Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Journalist ID card layout for printing on plastic

Translated25 USD

 1. 918    24  0   1
  1 day25 USD

  Hello!
  Ready to start working.
  Looking forward to cooperation.
  work here
  Google Drive
  Вітаю!
  Готовий приступити до роботи.
  Буду радий співпраці
  роботи тут
  Google Drive

 2. 739    16  0
  2 days25 USD

  Good day
  I will make a certificate according to the style
  Examples of my work: Freelancehunt
  Добрий день
  Зроблю посвідчення відповідно до стилю
  Приклади моїх робіт: Freelancehunt

 3. 441  
  3 days25 USD

  Good day. You are offering participation in a rather interesting project. I will gladly join in completing the task. I have experience in a similar field. For more details regarding the specifics, I suggest discussing them in private messages.
  Доброго дня. Ви пропонуєте участь у доволі цікавому проекті. Із задоволенням приєднаюсь до виконання завдання. Маю досвід у схожій сфері. Більш детально, щодо особливостей, пропоную обговорити в особистих повідомленням.

 4. 484  
  1 day25 USD

  Good day, I will do the work quickly and qualitatively. I have more than 3 years of experience and work great with corporate styles.
  Freelancehunt
  Доброго дня, зроблю роботу швидко та якісно. Маю досвід більше 3-х років та чудово працюю з фірмовими стилями.
  Freelancehunt

 5. 5884    374  0
  3 days25 USD

  Good day.
  I have done similar work many times.
  I will design icons according to your requirements.
  I will provide layouts ready for printing.

  I will be glad to cooperate!
  You can see my portfolio in the profile.
  Freelancehunt
  Добрий день.
  Я багато разів робила подібну роботу.
  Зроблю дизайн іконок відповідно до ваших вимог.
  Віддам макети повністю готові до друку.

  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо ви можете побачити в профілі.
  Freelancehunt

 6. 768    3  0
  2 days25 USD

  Good day!
  I will be happy to develop a design layout for a media journalist's ID card according to the requirements and corporate style for printing on plastic and paper. If necessary, I will help with communication with the printing house.
  I will provide 2 options. Revisions are included in the price.
  My portfolio: https://martapoharska95.myportfolio.com/typography
  Доброго дня!
  Буду рада розробити для вас дизайн макету посвідчення журналіста медіа згідно до вимог та фірмового стилю для друку на пластику та на папері. При необхідності допоможу при спілкуванні з типографією.
  Надам 2 варіанти. Правки входять у вартість.
  Моє портфоліо: https://martapoharska95.myportfolio.com/typography

 7. 2233    94  0   1
  1 day25 USD

  Good day! I will do it now
  Quickly and qualitatively
  10 years of experience
  Available 24/7
  Portfolio: Behance
  Добрий день! Зроблю зараз
  Швидко і якісно
  Досвід 10 років
  На зв‘язку 24/7
  Портфоліо: Behance

 8. 503    1  0
  1 day25 USD

  I will do it. I will show several composition options using your corporate style. The number of revisions and refinements based on your comments is unlimited until full approval. I provide quick feedback. I will do it for a lower budget.
  Виконаю. Покажу кілька варіантів композиції з використанням Вашого фірмового стилю
  Кількість правок та доопрацювать по Ваших коментарях необмежена до повного затвердження. Зворотній звязок швидко надаю. Зроблю за менший бюджет

 9. 351    1  0
  3 days25 USD

  Good day, I can do it
  _______________________________
  I work in vector
  Source file for printing and additional ai
  Добрий день , можу зробити
  _______________________________
  Працю в векторі
  Вихідний файл для друку та додатково аі

 10. 886    5  0
  2 days25 USD

  Hello!
  I have over 7 years of experience in graphic design.
  I am interested in your project, let's discuss it 🙂
  Portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Маю понад 7 років досвіду в графічному дизайні
  Зацікавив Ваш проєкт, давайте його обговоримо 🙂
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 11. 854    37  0
  2 days25 USD

  Hello
  Experience since 11 years
  I work in vector.
  I need information and technical requirements for printing from you
  I will offer options.
  Привет
  Опыт с 11 года
  работаю в векторе.
  с вас информация и тех треб для печати
  варианты предложу.

 12. 395    1  0
  2 days25 USD

  Hello.

  I have reviewed your project. I am ready to start development after a more detailed discussion.

  My task is to create a unique and high-quality product for you. I guarantee responsibility during the project.

  My portfolio: Freelancehunt
  I will be happy to cooperate.
  Feel free to contact me!
  Вітаю.

