Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design of the main page of the site

Translated

 1. 1647
   13  0

  7 days89 USD

  Welcome to.👋I am UI/UX and graphic designer with more than 2 years of work experience.Ready to help develop your project and discuss details.I start work immediately after approval, I work at Figma, design I do to the desired result.I do the same prototype and adaptability, if there is a need.You can see my work in Portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Let me write, I’m glad to work together!🎨
  Вітаю 👋.

  Я UI/UX та графічний дизайнер з досвідом роботи понад 2 роки. Готова допомогти у розробці Вашого проекту та обговорити деталі.
  Розпочинаю роботу одразу після затвердження, працюю у Figma, дизайн роблю до бажаного результату. Так само роблю прототип та адаптивність, якщо в цьому є потреба.
  Мої роботи можете переглянути в Портфоліо🎨:
  Behance
  Freelancehunt
  Пишіть, буду рада співпраці!

 2. 480

  1 day101 USD

  I am glad to welcome you!Our experienced team is ready to develop a new design of the home page of the online furniture store with regard to all requirements and providing attractive visual solutions.Our team has great experience in designing online stores of different industries, allowing us to create unique and attractive web pages.I would like to clarify some details:
  Do you have any specific advantages regarding the use of specific graphic elements or design styles?➡To give you an idea of how we work, please read our latest projects here:
  Behance
  Google Drive

  Our team is ready to start work, and if we are suitable for your project, tell us when it is more convenient for you to discuss your project more detailed.
  Радий вітати, Вас! Наша досвідчена команда готова розробити новий дизайн головної сторінки інтернет-магазину меблів з огляду на всі вимоги та надаючи привабливі візуальні рішення.

  Наша команда має великий досвід розробки дизайну для інтернет-магазинів різних галузей, що дозволяє нам створювати унікальні та привабливі веб-сторінки.

  Хотів уточнити деякі деталі:
  ➡️ Чи є у вас конкретні переваги щодо використання конкретних графічних елементів чи стилів оформлення?

  Щоб дати вам уявлення про те, як ми працюємо, будь ласка, ознайомтеся з нашими останніми проектами тут:
  Behance
  Google Drive

  Наша команда готова розпочати роботу, і якщо ми підходимо для вашого проекту, повідомте нам, у який час вам зручніше обговорити ваш проект докладніше.

 3. 1165
   6  0

  7 days76 USD

  Good afternoon, I was interested in your announcement about the work. I will present you a list of my qualities:
  Untouched attention to details
  Integration of creativity and functionality
  Deep understanding of color psychology and its impact on user experience
  -A targeted typography choice that increases visual attractiveness
  Imaginary placement of images and icons to maximum effect
  The ability to create an exciting and exciting design.
  Combination of shapes and functions without any effort.
  - Expert knowledge in hearing design and adaptation to different devices
  -Intuitively understandable designs that easily lead users through websites

  My portfolio

  Behance
  Доброго дня, зацікавило ваше оголошення з приводу роботи. 

Представлю вам перелік моїх якостей:
  -Бездоганна увага до деталей
  -Безшовна інтеграція креативності та функціональності
  -Глибоке розуміння психології кольору та його впливу на користувацький досвід
  -Цілеспрямований вибір типографіки, що підвищує візуальну привабливість
  -Продуманне розміщення зображень та іконок для досягнення максимального ефекту
  -Здатність створювати захоплюючий і захопливий дизайн
  -Поєднання форми і функції без особливих зусиль
  -Експертні знання в галузі чуйного дизайну й адаптації до різних пристроїв
  -Інтуїтивно зрозумілі макети, які легко проводять користувачів по веб-сайтах

  Моє портфоліо

  Behance

 4. 667
   1  0

  3 days254 USD

  Hello to you.
  I can show work on the Internet furniture stores.
  Ranking of works on Behance (more than 500,000 views) juicyart
  Здравствуйте.
  Могу показать работы именно по интернет магазинам мебели
  Рейтинг работ на Behance (более 500.000 просмотров) juicyart

 5. 4457
   31  0
  Work samples:
  Website development on Shopify for the clothing brand
  10 days228 USD

  Welcome to! Interested in your project, ready to take it into work in the near future. I have more than 5 years of experience and 50+ completed design projects. The price is indicated approximate, I would like to discuss with you the details of the project to provide an accurate assessment of the time and value of the work.

  Here is my design portfolio: Behance and Dribbble

  I also have a web developer partner, with whom we have worked in a couple of 4 years. So if it is necessary, we will also be able to discuss not only the design, but also the full development of the site "under the key".

