Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create a logoРозробити логотип

Translated900 UAH

Client's feedback on cooperation with Valerii S.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

The result is pleased! Valery has developed a great logo.

Freelancer's feedback on cooperation with King Blizzart

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Thank you for cooperation. Excellent task and excellent communication.

Valerii S. | Safe Safe

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 735    6  0
  3 days900 UAH

  Good day . ready to help you. Go back!!!The !
  Доброго дня. Готовий вам допомогти. Звертайтеся!!!!!!!!!!!!!

 3. 639    15  0
  5 days900 UAH

  Good day !
  Ready to execute your order quickly and efficiently.

  I propose a few unique logo concepts. Requirements and processing - without limitations to approval. Without the use of logos from goods and template bases, only unique graphics.

  I will also develop a logo and corporate style gaid for efficient work with consumers.

  I know on logos, the development of company style, the design of social networks, the design of materials for publications (Facebook, Instagram, etc.), I can make a short animation or a firm poster for rollers in social networks.

  Lovers will become your reliable brand designer and provide all the necessary accompaniment (polygraphy, advertising, etc.).

  My portfolio is: Behance Freelancehunt

  Prices are moderate, quality is high, communication is easy and pleasant.
  Turn on!
  Добрий день!
  Готовий швидко та якісно виконати ваше замовлення.

  Запропоную кілька унікальних концептів логотипу. Правки і доопрацювання — без обмежень до затвердження. Без використання логотипів зі стоків та баз шаблонів, тільки унікальна графіка.

  Також розроблю гайд для логотипу і фірмового стилю для ефективної роботи зі споживачами.

  Я знаюсь на логотипах, розробці фірмового стилю, оформленні соцмереж, дизайні матеріалів для публікацій (фейсбук, інстаграм тощо), можу зробити коротку анімацію чи фірмову заставку для роликів у соцмережах.

  Залюбки стану вашим надійним бренд-дизайнером і забезпечу увесь необхідний супровід (поліграфія, реклама тощо).

  Моє портфоліо: Behance Freelancehunt

  Ціни помірні, якість найвища, комунікація легка та приємна.
  Звертайтеся!

 4.  freelancer isn't working in the service any longer
 5. 1397
   1  0

  3 days900 UAH

  Good day . Ready to join the creation of a logo and provide interesting options. Turn to!
  Доброго дня. Готовий долучитись до створення логотипу та надати цікаві варіанти. Звертайтесь!

 6. 10508    475  1   7
  5 days2500 UAH

  Hello to you!

  Check out my portfolio here: Behance
  I will develop a minimalist, modern and thoughtful logo for you. Get the vector files. Additionally, I can develop a logo with the rules of use of the logo.

  Go back, we work!
  Привіт!

  Перегляньте моє портфоліо тут: Behance
  Розроблю для вас мінімалістичний, сучасний та продуманий логотип. Отримаєте векторні файли. Додатково можу розробити логобук з правилами використання логотипу.

  Звертайтесь - попрацюємо!

 7. 716    5  0
  5 days900 UAH

  Design your logo. I will start your project right now.
  ● Create 3 to 5 different logo concepts + results
  I count all your wishes, I work quickly, always in contact.
  ● Great experience in graphic design + I have a higher design education.
  Portfolio ---> Freelancehunt
  Behance
  ● Виконаю дизайн Вашого логотипу . Відразу ж почну Ваш проєкт.
  ● Створюю 3 - 5 різних концепцій логотипу + доробки
  ● Врахую всі Ваші побажання, працюю швидко, завжди на зв'язку.
  ● Великий досвід у графічному дизайні + маю вищу освіту дизайнера.
  Портфоліо ---> Freelancehunt
  Behance

 8. 1351    31  0   1
  3 days900 UAH

  Good day !
  Interested in your project, ready to do.
  3 to 5 logos to choose. Also if you need a well-known headset (an guide to the use of the logo)
  Portfolio Behance
  I will be happy to cooperate!
  Доброго дня!
  Зацікавлена вашим проектом, готова зробити.
  3-5 варіантів лого на вибір. Також якщо потрібно підхотую гайдбук (посібник з використання логотипу)
  Портфоліо Behance
  Буду рада сотрудничеству!

