Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

4 Articles about Cosmetics4 статті про косметику

Translated1000 UAH

Client's feedback on cooperation with Anzhelika Holodulkina

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for quick and quality work!

Freelancer's feedback on cooperation with Olena M.

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Strictly designed TZ, very convenient to work.
Elena tweeted on the question before approval of the project, quickly paid the texts.
I recommend the customer!

Anzhelika Holodulkina | Safe Safe

 1. 4219    282  0
  3 days700 UAH

  Good evening . I have a good content on TZ. Experience in work is 10 years. 1000 symbols - 60 UAH. There is experience on such a topic. The example is https://style-pro.com.ua/about/.
  My texts:
  Written and informative;
  Unique and structured;
  No water, with keywords and LSI.
  Portfolio - Freelancehunt
  I will do my task clearly and timely.
  Congratulations to Xenia Rudd Best-Content.
  Добрий вечір. Підготую якісний контент по ТЗ. Досвід роботи - 10 років. 1000 символів - 60 грн. Є досвід в такій темі. Приклад - https://style-pro.com.ua/about/.
  Мої тексти:
  грамотні та інформативні;
  унікальні та структуровані;
  без води, з ключовими та LSI-словами.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Звертайтесь, виконаю завдання чітко та вчасно!
  З повагою, Ксенія Руд Best-Content.

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 177    1  0
  3 days600 UAH

  Good evening . I will prepare the articles according to your conditions, unique and literary. The price for 1000 symbols is 50 UAH. I have been working in cosmetics for more than a year, so I know how to sell the best product.
  Добрий вечір. Підготую статті відповідно до ваших умов, унікальні і грамотні. Ціна за 1000 символів 50 грн. Косметикою займаюсь більше року тому знаю як найкраще продати товар.

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 451

  5 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is oriented from 200 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 200 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 5971    180  0   3
  1 day200 UAH

  Good evening Elena, interested in your project, ready to take for performance.
  Cost of work 50gn/1000sbp
  I will be glad to learn more about the TZ and get to work.
  Good night to you!)
  Доброго вечора Олена, зацікавив ваш проєкт, готовий взятися за виконання.
  Вартість роботи 50грн/1000сбп
  Буду радий дізнатися більше деталей стосовно ТЗ та взятися за роботу.
  Вдалого вам вечора!)

 8. 517    1  1
  3 days750 UAH

  Good day ! There is experience in cosmetics (as a copywriter as well as a seller). Some texts are in the portfolio: Freelancehunt

  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня! Є досвід у доглядовій косметиці (як копірайтера, так і продавця). Деякі тексти є в портфоліо: Freelancehunt

  Буду рада співпраці!

 9. 363    12  0
  2 days200 UAH

  Good night !

  I work with Make UP, so create interesting and useful texts for your project)

  50 UAH / 1000 symbols
  Go back, I'll be happy to help.
  Добрий вечір!

  Працюю із Make UP, тож створю цікаві та корисні тексти для Вашого проекту)

  50 грн /1000 символів
  Звертайтесь, буду рада допомогти)

 10. 484    11  0
  2 days200 UAH

  Good afternoon. Copywriting for over 10 years.
  The topic is well known.
  I write unique and informative articles with an adequate key entry.
  I don’t break the water, I don’t break the deedline.

  The cost of 1000 Sbp is 45 UAH.
  Let’s agree.
  Доброго вечора. У копірайтингу понад 10 років.
  З темою добре знайома.
  Пишу унікальні та інформативні статті з адекватним входженням ключів.
  Воду не ллю, дедлайн не зриваю.

  Вартість 1000 сбп - 45 грн.
  Пишість - домовимося.

 11. 383    1  0
  7 days1080 UAH

  Good day . I can get to work, I wrote something like that. I hope the results according to TZ. For 1000sbp - 90 UAH.
  Доброго дня. Можу взяти у роботу, писала подібне. Надам результиати згідно з ТЗ. За 1000сбп - 90 грн.

 12. 1247    40  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! I do copy and write articles on different topics. The cost of services from 50 UAH / 1k depends on the complexity of the seastern TZ.
  Вітаю! Виконую копірайт та пишу статті на різну тематику. Вартість послуг від 50 грн/1к в залежності від складності ТЗ сеошника.

