Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Electronic Cigarette ThemeКопірайтер тематика електронні сигарети

Translated1000 UAH

 1. 337  
  2 days1000 UAH

  Welcome to!
  I have experience in your topic. She wrote both reviews of the electronics and the fluids for the webping. I understand in specific terminology, the characteristics of the structure of such devices and advantages.
  I write quickly and well.
  The price is 70 UAH. The signs.
  I invite you to cooperate!
  Вітаю!
  Маю досвід саме за вашою тематикою. Писала як огляди електронок, так і рідин для вейпінгу. Розуміюсь в специфічній термінології, особливостях будови таких пристроїв та перевагах.
  Пишу швидко та якісно.
  Ціна - 70 грн за тис. знаків.
  Запрошую до співпраці!

 2. 463    13  0
  2 days1000 UAH

  Good day ! I have significant experience in webping, had a deal with single-wheels and boxmodes, worked in web-shops. I write in Ukrainian and Russian, I always leave work timely, I work quality. Some examples of my works are already in the portfolio. Send me a private message, let’s discuss details.
  Доброго дня! Маю значний досвід у вейпингу, мала справу з одноразками і боксмодами, працювала в вейп-шопах. Пишу українською і російською мовами, завжди здаю роботу вчасно, працюю якісно. Деякі приклади моїх робіт вже є в портфоліо. Напишіть мені у приватні повідомлення, обговоримо деталі

 3. 4091    121  0   2
  1 day1000 UAH

  Good Morning, I am interested in your project, I will be happy to collaborate.
  For a long time, I was engaged in electronic cigarettes, a clear difference in pay from the bottom and the bottom.
  The cost of the work is 50gn/1000sbp.
  I will be happy to discuss the details and get to work.
  Good day to you!)
  Доброго вам дня Дмитро, зацікавив ваш проєкт, буду радий співпраці.
  Довгий час займався електронними цигарками,розумію різницю плати від вупу та дна.
  Вартість роботи складає 50грн/1000сбп.
  Буду радий обговорити деталі та взятися за роботу.
  Гарного вам дня!)

 4. 568    10  0
  1 day1000 UAH

  Good day !

  I have been working with the text for more than 10 years, and I understand it greatly as an active user.

  Let’s talk about the details!)
  Доброго дня!

  Працюю з текстами понад 10 років, чудово розуміюсь в темі, як активний користувач.

  Звертайтесь, обговоримо деталі!)

 5. 272  
  1 day1000 UAH

  Good day ! Interesting your project and ready to start working. I am free to speak Russian and Ukrainian languages, examples of work are on the page. For 1000 pcs, 70 pcs.

  I will be happy with our cooperation.
  Доброго дня! Цікавить ваш проект і готова почати працювати. Вільно володію українською та російською мовами, приклади робіт є на сторінці. За 1000 збп - 70 гривень.

  Буду рада нашій співпраці.

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 321    5  0
  1 day1000 UAH

  Welcome to! I will be happy to cooperate.

  The subject is well-known both in life and work.

  Experience in copywriting is 4 years. I am pleased to take the project.
  Вітаю! Буду рада співробітництву.

  З темою дуже-дуже знайома як у житті, так і в роботі.

  Досвід у копірайтингу - 4 роки. З радістю візьмусь за проєкт.

 8. proposal concealed by freelancer
 9. 372  
  3 days1000 UAH

  Good day ! I am ready to do your task because it seemed very interesting to me. I myself have long been using subsystems, monotones and tobacco heating systems, so I know a lot about this area. There is a lot of experience on this topic. Good acquainted with different types of fluids for supply, used a large number of them. I also understand very well in the devices themselves, especially in their shaping.
  I have been copywriting and re-righting for a long time, so I will be completely without trouble writing a great SEO text with high uniqueity and low spam, water.
  If you were interested in my proposal, write.
  Добрый день! Готов выполнить ваше задание, поскольку оно показалось мне очень интересным. Я сам долго пользуюсь под-системами, одноразками и системами нагревания табака, поэтому много знаю о данной сфере. Есть достаточно большой опыт в данной теме. Хорошо ознакомлен с разными видами жидкостей для заправки, использовал большое количество их. Также хорошо разбираюсь в самих девайсах, а именно в их начинке.
  Я достаточно долго занимаюсь копирайтом и рерайтом, поэтому мне будет совершенно без проблем написать отличный seo-текст с высокой уникальностью и низким спамом, водой.
  Если вас заинтересовало мое предложение, пишите.

 10. 488    6  0
  7 days1000 UAH

  Hello to you.
  I have been working in copywriting for more than 4 years. I own the Russian and Ukrainian.
  I will write an interesting and inexplicable text in the shortest possible time.
  Examples of work can be seen in the portfolio: https://vladakova55.wixsite.com/my-site-1/pro-mene
  Cost: 80 UAH / 1000 ZBP
  Здравствуйте.
  Работаю в сфере копирайтинга более 4-х лет. Свободно владею русским и украинским.
  Напишу интересный и инофрмативный текст в кратчайшие сроки.
  Примеры работ можете посмотреть в портфолио: https://vladakova55.wixsite.com/my-site-1/pro-mene
  Стоимость: 80 грн/1000ЗБП

 11. 206  
  3 days1000 UAH

  Hi, I will be glad to help.
  100 UAH - 1000 signs.
  14 years experience.
  Contact us, we will discuss the details.
  Здравствуйте, буду рада помочь.
  100 грн - 1000 знаков.
  Опыт 14 лет.
  Обращайтесь в ЛС, обсудим детали.