 9. 448    7  0
  2 days900 UAH

  Good day !Ready to create a logo for you in the formats eps, svg, png, jpg, pdf
  I work with Figma.
  A creative person, so I generate my ideas, but I also listen to you.
  Unlimited number of directions to bring our work to the ideal
  Execute faster than the time specified
  I hope a few options, your favourite work.

  You can view my portfolio in the profile or click on the link link Behance

  I'm waiting for your decision, good day!📌📌📌📌📌🎨
  Доброго дня!
  Готова розробити лого для вас у форматах eps, svg, png, jpg, pdf
  📌 Працюю з фігма
  📌 Креативна людина, тож генерую свої ідеї, але й прислухаюся до вас
  📌 Необмежену кількість правок, щоб довести нашу роботу до ідеалу
  📌 Виконую швидше за вказаний термін
  📌 Надаю декілька варіантів, ваш фаворит допрацюємо

  🎨 Моє портфоліо можете подивитись у профілі або тикніть на посиланнячко Behance

  Чекаю на ваше рішення, гарного дня!

 10. 303  
  3 days1000 UAH

  Hello, ready to take your order! I always work on quality.
  Portfolio - Behance
  Здравствуйте, готов взяться за заказ! Всегда работаю в упор на качество.
  Портфолио - Behance

 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13. 348    2  0
  3 days900 UAH

  Good day ! I am loving to do my task. I can go to work this week. I send different formats of files. Let’s write, let’s discuss details.
  Доброго дня! Залюбки виконаю завдання. Приступити до роботи можу вже сьогоднi. Відправлю різні формати файлів. Пишіть, обговоримо деталі.

 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. 643    15  1
  1 day900 UAH

  Good day
  I am an artist and illustrator, and I have experience in creating a logo.
  Let’s discuss the details and get the best option.
  I’m ready to work and I’m happy to work together.
  Добрий день
  Я художниця і ілюстратор ,також є досвід у створені лого
  Обговоримо деталі і оберемо кращий варіант
  Готова приступити до роботи і буду рада співпраці

 17. proposal concealed by freelancer
 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. 1406    25  1
  2 days900 UAH

  Good day . Ready to create a logo for your studio. Write to me, we will discuss the project in more detail.

  I have many years of experience in design.
  I offer 5 options of the logo, the chosen option - I will process.
  I am counting all your rights!
  You can see my portfolio here: Freelancehunt
  Доброго дня. Готовий розробити логотип для Вашої студії. Напишіть мені, обговоримо проект більш детально.

  - Маю багаторічний досвід у дизайні.
  - Запропоную 5 варіантів логотипу, вибраний варіант - доопрацюю.
  - Врахую всі Ваші правки!
  З моїм портфоліо можете ознайомитись тут: Freelancehunt

 21. proposal concealed by freelancer
 22. proposal concealed by freelancer
 23. 1269    44  0
  2 days900 UAH

  Hello to you! Ready to cooperate.
  I will be happy if you like my portfolio.
  Freelancehunt
  Здравствуйте! Готов сотрудничать.
  Буду рад если моё портфолио Вам понравится.
  Freelancehunt

 24. 1321
   14  0

  2 days900 UAH

  Welcome to! I am interested in developing a logo. I will perform your task quickly and efficiently. Always open to any desire and desire. Great experience in the development of logos and idents. I’ll make a few options for the logo. I work to complete approval. I will be happy to cooperate!
  Portfolio: Behance
  Freelancehunt
  HTTPS://artvrdgm.wixsite.com/my-site-1
  Вітаю! Залюбки візьмуся за розробку логотипу. Оперативно та якісно виконаю ваше завдання. Завжди відкритий до будь-яких правок і побажань. Великий досвід у розробці логотипів та айдентики. Зроблю кілька варіантів логотипу. Працюю до повного затвердження. Буду радий співпраці!
  Портфоліо: Behance
  Freelancehunt
  https://artvrdgm.wixsite.com/my-site-1

