Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Website on wordpress

Translated

 1. 569

  20 days494 USD

  Good day!
  layout (html/css/javascript)
  wordpress (minimum plugins/PHP)
  pagespeed all 100%
  without heavy constructors

  examples
  https://www.nsacreative.com
  https://kursogolik.com
  https://themoyka.fun
  https://24carwash.com.ua

  Write, let's discuss all the details.
  Доброго дня!
  верстка (html/css/javascript)
  wordpress (минимум плагинов/PHP)
  pagespeed в усьому 100%
  без важких конструкторів

  приклади
  https://www.nsacreative.com
  https://kursogolik.com
  https://themoyka.fun
  https://24carwash.com.ua

  Напишіть, обговоримо всі деталі.

 2. 2737
   21  0

  1 day25 USD

  Good day.
  Please provide a link to the website for cost and timeline evaluation.
  Доброго дня.
  Надайте будь ласка посилання на сайт для оцінки вартості та термінів виконання.

 3. 1406
   11  0

  7 days197 USD

  Good day, Katerina! I will be glad to help you with the website. Ready to start working right now!

  💰Price: 8000 UAH
  ⏱️Deadline: 7 days

  By choosing me, you will:

  🕑 Save time. It's always nice when the work is done qualitatively and on time.
  💵 Money. All edits and wishes are already included in the cost of the work!
  😁 Nerves. I am always online, so I will immediately answer all your questions and wishes.

  💻 Examples of my work:

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripmarket/1660086.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripcourses/1660103.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-bpc/1660089.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-zhenskoy-odezhdyi-shine-shop/1423787.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/sayt-vizitka-dlya-fotografa-toma-holmsa/1423774.html
  Добрий день, Катерино!)
  Буду радий допомогти Вам з сайтом)
  Готовий до роботи прямо зараз!)

  💰Ціна: 8000 грн
  ⏱️Термін: 7 днів

  Вибираючи мене, Ви:

  🕑 Зекономите час. Завжди приємно, коли робота виконана якісно та вчасно.
  💵 Гроші. Усі правки та побажання вже внесені у вартість роботи!
  😁 Нерви. Я завжди онлайн, тому одразу відповім Вам на усі питання та побажання.

  💻 Приклади моїх робіт:

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripmarket/1660086.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripcourses/1660103.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-bpc/1660089.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-zhenskoy-odezhdyi-shine-shop/1423787.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/sayt-vizitka-dlya-fotografa-toma-holmsa/1423774.html

 4. 263  
  7 days247 USD

  Hello, Ekaterina!
  My name is Vladislav, I am a manager at Wanord company.
  We specialize in developing technical solutions for such tasks.
  Our team has extensive experience in web development, desktop development, creating chatbots, and also SEO promotion.
  We create solutions that meet projects of any complexity and financial capabilities.
  Ready to start working on your project.
  Please contact me in private messages so that we can discuss all aspects and features of the project in more detail.
  Здравствуйте, Екатерина!
  Меня зовут Владислав, я менеджер компании Wanord.
  Мы занимаемся разработкой технических решений для подобных задач.
  Наша команда обладает обширным опытом: в веб-разработке, настольной разработке, создании чат-ботов и также SEO продвижением.
  Создаем решения, соответствующие проектам любой сложности и финансовым возможностям.
  Готовы начать работу над вашим проектом.
  Пожалуйста, свяжитесь со мной в личных сообщениях, чтобы мы смогли более детально обсудить все аспекты и особенности проекта.

 5. 1239    12  1
  10 days99 USD

  Good day.
  Please show me your website.
  I will perform the task with quality, paying attention to details and for the specified price.
  Contact me!

  I have 5 years of experience in WordPress/WooCommerce development.

  Some examples from my portfolio:
  oversize.com.ua
  albamed.com.ua
  imania.com.ua
  tabooclothes.com.ua
  baustoff.net.ua
  trademark.ua
  pharmaxi.ua
  bicyclewarehouse.com
  modo.kg
  Доброго дня.
  Покажіть, будь ласка, ваш сайт.
  Виконаю завдання якісно, з увагою до деталей і за вказану ціну.
  Звертайтесь!