  Ознайомився з вашим проектом. Готовий взятися за розробку після більш детального обговорення.

  Моє завдання створити для вас унікальний і якісний продукт. Зі своєї сторони гарантую відповідальність під час роботи над проектом.

  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Буду радий співпраці.
  Звертайтесь!

 13. 540    15  0
  2 days25 USD

  Congratulations! I can create a design layout for an ID card in corporate colors. Please write to me in private messages to clarify the details of cooperation. Some of my works can be viewed here: Freelancehunt
  Вітаю! Можу створити дизайн макету посвідчення у фірмових кольорах.
  Напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення для уточнення деталей співпраці.
  Деякі з моїх робіт можна переглянути тут:
  Freelancehunt

 14. 595    5  1
  3 days25 USD

  Good day

  I am a graphic artist-designer
  Ready to take on your order
  I do everything quickly and qualitatively, without a limit on revisions

  Ready to start working today

  Full portfolio: Behance
  Добрий день

  Я графічний художник-дизайнер
  Готова взятися за ваше замовлення
  Виконую все швидко та якісно, без ліміту на правки

  Готова приступити до роботи вже сьогодні

  Повне портфоліо: Behance

 15. 510    1  0
  1 day25 USD

  Good day!
  I have been working in a printing house for over 7 years as a graphic designer.

  I will create a creative layout for you using your corporate style and prepare it for printing.
  I will take into account all client's wishes and send you a visualization of the layout.

  More about me - in the profile!
  Ready to start working right now 🙌
  Доброго дня!
  Я працюю в друкарні понад 7 років графічним дизайнером.

  Розроблю Вам креативний макет з використанням Вашого фірмового стилю та підготую його Вам до друку.
  Враховую всі побажання клієнта та скину візуалізацію макета Вам.

  Детальніше про мене - у профілі!
  Почати роботу готова прямо зараз🙌

 16. 362    1  0
  3 days25 USD

  Hello!

  I have familiarized myself with your corporate style and I am ready to create the necessary layouts accordingly.

  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!

  Я ознайомився з вашим фірмовим стилем і готовий створити необхідні макети відповідно до нього.

  Моє портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

 17. 1634    92  5   3
  3 days44 USD

  Good day. I will create a beautiful design. Write, I will be glad to cooperate!
  Добрый день. Сделаю красивый дизайн. Пишите, Буду рад сотрудничать!

 18. 318  
  2 days25 USD

  Good day, ready to take on the project!
  My portfolio: Behance

  Thank you for your trust and the opportunity to collaborate.
  Добрий день, готовий взятись за проект!
  Моє портфоліо: Behance

  Дякую за вашу довіру та можливість співпраці.

 19. 189  
  2 days25 USD

  Good day)
  I will gladly design a certificate layout for you, according to your guidelines, and prepare it for printing, in the required two sizes.
  Доброго дня)
  з радістю розроблю вам макет посвідчення, відповідно вашого гайдлайну, і підготую до друку , в потрібних двох розмірах.

 20. 3 more hidden bids

Current freelance projects in the category Business card design

We are looking for a designer to update the design of advertising banners

123 USD

We are looking for a designer who can update the design of our advertising banners, maintaining their recognizability but adding a modern and fresh look. Responsibilities: - Take the existing design of the advertising banners and use it as a base. - Preserve the current color…

Business card designExhibition booth design ∙ 22 proposals

Design for a business flyer

We are looking for a talented graphic designer to create an exciting business flyer for our party organizing company. The flyer should be visually appealing, attention-grabbing, and effectively communicate the services we offer. The ideal candidate should have a good…

BannersBusiness card design ∙ 28 proposals

Development of design for a promotional brochure for printing

17 USD

It is necessary to develop a stylish design for an accordion advertising booklet for an interior design studio. It is planned that the booklet will be done in matte lamination, so it is important to maintain a consistent style to make it look expensive. The booklet format is…

Business card designPrint design ∙ 30 proposals

It is necessary to design an Instagram page

12 USD

We specialize in supplying original clothing and want to further develop We need to create a nice Instagram business card page

BannersBusiness card design ∙ 31 proposals

Design of the picture.

A designer is needed who can redesign the image. Also, from time to time cooperation is needed on images, banners, and logos. Write the cost of the image - redesign from to. Below I show how it looks in the form of statistics, but it needs to be made bright and beautiful…

Business card designInterface design ∙ 34 proposals

Client
Project published
29 days 23 hours ago
144 views