   2
  1 day16 USD

  Great experience in translation of documents, articles, instructions, brochures.
  I have translated for over 15 years. I am one of the top freelance translators.
  It is a language that is capable of expressing your thoughts properly and accurately.
  Portfolio: Freelancehunt
  Великий досвід у перекладі документів, статей, інструкцій, брошур.
  Перекладаю більше 15 років. Входжу в топ фрiланс-перекладачів.
  Бездоганна мова, уміння грамотно й точно виражати думки.
  Портфоліо: Freelancehunt

 4. 301    3  0
  1 day10 USD

  Good day ! I can help you with this task. The English language level is C1. I am a certified English teacher, and I know how to use the word.
  Доброго дня! Можу допомогти Вам із цим завданням. Рівень англійської - C1. Я - сертифікований викладач англійської, та знаю як використовувати слово.

 5. 2032    52  1   1
  1 day13 USD

  Good Morning Andrei!

  Interested in your project. I am pleased to do it. I guarantee that the work is performed in the shortest time.
  I have philosophical education and experience in translation and editing. Knowledge of English at C1 level.
  I recommend discussing details in personal messages.

  I will be happy to collaborate!
  Добрий день, Андрію!

  Зацікавив Ваш проєкт. Із задоволенням виконаю його. Гарантую якісно виконану роботу в найкоротші строки.
  Маю філологічну освіту та досвід перекладу та редагування. Знання англійської мови на рівні С1.
  Пропоную обговорити деталі в особистих повідомленнях.

  Буду рада співпраці!

 6. 301    1  0
  2 days25 USD

  Good day . I offer collaboration with me, experience in translation in the English language couple for more than 10 years in different topics, I work responsibly, quickly and quality. Level of English is C1. Ready to start work.
  Доброго дня. Пропоную співпрацю зі мною, досвід у перекладі у мовній парі укр-анг більше 10 років у різній тематиці, працюю відповідально, швидко і якісно. Рівень англійської - С1. Готова приступити до роботи.

 7. 230  
  1 day5 USD

  The Welcome)
  I'm interested in your offer, I'm learning English as a hobby since 9 years old. Experience in translation of texts
  I look forward to cooperation)
  Привітик)
  Зацікавила ваша пропозиція, англійську мову вивчаю як хобі з 9 років. Раніше мала досвід в сфері перекладання тексів
  Сподіваюсь на співпрацю)

 8. 442    8  0
  1 day5 USD

  Welcome to English S1!
  Quality and performance in time guarantee.
  All tables will be kept.
  For the perfect result, the text takes two stages of reading.
  The price is indicated in the bet. I will be happy to cooperate)
  Вітаю, Англійська С1!
  Якість і виконання в терміни гарантую.
  Усі таблиці будуть збережені.
  Для досконалого результату текст проходить два етапи вичитування.
  Ціна вказана в ставці. Буду рада співпраці)

 9. Mikita Ostrovsky Flashorder
  22656    506  1   3
  2 days5 USD

  Good morning, we offer the services of the translation office "Flashorder".
  Translators with experience of translation in more than 50 language pairs. Reading and Editing. Copywriting, recruitment and writing.
  A large portfolio of works. Quality translations of sites, documents, texts of art and technical. Writing texts on any topic.
  Ready to listen to your conditions. We are always going to action.
  More expensive than separate translators, freelancers. We have one of the best and adequate prices on the market.
  With respect,
  Professional translation agency.
  Доброго дня, пропонуємо послуги бюро перекладів "Flashorder".
  Перекладачі (носії) з досвідом перекладу на понад 50 мовних пар. Вичитування, редактура. Копірайтинг, рерайтинг і написання.
  Велике портфоліо робіт. Якісні переклади сайтів, документів, текстів художніх і технічних. Написання текстів на будь-які тематики.
  Готові вислухати ваші умови. Завжди йдемо на поступки.
  Вигідніше, ніж окремі перекладачі, фрілансери. У нас одні з найкращих і адекватних цін на ринку.
  З повагою,
  Послуги професійного бюро перекладів.

 10. 1190    18  0
  1 day13 USD

  Good day !
  Ready to collaborate!
  There is experience in translations.
  English is native.
  Доброго дня!
  Готовий перейти до співпраці!
  Досвід в перекладах є.
  Англійська натив.

 11. 3810    89  0
  1 day38 USD

  Hello to you!

  My level of English is C2, and I work with an English (American English) carrier who corrected and checked all my work to make sure it is perfect. We work very quickly and guarantee the quality of work! You can make sure she is a language holder if you want.

  I respond very quickly, and I would be happy to provide examples and samples of my previous projects.
  Здравствуйте!

  Мой уровень английского C2, и я работаю с носителем английского языка (американский английский), которая исправляет и проверяет всю мою работу, чтобы убедиться, что она идеальна. Мы работаем очень быстро и гарантируем качество работы! Можете убедиться, что она носитель языка, если хотите)

  Я отвечаю очень быстро, и я был бы рад предоставить примеры и образцы моих предыдущих проектов.

 12. 958    23  0
  1 day6 USD

  Good night ! Interested in your proposal. I am a philologist (Roman-German languages/English included). I have been working in translation and text editing for 4 years. The level of English is C1, so there will be no problems. I will be glad to help you!
  Добрий вечір! Зацікавила Ваша пропозиція. По спеціальності я філолог (романо-германських мов/англійська включно). Перекладом та взагалі редагуванням текстів займаюсь 4 роки. Рівень англійської - С1, тому проблем не виникне. Буду рада Вам допомогти!

 13. 7 more hidden bids

Current freelance projects in the category English

Book Kindle version

101 USD

I need to create 5 books to launch my project on Amazon. I need assistants. Also, if this project is successful, I will launch 2 more projects.

EnglishText editing and proofreading ∙ 6 proposals

Proofreader for website in English

Good day, There is a Ukrainian and English version of the website. It is necessary to compare the pages of both sites for consistency of lexical content and correct any discrepancies (if necessary, translate). Examples of pages:…

EnglishText editing and proofreading ∙ 6 proposals

Translate the website into English.

Good day! The entire site needs to be translated into English. The site itself - https://designe-r.in.ua/ The site is made on wordpress Please offer your terms

JavaScriptEnglish ∙ 16 proposals

Translation of the text: ``` Translation of the manual on pathological physiology

To work, a specialist in translations into English in the medical field is required. Quality translation is needed, will be checked in a medical institution.

English ∙ 21 proposals

Translate website pages from Ukrainian to English.

Hello everyone! I need a high-quality translation of the website from Ukrainian to English. Currently, the translation is done through a translator, so there are many spelling mistakes accordingly. I attach links where a full translation of information needs to be done.…

EnglishText translation ∙ 21 proposals

Client
Andrey Artik
Ukraine Zaporozhe  5  0
Project published
6 months 20 days ago
163 views