  Маю 5 років досвіду розробки на WordPress/WooCommerce.

  Дещо з мого портфоліо:
  oversize.com.ua
  albamed.com.ua
  imania.com.ua
  tabooclothes.com.ua
  baustoff.net.ua
  trademark.ua
  pharmaxi.ua
  bicyclewarehouse.com
  modo.kg

 6. 1220    14  0   1
  14 days346 USD

  Hello! I am interested in your proposal. I will create a high-quality optimized website with a modern responsive design and all necessary functionality.

  ------
  Working with me, you will get:
  - a modern website at the level of websites for the USA and Europe. I have many years of experience in commercial development for companies in these markets;
  - technically optimized fast website;
  - responsive design for all types of mobile devices;
  - SEO-optimized website taking into account Google search engine ranking factors;
  - Integration with Analytics and Marketing tools;
  - Technical support after project completion.

  More details on the portfolio website and in the resume:
  https://yusupovwebart.github.io/Portfolio/
  Вітаю! Зацікавила ваша пропозиція. Зроблю якісний оптимізований сайт із сучасним адаптивним дизайном та всім необхідним функціоналом.

  ------
  Працюючи зі мною ви отримаєте:
  - сучасний сайт на рівні сайту для США та Європи. Маю багаторічний досвід комерційної розробки у компаніях на ці ринки;
  - технічно оптимізований швидкий сайт;
  - адаптований дизайн під усі види мобільних пристроїв;
  - SEO-оптимізований сайт з урахуванням факторів ранжування пошукової системи Google;
  - Підключення до Аналітики та інструментів Маркетингу;
  - Технічна підтримка після завершення проекту.

  Детальніше на сайті портфоліо та в резюме:
  https://yusupovwebart.github.io/Portfolio/

 7. 508    2  1
  8 days494 USD

  Good day! Experience in design and layout development for landing pages is 9 years.

  For copying the entire site taking into account changing content, blocks, colors, and selecting visually appealing design, my price will be 20,000 UAH. Regarding further copies, I will be happy to discuss this with you personally.

  Regarding the performance indicators on the https://pagespeed.web.dev/ service, I guarantee that all indicators will be in the green zone.

  I will be happy to start cooperating with you on this long-term project. If you have any additional questions or need more detailed information, please contact me.
  Portfolio:
  Behance
  Доброго дня! Досвід у розробці дизайну та верстанні лендінгів 9 років.

  За копіювання всього сайту з урахуванням зміни контенту, блоків, кольорів та підбору візуально гарного оформлення, моя ціна складатиме 20 000 грн. Щодо подальших копій, буду радий обговорити це з вами особисто.

  Щодо показників на сервісі https://pagespeed.web.dev/, я гарантую, що всі показники будуть в зеленій зоні.

  Буду радий почати співпрацю з вами над цим довгостроковим проєктом. Якщо ви маєте будь-які додаткові питання або потребуєте більш детальної інформації, зв'яжіться зі мною.
  Портфоліо:
  Behance

 8. 406    1  0
  7 days494 USD

  Good day!
  We are the development team HeadGroup24!
  We create websites "turnkey", as well as performing various tasks of any complexity, such as integration of payment systems, page optimization, web design, and others.

  We develop websites on such platforms:
  - Wordpress
  - Webflow
  - Readymag

  20 years of combined experience.

  Our portfolio⬇️
  Behance

  We are ready to start work and provide a fast and professional result.
  The deadline and cost are approximate, for a full assessment of the work, I suggest conducting a brief interview)
  Доброго дня!
  Ми команда розробників HeadGroup24!
  Створюємо сайти "під ключ", а також виконуючи різноманітні завдання будь-якої складності, такі як інтеграція платіжних систем, оптимізація сторінок, дизайн веб-сайтів та інші.

  Розробляємо сайти на таких платформах:
  - Wordpress
  - Webflow
  - Readymag

  Спільний досвід 20 років.

