Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of contracts into Ukrainian

Translated10 USD

Applications 2

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Polina Gorbenko

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Thank you for work. Fast and all right.

Freelancer's feedback on cooperation with Aleksandr Andreyev

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Thank you for your support, I recommend the customer!

 1. 3661
   107  0

  1 day8 USD

  Good morning, I will translate your text.
  It will be ready until evening.
  Доброго ранку, перекладу Ваш текст)
  До вечора буде вже готовий.

 2. 110  
  1 day8 USD

  Good morning, I can easily deal with my task, Ukrainian is my daily language, I have a great dictionary stock and a desire to work.
  Доброго дня , з легкістю впораюсь із завданням , українська - це моя повсякденна мова , маю великий словниковий запас і бажання працювати

 3. 529    6  0
  1 day8 USD

  Good day ! Experience in translation over 10 years. 50 to 1000 signs. If the text is a small translation today. A good day.
  Добрий день! Досвід перекладання понад 10 років. 50 грн до 1000 знаків. Якщо текст невеликий перекладу сьогодні. Гарного дня.

 4. 360    9  1
  2 days13 USD

  Ready for translation. I have a master's degree in philosophy, I teach in the personal language, so the quality of the translation can not be worried.
  Готова виконати переклад. Маю диплом магістра філології, викладаю в ліцеї мову, тому за якість перекладу можна не хвилюватись.

 5. 91  
  1 day8 USD

  Welcome to. Ready to perform your task quickly and efficiently. I have experience in translating documents.
  Вітаю. Готова виконати ваше завдання швидко та якісно. Маю досвід перекладу документів.

 6. 230  
  1 day10 USD

  Good morning, I am a translator with experience in the legal field. I do the work quickly and efficiently.
  Добрий день, я перекладач з досвідом роботи у юридичній сфері. Виконаю роботу швидко та якісно.

 7. 312    1  0
  2 days13 USD

  Welcome to! ready to help you. I can talk about the price. Write to me :)
  Вітаю! Готова Вам допомогти. Можему обговорити ціну. Пишіть :)

 8. 97  
  1 day13 USD

  Good day !
  I will work within 4 hours of the contract.
  I work with the texts constantly. I possess the Ukrainian business language at a high level.
  Literacy is guaranteed.

  I will be grateful for the opportunity to "start" work on the site.
  Доброго дня!
  Виконаю роботу за 4 години після укладеної домовленості.
  Працюю з текстами постійно. Українською діловою мовою володію на високому рівні.
  Грамотність гарантую.

  Буду вдячна за надану можливість "старту" роботи на сайті.

 9. 327    6  0
  2 days8 USD

  Good day !
  Ready to perform your work quickly and efficiently.
  Let’s talk about the details of cooperation!
  Доброго дня!
  готовий виконати Вашу роботу швидко та якісно,
  пишіть, обговоримо деталі співпраці!

 10. 383    84  1
  1 day8 USD

  Good Morning Alexander. I do translation quickly and efficiently. This work was done not once. I have perfect knowledge of both Russian and Ukrainian. Go back, we will discuss the details.
  Доброго ранку, Олександр. Виконаю переклад швидко та якісно. Подібні роботи виконувала не одноразово. Досконало володію як російською мовою, так і українською. Звертайтесь, деталі обговоримо.

 11. 2587    100  0
  1 day8 USD

  Good day !

  I graduated from the University of Philosophy, Ukrainian language and literature. I have experience in translating texts on different topics.

  Examples and examples are in the profile.
  The price is 30 UAH/1000 ZBP.

  Let’s discuss the details of cooperation!
  Добрий день!

  Я закінчила ВНЗ за напрямом філолог, українська мова та література. Маю досвід перекладу текстів на різні теми.

  Відгуки та приклади є у профілі.
  Вартість - 30 грн/1000 збп.

  Давайте обговоримо деталі співпраці!

 12. 515    13  0
  1 day8 USD

  For a lawyer and businessman with a 15-year experience to complete your project will not be difficult.Let us work.
  Для юриста та діловода з 15-річним стажем виконати ваш проект буде нескладно.Давайте працювати.

 13. 1815    131  0
  1 day18 USD

  Good morning Alexandra.
  Translation of the contracts. I have repeatedly done such projects (see. the reads).
  to turn.
  Добрий день, Александре.
  Зроблю переклад договорів. Неодноразово робила подібні проекти (див. відгуки).
  Звертайтесь.

 14. 598    17  0
  2 days20 USD

  I’m going to make a good translation, I’m going to read a bit.
  I have a legal education, so I’m focusing on terminology.
  The sum is indicated from the calculation of 25/1000 signs.
  Зроблю якісний переклад, вичитаю до дрібниць.
  Маю юридичну освіту, тому в термінології орієнтуюся.
  Сума вказана з розрахунку 25/1000 знаків.

 15. 716    61  0
  1 day15 USD

  Good Morning . Ready to perform the task, quickly and well. I know the language very well. The price is a bit higher, as there is little work. I will be happy to cooperate. With respect, Alexis.
  Доброго ранку. Готовий виконати завдання, швидка то якісно. Мову знаю на відмінно. Цінник трохи вищий, так як роботи не мало. Буду радий співпраці. З повагою, Олексій.

 16. 11 more hidden bids
 1. 4662    265  0   1
  1 day8 USD

  Good day ! I will be glad to perform a good translation into Ukrainian, with the documents familiarized.
  Доброго дня! Буду рада виконати якісний переклад українською, з документами ознайомилася.

 2. 688    27  1   1
  1 day8 USD

  Good day) I have a philosophical education and great experience in translation, in particular and contracts) Translated insurance policies, contracts for different services) So translation with ease, quality, with compliance with all requirements and your contracts) Write, discuss details) I will be happy to cooperate)
  Доброго дня) Маю філологічну освіту та великий досвід перекладу, зокрема і договорів) Перекладала страхові поліси, договори на різні послуги) Тому перекладу з легкістю, якісно, з дотриманням всіх вимог і Ваші договори) Пишіть, обговоримо деталі) Буду рада співпраці)

Current freelance projects in the category Text translation

Translate the catalog from English to Russian

need to translate as is - preserving the catalog format for printing. As a result, the catalog should be the same, only in Russian

Text translation ∙ 12 proposals

The text needs to be translated from English to Czech

20 USD

Good day! Need to translate text from English to Czech who speaks the language and can translate, write

Text translation ∙ 10 proposals

I am looking for a translator - Indonesian language

In search of translators to translate texts into Indonesian language. Subject - gambling/gaming business/online casino. It is important that it is a manual translation. All texts will be checked for the use of machine translation.

Text translation ∙ 3 proposals

Transfer and translation of articles

Objective: Transfer English-language articles from the specified website to a designated Notion workspace, ensuring the preservation of all formatting and special elements. After that, it is necessary to translate the articles into two languages: Ukrainian and Russian. Task…

Text translation ∙ 9 proposals

I need a person with knowledge of the German language to translate an article from Russian.

Good evening. There is a 5000-character text in Russian on the topic of finance and online earnings. A high-quality translation of the text into German is needed. Leave your applications and deadlines. Thank you, I am eagerly and urgently waiting!

GermanText translation ∙ 16 proposals

Client
Aleksandr Andreyev forman
Ukraine Odessa  15  0
Project published
1 year ago
317 views
Labels