  If you have any questions, write. I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Зацікавив ваш проект, готова взяти його в роботу найближчим часом. У мене більше 5 років досвіду та 50+ виконаних проектів в дизайні. Ціну вказано приблизну, хотілося б обговорити з вами деталі проекту, щоб надати точну оцінку часу і вартості роботи.

  Ось моє дизайн-портфоліо: Behance і Dribbble

  Також в мене є партнер веб-розробник, з яким ми працюємо в парі 4 роки. Тому якщо це буде необхідно, зможемо також обговорити не лише дизайн, а й повну розробку сайту «під ключ».

  Якщо в вас залишилися питання, пишіть. Буду рада співпраці!

 6. 237  
  2 days76 USD

  Вітаю!
  Буду рада домопогти вам не тільки у створенні красивого вебсайту, а й прибуткового)
  Працюю у Фігмі.

  Готова відповісти на всі ваші запитання та обговорити деталі!
  Моє потфоліо: Behance

 7. 324    2  0
  3 days85 USD

  Зроблю все красиво, зручно та якісно. Довіртеся мені
  Behance

 8. 1308    4  0
  3 days216 USD

  Добрий день! Буду радий разом попрацювати.
  Із задоволенням візьмусь за ваш проєкт.
  Моє портфоліо у профілі, після перегляду якого, не зможете пройти мимо, і не скористатися можливістю попрацювати зі мною 😉
  Досвід роботи понад 4-х років.
  Деталі обговоримо в листуванні 😌
  Портфоліо: Dribbble Behance Freelancehunt

 9. 856    6  0
  7 days63 USD

  Доброго дня!

  Я готова прийнятися за розробку прототипу, блоків, оформлення та графічних елементів. Моє завдання - створити дизайн, який не лише естетично виглядатиме, але й буде легко розумітися користувачам та допоможе їм знайти необхідні меблі.

  Я планую використовувати сучасні дизайнерські тренди, щоб надати вашому сайту свіжий та сучасний вигляд. Врахую функціональні вимоги та специфікації вашого інтернет-магазину, щоб забезпечити зручний та ефективний інтерфейс для користувачів.

  Будь ласка, подайте мені більше інформації щодо вашого бренду, вподобань та будь-яких конкретних елементів, які ви хочете бачити на головній сторінці.

 10. 397  
  2 days51 USD

  Доброго дня. Мене звати Віталій. Мене зацікавив ваш проект. Хотів би звяти участь.

  Мої навички включають розробку вайрфреймів, створення прототипів, типографіку, розробку цільових сторінок, розробку веб-сайтів, а також маю певний досвід роботи з Wix. Досвідчений користувач Photoshop, працюю в Figma два роки.

  Посилання на сайти з портфоліо додаю нижче:

  Dribbble
  Behance

 11. 3140    33  0
  4 days152 USD

  Welcome to! Interested in your task, ready to help in the implementation. If you are interested in my portfolio I will be happy to work with you.

  My portfolio
  Behance
  Dribbble
  Вітаю! Зацікавила ваша задача, готовий допомогти в реалізації. Якщо зацікавить моє портфоліо буду радий з вами співпрацювати

  Моє портфоліо
  Behance
  Dribbble

 12. 298  
  5 days51 USD

  Good day ! Ready to take your task. I have extensive experience in web design and design. Ready to start your work and join your project. We can discuss your requirements and expectations in more detail.
  I guarantee high quality.
  I look forward to the possibility of cooperation.
  Portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Доброго дня! Готовий взятися за ваше завдання. Маю значний досвід у веб-розробці та дизайні. Готовий розпочати роботу та долучитися до вашого проекту. Детальніше можемо обговорити ваші вимоги та очікування.
  Гарантую високу якість .
  З нетерпінням чекаю на можливість співпраці
  Портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 13. 337  
  5 days89 USD

  Good day . Ready to implement your project. I work at Figma using components and autoleauts.
  We can discuss the task in more detail in private messages.
  Tagged with: Behance
  Добрий день. Готова виконати Ваш проект. Працюю у Figma з використанням компонентів та автолейаутів.
  Можемо обговорити завдання детальніше в приватних повідомленнях.
  Мої роботи: Behance

 14. 236  
  2 days51 USD

  Hello to!
  Interesting project, ready to get started.
  I answer quickly, do everything on time.
  I specialize in:
  -UI/UX (/Mobile/Desktop);
  -Graphic design;
  Below you can find my portfolio:
  Behance
  Write, we will discuss in more detail.
  Contact me, I will be glad to cooperate.
  Best regards!