 13. 280    5  0
  3 days600 UAH

  Welcome to! I will prepare quality and structured texts in accordance with the TZ. The price is 1000 rpm/50 grn. I will do my job at a fixed time.
  Вітаю! Підготую якісні та структуровані тексти у відповідності до ТЗ. Вартість 1000 збп/50грн. Звертайтесь, виконаю роботу у визначений час.

 14. 456    12  0
  2 days200 UAH

  Good evening . I do your task with pleasure. Experience in copying 10 years. I have experience writing articles on the subject of cosmetics.
  Portfolio https://docs.google.com/document/d/1UoKcydBap719e4stZ1FeA18o4i_WwqI9ceEWG7O3kM8/edit
  The price is 50 UAH/1000 symbols. Go back and talk about details.
  Добрий вечір. Виконаю ваше завдання із задоволенням. Стаж роботи копірайтером 10 років. Маю досвід написання статей на тему доглядової косметики.
  Портфоліо https://docs.google.com/document/d/1UoKcydBap719e4stZ1FeA18o4i_WwqI9ceEWG7O3kM8/edit
  Вартість 50 грн/1000 символів. Звертайтесь, обговоримо подробиці

 15. 7050    490  1   1
  3 days960 UAH

  I will write a unique article for you. The cost is indicated for the project.
  Напишу якісну унікальну статтю за Вашим ТЗ. Вартість указана за проєкт.

 16. proposal concealed by freelancer
 17. 657    33  5   1
  2 days480 UAH

  Welcome to. I am interested in your proposal. Experience in work 3 years.
  I write in Ukrainian, Russian and English.
  Ukrainian is native.
  The price for 1000 symbols is 40 UAH.
  I add examples:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1A7kTiQaFw3PL-UvRxVCFez0Ci6xSKa8hM3wwpyVqQKI/edit
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1HT35CULRyexMgW_ShY3KzW0nelKToSpaVNP4VjkScZE/edit
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1ciD3DH73FeFtjdUTtZN6ZvIfG92jNQiTbOkdN8lh8M/edit (translation)
  I will be happy to cooperate.
  Вітаю. Цікавить ваша пропозиція. Досвід роботи 3 роки.
  Пишу українською, російською та англійською.
  Українська рідна.
  Ціна за 1000 символів - 40 грн.
  Приклади додаю:
  https://docs.google.com/document/d/1A7kTiQaFw3PL-UvRxVCFez0Ci6xSKa8hM3wwpyVqQKI/edit
  https://docs.google.com/document/d/1HT35CULRyexMgW_ShY3KzW0nelKToSpaVNP4VjkScZE/edit
  https://docs.google.com/document/d/1ciD3DH73FeFtjdUTtZN6ZvIfG92jNQQiTbOkdN8lh8M/edit (переклад)
  Буду рада співпраці.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. 866    27  0
  5 days800 UAH

  Ready to start right now. I will write articles according to your requirements, interesting informative. The price indicated. I will make the tracks maximum.
  Готова почати прямо зараз. Напишу статті відповідно до ваших вимог, цікаві інформативні. Вартість вказала. Строки ставлю максимальні.

 21. 423    5  0
  3 days600 UAH

  Good evening . I have experience in describing cosmetic products. The fee is 50 UAH from 1000 UAH. Examples of works:
  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/9a1a0/28d9d/1214640/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
  Добрий вечір. Маю досвід в описанні косметичних виробів. Ставка 50 грн з 1000 збп. Приклади робіт:
  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/9a1a0/28d9d/1214640/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx

 22. 346    10  0
  3 days600 UAH

  Welcome to.
  I understand the cosmetics. He worked in this area, there are examples of articles.
  Copywriting experience – 10 years.
  I will be happy to cooperate.
  With respect, Oksana
  вітаю.
  добре розуміюся в темі косметики. працювала в даній сфері, є приклади статей.
  досвід копірайтингу- 10 років.
  буду рада співпраці.
  з повагою, Оксана

 23. proposal concealed by freelancer
 24. 592    29  0
  4 days850 UAH

  Welcome to.
  I will be happy to cooperate.
  I have experience writing texts about entrance cosmetics.
  I’m writing information without “water”.
  Вітаю.
  Буду рада співпраці.
  Я маю досвід написання текстів про уходову косметику.
  Напишу інформативні тексти без "води".

