Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creating children's workbooks

Translated

 1. 948
   17  0

  18 days30 USD

  Good day. I will gladly complete your project. I have experience in creating workbooks (math, nature, English language) for preschool children and younger grades. The price depends on the number of pictures (tasks), color or not, etc.
  Examples: Google Drive
  Freelancehunt
  Доброго дня. З радістю виконаю ваш проект. Є досвід у малюванні workbookів (математика, природа, анг. мова) для дітей дошкільного віку та молодших класів. Ціна формується від кількості картинок (завдань), кольорові чи ні і т.д
  Приклади Google Drive
  Freelancehunt

 2. 1471
   19  0

  5 days46 USD

  Hello, I am an illustrator with an art education. I will skillfully compose an illustration taking into account all anatomical structures and technical tasks. I work by hand on a graphics tablet, which allows for a more detailed processing of the final file. Contact me and we will discuss the details at Freelancehunt. My work does not include neural networks and other clichés that saturate the market - the file will be unique. I am interested in detailed technical tasks.
  Привіт, я ілюстратор із художньою освітою. Грамотно скомпоную ілюстрацію з урахуванням усіх анатомічних структур та технічних завдань. Роботу виконую від руки на графічному планшеті, що дає можливість детальніше опрацювати готовий файл. Напишіть мені та обговоримо деталі Freelancehuntв моїх роботах немає нейромереж та інших читів якими перенасичений ринок-файл буде унікальний. Цікавить детальне технічне завдання.

 3. 5287
   76  0

  12 days298 USD

  Good day. Interested in your project, ready to start working on it. Price and deadlines after discussing project details.
  Looking forward to cooperation))
  Добрий день. Зацікавив ваш проект, готова взятися за виконання. Ціна та терміни після обговорення деталей проекту.
  Буду рада співпраці))

 4. 438    5  0
  30 days482 USD

  Good day! I have experience in illustrating children's books, magazines, comics, various posters.
  I will be glad to receive feedback and discuss the details.
  Examples of my work:
  https://kirmans14.wixsite.com/teti
  Доброго дня! Маю досвід ілюстрування дитячих книг, журналів, коміксів, різноманітних постерів.
  Буду рада отримати зворотній відгук і обсудити деталі.
  Приклади моїх робіт:
  https://kirmans14.wixsite.com/teti

 5. 1542    10  0
  20 days145 USD

  Good day, Oksana! I am a children's illustrator and have extensive experience in creating games and educational materials for children of different ages. I would be happy to work on your project. I will bring all your wishes to life. Let's discuss the details of your project.
  Examples of my work in the portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня, Оксано! Я дитячий ілюстратор і маю великий досвід в стіоренні ігор та розвиваючих матеріалів для дітей різного віку. Буду рада попрацювати з вашим проєктом. Втілю в життя всі ваші побажання. Давайте обговоримо деталі вашого проєкту.
  Приклади моїх робіт в портфоліо: Freelancehunt

 6. 570    6  1
  1 day18 USD

  Good morning)
  My name is Irina, I am an illustrator. I would like to take on your project. I have experience in creating educational books for children, I approach work responsibly, and pay attention to details. I will complete everything quickly and with high quality, and you will have pleasant impressions from our cooperation.
  It would be good to discuss everything in more detail and start working.
  I assure you I am the person you are looking for)
  Доброго ранку)
  Мене звати Ірина , я ілюстратор. Хотіла б взятись за виконання вашого проєкту. Маю досвід створення розвиваючих книг для дітей , відповідально підходжу до роботи, та звертаю увагу на деталі . Виконаю все швидко та якісно і у вас залишаться приємні враження від нашої співпраці.
  Було б добре обговорити все більш детально та почати працювати.
  Я вас запевняю я саме та людина яку ви шукаєте)

 7. 1853    63  0
  1 day30 USD

  Hello! I am a 2D artist and graphic designer with over 5 years of experience and a higher art education. I will be glad to work on your project. I can provide a price and timeline after seeing a more detailed description of the task. We can communicate via direct messages.

  Portfolio:
  https://www.artstation.com/tarraxakum
  Behance
  Вітаю! Я 2Д художник та графічний дизайнер з більш ніж 5-річним досвідом роботи та вищою художньою освітою.
  Буду рада працювати над вашим проектом. Зможу назвати ціну та терміни після того як побачу більш докладний опис задачі. Можемо поспілкуватися в особистих повідомленнях)

  Портфоліо:
  https://www.artstation.com/tarraxakum
  Behance

 8. 672    4  0
  10 days72 USD

  Good day) interesting project
  Interested in project details
  Portfolio Behance
  Доброго дня) цікавий проєкт
  Цікавлять деталі проєкту
  Портфоліо Behance

 9. 338  
  1 day12 USD

  Hello :)

  I am an illustrator and graphic designer, it would be interesting to collaborate with you.
  I have experience in layout design for various documents.