 25. 568    7  0
  1 day900 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Get acquainted with my portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Ознайомтеся з моїм портфоліо за посиланням:
  Freelancehunt

 26. proposal concealed by freelancer
 27. 346  
  2 days900 UAH

  Good morning, ready to take on. You’ll get 3 logos and all the necessary weekend files. I will be happy to cooperate. I look forward to the feedback.
  Доброго ранку, готовий взятись за виконання. Отримаєте 3 варіанти логотипу та всі необхідні вихідні файли. Буду радий співпраці. Чекаю на зворотній зв'язок.

 28. 783    11  0
  2 days1500 UAH

  Good day . Ready for your project. I work well and quickly. I count all your wishes. I will start working today.

  I work in Photoshop and Illustrator.
  I develop polygraphic products, logos, infographics, presentations, banners for social networks.

  Please see my portfolio: Behance
  Добрий день. Готова до виконання вашого проекту. Працюю якісно і швидко. Врахую всі ваші побажання. Почну працювати вже сьогодні.

  Працюю Photoshop та в illustrator (векторна графіка).
  Розробляю поліграфічну продукцію, логотипи, інфографіку, презентації, банери для соціальних мереж.

  Будь ласка, подивіться моє портфоліо: Behance

 29. 2559    70  0
  2 days900 UAH

  Good Morning, I am interested in your project!
  I have experience in creating logos.
  I will do it properly and timely. Ready to discuss details.
  Behance
  Freelancehunt
  Let me write, I’m glad to work together!
  Доброго дня, зацікавив ваш проект!
  Маю досвід створення логотипів.
  Зроблю якісно та вчасно. Готова обговорити деталі.
  Behance
  Freelancehunt
  Пишіть, буду рада співпраці!

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 607    3  0
  2 days901 UAH

  Good day !
  I will develop for you the logo and scenarios of use (brandbook). Brands in a personal message.

  My portfolio is Freelancehunt
  Добрий день!
  Розроблю для вас логотип та сценарії використання (брендбук). Приклад брендбуку надішлю в особисті повідомлення

  Моє портфоліо Freelancehunt

 32. 2511    166  1   6
  4 days900 UAH

  Good day ! I hope the possibilities for agreement.

  Here you can get to know my logos:
  Behance

  Here you can find out my work on polygraphy:
  Behance

  I count all wishes.
  Добридень! Надаю варіанти до узгодження.

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами з логотипів:
  Behance

  Тут можна ознайомитися з моїми роботами по поліграфії:
  Behance

  Врахую всі побажання

 33. 1492    112  4   5
  3 days2500 UAH

  Welcome to. I am pleased to work with you.
  to turn. Ready to start immediately.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю. З радістью співпрацюватиму з Вами.
  Звертайтесь. Готовий розпочати одразу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 34. proposal concealed by freelancer
 35. 527    4  0
  3 days950 UAH

  Welcome, I have rich experience in creating logos. We will create an adaptive, modern logo. I worked on another site, so the profile has not yet been drawn up.

  Portfolio Behance
  Вітаю, маю багатий досвід створення логотипів. Створю для Вас адаптивний, сучасний логотип. Працював до цього на іншій площадці, тому профіль ще не оформленний.

  Портфоліо Behance

 36. proposal concealed by freelancer
 37. proposal concealed by freelancer
 38. 1084
   19  0

  3 days900 UAH

  My name is Hope.
  I am working on graphic design.

  V Technical Skills

  Design: the foundations of composition and typography, color theory, the foundations of branding.

  Polygraphy: development of packaging, preparation of materials for printing, work with rotor and vector
  The schedule.