 15. 3972    24  0
  6 days113 USD

  Good time)

  Quality in the first place, I will be able to realize your project.
  There is huge experience working with many customers from countries such as Ukraine, the United States, Canada, Germany, Kazakhstan, Moldova, Switzerland, China, France, Israel. Let’s discuss your project in more detail.

  Part of work!

  www.floridagardendesigns.com/
  HTTPS://sugacards.com/
  HTTPS://advilion.com
  HTTP://axiomaplus.com
  HTTPS://maxinstal.ch/
  HTTPS://brokersrealestate24.com
  HTTP://otpad.com
  HTTPS://hotelkolos.com/
  by http://spectrum.net.ua/  Detailed discussions, advice, arrangements, evaluation in personal discussions!
  Доброго часу)

  Якість на першому місці, зможу реалізувати Ваш проект.
  Є величезний досвід роботи з багатьма клієнтами з таких країн як Україна, США, Канада, Німеччина, Казахстан, Молдова, Швейцарія, Китай, Франція, Ізраїль. Давайте обговоримо Ваш проект детальніше...

  Частина робіт!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/  Детальне обговорення, поради, уподобання, оцінка в особистих обговореннях!

 16. 437    4  0
  3 days46 USD

  Good day !
  I am interested in your project and I would like to work with it. I create understandable and user-friendly websites in Figma, Photoshop.
  Ready to work immediately after discussing the details
  My portfolio is: Freelancehunt
  Доброго дня!
  Зацікавив Ваш проект, дуже хотів би з ним попрацювати. Створюю зрозумілі та зручні для користувачів веб-сайти в Figma, Photoshop.
  Готовий приступити до роботи одразу після обговорення деталей
  Моє портфоліо: Freelancehunt

 17. 1511    6  0
  3 days63 USD

  Good day !I have a year of experience in web design, interface design.I create a creative, modern and high-quality main page design according to the canons of all UI/UX criteria and your wishes!I work at Figma.We will be happy to answer all your questions.My portfolio:
  Dribbble
  Behance
  Freelancehunt📎📎🎨
  Добрий день!
  Маю рік досвіду у сфері веб-дизайну, дизайну інтерфейсів.
  Створю креативний, сучасний та якісний редизайн головної сторінки по канонам усіх UI/UX критеріїв та ваших побажань!
  Працюю у Figma.
  Із задоволення відповім на всі ваші питання.

  Моє портфоліо:
  📎 Dribbble
  📎 Behance
  🎨 Freelancehunt

 18. 285    1  0
  10 days203 USD

  Welcome to. I work as a UX/UI designer. My clients are startups, private entrepreneurs (the field of education, the beauty industry, the e-commerce) and others. My work tool is Figma, where I create designs and interactive prototypes. My skills: website design, application design, UX research, creating interactive prototypes. I am open to new tasks, so I will be glad to complete your tasks quickly and quality!
  Вітаю. Працюю UX/UI дизайнером. Мої клієнти це стартапи, приватні підприємці (сфера освіти, індустрія краси, є-комерція) та інші. Мій інструмент для роботи це Figma, де я створюю дизайни та інтерактивні прототипи. Мої навички: дизайн вебсайтів, дизайн додатків, UX дослідження, створення інтерактивних прототипів. Я відкрита для нових завдань, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 19. 450    1  0
  4 days51 USD

  Welcome to! Interested by the project, we can discuss details in the messages.

  Portfolio: Behance
  Вітаю! Зацікавив проєкт, можемо обговорити деталі в повідомленнях.

  Портфоліо: Behance

 20. 975    19  0
  6 days127 USD

  Hello to you. I’m responsible, I keep the connection longer than the sun shines, and I still have a great experience in the design that they sell. The deadlines are set with the reserves. to turn.

  The portfolio:
  Freelancehunt

  Good day !
  Здрастуйте. Я відповідальний, підтримую зв'язок довше ніж світить сонце, а ще маю чималий досвід у дизайні які продають. Терміни поставив із запасом. Звертайтеся.

  Портфоліо:
  Freelancehunt

  Гарного дня!

 21. 207    3  0
  2 days101 USD

  Hello, I am Natalya and Ux/Ui designer.
  I have been working in design for over eight years. More details about me and examples of my works https://readymag.com/u36902125/NataAwgust/
  I am pleased to collaborate with great people and interesting projects.
  Good day :)
  Привіт, я Наталія і Ux/Ui дизайнер.
  Займаюсь дизайном, уже більш як 8 років. Більш детально про мене та приклади моїх робіт https://readymag.com/u36902125/NataAwgust/
  Рада співпраці з класними людьми та над цікавими проєктами.
  Гарного дня :)

