Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Implementing the line + new functional on the site (WordPress)

Translated

 1. 8531    242  0   1
  1 day28 USD

  Good day . Ready to start work. Could it be more detail? Turn to!
  Доброго дня. Готовий приступити до роботи. Можна детальніше? Звертайтесь!

 2. 362    13  1
  1 day14 USD

  Good day . More details are needed to calculate the time and cost of the work. thank you
  Доброго дня. Потрібно більше деталей щоб розрахувати час та вартість роботи. Дякую

 3. 450    2  1
  5 days83 USD

  I’m ready to complete your project, I’m working in time. Write and discuss the details.
  Готов выполнить ваш проект, работу делаю в срок. Пишите обсудим детали.

 4. 2137
   26  0

  3 days28 USD

  Good Morning
  Ready to take your project, everything will be completed in time and according to your requirements. It is necessary to clarify a few issues concerning the project to calculate the value of the work and the deadlines for the execution.
  I will be happy to work with you.
  Доброго дня Всеволод
  Готовий взятись за Ваш проект, все буде виконано вчасно та згiдно Ваших вимог. Потрiбно уточнити декiлька питань стосовно проекту, щоб розрахувати вартiсть роботи та сроки виконання.
  Радий буду спiвпрацi з Вами.

  The most important thing in an order is timing, quality The most important thing for a freelancer is a well-delivered project and a satisfied customer.

 5. 526    2  0
  1 day28 USD

  Good day !
  I represent a team of developers who are professionally engaged in the development of websites on CMS WordPress.
  You can find out more about our services at https://wga.app/
  We can perform the guidelines, as well as develop the functionality of your site
  Please contact us if you are interested in our offer.
  We are looking forward to further cooperation!
  Доброго дня!
  Я представляю команду розробників, які професійно займаються розробкою сайтів на CMS WordPress.
  Детальніше ознайомитись з нашими послугами можете на сайті https://wga.app/
  Можемо виконати правки, а також розробити функціонал Вашого сайту
  Звертайтесь, якщо зацікавила наша пропозиція.
  Будемо раді подальшій співпраці!

 6. 17458    267  1   1
  5 days153 USD

  Good Morning, Allow. I am a WordPress professional with over 8 years of experience. To evaluate the work, you need to see the full TZ. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, Всеволод. Спеціалізуюся на Wordpress, досвід понад 8 років. Для оцінки робіт потрібно бачити повне ТЗ. Буду радий співпраці.

 7. 348  
  2 days69 USD

  Good day good day

  I have 4 years of business experience in this field.🙌Do not doubt that I will be your reliable partner to the best results.My portfolio describes my skills and achievements:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/165Az6DxIWOvtxVyKyF58fKckr0mpIk20nf_0G-V-ioA/edit

  One of my projects:

  metas.ua is a corporate website where design, structure, search, application form and marketing functions are created based on PHP and WordPress.Let us create innovative web solutions together and impress the world!A good day,
  by Alexander🚀
  Всеволод добрий день 🙌

  Маю 4 роки комерційного досвіду у цій сфері. Не сумнівайтеся, що я стану вашим надійним партнером для досягнення найкращих результатів.


  Моє портфоліо докладно описує мої навички та досягнення :
  https://docs.google.com/document/d/165Az6DxIWOvtxVyKyF58fKckr0mpIk20nf_0G-V-ioA/edit

  Один з моїх проектів:

  metas.ua - корпоративний сайт, де створений дизайн, структуру, пошук, форму заявки та маркетингові функції на базі PHP і WordPress.


  Давайте спільно створимо інноваційні веб-рішення та вразимо світ! 🚀

  Гарного дня,
  Олександр

 8. 671    1  0
  1 day28 USD

  The glorious universe!

  Our team liked your project and I hope to work together.
  We are ready to fulfill your ideas and wishes.

  So I'm a team, so we offer such plushes as consultation after completion and technical support. We are waiting for you.)

  The team consists of experienced Full Stack developers, who have been working in the field of WEB since 2018. We specialize in E-commerce and have successfully created 17 stores on WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor and Shopify platforms.