  Programs: Figma, Adobe Illustrator and Photoshop.

  in Soft Skills

  Time management and follow-up of delays.

  Organization of work processes.

  Co-operation online through messengers, calls and plugins to Google Myths if necessary.

  Reaction to constructive criticism.
  I also want to note:
  All routes during the robot are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional discounts and discounts

  My examples of work:
  Freelancehunt
  Добрый день, меня зовут Надежда.
  Я занимаюсь разработкой графического дизайна.

  v Технические навыки

  Дизайн: основы композиции и типографики, цветовая теория, основы брендинга.

  Полиграфия: разработка упаковки, подготовка материалов к печати, работа с растровой и векторной
  графикой.

  Програмы: Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

  v Софт скилы

  Тайм-менеджмент и соблюдение дедлайнов.

  Организация рабочих процессов.

  Сотрудничество онлайн через месенджеры, созвоны и встечи в гугл мит при необходимости.

  Адекватная реакция на конструктивную критику.
  Хочу также отметить:
  -все правки в ходе роботы БЕСПЛАТНЫЕ
  - я очень лояльна к заказчикам, всегда готова пойти на встречу при необходимости
  - готова к дальнейшему сотрудничеству с дополнительными плюшками и скидками

  Мои примеры работ:
  Freelancehunt

 39. 664    15  0   1
  1 day900 UAH

  Good day .
  I will do the work quickly and efficiently.
  Great practical experience.
  HTTPS://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7
  Добрий день.
  Зроблю роботу швидко та якісно.
  Великий практичний досвід.
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7

 40. 361    2  0
  5 days900 UAH

  Good day ! I have an individual logo. I work to complete approval. I will make a logo. Let me write! I will be happy to cooperate! Thank you !
  Добридень! Зроблю індивідуальний лого. Працюю до повного затвердження. Розроблю логобук. Пишіть! Буду рада співпрацювати! Дякую!

 41. proposal concealed by freelancer
 42. proposal concealed by freelancer
 43. 313    1  0
  2 days900 UAH

  Good day . Ready to create you a logo, I will give you a few options, selected lead to perfection. Portfolio in the profile.
  Доброго дня . Готовий створити Вам логотип , надам кілька варіантів , обраний доведу до досконалості . Портфоліо в профілі .

 44. 267  
  4 days900 UAH

  Good day
  Ready to help you create a logo.
  I work in such programs: Illustrator, Photoshop, InDesign
  Добрий день
  Готова вам допомогти у створенні ЛОГО
  Працюю в таких програмах: Illustrator, Photoshop, InDesign

 45. 263  
  3 days1000 UAH

  Welcome to! Ready to fulfill your order.
  I will make a few design options to choose from.
  My portfolio is Behance
  Вітаю! Готова виконати ваше замовлення.
  Зроблю декілька варіантів дизайну на вибір.
  Моє портфоліо Behance

 46. 259    1  0
  3 days899 UAH

  Good day
  It would be pleasant to work with you.
  There is experience in creating logos, I will make the perfect option for you.
  Behance - you can view my work
  Добрий день
  Було би приємно попрацювати із вами.
  Є досвід в створені логотипів, зроблю ідеальний варіант для вас.
  Behance - можете переглянути мої роботи

 47. 447    4  0
  4 days900 UAH

  Good day !

  I will develop 3 logos, one we select and work out.

  After completion of the work you will receive:
  1 . Presentation with visualization on the wear.
  The 2nd Different options of the logo: vertical, horizontal, icon, inverter, on the window background.
  3 . Archive with files in the formats: AI, PDF, PNG, JPG.

  You can view my work at: Freelancehunt
  Behance

  I will be happy to cooperate.
  Добрий день!

  Розроблю 3 концепти логотипу, один обираємо і допрацьовуємо.

  Після завершення роботи Ви отримаєте:
  1. Презентацію із візуалізацією на носіях.
  2. Різні варіанти логотипу: вертикальний, горизонтальний, іконка, інверсія, на прозорому фоні.
  3. Архів із файлами у форматах: AI, PDF, PNG, JPG.