 22. 463    2  0
  7 days127 USD

  Good day ! Little to deal with the online shop of furniture :) Examples of this site, as well as others provide.
  The MEBLI online store:
  Behance(Ecommerce)
  Mobile version of “Astrology”:
  Behance(day-night)-(UIUX)
  Platform for ticket sales:
  Behance
  More accurately on payment I can say the pials more detailed TZ
  I hope we will communicate and agree on a joint work!Thank you for taking the time!
  With the best wishes,
  and Sophia.
  Добрий день! Мала до справи з інтернет-магазином меблів :) Приклади цього сайту, а також інших надаю.
  Інтернет-магазин "MEBLI":
  Behance(Ecommerce)
  Мобільна версія "Астрологія":
  Behance(day-night)-(UIUX)
  Платформа для продажу квитків:
  Behance
  Більш точніше по оплаті зможу сказати піялс детальнішого ТЗ
  Сподіваюся, ми будемо спілкуватися і домовимось про спільну роботу!Дякую, що приділили час!
  З найкращими побажаннями,
  Софія.

 23. 547    3  0
  5 days89 USD

  Good day

  Ready to create a website design. I can also make a page adaptation for tablet and mobile device.

  My portfolio:
  Behance
  Доброго дня

  Готовий створити дизайн сайту. Також можу виконати адаптацію сторінки для планшету та мобільного пристрою

  Моє портфоліо:
  Behance

 24. 3137    37  0   1
  3 days63 USD

  Hello to you.

  Interested in your project. I will be happy to cooperate.

  Ready to start work soon.

  My portfolio is Behance
  Здравствуйте.

  Заинтересовал ваш проект. Буду рада сотрудничеству.

  Готова приступить к работе в ближайшее время.

  Мое портфолио Behance

 25. 2997    55  0
  5 days89 USD

  Welcome to.

  My name is Andrew, I am a web designer.

  We create a modern and literary design for your site, ready to start working immediately.
  I work quickly, I don’t miss, I always get in touch.
  The portfolio can be viewed in the profile.
  The outcome is in Figma.(The cost includes the adaptation under the mobile version and the full UI Kit for the programming)

  If you are interested in my services, I can offer a free design of several blocks of your site so that you can appreciate my style and approach to work. If you like the result, we can continue our collaboration on your project.

  I'm waiting for your answer)
  Good day to you!
  Вітаю .

  Мене звуть Андрій, я веб-дизайнер.

  Створимо сучасний і грамотний дизайн для вашого сайту, готовий приступити до роботи відразу ж.
  Працюю швидко, не пропадаю, завжди на зв'язку.
  Портфоліо можна переглянути у профілі.
  Вихідники надам у Figma.(У вартість входить адаптація під мобільну версію та повний UI Kit для програміста)

  Якщо ви зацікавлені у моїх послугах, я можу запропонувати безкоштовний дизайн кількох блоків вашого сайту, щоб ви могли оцінити мій стиль та підхід до роботи. Якщо вам сподобається результат, ми можемо продовжити співпрацю над вашим проектом.

  Чекатиму від вас відповіді)
  Гарного вам дня!

 26. 540    2  0
  7 days89 USD

  Good night !
  My name is Alexander. Web design has been for more than 2 years. I work at Figma. I was interested in your project, I would like to discuss more in detail with you.
  Below you can find out my portfolio!
  Behance
  Thank you in advance for considering my proposal.
  Доброї ночі !
  Мене звати Олександр. У веб-дизайні вже більше 2 років. Працюю у Figma. Мене зацікавив Ваш проект, хотілося б більш детально обговорити з Вами деталі.
  Нижче ви можете ознайомитися з моїми портфоліо!
  Behance
  Заздалегідь дякую, що розглянули мою пропозицію

 27. 316  
  9 days190 USD

  Congratulations! I was interested in your task, ready to help in its implementation.

  I am a web designer with experience in the development of turnkey sites, as well as a very punctual and responsible person, so I always do all the work on time and with high quality, with attention to details and customer requirements.

  Ready to start design development immediately after discussing the project👩💻
  Вітаю! Зацікавила ваша задача, готова допомогти в реалізації.

  Я веб-дизайнер з досвідом розробки сайтів під ключ, а також дуже пунктуальна і відповідальна людина, тому завжди виконую всю роботу вчасно і якісно, з увагою до деталей і вимог замовника.

  Готова почати розробку дизайну одразу після обговорення проекту👩💻

 28. 1261    13  0
  4 days51 USD

  I am specialized in website design.👋I can start working on the project today.

