Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of the documentПереклад документу

Translated2000 UAH

Applications 1

App view is available only registered users.

Client's feedback on cooperation with Anastasiia Tyutyunnik

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Good day !
I don’t say anything about quality and professionalism. But a long runner doesn’t come to the bond. Maybe through the war.

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 933    32  0
  4 days5960 UAH

  Good day !
  I offer you my translator service. Experience in this field is over 12 years. Ready to perform the translation with your requirements. to turn. I will be happy to cooperate.
  Добрий день!
  Пропоную Вам свої послуги перекладача. Досвід роботи в цій галузі - понад 12 років. Готова виконати переклад з урахуванням ваших вимог. Звертайтесь. Буду рада співпраці.

 3. proposal concealed by freelancer
 4. 2179    111  0
  10 days4500 UAH

  I have experience in translation of instructions (examples are in portfolio).
  A file rating: ~60 pages per ~1800 characters in an average on each, together we have ~108 thousand. The signs. We take ~40 UAH for a thousand signs, we have the price for translation ~4320 UAH. Considering the additional work: the preservation of the structure of the document (translation into Ukrainian usually occupies more places, so it is necessary in some places to fight with this), the editing of images (with the conditions of copying from the original document, changing the text and putting into the new document) let it be 4500 UAH.
  I work in MS Word, the result will be in docx and pdf formats.
  The deadline is set with the stock.
  Маю досвід в перекладі інструкцій (приклад є в портфоліо).
  Оцінив файл: ~60 сторінок по ~1800 знаків в середньому на кожній, разом маємо ~108 тис. знаків. Візьмемо ~40 грн за тисячу знаків, маємо ціну за переклад ~4320 грн. З урахуванням додаткової роботи: збереження структури документа (переклад на українську зазвичай займає більше місця, тож треба в деяких місцях боротися із цим), редагування зображень (за умови скопіювати з оригінального документа, змінити текст і вставити в новий документ) нехай буде 4500 грн.
  Працюю в MS Word, результат буде в форматах docx і pdf.
  Термін вказано із запасом.

 5. 1242    83  2   1
  4 days3500 UAH

  Good day
  I specialize in technical English.
  I will do it as quickly and efficiently as possible.
  Доброго дня
  Спеціалізуюсь на технічній англійській.
  Зроблю максимально якісно та швидко.

 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. 1894
   26  0

  3 days8000 UAH

  The price is 8000g
  I’m going to do it quickly!!The !
  Great experience in translation into Ukrainian.
  Experience in translations over 7 years, I distinguish myself by responsibility and quality of work
  I work quickly, always on the link.
  Ціна=8000грн
  Сергій, зроблю оперативно!!!
  Великий досвід в перекладі на українську мову.
  Досвід в перекладах більше 7 років, відрізняюсь відповідальністю та якістю роботи
  Працюю оперативно, завжди на звязку

 9. 350  
  7 days4200 UAH

  Good morning, I am a professional English-Ukr-English translator, etc. I am working on a technical topic. I do it properly and in the time limits. I am happy to take on your project.
  Добрий день, я професійний перекладач англ-укр-англ, в т.ч. працюю з технічною тематикою. Виконаю якісно та в обумовлені строки. Звертайтеся, з задоволенням візьмуся за ваш проект.

 10. 1308    38  0
  5 days4000 UAH

  a technical translator.
  The work will be performed qualityly, in time, with the preservation of the structure of the original document.
  Only manual translation, technically correct.
  Технический переводчик.
  Работу выполню качественно, в срок, с сохранением структуры исходного документа.
  Только ручной перевод, технически корректный.

 11. proposal concealed by freelancer
 12. 1425    58  0
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  We are ready to help you with the translation, reading and editing of the text of your project. I work in a team with the speakers. I only take the projects I am confident of. Quality is the most important thing for me and my team. Before submission, the project takes place 2 stages of reading. If you are interested, write in a personal message. Ready to make a discount.
  Good day to you!
  Вітаю!
  Готова допомогти Вам з перекладом, вичиткою та редактурою тексту Вашого проєкту. Працюю в команді з носіями мов. Беру в роботу тільки ті проєкти, в яких впевнена. Якість для мене та моєї команди має найбільше значення. Перед здачею проєкт проходить 2 стадії вичитки. Якщо Ви зацікавлені - пишіть в особисті повідомлення. Готова зробити знижку.
  Вам гарного дня!

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 703    23  1   1
  Winning proposal6 days2000 UAH

  I have a philosophical education and great experience in translating instructions to household, medical, cosmetic techniques) Write, discuss details) I will be happy to cooperate)
  Доброго дня) Маю філологічну освіту та величезний досвід перекладу інструкцій до побутової, медичної, косметологічної технік) Пишіть, обговоримо деталі) Буду Рада співпраці)

 15. 306    0  1
  2 days200 UAH

  I am free to speak Ukrainian.
  English at the middle level.
  I do your work quality.
  Доброго дня вільно володію Українською мовою
  І Англійської на середньому уровні)
  Виконаю вашу роботу качественео

 16. 373    3  0
  5 days500 UAH

  Good day ! Interested in your project.) I am a qualified translator from English and many other languages. English on the level of wear. I will make a good and good translation. A few of my works can be viewed in the portfolio:
  Freelancehunt
  The price is 25 UAH/1000 symbols. With regard to all the details and the exact price we will talk in personal messages, a discount is possible. I will be happy to work together! :)
  Добрий день! Зацікавлена у Вашому проєкті)). Я кваліфікований перекладач з/ на англійської та багатьох інших мов. Англійська на рівні носія. Зроблю якісний та грамотний переклад. Декілька моїх робіт можете переглянути у портфоліо:
  Freelancehunt
  Ціна — 25 грн./1000 символів. Щодо всіх деталей та точної ціни поговоримо в особистих повідомленнях, можлива знижка. Буду рада співпраці, звертайтесь))!

 1. proposal concealed by freelancer
 1. proposal withdrawn
 • Ivan F.
  24 October 2022, 11:50 |

  Доброго дня. Можу перекласти ваш документ.

  Ціна мене влаштовує будь яка.

  Якщо вас зацікавив відпишіть