Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Development of a computer language learning programРозробка комп’ютерної програми навчання мові SQL

Translated

Applications 10

App view is available only registered users.
 1. 220    1  1
  10 days10 000 UAH

  Good day .I am interested in your project.I am ready to get him to work immediately.We can discuss details in the listing.I also develop programs for: WebGL(three.js), GLScene, HTML, CSS, JavaScript, Pascal, Object Pascal(Delphi), PHP, Python, Assembler, C++, C, C#, OpenGL, Flutter, React Native, Java, 1C, Lua, Bash, OCaml, I develop industrial automation, printed panels, robots, cutting, purchases and other order devices.Ready to work on such subjects:
  1) Differential Equations
  Linear algebra
  3) Mathematical Analysis
  4) Analysis of Geometry
  5) The other disciplines

  I do any laboratory programming:
  1) The Java
  2) C, C++ and C#
  Object Pascal, Object Pascal
  4) The JavaScript
  Python and Lua
  6) Matcad, Matlab, Simulink, Electronics Workbench, LabView, Wolfram Mathematica
  3Ds Max, Cinema 4D, SolidWorks

  I know how to teach sites (HTML, CSS, JS), I can also make a interesting design.I have a good ability to edit images in Photoshop.I guarantee high quality work in time!He is also ready to answer any questions about the task.With respect,
  The game.
  Добрий день. Мене цікавить ваш проект. Я готовий негайно взяти його в роботу. Ми можемо обговорити деталі у листуванні.

  Я також розробляю програми для: WebGL(three.js), GLScene, HTML, CSS, JavaScript, Pascal, Object Pascal(Delphi), PHP, Python, Assembler, C++, C, C#, OpenGL, Flutter, React Native, Java, 1С, Lua, Bash, OCaml, I розробляють промислову автоматизацію, друковані дошки, роботів, клацання, покупки та інші пристрої замовлення.

  Готовий виконати роботу з таких предметів:
  1) Диференціальні рівняння
  2) Лінійна алгебра
  3) Математичний аналіз
  4) Аналітична геометрія
  5) Tа інші дисципліни

  Я виконую будь -яке лабораторне програмування:
  1) Java
  2) C, C++, C#
  3) Pascal, Object Pascal
  4) JavaScript
  5) Python, Lua
  6) Matcad, Matlab, Simulink, Electronics Workbench, LabView, Wolfram Mathematica
  7) 3Ds Max, Cinema 4D, SolidWorks

  Я знаю, як викласти сайти (HTML, CSS, JS), я також можу зробити цікавий дизайн.

  У мене хороші навички редагування зображень у Photoshop.

  Я гарантую високоякісну роботу вчасно!
  Також готовий відповісти на будь -які запитання щодо завдання.

  З повагою,
  Ігор.

 2. 543    8  0
  1 day200 UAH

  Good Morning, Tatiana
  My name is Anton, I worked as a manager in a company that in writing student works (course, graduate, references, home tasks, etc.👋) and I will be open with you, I have an executive base (Master, Postgraduate, Candidate of Science) on any specialty so I can help you write the work as high as possible We always come out of a position of positive cooperation with our customers, so the cost of the work is always individual and as close to the expected value from you.😊Let’s do it together?
  Доброго ранку, Тетяно 👋
  Мене звати Антон, я працював менеджером в компанії яка допомагала в написанні студентських робіт ( курсові, дипломні, реферати, домашні завдання і т.д. ) та буду з вами відвертий, маю базу виконавців ( магістри, аспіранти, кандидати наук) на будь яку спеціальність, тому зможу допомогти Вам максимально якісно написати роботу 😊 Ми завжди виходимо з позиції позитивної співпраці з нашими клієнтами, тому вартість роботи завжди індивідуальна та максимально наближена до очікуваної вартості від Вас. Давайте зробимо це разом?)

 3. 1601    122  15   9
  10 days8000 UAH

  Good Morning, Tatiana I have experience in practical work as a programmer and great experience in writing graduate works. I've been interested in your project, but I have a lot of questions about the features of doing the work, so I'll put an approximate price that will be clarified after contacting you.
  Доброго дня, Тетяна! Я маю досвід практичної роботи програмистом та великий досвід написання дипломних робіт. Мене зацікавив ваш проект, але маю багато питань до особливостей виконання роботи, тому ставлю приблизну ціну, яка буде уточнюватись після спілкування з вами.


Client
Tatyana Kalga
Ukraine Odessa  5  1
Project published
1 month 25 days ago
32 views
Labels
 • диплом
 • дипломные работы
 • Дипломні та курсові проекти