  1 .👩💻I’m creating landdings, multi-page websites that sell.The 2ndI will conduct a thorough analysis of the competitors in your niche.3 .I’m developing a few styles of your site.3 .I create a modern and convenient design according to your wishes.and 4.I develop adaptive design versions (mobile, laptop)

  My work: Freelancehunt
  Behance

  Let us discuss this project and create a good website for you.
  I’m always in contact.🎨🔥📞
  Вітаю👋 Спеціалізуюсь на розробці дизайну сайтів. Можу почати роботу над проектом вже сьогодні👩💻

  1. Створюю лендінги, багатосторінкові сайти, які продають.
  2. Проводжу глибокий аналіз конкурентів у вашій ніші.
  3. Розробляю декілька варіантів стилів вашого сайту.
  3. Створюю сучасний та зручний дизайн згідно до ваших побажань.
  4. Розробляю адаптивні версії дизайну (mobile, laptop)

  🎨 Мої роботи: Freelancehunt
  Behance

  Давайте обговоримо цей проект та створимо вам крутий сайт🔥
  Пишіть, я завжди на зв'язку📞

 29. 412    2  0
  5 days76 USD

  Be cautious! Design with the brain :)
  I am pleased to implement your project!

  Portfolio: Behance
  Working experience is more than 13 years.
  136 reviews on weblancer (top 10 web design)
  Осторожно! Дизайн с мозгами :)
  С удовольствием выполню ваш проект!

  Портфолио: Behance
  Стаж работы - более 13 лет.
  136 отзывов на weblancer (топ 10 веб-дизайн)

 30. 1261    60  3   1
  10 days228 USD

  Good day
  Behance
  Доброго дня
  Behance

 31. 784    3  0
  14 days127 USD

  Welcome to. Ready for cooperation. I will make a re-design according to yours.
  I work in Figma. I will develop an adaptive design desktop + mobile, if needed - tablet.
  I will also develop the UI-kit for the elevator.
  I work to complete approval.
  The term is conditional. It all depends on the complexity of the project. I’ll tell you when I’ll see the TZ and the website that should be processed.

  The portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Вітаю. Готовий до співпраці. Зроблю редизайн відповідно до вашого.
  Дизайн роблю в Фігма. Розроблю адаптивний дизайн десктоп+мобільна, за потребою - планшет.
  Також розроблю UI-kit для верстальщика.
  Працюю до повного затвердження.
  Термін ставлю умовний. Все залежить від складності проекту. Точніше скажу, коли побачу ТЗ та сайт, який треба переробляти.

  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance

 32. 300    2  0
  6 days127 USD

  🎨My name is Ivan Kulish.I was very interested in your task.I am familiar with the task and ready to begin to perform quality.I will develop a new design of the main page of the website of the furniture store.About me:
  I am UI/UX designer
  I develop websites for small and large, landings, visitors, banners, promotions, online stores, etc.
  Experience in web design for 1 year.I have made about +/- 20 sites.My specialization:
  Design of Websites
  Design of Visitors
  Design of Banner
  * re-design of websites
  Sites on the designer
  * Copywriter
  Translation of texts

  The creative potential of an ideal website is waiting for its enlightenment, and I am ready to enlighten your uniqueity in online reality!✅✅✅✅✅✅✅What I offer:
  - Individual design that reflects your style
  Modern and adaptive solutions.

  Why should you choose me?🚀💡🌐I am not just a web designer.I am the creator of virtual worlds that embodiment your uniqueity.Let us create something truly wonderful!Give your business awareness and style!🚀We will make your website visible and unforgettable.Let’s start building together!We are waiting for the reversal link.Contact me to discuss your project and the first step towards web perfection.😉📞My portfolio:
  Behance

  Dribbble
  🎨 Вітаю, Мене звати Іван Куліш.
  Дуже зацікавило ваше завдання.
  Я ознайомився із завданням і готовий приступити до якісного виконання.
  Розроблю новий дизайн головної сторінки сайту інтернет-магазину меблів.

  Про мене:
  Я - UI/UX дизайнер
  Розробляю сайти для малого та великого бізнесу, лендинги, візитки, банери, промосторінки, інтернет-магазини тощо...
  Досвід у веб-дизайні 1 рік.
  Зробив приблизно +/- 20 сайтів.

  Мої спеціалізації:
  * дизайн сайтів✅
  * дизайн візиток✅
  * дизайн банерів✅
  * редизайн сайтів✅
  * Сайти на конструкторі ✅
  * копірайтинг✅
  * Переклад текстів✅

  Творчий потенціал ідеального веб-сайту чекає свого втілення, і я готовий втілити вашу унікальність в онлайн-реальність! 🚀

  💡 Що я пропоную:
  - Індивідуальний дизайн, що відображає ваш стиль
  - Сучасні та адаптивні рішення

  🌐 Чому ви повинні обрати мене?
  Я не просто веб-дизайнер. Я творець віртуальних світів, що втілюють вашу унікальність. Давайте створимо щось по-справжньому чудове!