  Наше портфоліо⬇️
  Behance

  Ми готові розпочати роботу і забезпечити швидкий та професійний результат.
  Термін виконання та вартість вказані приблизні, для повної оцінки роботи пропоную провести невеличке інтервʼю)

 9. 3798    22  0
  14 days489 USD

  Hello! I will complete your task quickly and efficiently.

  My portfolio: https://freelancehunt.com/ua/freelancer/romas6ka.html#portfolio
  Write to me, I will start working today. I will be happy to cooperate with you!

  Show me your example website and technical specifications.
  Вітаю! Виконаю ваше завдання швидко і якісно.

  Моє портфоліо: https://freelancehunt.com/ua/freelancer/romas6ka.html#portfolio
  Пишіть, почну сьогодні працювати. Буду радий співпраці з Вами!

  Покажіть ваш приклад сайту та ТЗ

 10. 879    8  0
  8 days197 USD

  Hello

  I propose to create a website on the CMS WordPress, using the most understandable visual constructor. I will select a ready-made theme (design) for your site and customize it to your requirements.

  I have extensive experience in adapting templates to clients' requirements, websites for construction and real estate, outdoor advertising, online schools, landing pages, and industrial company websites.

  Ready to cooperate, feel free to contact me!
  Вітаю

  Пропоную створити сайт на CMS WordPress, на найзрозумілішому візуальному конструкторі. Підберу готову тему (дизайн) для вашого сайту, налаштую її під ваші вимоги.

  Маю великий досвід в адаптації шаблонів під вимоги клієнтів, сайти з будівництва та нерухомості, зовнішньої реклами, онлайн школа, лендінг індустріальної компанії.

  Готовий до співпраці, звертайтеся!

 11. 4776    68  0   4
  15 days247 USD

  Hello!
  I will gladly complete the project, feel free to contact me! I have worked on various projects, you can check my portfolio here: Freelancehunt

  I understand that you need a website copy with the ability to collect contact information. I will develop a website copy to attract new clients. Applications will be sent to the website, email, and notifications will also be received on Telegram or Viber bot.
  I work comprehensively on WordPress: design, layout, programming, testing, site migration to hosting, technical optimization. I will build a semantic core and do key SEO optimization.

  I have reviewed the technical task. Ready to discuss details in private messages.

  https://a-ukraine.top/ - architectural bureau in Ukraine
  https://remgen-service.com.ua/ - generator repair
  https://arma.ks.ua/ - construction support center
  https://generacia.energy/ - solar panel installation
  https://3d-ukraine.top/ - portal of additive technologies in Ukraine
  https://ohaus.com.ua/ - sale of Ohaus weighing equipment in Ukraine
  https://3dees.kiev.ua/ - 3D printing and 3D printers in Ukraine
  https://marvil.co.ua/ - exclusive advertising videos at an interesting price
  https://liveme.site/ - landing, messages are sent to Telegram
  https://additive3d.net/ - Stratasys equipment with FDM technology
  https://stomatolog365.od.ua/ - catalog of dental clinics
  https://go-bring.net/ - multilingual website of a transport company
  https://injector.ua/ - multilingual car repair website (auto repair shop)
  https://iprodavay.com.ua/ - Iphone sales

  Expert ⭐⭐⭐⭐⭐
  Portfolio: Freelancehunt
  Google Ads Certificate: https://skillshop.exceedlms.com/profiles/f7314296dba34b4cbaa55c5272b5d0a6
  Google My Business Certificate: https://skillshop.exceedlms.com/student/award/tKAz1S1JLdeDGU5zJOdEgdkv
  Вітаю!
  Із задоволенням виконаю проєкт, звертайтесь! Виконувала різні проєкти, треба переглянути в портфоліо, посилання на портфоліо --> Freelancehunt

  Я так розумію, що потрібна копія сайту з можливістю отримання контактних даних. Розроблю копія сайтун для отримання нових клієнтів. Заявки будуть надсилатися на сайт, на електронну пошту, а також надходити повідомлення в Telegram або Viber bot.
  Роблю комплексно на WordPress: дизайн, верстання макета, програмування, тестування, перенесення сайту на хостинг, технічна оптимізація. Зберу семантичне ядро та зроблю seo-оптимізацію під ключ.