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 248    2  1
  5 days540 UAH

  Elena is welcome! I am a professional copywriter, one of my main specialties is writing articles of informational nature with elements of SEO texts. You can see examples in my portfolio.
  My texts are always unique, written, informative and without excess water.
  Your task was interesting to me, although I would like to get acquainted with TZ first. Turn to!
  Олено, вітаю ! Я професійний копірайтер, одна з моїх основних спеціалізацій - написання статей інформативного характеру з елементами seo текстів. Приклади ви можете побачити в моєму портфоліо.
  Мої тексти завжди унікальні, грамотні, інформативні та без зайвої води.
  Ваше завдання мене зацікавило, хоч і хотілося б спочатку ознайомитись з ТЗ. Звертайтеся !

 27. 480    12  0
  2 days480 UAH

  Welcome to!
  Ready to do in 1-2 days.
  The price is 40 UAH for 1 tbsp. by ZBP.
  The fulfillment of the deadlines and all requests is guaranteed.
  Go back, I'll be happy to work together!
  Вітаю!
  Готова виконати за 1-2 дні.
  Ціна 40 грн за 1 тис. збп.
  Виконання термінів та всіх побажань гарантую.
  Звертайтеся, буду рада співпраці!

 28. proposal concealed by freelancer
 29. 306    1  0
  2 days460 UAH

  Welcome to! Ready to fulfill the task. I have a great experience in copywriting and 3 years experience in creating advertising.
  Price - 45 UAH for 1000 signs with scratches
  Вітаю! Готова виконати завдання. Маю великий досвід у копірайтингу та 3 роки досвіду в створенні реклами.
  Ціна- 45 грн за 1000 знаків з пробілами

 30. 344    2  1
  1 day480 UAH

  Good afternoon.
  I have a free Ukrainian language. The topic is well known.
  I will perform my task timely and properly.
  Ready to communicate.
  40 and 1000.
  Доброго вечора.
  Вільно володію українською мовою. З темою добре знайома.
  Завдання виконаю своєчасно та якісно.
  Готова до спілкування.
  40/1000.

 31. proposal concealed by freelancer
 32. proposal concealed by freelancer
 33. proposal concealed by freelancer
 34. 262  
  2 days500 UAH

  For 5 years I have worked as an online marketing company in Betty Niche. I will write you unique texts that will be easy to read by users, without banal phrases.
  5 лет работаю интернет маркетологом в бьюти нише. Напишу Вам уникальные тексты, которые будут легко читаться пользователями, без банальных фразочек.

 35. 228  
  1 day600 UAH

  Good day ! Interested in your vacation. I suggest:
  Professional knowledge in the beauty industry;
  - quality, original material, easy to perceive by the reader and relevant for search systems;
  Experience in writing more than 5 years;
  - clear compliance with the TZ and the delays;
  Adapting materials to search algorithms.
  I write to people, with the soul, easy. If necessary, my material is converted to SEO. If necessary, I will give a link to examples of work on the given topic or I will perform a test task. Thank you for your attention and I hope to cooperate!
  Доброго дня! Зацікавила Ваша вакансія. Пропоную:
  - професійні знання у beauty-індустрії;
  - якісний, оригінальний матеріал, легкий для сприйняття читачем та релевантний для пошукових систем;
  - досвід роботи з текстами більше 5-и років;
  - чітке дотримання ТЗ та дедлайнів;
  - адаптування матеріалів до алгоритмів пошукових систем.
  Пишу для людей, із душею, легко. При необхідності мій матеріал перетворюється на SEO. Якщо треба, дам посилання на приклади робіт з заданої тематики або виконаю тестове завдання. Дякую за увагу та сподіваюся на співпрацю!

 36. 686    33  2
  2 days500 UAH

  Good day !
  I have great experience in copywriting, I will perform your tasks quickly and efficiently.
  Interesting price for 1 000 Sbp and TZ)
  I will be happy to discuss the details and work closely.
  Добрий день!
  Маю великий досвід в копірайтингу, швидко та якісно виконаю ваше завдання.
  Цікавить вартість за 1 000 сбп та ТЗ)
  Буду рада обговорити деталі та плідно попрацювати.

 37. proposal concealed by freelancer
 38. 1235    20  0
  2 days540 UAH

  Good night ! Ready to fulfill your task. The price for all articles is 540 UAH, but I would like to see TZ at first.
  Добрий вечір! Готова виконати ваше завдання. Вартість за усі статті -- 540 грн, але спочатку хотілося б побачити ТЗ.