  🚀 Дайте своєму бізнесу впізнаваність і стиль!
  Зробимо ваш веб-проект помітним і незабутнім. Давайте почнемо створювати разом!

  Чекатиму на зворотній звязок! 😉

  📞 Зв'яжіться зі мною для обговорення вашого проєкту і першого кроку до веб-досконалості.


  Моє портфоліо:
  Behance

  Dribbble

 33. 457    14  4   1
  1 day48 USD

  Good day ! Your task is very interesting, ready to start right now. I have experience in doing this type of work.
  My portfolio: Behance
  Доброго дня! Дуже зацікавило Ваше завдання, готова приступити прямо зараз. Маю досвід у виконанні подібних проєктів.
  Моє портфоліо: Behance

 34. 2065    65  0
  5 days101 USD

  Good day !
  Interesting your project! Make a beautiful and modern design.
  Working at Figma
  Experience in UX/UI 5+ years
  • • • • • •
  Behance
  Dribbble
  Доброго дня!
  Цікавить ваш проект! Зроблю гарний та сучасний дизайн!
  Працюю у Figma
  Досвід UX/UI 5+ років
  ----------------------------------------------
  Behance
  Dribbble

 35. 2908    126  0   1
  10 days127 USD

  Welcome, you need to look at the indicated price - approximately, high quality Main (Desktop) In the folio there is an example of furniture design (but it is 7 years old, although it looks and is now untouched) + there is also a more strict design in German cuisine, all in the folio.

  Let’s talk, I’m doing almost everything, a great work experience of 15+ years (sites, banners(statistics, gifs, videos), FS(logs, etc.)The game, the game

  Let’s talk about the details, I’ll name the exact price.
  The Folio:
  Behance
  The Banner:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Behance
  The Games:
  Behance
  and thank you.
  Вітаю, треба дивиться, вказана вартість - приблизна, за високої якості Головну (десктоп) В фоліо є приклад дизайну по меблям (але йому років 7, хоч виглядає і зараз непогано) + також є більш строгий дизайн по німецькім кухням, все в фоліо.

  давайте обговоримо, роблю майже все, великий досвід роботи 15+ років (сайти, банери(статика, гіф, відео), ФС(лого і тд.), друк, ігри)

  давайте обговоримо деталі, я назву точну ціну.
  Моє фоліо:
  Behance
  Банери:
  Behance%28nazhmite-i-podozhdite-zagruzki-tam-ih-mnogo%29
  Behance
  Ігри:
  Behance
  Дякую.

 36. 494    3  0
  5 days127 USD

  Welcome,I'm a web designer, I'm interested in your project, I'll be happy to collaborate)
  My work: Behance
  Let’s write, let’s discuss details.
  Вітаю,я веб-дизайнерка, зацікавив ваш проєкт, буду рада співпраці)
  Мої роботи: Behance
  Пишіть, обговоримо деталі.

 37. 1685    33  0
  7 days63 USD

  Hello to you!
  I propose cooperation. I have more than 3 years of experience.
  In the design of websites, there is experience in similar topics.
  I do the work properly, in compliance with the deadlines.
  Portfolio: Freelancehunt
  Здраствуйте!
  Пропоную співпрацю. Маю понад 3 роки досвіду
  в дизайні вебсайтів, є досвід в аналогічній тематиці.
  Виконаю роботу якісно, дотримуючись термінів.
  Портфоліо: Freelancehunt

 38. 1790    38  0   1
  6 days101 USD

  Good Morning Rus! My name is Oleg. I am a UX/UI designer.

  Ready to create the design of the desired page of the store. Let’s talk about details? I work in Figma. Everything is good, smart, fast.

  My portfolio is Behance
  https://olehkdesigner.webflow.io/
  Добрий день, Рус! Мене звати Олег. Я UX/UI дизайнер.

  Готовий створити дизайн потрібної сторінки магазину. Обговоримо деталі? Працюю у Фігмі. Все якісно, розумно, швидко.