  З технічним завданням ознайомилась. Готова обговорити деталі в особистих повідомленнях.

  https://a-ukraine.top/ - архітектурні бюро в Україні
  https://remgen-service.com.ua/ - ремонт генераторів
  https://arma.ks.ua/ - центр супроводу будівництва
  https://generacia.energy/ - монтаж сонячних панелей
  https://3d-ukraine.top/ - портал адитивних технологій в Україні
  https://ohaus.com.ua/ - продаж вагового обладнання Ohaus в Україні
  https://3dees.kiev.ua/ - 3D друк та 3D принтери в Україні
  https://marvil.co.ua/ - ексклюзивні рекламні ролики за цікавою ціною
  https://liveme.site/ - лендінг, повідомлення відправляються в Telegram
  https://additive3d.net/ - обладнання Stratasys з технологією FDM
  https://stomatolog365.od.ua/ - каталог стоматологічних клінік
  https://go-bring.net/ - мультимовний сайт транспортної компанії
  https://injector.ua/ - мультимовний сайт ремонт автомобілів (СТО)
  https://iprodavay.com.ua/ - продаж Iphone

  Експерт ⭐⭐⭐⭐⭐
  Портфоліо Freelancehunt
  Сертифікат Google Ads: https://skillshop.exceedlms.com/profiles/f7314296dba34b4cbaa55c5272b5d0a6
  Сертифікат Google My Business: https://skillshop.exceedlms.com/student/award/tKAz1S1JLdeDGU5zJOdEgdkv

 12. 1057    6  0
  1 day20 USD

  Hello, I will be happy to complete your order. I will develop the website with high quality and in accordance with all requirements. I will create a responsive website for all devices, cross-browser compatible with basic SEO optimization, as well as integrate the existing website with WordPress and create a convenient, intuitive admin panel for content editing. Please write to me and we will discuss the details. I am looking forward to collaborating! My recent projects: [list of websites]
  Здравствуйте, с удовольствием выполню ваш заказ.
  Разработаю сайт качественно и в соответствии со всеми требованиями.
  Создам адаптивный под все устройства, кроссбраузерный сайт с базовой SEO-оптимизацией, а также осуществлю интеграцию готового сайта с WordPress и создам удобную, интуитивно понятную админ панель для редактирования контента.
  Напишите мне и мы обсудим подробности.
  Буду рада сотрудничеству!
  Мои последние проекты:
  https://cf-ukraine.org/
  https://dkcorp.kz/
  https://likrealty.pl/
  https://stretch.palletdvor.com.ua/
  https://denyslab.com.ua/
  https://lp.guru-autoservice.com.ua/
  https://raventattoos.com/
  https://smincomposites.com/
  https://ibt-stroy.com.ua/

 13. 1711    10  0
  14 days355 USD

  Hello 👋🏻
  I create adaptive websites that display perfectly on all devices.
  I write clean code in html/css(scss)/js(jquery).
  I work with Wordpress + elementor (pro).

  🎨 My portfolio dimafomaa,online

  Video works:
  https://youtu.be/OWQMK5JiSjs?si=fL-VIjyslDZVmDXW

  Some works for quick view:
  https://www.garagebarbershop.net.ua
  https://sattva.com.de/
  https://leprint.com.ua/
  https://ecoclean.ua/
  https://dimafomaa.github.io/nove/
  https://rudenkocenter.online/
  Привіт 👋🏻
  Я створюю сайти з адаптивом, які чудово відображаються на всіх пристроях.
  Пишу на чистому коді html/css(scss)/js(jquery)
  Роблю на Wordpress + elementor (pro)

  🎨 Моє портфоліо dimafomaa,online

  Відео роботи:
  https://youtu.be/OWQMK5JiSjs?si=fL-VIjyslDZVmDXW

  Деякі з робіт для швидкого перегляду:
  https://www.garagebarbershop.net.ua
  https://sattva.com.de/
  https://leprint.com.ua/
  https://ecoclean.ua/
  https://dimafomaa.github.io/nove/
  https://rudenkocenter.online/

 14. 3893    24  0
  33 days548 USD

  Good day!