  Мої роботи можете переглянути за посиланням: Freelancehunt
  Behance

  Буду рада співробітництву.

 48. 273  
  4 days4000 UAH

  We are a private web studio, and that means we have the most beneficial conditions of cooperation!Create a website with a sales guarantee, any difficulty.Visit cards, landing pages, corporate websites, websites catalogs, online stores, etc.Reasons to work with us:

  We are developing a 100% quality product that will bring profits and create a positive image
  Always in contact, you will receive constant support.
  We advise on any questions before and after the development of the website.✔✔✔
  Мы частная Web студия, а это означает что у нас самые выгодные условия сотрудничества!
  Создание сайтов с гарантией продаж, любой сложности.
  Визитки, одностраничники (Landing page), корпоративные сайты, сайты-каталоги, интернет-магазины и др.

  ----Причины работать с нами:-----

  ✔️ Разрабатываем 100% качественный продукт, который будет приносить прибыль и создаст положительный имидж
  ✔️ Всегда на связи, Вы получите постоянную поддержку
  ✔️ Консультируем по любым вопросам до и после разработки сайта

 49. 585    3  0
  6 days900 UAH

  Good day !
  Ready to implement your project quickly and efficiently.
  The price and level of creativity depends on your financial possibilities.
  Always online, see to the right!
  Write in private, I will be happy to collaborate!
  Доброго дня!
  Готовий реалізувати ваш проєкт швидко та якісно.
  Ціна та рівень креативу залежить від ваших фінансових можливостей.
  Завжди онлайн, відерити до правок!
  Пишіть в приват, буду радий співпраці!

 50. proposal concealed by freelancer
 51. 950    15  0
  3 days900 UAH

  Hello, I am ready to work on your project.
  I will offer options.
  I understand all the wishes.
  Examples of my work: Freelancehunt
  Здравствуйте, готов поработать над вашим проектом.
  Предоставлю варианты.
  Учту все пожелания.
  Примеры моих работ: Freelancehunt

 52. 416  
  3 days900 UAH

  Good day . I am a professional creator of logos. I have free graphic editors and can provide you with all the necessary formats for web space and polygraphy. All wishes regarding the project will be taken into account. I offer three options of the logo in the vector( and in the required sizes)
  I propose to discuss more in detail your wishes regarding the project and I will start the work.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Доброго дня. Я професійно займаюсь створенням лого. Вільно володію графічними редакторами та можу надати вам усі необхідні формати для веб простору та поліграфії. Усі побажання стосовно проекту будуть ураховані. Надам три варіанти лого у векторі( та у необхідних розмірах)
  Пропоную більш детальніше обговорити ваші побажання стосовно проекту та я розпочну роботу.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 53. proposal concealed by freelancer
 54. 378    17  0   1
  1 day900 UAH

  Hello to you!
  Ready to start with the robot, I will do quality, taking into account all wishes.
  We have experience in such projects.
  Here is my portfolio: Behance
  Здраствуйте!
  Готова приступить к роботе, сделаю качественно, с учтением всех пожеланий.
  Есть опыт в подобных проектах.
  Вот моё портфолио: Behance

 55. 1172    25  0
  4 days900 UAH

  Here are some of my work.
  HTTPS://andrewrs.myportfolio.com/logo
  https://andrewrs.myportfolio.com/

  Which style should the logo be? Maybe there are some logos you like?
  Ось деякі мої роботи
  https://andrewrs.myportfolio.com/logo
  https://andrewrs.myportfolio.com/

  В якому стилі має бути логотип? можливо є приклади лого які подобаються?


Client
King Blizzart labs
Ukraine Kyiv  35  0
Project published
2 months 7 days ago
321 views
Labels
 • logo
 • логотип
 • векторная графика
 • дизайн логотипов
 • разработка логотипов
 • логотип и фирменный стиль
 • logo design