 39. 632    16  0
  1 day200 UAH

  Welcome to Elena. I am currently writing texts about care cosmetics for one of the online stores. I will be grateful for the cooperation. Go back, I will do it quickly and well.
  Вітаю, Олено. Саме зараз займаюсь написанням текстів про доглядову косметику для одного із інтернет-магазинів. Буду вдячна за співпрацю. Звертайтесь, виконаю швидко та якісно.

 40. 378    5  0
  1 day200 UAH

  Good day, I have experience in writing articles and good feedback.
  Turn to!
  Examples of works:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1JAyedywBJiZkAk59fxGcGwjKP8YKJMrJLhEtaCYniv4/edit?usp=drivesdk
  Добрий день, маю досвід з написання статтей та гарні відгуки.
  Звертайтесь!
  Приклади робіт:
  https://docs.google.com/document/d/1JAyedywBJiZkAk59fxGcGwjKP8YKJMrJLhEtaCYniv4/edit?usp=drivesdk

 41. 441    12  0
  4 days200 UAH

  Welcome to. I write properly and timely according to TZ. The Ukrainian language is native. I have experience in writing articles. The price for 1000sbp is 45 UAH. Execution period - 3-4 days.
  Вітаю. Напишу якісно та вчасно згідно з ТЗ. Українська мова - рідна. Маю досвід в написанні статей. Ціна за 1000збп - 45 грн. Сроки виконання -3-4 дні.

 42. proposal concealed by freelancer
 43. 9271    541  0
  3 days700 UAH

  Good afternoon, I was interested in your project.Ready to perform by writing unique, quality and structured texts clearly according to your requirements.⚡I have knowledge of ROS.and Ukr.speaking at professional level, skills, experience in writing SEO texts and desire to work!The deadline is indicated with a very large stock due to the limited daily limits of free checks on uniqueity and the possibility of lighting.Co-working only through SEAF or through Personal Contracts.❗❗❗Editor of Faith.🤓Experience in writing - over 18 years:
  Editorial experience in printed media - 8 years (7 years by the publishing editor of the medical magazine "Healthy" and its apps "Healthy to be a mother" and "Healthy to grow healthy" - from 2007 to 2013), in copywriting - 10 years (from the beginning of 2012).The price of copywriting is 60 UAH/1000 UAH, translation is 30 UAH/1000 UAH.🤑to turn.🤝I will be happy to cooperate with you.
  Добрий день, зацікавив Ваш проєкт.
  ⚡Готова виконати, написавши унікальні, якісні та структуровані тексти чітко за Вашими вимогами.
  Маю знання рос. і укр.мови на професійному рівні, навички, досвід написання сео-текстів й бажання працювати!
  Термін виконання вказаний із дуже великим запасом через обмежені денні ліміти безкоштовних перевірок на унікальність і можливість вимкнення світла.
  ❗❗❗ Співпраця лише через СЕЙФ або через Персональні контракти.
  🤓Редактор за фахом. Загальний досвід роботи з текстами - понад 18 років:
  редакторський досвід у друкованих ЗМІ - 8 років (7 років випусковим редактором медичного журналу "Здорово" та його додатків "Здорово бути мамою" і "Здорово зростати здоровим" - із 2007 до 2013), у копірайтингу - 10 років (із початку 2012-го року).
  🤑Ціна копірайтингу - 60 грн/1000 збп, перекладу - 30 грн/1000 збп.
  🤝 Звертайтеся. Буду рада співпраці з Вами.

 44. 2784    132  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  Ready to work on the project. I can write quality, structured and unique texts about cosmetics. I guarantee literacy and readability. Turn to!
  Доброго дня!
  Готова попрацювати над проєктом. Зможу написати якісні, структуровані та унікальні тексти про косметику. Гарантую грамотність та читабельність. Звертайтесь!

 45. 1139
   51  0

  4 days700 UAH

  Welcome, I have experience writing texts on the topic of the bit, writing easy and interesting. Turn to
  Вітаю, маю досвід написання текстів з теми б'юті, пишу легко та цікаво. Звертайтеся

 46. 660
   13  1

  3 days660 UAH

  Welcome to!
  I will write useful and interesting articles for your project, complying with all the requirements of the TZ.
  Вітаю!
  Напишу корисні та цікаві статті для Вашого проєкту, дотримуючись всіх вимог ТЗ.

 47. proposal concealed by freelancer