Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creating a mobile application based on a ready-made design

Translated

 1. 328    1  0
  1 day75 USD

  Good day
  I am a Flutter developer
  I have 1.5 years of experience in developing commercial mobile applications, I have only made simple games for myself.
  I will be happy to help you with development
  Доброго дня
  Я флаттер розробник
  Досвід в розробці комерційних мобільних додатків 1,5 року, ігри робив простенькі тільки для себе.
  Буду радий допомогти вам з розробкою

 2. 292  
  5 days251 USD

  Good day, Dmitry

  Our team of developers is ready to implement the development of your project with a focus on the requirements you have described.

  We will also take into account all additional wishes and adjustments during the development process.

  Please contact me to clarify the details.

  Looking forward to your feedback.
  Sincerely, Halyna Hanchar.
  Доброго дня, Дмитро

  Наша команда розробників готова реалізувати розробку вашого проєкту з фокусом на описані вами вимоги.

  Ми також врахуємо всі додаткові побажання та коригування у процесі розробки.

  Звʼяжіться зі мною, будь ласка, для уточнення деталей.

  Щиро очікую на зворотній звʼязок.
  З повагою, Галина Ганчар. 3. 274  
  5 days251 USD

  Hello!

  I have over three years of experience in game development, particularly using the Construct 3 engine for IOS/Android/HTML5. I am ready to discuss the possibility of cooperation and working conditions. Here is my portfolio (https://codecanyon.net/user/squaredstudio).

  Looking forward to your proposals and ready to discuss further details.
  Привіт!

  Я маю досвід у розробці ігор вже понад три роки, зокрема з використанням двигуна Construct 3 для IOS/Android/HTML5. Готовий обговорити можливість співпраці та умови роботи. Ось моє портфоліо (https://codecanyon.net/user/squaredstudio).

  Чекаю на ваші пропозиції та готовий обговорити подальші деталі.

 4. 250  
  30 days753 USD

  Good day!

  We are pleased to contact you with a proposal from the IT company Natberh. We are a team of professionals specializing in the development of websites, mobile applications, and other software products. On our part, we guarantee you more than 5 years of experience in the field of information technology, confirmed by successful cases and long-term partnerships.

  Our approach is based on the use of advanced technologies and taking into account the latest trends in the world of development. We not only create products, but also contribute to their further development and support.

  We look forward to discussing your specific needs and providing you with high-quality solutions.

  P.S. To provide an accurate estimate regarding the price and terms, we have indicated approximate values, however, for a detailed review, it is important for us to discuss the details of your project.

  Website: https://www.natberh.tech/
  Portfolio: https://www.natberh.tech/portfolio, olimpdigital.com/ua/portfolio

  Thank you for your attention, sincerely,
  Victoria,
  HR Manager
  Доброго дня!

  Ми раді звернутися до вас з пропозицією від IT компанії Natberh. Ми команда професіоналів, яка спеціалізується на розробці веб-сайтів, мобільних додатків та інших програмних продуктів. З нашої сторони, ми гарантуємо вам більше 5 років досвіду у сфері інформаційних технологій, підтверджені успішними кейсами та довгостроковими партнерствами.

  Наш підхід базується на використанні передових технологій та врахуванні найновіших тенденцій у світі розробки. Ми не тільки створюємо продукти, але і сприяємо їх подальшому розвитку та підтримці.

  З нетерпінням чекаємо на можливість обговорити ваші конкретні потреби та забезпечити вас високоякісними рішеннями.

  P.S. Щоб надати точну оцінку щодо ціни та термінів, ми вказали приблизні значення, проте, для докладного розгляду, нам важливо обговорити деталі вашого проекту.

  Сайт: https://www.natberh.tech/
  Портфоліо: https://www.natberh.tech/portfolio, olimpdigital.com/ua/portfolio

  Дякуємо за увагу, з повагою,
  Вікторія,
  HR Manager

 5. 680    8  0
  5 days50 USD

  Good day! I am developing an application in Kotlin, interested in working.
  Добрий день! Викону розробку в АС на kotlin, зацікавлений в роботі.

 6. 318    1  1
  1 day50 USD

  Good day, Dmitry,

  My name is Victoria, and I have been successfully working in the game development industry for over 5 years, earning numerous positive reviews and Top-Rated Plus status on one of the world's platforms.