  Моє портфоліо Behance
  https://olehkdesigner.webflow.io/

 39. 498    1  0
  5 days51 USD

  Good night !
  Ready to develop a new home page design for your Figma furniture online store using components and autolayouts, with the corresponding number of elements.
  We can discuss the task in more detail in private messages)
  Добрий вечір!
  Готова розробити дизайн нової головної сторінки для вашого інтернет-магазину меблів у Figma з використанням компонентів та автолейаутів, з відповідним неймінгом елементів.
  Можемо обговорити завдання детальніше в приватних повідомленнях)

 40. 1255    12  0
  10 days127 USD

  How many blocks will be on the main page?
  Do prototype and design need to be for 2 sizes?
  My portfolio:
  Behance
  Скільки всього блоків буде на головній сторінці?
  Прототип і дизайн потрібні будуть для 2 розмірів?
  Моє портфоліо:
  Behance

 41. 403    1  0
  7 days203 USD

  Good day ! I am working at Figma, ready to start work.

  My portfolio: Behance
  Добрий день! Працюю в Figma, готова приступити до роботи.

  Моє портфоліо: Behance

 42. 180  
  2 days51 USD

  Welcome to!
  Interested in your project! I can start immediately!
  Here is my portfolio: Behance
  Вітаю!
  Зацікавив ваш проект! Одразу можу розпочати!
  Ось моє портфоліо: Behance

 43. 3087    123  0
  1 day25 USD

  Good day !
  I will start working right now.
  Experience in work over 10 years.
  Sum and deadline after the discussion.
  With respect to Ludmila.
  Доброго дня!
  Почну працювати зараз.
  Досвід роботи більше 10 років.
  Сума та термін після обговорення.
  З повагою Людмила.

 44. 297    1  0
  5 days63 USD

  Welcome to! I'm interested in your project and I'm ready to start work immediately after discussing the details. The deadlines indicated are not accurate, will be reviewed during the work and as soon as possible I will finish working with your order as soon as the deadline indicated I am always in contact and ready for any duty to make the instructions and perform the work in the ideal. I am looking forward to the answer.)

  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Мене зацікавив Ваш проект і я готова розпочати роботу відразу після обговорення деталей. Терміни виконання вказані не точно, переглядатимуться протягом роботи і швидше за все закінчу працювати з Вашим замовленням швидше за вказаний термін Я завжди на зв'язку і готова будь-якої миті внести правки та виконати роботу в ідеал. З нетерпінням чекаю на відповідь )

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 45. 766    36  0
  7 days152 USD

  Hello to you! I will develop website design, my portfolio Freelancehunt
  Details of the project are in the message.
  Привіт! розроблю дизайн сайту, моє портфоліо Freelancehunt
  деталі проекту пишіть в повідомленні

 46. 1347    11  0   1
  2 days51 USD

  Welcome to)
  I will be happy to help you with the design.
  Ready to work right now!Price: 2000 UAH
  Duration: 2 days
  I work without pay.

  Choosing me, you are:

  Saving time.💰⏱🕑It is always pleasant when the work is done properly and timely.The money.💵All requirements and requests are already in the cost of work!The nerve.😁I’m always online, so I’ll answer all your questions and wishes immediately.Examples of my works:

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripmarket/1660086.html

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripcourses/1660103.html

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-bpc/1660089.html

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-zhenskoy-odezhdyi-shine-shop/1423787.html

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/sayt-vizitka-dlya-fotografa-toma-holmsa/1423774.html💻
  Вітаю)
  Буду радий допомогти Вам з дизайном)
  Готовий до роботи прямо зараз!)

  💰Ціна: 2000 грн
  ⏱️Термін: 2 дні
  Працюю без передоплати

  Вибираючи мене, Ви:

  🕑 Зекономите час. Завжди приємно, коли робота виконана якісно та вчасно.
  💵 Гроші. Усі правки та побажання вже внесені у вартість роботи!
  😁 Нерви. Я завжди онлайн, тому одразу відповім Вам на усі питання та побажання.

  💻 Приклади моїх робіт:

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripmarket/1660086.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripcourses/1660103.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-bpc/1660089.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-zhenskoy-odezhdyi-shine-shop/1423787.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/sayt-vizitka-dlya-fotografa-toma-holmsa/1423774.html

 47. 543    4  0
  5 days89 USD

  Welcome to!
  Interested in your project, ready to start work right now!
  I work with Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

  My portfolio: Behance

  I will be happy to collaborate!
  Вітаю!
  Зацікавив ваш проєкт, готова приступити до роботи прямо зараз!
  Працюю у Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

  Моє портфоліо: Behance

  Буду рада співпраці!

 48. 663    3  0
  2 days51 USD

  Welcome to

  I am interested in your project with the main page design and I want to offer your services.👋I am sure I have enough experience and skills to successfully fulfill your tasks.✅I am ready to answer all your questions and discuss the details of cooperation.➡I will wait for your answer.My portfolio:
  Behance

  Thank you for attention!👇
  Привіт 👋

  Мене зацікавив Ваш проект з редизайну головної сторінки та бажаю запропонувати свої послуги.
  ✅ Впевнений, що маю достатній досвід та навички, щоб успішно виконати ваше завдання.

