Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Posting articles on the siteРозміщення статей на сайті

Translated500 UAH

 1. 621    17  0
  1 day500 UAH

  Welcome to!

  Ready to fulfill your task.
  I have a free Ukrainian language. I will help with the selection of actual and quality images.

  Turn to!
  Вітаю!

  Готова виконати Ваше завдання.
  Вільно володію українською мовою. Допоможу з підбором актуальних та якісних зображень.

  Звертайтесь!

 2. 2064    108  4   1
  1 day500 UAH

  Ready to work on your project.
  There is experience, feedback in the profile.
  Examples of portfolio.
  Write and discuss the details.
  Готов заняться вашим проектом.
  Опыт имеется, отзывы в профиле.
  Примеры работ в портфолио.
  Пишите обсудим детали.

 3. 3359    123  1   5
  1 day500 UAH

  Hello, ready to do, write to the face. Discuss the details
  Здравствуйте, готов выполнить, пишите в личку. Обсудим детали

 4. proposal concealed by freelancer
 5. 1720    48  1
  1 day500 UAH

  Alexandra, welcome to you!

  Ready to place texts on your projects according to your needs.

  Responsibility is guaranteed.

  I will be happy to collaborate with you!

  Congratulations to Catherine.
  Олександре, вітаю Вас!

  Готова розміщувати тексти на Ваші проекти, згідно з Вашими вимогами.

  Відповідальність гарантую.

  Буду рада співпраці з Вами!

  З повагою, Катерина.

 6. 480    8  0
  1 day500 UAH

  Sasha, welcome to you!

  I can help you with ease! I have experience placing articles (technical character) on different resources, pick up the quality and most suitable images for them.

  Turn to!
  Сашко, вітаю!

  Я з легкістю можу Вам допомогти! Маю досвід розміщення статей (технічного харакету) на різних ресурсах, підберу якісні та найбільш підходящі картинки для них.

  Звертайтесь!

 7. 292  
  2 days500 UAH

  Good day . Ready to start working on your project. I am free to speak English and I can quickly find the corresponding images. I hope for cooperation.
  Доброго дня. Готова почати працювати над вашим проектом. Вільно володію українською мовою та зможу швидко шукати відповідні картинки. Сподіваюсь на співпрацю.

 8. 588    24  0
  3 days500 UAH

  Welcome, ready to perform your order in accordance with the TZ, I have many years of copywriting experience, re-righting, SEO-text creation and any other text content. I write both in Ukrainian and Russian. The price is 40 UAH for 1 sign. For a day I do articles on 20-25 to signs.
  Examples of work done in the portfolio are: Freelancehunt
  There are also the following examples:
  HTTPS://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  HTTPS://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html
  Вітаю, готов якісно виконати ваше замовлення відповідно до ТЗ, маю багаторічний досвід копірайта, рерайта, створювання seo-текстів та будь-якого іншого текстового контенту. Пишу як українською, так і російською мовою. Вартість - 40 грн за 1 к знаків. За день роблю статей на 20-25 к знаків.
  Приклади виконаних робіт у портфоліо за наступним посиланням: Freelancehunt
  Також є наступні приклади:
  https://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  https://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html

 9. 1158    6  0
  31 days500 UAH

  Good day ! I have great experience in eCommerce and media activities on various platforms. If you are interested in finding not just hands, but a person with ambitions and ideas - I suggest you talk.
  Доброго дня! Маю великий досвід в електронній комерції та медійній діяльності на різних платформах. Якщо вам цікаво знайти не просто руки, а людину з амбіціями та ідеями - пропоную обговорити.

 10. 258    2  0
  3 days490 UAH

  Good morning, ready to work on your project if you need it a permanent basis. to turn.
  Доброго дня, готовий попрацювати над вашим проектом, якщо потрібно га постійній основі. Звертайтесь.

 11. 242  
  1 day500 UAH

  Good day . I am writing articles on different topics. I work with a large number of websites. The speed and quality of the work is guaranteed.
  Доброго дня. Займаюсь оформленням статей різної тематики. Працюю з великою кількістю сайтів. Гарантую швидкість і якість виконаної роботи.

 12. 660    15  0
  4 days500 UAH

  Good day .
  My name is Irina. I am engaged in filling the content of online stores/sites/blogs; adding products; web design;

  I have a similar project in my profile. Take a good picture for your articles.
  Quality is guaranteed.
  Always in contact.
  I can start after the discussion.
  to turn.
  Доброго дня.
  Мене звати Ірина. Займаюсь наповненням контенту інтернет-магазинів/сайтів/блогів; додаванням товарів; веб дизайном;

  Маю подібний проект в профілі. Підберу якісні фото для ваших статтей.
  Якість гарантую.
  Завжди на зв’язку.
  Розпочати можу після обговорення.
  Звертайтесь.

