Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Google shoping smart for OcStoreТоварна реклама (google shoping smart) для OcStore під ключ

Translated

 1. 3277    120  1   5
  1 day2000 UAH

  Good day . ready to set up. Write in Personal Message
  Доброго дня. Готовий налаштувати. Пишіть в особисті повідомлення

 2.  freelancer isn't working in the service any longer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 2315    34  0
  3 days1500 UAH

  Good Morning Olga
  You can get acquainted with the site.More examples of work can be sent to the face.✅7 years of contextual advertising.✅5 years of targeted advertising.✅More than 1,000 successful advertising companies.✅from the marketer Ruslan.
  Добрый день, Ольга
  Можете ознакомить с сайтом.
  ✅Больше примеров работ могу прислать в личку.
  ✅7 лет работы с контекстной рекламой.
  ✅5 лет работы с таргетированной рекламой.
  ✅Более 1000 успешно настроенных рекламных компаний.

  С ув Маркетолог Руслан.

 7. 427
   3  0

  3 days3000 UAH

  Good day, laughed the answers below, and the “specialists” are aware that smart shopping is no longer available and replaced by perfumes?
  What is the difficulty you have?
  Добрый день, рассмешили ответы ниже, а "специалисты" в курсе что смартшопинг больше недоступен и заменен перфоменсом?
  И в чем у вас возникает сложность?

 8. 1501    60  0
  7 days1500 UAH

  Good day .
  ready to help you.
  Implementation of the project under key.
  I want to provide detailed information to the directory.
  Thanks in advance.
  Доброго дня.
  Готовий Вам допомогти.
  Реалізувати проект під ключ.
  Прогу надати детальну інформацію у дірект.
  Заздалегідь дякую.

 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13. proposal concealed by freelancer
 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. 833    4  0   1
  7 days3000 UAH

  Good day
  In order to set up pmax, Google replaced the smart performance max campaigns, the efficiency of which is higher. I will do everything under the key.
  But I have to get acquainted with the website and the advertising account. There are certain requirements and conditions for creating such campaigns. Do you know if the transaction tracking is set on the website? Have you launched standard commercial campaigns?
  Write to the directory, we will discuss details.
  Доброго дня
  Налаштую товарну рекламу pmax, Гугл замінив smart кампанії performance max, ефективніть яких вища. Зроблю все під ключ.
  Але попередньо маю ознайомитися із сайтом та рекламним аккаунтом. Є деякі вимоги та умови для створення таких кампаній. Уточніть, чи налаштоване відслідковування транзакцій на сайті? Раніше запускали стандартні товарні кампанії?
  Пишіть у дірект, деталі обговоримо

 17. 1200
   3  0

  1 day200 UAH

  Good Morning Olga!I was interested in your proposal.

  We already have great experience and results in commercial niches, ready reviews and cases to demonstrate in personal messages.😉Therefore, I will be able to transfer my experience and verified decisions about setting advertising for your business.Also, if you’ve had starts before, I can analyze
  data and give you a feedback on the main problems and growth points.and
  After that, I will be able to indicate the exact price for setting and conduct.I suggest to continue communicating in the listing to select and discuss the strategy, tasks for your business.The stages of work in this direction are:

  - Detailed study of your business, to identify the strong and weak sides.Studying the competitors.Developing a strategy of promotion.- Composition and resolution of the sematic core, with an extended list of key phrases.Minus of key phrases.Structure of campaigns by categories.Advertising for the context.- Imaging images for the context-media network of Google.The UTM-Met.Regularity of the interest rate.Connecting to Collector.Starting a advertising campaign.I look forward to your answer.Good day !
  Доброго дня, Ольга! Мене зацікавила ваша пропозиція😉

  У нас вже є великий досвід та результати у товарних нішах, готові відгуки та кейси продемонструвати в особистих повідомленнях. Тому зможу перенести свій досвід та перевірені рішення щодо настроювання реклами для вашого бізнесу. Також якщо у вас були запуски раніше, зможу проаналізувати
  дані і дати вам зворотний зв'язок з основних проблем і точок зростання. І
  після цього зможу вказати точну ціну за налаштування та ведення.

  Пропоную продовжити спілкування у листуванні, щоб підібрати та обговорити стратегію, завдання для вашого бізнесу.

  Етапи роботи з цього напряму такі:

  - Детальне вивчення вашого бізнесу, для виявлення сильних та слабких сторін.
  - вивчення конкурентів.
  - Розробка стратегії просування.
  - Складання та розбір сематичного ядра, з розширеним списком ключових фраз.
  - Мінусація ключових фраз.
  - Структурування кампаній за категоріями.
  - Складання оголошень для контексту.
  - Відображення картинок для контекстно-медійної мережі Google.
  - Проставлення UTM-міток.
  - Прив'язка до регулювання ставок.
  - Підключення колтрекінгу.
  - Запуск рекламної кампанії.

  Чекаю від вас на відповідь. Гарного дня!

 18. 22357
   293  0

  30 days4000 UAH

  Good day ,

  I suggest you consider my candidacy.
  The cost includes the setting + 1 month of conduct.
  There is a promotional code for new companies - 10,000 UAH.
  We have a great experience in conducting projects on various topics. Examples of work are presented in the portfolio Freelancehunt.
  Добрый день,

  Предлагаю вам рассмотреть мою кандидатуру.
  В стоимость входит настройка+1 месяц ведения.
  Есть промокод для новых компаний - 10 000 грн.
  Есть большой опыт ведения проектов различных тематик. Примеры работ представлены в портфолио Freelancehunt.

 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. proposal concealed by freelancer
 • Liliya Bernadin
  15 August, 8:32 |

  Доброго дня, п. Оля!

  Рыч у тому, що Smart Вам уже не потрыбен - так як з 29.08.2022 року всы смарт шопынги гугл переводить автоматично в Google perfomance max і якщо у Вас є бодай якась статистика по клікам і конверсія з товарної класичної реклами в кабінеті google ads, Вам потрыбно працювати з перфомансом вже починати. Для того маэте залити хоч би одне выдео в ютуб по своэму продукту або послузы, коротке типу як сторыс - що за послуга і як знайти. А також підготувати банери. Бо перфоманс покриває всю сітку рекламної видачі - і банерну рекламу, і пошукову, і товарку з фіда товари витягує і в ютуб крутить. Також для перфоманс має бути налаштована ел торгівля-Вам треба до прогерів звернутись. Бо відстеження транзацій має для  аналітики 4 налаштовуватись вже. З наступного року в гугл буде лише 4 аналітика- з травня 23. 

  Про смарт шопінг вже на актуально.