  Portfolio and CV are available at: https://docs.google.com/document/d/1_zNwjOMKY3q2P6bDZ19E9e8ENkBWIbsDkThDq_F_ME8/edit

  I look forward to your message.

  Congratulations to Vladimir.
  Шановний Всеволод !

  Нашій команді сподобався Ваш проект і сподівамся на співпрацю.
  Ми готові втілити ваші ідеї та побажання.

  Так я ми команда, то ми пропонуємо такі плюшки, як консультування після завершення та технічну підтримку. Тому, чекаємо на вас ))

  Команда складається з досвідчених Full Stack розробників, які працюють у сфері WEB з 2018 року. Ми спеціалізуємося на E-commerce і успішно створили 17 магазинів на платформах WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor і Shopify.

  Портфоліо та CV доступні за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1_zNwjOMKY3q2P6bDZ19E9e8ENkBWIbsDkThDq_F_ME8/edit

  Чекаю вашого повідомлення.

  З повагою, Володимир.

 9. 566    1  0
  2 days55 USD

  Good day, good day!

  I am a senior Full Stack developer with more than 3 years experience in WEB development, with a major specialization in the field of E-commerce. My portfolio has 20 successful projects on WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor and Shopify platforms.

  Link to my case https://docs.google.com/document/d/1-djWCyYxYVHU3wRg8iwMM3fk2I5GRmZqMEqfCDXB7eo/edit  I want to take this project, I work through the seafood.
  I invite you to personal notifications for further discussion of the project and the conditions of cooperation.

  Congratulations, Ivan
  Всеволод , добрий день!

  Я старший Full Stack розробник з більш ніж 3-річним досвідом у WEB розробці, з основною спеціалізацією у сфері E-commerce. У моєму портфоліо є 20 успішних проектів на платформах WordPress, WooCommerce, OpenCart, Elementor та Shopify.

  Посилання на мої кейси https://docs.google.com/document/d/1-djWCyYxYVHU3wRg8iwMM3fk2I5GRmZqMEqfCDXB7eo/edit  Хочу взятися за цей проект, працюю через сейф.
  Запрошую вас до особистих повідомлень для подальшого обговорення проекту та умов співпраці.

  З повагою, Іван

 10. 567  
  2 days66 USD

  Goodbye to all!
  Get acquainted with your task, I suggest to start a meeting to discuss the tasks, cost, deadline, responsibility zone, stage development.
  I look at customers on long-term cooperation so I help make the design and functional, give a lifetime guarantee on the design, and technically support when needed. I have been working on the web since 2011.
  The exact assessment and deadlines will be announced after we will have the primary TZ/Common vision of the project.
  Terms of payment, post payment through freelance hunt, at the end of the project.
  My portfolio is https://docs.google.com/document/d/165Az6DxIWOvtxVyKyF58fKckr0mpIk20nf_0G-V-ioA/edit
  Всеволод привіт!
  Ознайомився з вашим завданням, пропоную для початку провести зустріч для обговорення задач, вартість, термін, зони відповідальності, етапність розробки.
  Розглядаю клієнтів на довгострокову співпрацю тому допомагаю зробити ТЗ дизайну та функціоналу, даю по життєву гарантію на дизайн, та технічно підтримую коли буде потрібно. Працюю з Web з 2011 року.
  Точну оцінку та терміни озвучую після того як у нас буде первинне ТЗ/Спільне бачення проекту.
  Умови оплати, пост оплата через фріланс хант, по закінченню проекту.
  Моє портфоліо https://docs.google.com/document/d/165Az6DxIWOvtxVyKyF58fKckr0mpIk20nf_0G-V-ioA/edit

 11. 13300    319  7   2
  1 day14 USD

  Good day . Ready to work, there is a great experience working on WordPress. Turn to
  Добрий день. Готовий працювати, є великий досвід роботи на wordpress. Звертайтеся

 12. 6 more hidden bids
 • Anton M.
  3 October, 18:44 |

  Доброго вечора. Можна деталі? Дякую.