 12. 386    1  0
  1 day1000 UAH

  Welcome to! I have experience in copywriting. I am also interested in e-cigarettes. I have both Russian and Ukrainian languages. I am pleased with our cooperation.
  Вітаю! Маю досвід в роботі копірайтера. Також цікавлюсь темою електронних сигарет. Вільно володію як українською, так і російською мовою. Буду радий нашій співпраці.

 13. 516    18  1   2
  1 day1000 UAH

  Доброе утро! Прекрасно разбираюсь в тематике, поэтому готова приступить к выполнению работы.
  Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.

 14. proposal concealed by freelancer
 15. 22247
   282  0

  2 days1000 UAH

  Добрый день,

  Предлагаю вам рассмотреть мою кандидатуру.
  Стоимость 60 грн/1000 сбп.
  Есть большой опыт ведения проектов различных тематик. Примеры работ представлены в портфолио Freelancehunt.

 16. proposal concealed by freelancer
 17. 179  
  7 days1000 UAH

  Hello to you. Ready to begin implementation. 1000 Sbp 15 UAH. Qualitatively and responsible.
  Здравствуйте. Готов приступить выполнению. 1000 сбп 15 грн. Качественно и ответственно.

 1. 3681    225  0
  1 day1000 UAH

  Good day ! I have a good content on TZ. Experience in work is 10 years. 1000 symbols - 60 UAH, in two languages - 70 UAH. An example of this is https://cloudfall.com.ua.
  My texts:
  Written and informative;
  Unique and structured;
  No water, with keywords and LSI.
  Portfolio - Freelancehunt
  I will do my task clearly and timely.
  Congratulations to Xenia Rudd Best-Content.
  Добрий день! Підготую якісний контент по ТЗ. Досвід роботи - 10 років. 1000 символів - 60 грн, на двох мовах - 70 грн. Приклад по темі - https://cloudfall.com.ua.
  Мої тексти:
  грамотні та інформативні;
  унікальні та структуровані;
  без води, з ключовими та LSI-словами.
  Портфоліо - Freelancehunt
  Звертайтесь, виконаю завдання чітко та вчасно!
  З повагою, Ксенія Руд Best-Content.

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 1036
   45  1

  7 days1000 UAH

  Welcome to! Not only do I have an idea of the principle of the action of the veipes, the floor, the one-time, but I myself use them and have written a lot about them. I'm waiting for you in personal messages.
  Вітаю! Не тільки маю уявлення про принцип дії вейпів, подів, одноразок, але й сама користуюсь ними та багато писала про них. Чекаю на Вас в особистих повідомленнях.

 4. 351  
  3 days1000 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is 150 UAH for 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 150 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 5. 2097
   37  0

  2 days1000 UAH

  Good day .
  I have five years of experience in filling content. I write articles on the main (thematics are diverse). Description of categories and subcategories. I do the description of goods in information and sales styles.
  I understand the tasks of LSI and SEO. There is experience and understanding of the topic.
  Ready to take the project.
  Добрый день.
  Имею пятилетний опыт по наполнению контента. Пишу статьи на главную (тематика разнообразная). Описание категорий и подкатегорий. Делаю описание товаров в информационном и продающем стилях.
  Понимаю задачи LSI и SEO копирайтинга. Опыт и понимание темы есть.
  Готов взяться за проект.

 6. 519    7  0
  1 day1000 UAH

  Good day Dmitry! I offer my services. I filled a few wip shops. The latter is https://anix.ua/. In the personal mail I will show the cases, or with some you can see in the portfolio Freelancehunt.

  For 1k Zbp - 80 UAH.
  Translation to the Ukrainian version - 30 UAH for 1k Zbp.

  I hope for a fruitful, long-term cooperation.
  Добрый день, Дмитрий! Предлагаю свои услуги. Наполняла несколько вейп шопов. Последний — https://anix.ua/. В личной переписке покажу кейсы, или с некоторыми можете ознакомиться в портфолио Freelancehunt.

  За 1к збп — 80 грн.
  Перевод на украинскую версию — 30 грн за 1к збп.

  Надеюсь на плодотворное, долгосрочное сотрудничество.

 7. 357    3  0
  1 day1000 UAH

  I am a copywriter and scriptwriter.
  She worked in a similar field with lil, iqos and Elfbar. I have an understanding of how they work and what to catch the buyer.
  Привіт!Я копірайтер та сценарист.
  Працювала в подібній сфері з lil, iqos та Elfbar. Маю розуміння як вони працюють та чим зачепити покупця.

 1. proposal withdrawn

Client
Dima Dima
Ukraine Kyiv  8  0
Project published
1 month 19 days ago
249 views
Labels
 • статьи
 • копирайтинг
 • копирайтер
 • Рерайт
 • рерайтинг
 • Написание статей
 • написание текстов
 • набор текста
 • seo-копирайтинг
 • продающие тексты
 • авторские тексты
 • seo копирайт рерайт
 • SEO тексты
 • написание seo статей