Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Nutrition Guidelines in PDFГайды по питанию - в PDF

Translated

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. 732    7  0
  4 days200 UAH

  Good day .
  TK Gaid will be used as a lead-magnet for subscribers, then the text needs to be upgraded - add the entry and end, which will lead the person further on the gate. I work out the material, I design beautifully, I have a great experience of working with infobies, examples in the portfolio. Write to me, we will discuss details.
  Добрый день.
  Тк гайд будет использоваться как лид-магнит для подписчиков, то текст нужно доработать - добавить вступление и окончание, которое будет вести человека дальше по воронке. Доработаю материал, красиво оформлю, есть большой опыт работы с инфобизом, примеры в портфолио. Напишите мне в лс, обсудим детали

 2. 863    16  0
  2 days200 UAH

  Good day ! I will pay a minimum fee to get a rating. I have been working on the website for 5 years, but on the website recently.
  My portfolio is: Behance
  Доброго дня! Зроблю за мінімальну оплату, щоб набити рейтинг. Працюю графіком 5 років, але на сайті нещодавно.
  Моє портфоліо: Behance

 3. 326    1  0
  1 day200 UAH

  Good day . I am glad to take your project. I am very impressed by the theme of beauty and health, so I promise to put all my strength into the project. I have experience in creating checklists and gadgets. I do my task exactly.
  One page of 150g.
  I will be happy to cooperate with you.
  Examples of works can be viewed at: http://portfolio.dch.tilda.ws/dariach
  Добрий день. з радістю візьмусь за ваш проект. Мені дуже імпонує тема краси та здоров`я, тому обіцяю вкласти в проект всі свої сили. Маю досвід створення Чек-листів та гайдів. Виконаю завдання точно по тз.
  Одна сторінка 150грн.
  Буду рада з вами співпрацювати.
  Приклади робіт можете переглянути за посиланням: http://portfolio.dch.tilda.ws/dariach

 4. 596    5  0
  1 day200 UAH

  Good evening Sergey!
  The task is clear. I looked at the document.
  I will prepare the design of the monument throughout the day after the agreement of the basic conditions.
  I work at Figma, link to the output file design I send + file in jpg / pdf / png.
  After the completion of the project is possible to make corrections within 3m days.
  You also get access to the editing of the project, and in any case you can also enter the directions.
  The cost of work is 200 UAH. The A4 format
  My portfolio is Freelancehunt
  Turn to!
  Good day
  Доброго вечора, Сергій!
  Завдання зрозуміле. Переглянула документ.
  Підготую дизайн пам'ятки протягом дня після погодження основних умов.
  Працюю у Figma, посилання на вихідний файл дизайну надішлю + файл в jpg / pdf / png.
  Після завершення проекту є можливість внесення коригувань протягом 3м днів.
  Також Ви отримуєте доступ до редагування проекту, і в разі чого теж можете вносити правки.
  Вартість роботи - 200 грн. за сторінку формату А4
  Моє портфоліо Freelancehunt
  Звертайтесь!
  Гарного дня

 5. 403  
  1 day200 UAH

  I work as a copywriter. I have experience writing texts on the honey theme. Example: https://docs.google.com/document/d/1LURoW7BRO8Xq-GV028ZxkczNb-3Iz80zLqTa9bIyKCw/edit
  Работаю копирайтером. Имею опыт в написании текстов на мед тематику. Пример: https://docs.google.com/document/d/1LURoW7BRO8Xq-GV028ZxkczNb-3Iz80zLqTa9bIyKCw/edit

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 272  
  3 days250 UAH

  Good day ! I am pleased to make your headset and prepare for the print.
  I specialize in the development of corporate style and design of polyography.
  Price for 1 A4 in an average of 250 UAH depending on the number of graphic elements and the volume of work (page can be both cheaper and expensive)
  We can first make the design of the site with you, and then simply fill it with the text, or vice versa, make each page unique.
  The exact cost and deadline of execution - after the detailed discussion of the work.
  Добрий день! З задоволенням оформлю ваш гайд та підготую до друку.
  Спеціалізуюсь на розробці фірмового стилю та дизайні поліграфії.
  Ціна за 1 лист А4 в середньому 250 грн в залежності від кількості графічних елементів та обсягу роботи ( сторінка може бути як дешевше, так і дорожче)
  Можемо з вами спочатку зробити дизайн гайду, а далі просто наповнити його текстом, або навпаки, робити кожну сторінку унікальною.
  Точна вартість та термін виконання - після детального оговорення роботи.

 4. 495    10  0
  1 day200 UAH

  Hello, I was interested in your offer. I can do it in Canva. The price of 100 UAH/list, we can adjust.

  The portfolio:
  Behance
  Google Drive
  Здравствуйте, заинтересовало ваше предложение. Могу выполнить в Canva. Цена 100 грн/лист, можем скорректировать.

  Портфолио:
  Behance
  Google Drive

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 302  
  4 days700 UAH

  Good day . I have experience in drawing gaids with naked text, ready to send you in telegram. The price for a ready headset under the key, scratches taking into account the situation with light, if everything will be normal then faster. The first 3-4 pages are free, if it’s okay, then I send a good picture and after paying a ready PDF file with clickable links. I am very happy with your topic, I am happy to collaborate with you.
  Доброго дня. Маю досвід у оформленні гайдів з голого тексту, готовий вислати вам в телеграм. Ціна за готовий гайд під ключ, сррки з урахуванням ситуації зі світлом, якщо все буде норм то швидше. Перші 3-4 сторінки безкоштовно, якщо все ок то висилаю гайд картинкою та після оплати готовим пдф файлом з клікабельними посиланнями. Дуже іпмонує ваша тема, буду радий співпраці)

 7. 655    7  0
  2 days1100 UAH

  Welcome to!

  I am writing an unnecessary text.
  Experience in copywriting is great.

  Write in person, talk about the cost of work.
  Вітаю!

  Напишу презентабельний, ненудний текст.
  Досвід в копірайтингу чималий.

  Пишіть в особисті, обговоримо вартість роботи.

 8. 832    27  0
  2 days400 UAH

  Welcome to Sergey!
  Ready for the arrangement.
  I have experience, I will enter in private when needed.
  Write and talk
  Вітаю, Сергій!
  Готова взятися за оформлення.
  Маю досвід, надішлю в приватні при потребі.
  Напишіть, обговоримо

 • Sergey G.
  26 November 2022, 16:35 |

  Нужно только текст графически оформить или нужен подбор картинок и пр?

 • Sergiy Patrushev
  26 November 2022, 16:37 |

  Хотел увидеть предложения от исполнителей(возможно есть уже готовые примеры в портфолио для наглядности). Этот гайд будет рассылаться новым активным подписчикам, в социальных сетях.