Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation from Ukrainian to EnglishПереклад з української на англійську

Translated350 UAH

Client's feedback on cooperation with Svitlana S.

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Very fast and good, thank you. I recommend

Freelancer's feedback on cooperation with Oleg Pistolyak

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

A good commander.
I will be happy for further cooperation.

Svitlana S. | Safe Safe

 1. 246    4  0
  1 day400 UAH

  I perform my task quickly and in accordance with all conditions.
  A translator for speciality. I have experience in this field. I speak English at C1 level. I will be happy to collaborate!
  Добрий день) Виконаю завдання швидко та відповідно до всіх умов)
  Перекладач за спеціальністю. Маю досвід у цій сфері. Володію англійською на рівні С1. Буду рада співпраці!

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 476    9  0
  1 day350 UAH

  Good day ! The translation is ready right now.
  I will do as soon as possible.

  I will be happy to cooperate!
  Доброго дня! Готовий виконати переклад прямо зараз.
  Виконаю якнайшвидше)

  Буду радий співпраці!

 4. 194  
  1 day400 UAH

  Good day, I’ve been engaged in translations of websites into 4 languages, I’m going to do with your task.

  Fast and quality!😅
  Добрий день, займався перекладами сайтів на 4 мови, справлюсь і з Вашим завданням 😅

  Швидко та якісно!

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 429    18  0
  1 day350 UAH

  Hello to you! Ready to perform the translation quickly and efficiently) I will be happy to cooperate! I would like to get to know the source. I am waiting for LS.
  Здравствуйте! Готова качественно и быстро выполнить перевод) буду рада сотрудничеству! Хотела бы ознакомиться с исходником. Жду в ЛС)

 7. 596
   8  0

  1 day1000 UAH

  Good day ! ready to perform.
  Higher Philological Education.
  A huge experience.
  Translator of English, French, Ukrainian and Russian languages.
  I work at a rate of 120 UAH / 1000 signs.
  The work will be done in the best way. and fast. of quality. Be satisfied! Go to turn!
  Добрый день! готова выполнить.
  высшее филологическое образование.
  огромный опыт.
  Переводчик англ, франц, украинского и русского языков.
  Работаю по ставке 120 грн / 1000 знаков.
  Работа будет выполнена в лучшем виде. Быстро. Качественно. Будете довольны! Обращайтесь!

 8. 428    10  0
  1 day400 UAH

  Good Morning Oleg.
  Interested in your project.
  Interesting to read the text.
  I have examples of work in the portfolio.
  About myself: Philologist, translator 3 in.m.
  All details can be discussed in private messages.
  Добрий день, Олег.
  Зацікавив ваш проект.
  Цікаво ознайомитись з текстом.
  Маю приклади робіт в портфоліо.
  Про себе: Філолог, перекладач 3 ін.мов
  Усі деталі можемо обговорити у приватних повідомленнях.

 9. 3986    116  13   7
  1 day350 UAH

  Good morning, the level of English C2 will be happy to help, contact us
  Доброго дня, рівень англійської С2 буду рада допомогти, звертайтесь

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 151    5  1
  1 day350 UAH

  Good day, ready to go on.
  I do it quickly and efficiently.
  I wait for answers!
  Добрий день, готова зараз перейти до виконання.
  Виконаю швидко та якісно.
  Чекаю відповіді!

 12. 1833    119  0
  1 day350 UAH

  Good day !
  I do a good translation into English.
  The level of English language is C1.
  I have great experience in translation work (from English to Russian/Ukrainian and from Russian/Ukrainian to English) in various fields.
  Examples of works and reviews can be seen in the profile.
  Write in a personal message, we will discuss all the details of the collaboration!
  Turn on!
  Добрий день!
  Виконаю якісний переклад англійською мовою.
  Рівень володіння англійською мовою - С1.
  Маю великий досвід перекладної роботи (з англійської на російську/українську та з російської/української на англійську) в різних сферах.
  Приклади робіт і відгуки можна побачити в профілі.
  Пишіть в особисті повідомлення, обговоримо всі деталі співпраці!
  Звертайтеся!

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 4341    221  0   1
  1 day350 UAH

  Good day ! I'll be glad to perform quality translation, I have the level of English C2.
  Доброго дня! Буду рада виконати якісний переклад, маю рівень англійської С2.

 15. 237  
  1 day350 UAH

  Good day !
  I have experience in translation and copywriting in English. Level of English B2 / C1. I do everything quickly and efficiently.
  Turn to! I am happy to help)
  Доброго дня!
  Маю досвід перекладу та копірайтингу англійською мовою. Рівень англійської В2/С1. Виконаю все швидко та якісно.
  Звертайтесь! З радістю допоможу)

 16. 1050
   46  1

  Winning proposal1 day350 UAH

  Good day .
  I translate texts to a variety of topics.
  Ready to implement your project.
  Добрий день.
  Перекладаю тексти на різноманітну тематику.
  Готова виконати ваш проект.

 17. 318  
  1 day350 UAH

  Good day ! I was interested in your proposal.

  I offer my services:
  The English language level is C1 (Advanced).
  Diploma - Bachelor of Philology with the specialization "German languages and literature (translation included), the first - English".

  Experience in translations of texts of various topics, editorial and writing texts in English, Ukrainian and Russian languages: 3 years.

  I guarantee accuracy, compliance with terms and demands, constant and operational feedback, as well as the quality of the work done at the highest level!

  I will be happy to collaborate!
  Добрий день! Мене зацікавила Ваша пропозиція.

  Пропоную свої послуги:
  Рівень англійської мови – С1 (Advanced).
  Диплом - Бакалавр філології за спеціалізацією "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська".

  Досвід у перекладах текстів різних тематик, редактурі та написанні текстів англійською, українською та російською мовами: 3 роки.

  Я гарантую акуратність, дотримання термінів та побажань, постійний та оперативний зворотний зв'язок, а також якість виконаної роботи на найвищому рівні!

  Буду рада співпраці!

 18. 378    11  0
  2 days400 UAH

  Good morning, Ukrainian is native, English is C1, now I live in Britain.
  Experience in translation and teaching is 10 years.
  The rebellious.
  Please submit the topic, thank you.
  Доброго дня, українська - рідна, англійська - С1, зараз проживаю в Британії.
  Досвід перекладів та викладання - 10 років.
  Звертайтесть.
  Підкажіть також тему тексту, дякую.

 1. proposal withdrawn