  ➡️ Я готовий відповісти на всі ваші питання та обговорити подробиці співпраці.
  Буду чекати вашої відповіді.
  👇Моє портфоліо:
  Behance

  Дякую за увагу!

 49. 617    1  0
  3 days63 USD

  Good day !I liked your project and I would be glad to help you.I have been working in design for more than three years.I am sure I can do exactly what you need.I want to suggest you to create 1 block as a test so that you can evaluate my level and approach.✔If you like it, we will start a full collaboration.My portfolio is: Freelancehunt Behance Dribbble
  Доброго дня!

  Сподобався ваш проект і я був би радий допомогти вам. Займаюсь дизайном вже понад 3 роки. Впевнений, що можу зробити саме те, що вам потрібно.

  ✔️Хочу запропонувати вам створення 1 блоку як тестового, для того щоб ви змогли оцінити мій рівень та підхід. Якщо вам сподобається, то розпочнемо повноцінну співпрацю.

  ⚡Моє портфоліо: Freelancehunt Behance Dribbble

 50. 2328    26  0
  7 days254 USD

  Hello to
  I offer UI/UX designers.
  My advantages:
  1 . Large work experience
  2nd High quality and modern design, careful to detail
  Three Always in connection
  4 . Excellent work in portfolio
  and 5. I appreciate the time of my customers.
  6 . Profiles at Behance
  Dribbble
  Здравствуйте
  Предлагаю услуги UI/UX дизайнера.
  Мои преимущества:
  1. Большой опыт работы
  2. Качественный и современный дизайн, внимателен к деталям
  3. Всегда на связи
  4. Отличные работы в портфолио
  5. Ценю время своих клиентов.
  6. Профили на Behance
  Dribbble

 51. 4327    80  1
  1 day38 USD

  I can make a modern re-design of the head. There is experience in the furniture store. See the portfolio here Freelancehunt
  Price after discussing the details.
  Можу зробити сучасний ре-дизайн Головної. Є досвід в створені магазину меблів. Дивіться портфоліо тут Freelancehunt
  Ціна після обговорення деталей.

 52. 1070    11  0
  4 days51 USD

  Hi, I’m specializing in Figma’s interface development, my designs are easily drawn up, edited, and questioned.

  Link to my portfolio: Behance

  Good day !
  Добрий день, спеціалізуюся в розробці інтерфейсів в Фігма, мої дизайни легко верстаються, редагуються та видозмінюються.

  Посилання на моє портфоліо: Behance

  Гарного дня!

 53. 45 more hidden bids
 1. 446  
  14 days228 USD

  Вітаю!
  У вас цікавий проєкт, готова розпочати роботу після узгодження термінів та ТЗ.
  Можемо зробити тестовий блок для початку співпраці.
  Портфоліо
  Behance

 2. 8 more hidden bids
 • Yurii Spashchanskyi
  11 December 2023, 20:15 |

  дайте, будь ласка, посилання на сторінку якій потрібен редизайн

 • Aleksandr M.
  11 December 2023, 20:37 |

  Що за сторінка де вона? Нічого не зрозуміло, от яку відповідь та відгук надати я навіть не знаю.

Current freelance projects in the category Web design

Update website design or create a new one

Good day there is an old website that needs a design update. the solution can be a template or a builder https://pulsardocuments.com.ua/#contacts

Web programmingWeb design ∙ 27 proposals

Adaptive website design

850 USD

Adaptive website design needs to be done. Example of a competitor's website: https://www.samara.com/ Focus on simplicity and functionality. Please show portfolio of works

Web design ∙ 91 proposals

Website creation

Hello. I need to make a website for a photographer with several pages, preferably with language switching. For functionality in Spain.

Web design ∙ 27 proposals

Create 2 websites for two different niches

127 USD

These should be beautiful and convenient websites. The niche of pet products and products with Ukrainian symbols and prints. But not those cheap websites for 300 UAH, something better is needed. Ready to consider proposals)

Web design ∙ 64 proposals

Corporate website design

Brief here: https://docs.google.com/document/d/1BaSelgsPo1Ohl5Fb_bHg9nHZj5hBrkjXYp7I8Q4ld0Y/edit?usp=drive_link project documents here: Brand style https://drive.google.com/drive/folders/1MPsFWeijW4Kdivp4OdfOv1aP_EcMvhZf?usp=drive_link Catalog structure and initial materials…

Web design ∙ 49 proposals

Client
Rus B.
Ukraine Kyiv  12  0
Project published
5 months 6 days ago
480 views