  Quality comes first, I will be able to implement your project.
  I have extensive experience working with many clients from countries such as Ukraine, USA, Canada, Germany, Kazakhstan, Moldova, Switzerland, China, France, Israel. Let's discuss your project in more detail...

  Work samples!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/

  Detailed discussion, advice, preferences, assessment in personal discussions!
  Доброго дня!

  Якість на першому місці, зможу реалізувати Ваш проект.
  Є величезний досвід роботи з багатьма клієнтами з таких країн як Україна, США, Канада, Німеччина, Казахстан, Молдова, Швейцарія, Китай, Франція, Ізраїль. Давайте обговоримо Ваш проект детальніше...

  Частина робіт!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/  Детальне обговорення, поради, уподобання, оцінка в особистих обговореннях!

 15. 361    4  0
  5 days123 USD

  Good day!
  Show the site. The price and terms are very approximate.
  Доброго дня!
  Покажіть сайт. Ціну і терміни вказав дуже орієнтовні

 16. 2045    53  1   1
  1 day25 USD

  Katerina, hello.
  I will do everything that is needed.
  I agree on the price for a specific amount of work, so it is preferable to see the website, current indicators, and learn your preferences.
  Katerina, вітаю.
  Зроблю все що потрібно.
  Ціну погоджую за конкретний обсяг роботи, тому бажано побачити сайт, наявні на цей час показники і дізнатись ваші побажання.

 17. 764    6  0
  1 day247 USD

  Good day. Ready to perform your task. Will do it quickly and qualitatively. Show the website for evaluation. Contact me. I will be glad to cooperate.
  Доброго дня. Готовий виконати ваше завдання. Зроблю швидко та якісно. Для оцінки покажіть сайт. Звертайтесь. Буду радий співпраці

 18. 8878    129  0   1
  15 days370 USD

  I will develop a modern, adaptive, cross-platform, and user-friendly design and create a high-converting landing page with all the necessary functionality for your business turnkey. I will be able to provide exact terms and cost after discussing the details.
  Experience in design and landing page development for over 10 years.
  I will perform everything with high quality, in the shortest terms.
  Your landing page will have high conversion rates, coverage forms, and lead generation.
  All the necessary functionality for your business, clear admin panel, and adaptive layout. I will teach you how to use the landing page online, always in touch.
  After the project is closed, 2 months of free technical support.
  Feel free to contact me. I will be happy to cooperate.
  You can view examples of cases in my portfolio
  Freelancehunt
  Розроблю сучасний, адаптивний, кросплатформовий та юзабельний дизайн і зверстаю висококонверсійний лендінг з усим необхідним функціоналом для вашого бізнесу під ключ. Точні терміни та вартість зможу назвати після обговорення деталей.
  Досвід у розробці дизайну та верстанні лендінгів 10+ років.
  Виконаю все якісно, в найкоротші терміни.
  Ваш лендінг матиме високу конверсію, форми охоплення та лідогенерації.
  Весь необхідний для вашого бізнесу функціонал, зрозуміла адмінка, а також адаптивне верстання. Вчу користуванню лендінгом онлайн, постійно на зв'язку.
  Після закриття проєкту 2 місяці безкоштовної технічної підтримки.
  Звертайтеся. Буду рада співпраці.
  Приклади кейсів можна переглянути в моєму портфоліо
  Freelancehunt

 19. 1075    22  0
  5 days123 USD

  I have read the project brief and I am ready to help you! I will start working on it immediately!
  Ознайомився з тз, готовий вам допомогти! За роботу візьмусь відразу!

 20. 1129    11  0
  6 days148 USD

  Good day, I have been working in web programming for over 6 years. I work with rest api, frameworks, and cms such as laravel, yii2, wp, opencart, etc. Ready to complete the task.
  Добрый день, веб-программировании уже более 6 лет
  Работаю с rest api, фреймворками и cms такие как laravel, yii2, wp, opencart и т.д. Готов выполнить задачу.