 13. proposal concealed by freelancer
 14. 256  
  1 day500 UAH

  Good day, ready for the task.I am a SMM manager, so with pictures there will be no problems
  I will be happy to collaborate!😊
  Доброго дня, готова до використання завдання. Я SMM-менеджер, тому з картинками проблем не буде 😊
  Буду рада співпраці!

 15. 239    1  1
  2 days500 UAH

  Good Morning . Ready to work with you. It has completed 6 build-up sites. She worked with Bitrix, WordPress, Jamla and also with self-writing engines. Examples of work can be downloaded in private messages.
  A long day.
  Let’s write and agree.
  Доброго ранку. Готова з Вами працювати. Наповнила 6 сайтів будівельної тематики. Працювала з Бітрікс, ВордПресс, Джумла а також з самописними движками. Приклади виконаних робіт можу скинути в приватних повідомленнях.
  Вдалого дня.
  Пишіть - домовимось.

 16. 1581    38  0
  1 day500 UAH

  Good day !

  I am specializing in site creation, I have an assistant who is engaged in filling ready sites for completion if necessary. It is found in many CMS and self-writing sites. It also works without problems with sites on platforms such as Tilda, WiX, LP and secondary.

  I am a candidate for your project.

  Let me write, I'll be glad to work together :)
  Доброго дня!

  Я спеціалізуюся на створенні сайтів, є у мене помічниця, яка займається наповненням готових сайтів по завершенню, якщо таке потрібне. Розбирається в багатьох CMS та самописних сайтах. Також без проблем працює із сайтами на платформах типу Tilda, WiX, LP та подiбних.

  Пропоную кандидатуру на ваш проект.

  Пишіть, буду радий співпраці :)

 17. 159  
  30 days5000 UAH

  I have no work experience, but I am ready to learn and develop to goals in this field. I want to take a job.
  В мене немає досвіду роботи, але я готова вчитися і розвиватися, щоб досягти мети у цій сфері. Хочу взятися за справу.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 148    2  0
  3 days500 UAH

  Good day ! Ready to do work.
  We have great experience in various offices.
  I am working responsibly, and I will be happy to work together.
  Добридень! Готова виконувати роботу.
  Є великий досвід роботи у різних адмінках.
  До роботи підходжу відповідально, буду рада співпраці!

 20. 1056    20  0
  1 day500 UAH

  I promise to do everything in time and properly.
  Without excessive words.

  Turn on!
  Обіцяю виконати все вчасно та якісно.
  Без зайвих слів.

  Звертайтеся!

 21. 826    29  2
  5 days500 UAH

  Hello to you!
  I am interested in your project and I can do it. There is a lot of free time and a desire to work (and also interested in long-term work.
  There are a few questions on order, can we discuss?
  Здравствуйте!
  Заинтересовал ваш проект и могу его выполнить. Есть много свободного времени и желание работать ( также заинтересована в долгосрочной работе.
  Есть несколько вопросов по заказу, можно обсудить?

 22. 185  
  5 days2300 UAH

  Good day

  My name is Eugene.🙂I have more than 10 years of experience working with content websites of different levels:
  Blogs (Copyright + SEO)
  Commercial projects: hotel business,
  Non-commercial projects: a charity fund.I know well:
  to formate the text,
  the goods card,
  Optimize the images,
  - Create banner (pop-up, used in Photoshop).I understand well on Worpress, HTML, CSS, a little on the line.The internet is like a fish in the water.* Ready to discuss the work on a post-based basis.
  Добрий день 🙂

  Мене звати Євген. Маю більше 10-ти років досвіду роботи з контентом сайтів різних рівнів:
  - звичайні блоги (копірайтер + SEO),
  - комерційні проекти: готельний бізнес,
  - некомерційні проекти: благодійний фонд.

  Вмію гарно:
  - форматувати текст,
  - картку товару,
  - оптимізувати картинки,
  - створювати банери (pop-up, користувався Photoshop).

  Розуміюсь добре на Worpress, HTML, CSS, трохи на верстці. В інтернеті як риба у воді.

  * Готовий роглянути питання роботи на постийній основі.

 23. 321  
  2 days500 UAH

  Good day, I will be happy to help you with your project.
  I will help in setting and picking pictures.
  Turn to
  Доброго дня, радо допоможу вам з виконанням вашого проекту.
  Допоможу в розміщенні та підбору картинок.
  Звертайтеся

 1. proposal concealed by freelancer
 • Valentina Vell
  13 August, 13:58 |

  Вітаю. Вам потрібен контент-менеджер, а не редактор. Раджу змінити категорію проєкту. Удачі.

 • Olga K.
  13 August, 21:36 |

  Добрый вечер, на какой CMS ваши сайты и цена за указана за день/ другой период или как понять что? За "багато статей" очень низкая стоимость или этот момент обсуждается?


Client
Sashko Sashkevich
Ukraine Lvov  14  0
Project published
3 months 26 days ago
232 views