  My team specializes in game development, and we have all the necessary experts to create your project. We have experience in 2D/3D design, 2D/3D animation, testing, music production, game documentation, level design, VFX, and UI/UX design. Not only do we work efficiently, but we are also always ready to quickly respond to your requests and solve any problems that arise during the process.

  Let's discuss all the details and create exactly what you need.

  Your project to create an arcade game seems exciting, and we are interested in working on it, using our creative potential and understanding of how to achieve the simplicity and engagement you are looking for. With the help of the Unity engine - our team will focus on creating original code and ensuring the integrity of the game, including settings, instructions, and privacy policy.

  I look forward to your response for further discussion of the details and building a long-term partnership.

  Respectfully,
  Victoria
  Доброго дня, Дмитро,

  Мене звати Вікторія, і я вже більше 5 років успішно працюю в індустрії розробки ігор, заробивши безліч позитивних відгуків та статус Top-Rated Plus на одній зі світових платформ.

  Моя команда спеціалізується на розробці ігор, і ми маємо всіх необхідних експертів для створення вашого проекту. Ми маємо досвід у 2D/3D дизайні, 2D/3D анімації, тестуванні, виробництві музики, документації ігор, дизайні рівнів, VFX та UI/UX дизайні. Ми не тільки працюємо ефективно, а й завжди готові швидко реагувати на ваші запити і вирішувати будь-які проблеми, що виникають в процесі.

  Давайте обговоримо всі деталі та створимо саме те, що вам потрібно.

  Ваш проект зі створення аркадної гри здається захопливим, і ми з зацікавленістю приєднаємося до роботи над ним, використовуючи наш креативний потенціал та розуміння того, як досягти простоти і залученості, які ви шукаєте. Задопомогою рушія Unity - наша команда зосередиться на створенні оригінального коду та забезпеченні цілісності гри, включаючи налаштування, інструкції та політику конфіденційності.

  З нетерпінням чекатиму на вашу відповідь для подальшого обговорення деталей та вибудовування довготривалого партнерства.

  З повагою,
  Вікторія

 7. 1136    42  0
  1 day25 USD

  Good day. I write games using the Libgdx library in Java or Unity. Interested in details.
  Доброго дня. Пишу ігри, використовуючи бібліотеку Libgdx на Java або на Unity. Цікавлять деталі.

 8. 271    1  0   1
  1 day50 USD

  Good day, I have a ready 2D Shooter project in Java, if you are interested, write to me, we will agree here is the link to the project https://freelancehunt.com/showcase/work/prodam-igru-shooter-na-java/1823891.html
  Доброго дня маю готовий проект 2D Shooter на Java, якщо цікавить напишіть мені, договоримося вот силка на проект https://freelancehunt.com/showcase/work/prodam-igru-shooter-na-java/1823891.html

 9. 5 more hidden bids

Current freelance projects in the category Gaming applications

Pixel

We are looking for someone who could make / sell or modify software for an interactive game. We need tiles that work through a computer controller to be set up for our premises and our requirements.

Gaming applicationsEmbedded systems and microcontrollers

Development of a web game (pixi.js or similar technologies)

Hello everyone, we are looking for a developer of browser games, with experience working with pixi (or analogs), html5, spine2D Description - a football-style game. The player must place a bet after which he will have access to five shots within the draw. Each goal will bring…

JavaScriptGaming applications ∙ 2 proposals

Redesign concept of a web game

Hello everyone, we are looking for a designer to redesign a game. Brief description: There is a game - [link] we are redesigning this game, several concepts have been drawn, ultimately several options will be selected for work. 1) this one has already been approved and taken…

Interface designGaming applications ∙ 2 proposals

Improve the game for TG on GDevelop

Currently, there is a 2D game that we will be embedding in the TG bot. The character runs from side to side, enemies approach him, and he must fight them. The game was made by our own efforts. We are ready to pay for paid assets for design and mechanics if justified. All design…

Bot developmentGaming applications ∙ 2 proposals

Development of a multiplayer game in JavaScript

Hello, looking for a performer to create a game and a website for it. General description: The project's goal is to improve the game and create a website for its deployment. The main task is to enhance the game's functionality, add additional features, and create a website for…

JavaScriptGaming applications ∙ 2 proposals

Client
Project published
1 month 5 days ago
153 views