 21. 506    6  0
  1 day12 USD

  Hello, I can implement your project, but for an accurate assessment, I need to familiarize myself with the donor site. Please write in PM to discuss the details.
  Здравствуйте , могу реализовать ваш проект , но для точной оценки нужно ознакомиться с сайтом донором. Напишите пожалуйста в лс для обсуждения подробностей.

 22. 362    2  1
  4 days99 USD

  Good day

  Ready to layout

  My stack: —HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, JavaScript, SASS, Flexbox, grid, gulp, BEM
  Wordpres
  Layout will be cross-browser, valid, adaptive. Only clean and understandable code.

  - I layout from PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

  - Adaptability, responsiveness, fluidity

  - CSS3\JS website animation.

  Recent projects:

  https://montessori.ua/
  https://www.gov.kz/
  https://battlemile.org/
  http://inyrok.cc.ua/test/mfund/

  Waiting for feedback
  Доброго дня

  Готовий сверстати

  Мій стек: —HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, JavaScript, SASS, Flexbox, grid, gulp, БЕМ
  Wordpres
  Верстка буде кросбраузерна, валідна, адаптивна. Тільки чистий та зрозумілий код.

  - Верстаю з PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

  - Адаптивність, чуйність (responsive), гума

  - CSS3\JS анімація сайтів.

  Остані проєкти:

  https://montessori.ua/
  https://www.gov.kz/
  https://battlemile.org/
  http://inyrok.cc.ua/test/mfund/

  Жду зворотнього зв'язку

 23. 16 more hidden bids
 • Roman Servatynskyi
  23 May, 15:12 |

  Вітаю , покажите сайт ? 


 • Dmitro Fomenko
  23 May, 15:43 |

  Можна побачити сайт, або приклад чого потрібно?

 • Artem N.
  23 May, 16:22 |

  Добрый день! Покажите, пожалуйста сайт

 • Marharyta Orlova
  25 May, 19:15 |

  Доброго дня) Надішліть сайт який треба скопіювати ?

 • Marharyta Orlova
  25 May, 19:15 |

  та технічне завдання що змінити

Current freelance projects in the category Web programming

Creating a platform that matches hosts and guests.

1000 USD

Hello! I am looking for a developer for an app or website (whatever is cheaper), who could help with creating a platform that matches hosts and guests. We are happy to consider no-/low- code options., Here are the essential features and considerations:Functional Requirements…

Web programmingApplication programming ∙ 5 proposals

Frontend CRUD application on no-code FlutterFlow for web and mobile.

987 USD

Looking for someone who will assemble a FlutterFlow CRUD app very similar in functionality to CRM. The design is fully ready, lives in Figma, all APIs are marked in the comments there, and what to connect where. All design is on components, mobile screen versions can be…

DatabasesWeb programming ∙ 2 proposals

Development of a web application with integration of blockchain API (React.js + Node.js)

2000 USD

We are looking for a talented freelance developer (team) to implement a web application with blockchain API integration. Your task will be to create the frontend and backend parts of the application based on the provided designs and technical specifications. Design and…

BlockchainWeb programming ∙ 9 proposals

Admin panel in vue

Description: For the demo, it is necessary to create a presentation of the admin panel of this project. There is no need to connect to the API right now, all data should be "mocked". Required pages: 1. Authorization (actually ready and connected, but needs to be checked) 2.…

JavaScriptWeb programming ∙ 5 proposals

Js calculator and css edits

25 USD

A JavaScript calculator needs to be created that will multiply the specified values depending on the selected parameters. Also, css/js needs to be adjusted. Website - pdrpatrol.ca (Site without a platform - this is a regular file site in html/js/css) The terms of reference…

JavaScriptWeb programming ∙ 6 proposals

Client
Katerina C. Cana
Ukraine Lvov  14  0
Project published
1 month 2 days ago
295 views