  My portfolio: Behance
  Freelancehunt

  Regarding all the details, style, and prices with deadlines, we can discuss in private messages)
  Вітаю:)

  Я ілюстраторка та графічна дизайнерка, було б цікаво співпарцювати з Вами.
  Маю досвід з версткою різних документів

  Моє портфоліо Behance
  Freelancehunt

  Щодо всіх деталей, стилю, та ціни зі сроками можемо обговоримо в приватних повідомленнях)

 10. 1225    21  0
  1 day12 USD

  Good day) interesting project 💛
  I have experience in creating books with tasks for a children's audience.
  I will be happy to cooperate with you)
  Доброго дня) цікавий проєкт 💛
  Маю досвід створення книг з завданнями на дитячу аудиторію.
  Буду рада з Вами співпрацювати)

 11. 586    2  0
  5 days48 USD

  Good day!
  I would like to offer you cooperation in your project.
  I have 4 years of experience in creating raster and vector illustrations for various projects and companies.
  I am ready to listen to your ideas and bring them to life. Throughout our cooperation, I will be in touch with you.
  The price and deadline specified in the proposal are approximate and may change after discussion.

  my portfolio Freelancehunt

  I will be waiting for your reply!
  Доброго дня!
  Хочу запропонувати вам співпрацю у вашому проекті.
  Маю 4-річний досвід у створенні растрових та векторних ілюстрацій для різних проектів та компаній.
  Готова вислухати ваші ідеї та втілити їх у життя. За весь період нашої співпраці я буду з вами на зв'язку.
  Ціна та термін виконання вказані у ставці - орієнтовні, та можуть змінитись після обговорення.

  моє портфоліо Freelancehunt

  Буду чекати відповіді!

 12. 2135    53  0
  1 day12 USD

  Hello! I am interested in your project. I would like to see an example of the desired style. Works in the profile. Contact me.
  Вітаю! Зацікавив ваш проект. Хотілося б побачити приклад бажаного стиля. Роботи у профілі. Звертайтеся.

 13. 2089    124  8   1
  1 day12 USD

  Hello. Interested in your project.
  Ready to complete the task.
  Behance
  Contact me
  Привіт. Зацікавив Ваш проект.
  Готова виконати завдання.
  Behance
  Звертайтесь

 14. 348    4  0
  14 days27 USD

  Good day, I would be happy to complete the task, I have already worked on creating a children's coloring book: Behance. My works: Behance. Ready to do a test, thank you!
  Добрий день, буду рада виконати завдання, я вже працювала над створенням дитячої розмальовки: Behance. Мої роботи: Behance. Готова виконати тестове, дякую!

 15. 261    1  0
  15 days48 USD

  Good day! I am a student.
  I have 2+ years of experience with clients.
  In my practice, I have worked with signs, logos, covers, magazines, restaurant menus, books, websites, corporate styles.
  I am interested in cooperating with you on your project.
  I will be glad to hear more details about your needs and discuss possible ways of cooperation.
  The price is negotiable. The price may vary for additional changes in the project. The completion days depend on the speed of responses.

  Yours sincerely,
  Orina
  Доброго дня! Я - студент.
  Маю досвід з клієнтами 2+ роки.
  У своїй практиці працювала з вивісками, логотипами, обкладинками, журналами, меню ресторанів, книгами, вебсайтами, фірмовими стилями.
  Я зацікавлена у співпраці з вами над вашим проєктом.
  Буду рада почути більше деталей про ваші потреби та обговорити можливі способи співпраці.
  Ціна договірна. За додаткові зміни у проєкті ціна може змінюватись. Дні виконання залежать від швидкості відповідей.

  З повагою,
  ОринаДоброго дня! Я - студент.
  Маю досвід з клієнтами 2+ роки.
  У своїй практиці працювала з вивісками, логотипами, обкладинками, журналами, меню ресторанів, книгами, вебсайтами, фірмовими стилями.
  Я зацікавлена у співпраці з вами над вашим проєктом.
  Буду рада почути більше деталей про ваші потреби та обговорити можливі способи співпраці.
  Ціна договірна. За додаткові зміни у проєкті ціна може змінюватись. Дні виконання залежать від швидкості відповідей.

  З повагою,
  Орина

 16. 282  
  13 days48 USD

  Good day, I am interested in your project and would like to work on it. Here is my portfolio: Freelancehunt
  I am currently studying on other courses and can apply all my knowledge in practice.
  Доброго дня ,зацікавив ваш проєкт , хотілось би попрацювати над ним) Ось моє портфоліо Freelancehunt
  зараз я якраз ще навчаюсь на других курсах , та можу застосувати усі свої знання на практиці

 17. 1387    20  0
  14 days36 USD

  Hello, I specialize in designing and formatting books.

  I would be happy to work on illustrations for your books.

  Here are some of my works:
  Freelancehunt

  Depending on the number of books and illustrations per page, the cost of 1 illustration may vary.
  The more illustrations, the lower the cost of one.
  Please also show the style of illustrations you need.

  On average, 50-250 UAH per illustration.

  Shall we discuss everything in more detail?
  Вітаю, займаюся дизайном та оформленням книг

  З радістю б попрацювала б над ілюстраціями для ваших книг

  Тут є деякі мої роботи :
  Freelancehunt

  В залежності від кількості книг та ілюстрацій на сторінку вартість 1 ілюстрації може відрізнятися
  Чим більше ілюстрацій тим нижча вартість однієї
  Також покажіть будь ласка стилістику ілюстрацій яка вам потрібна

  В середньому 50-250 грн за ілюстрацію

  Обговоримо все більш детально?)

 18. 4301    107  0
  15 days121 USD

  Hello!
  I will be glad to cooperate!
  Portfolio link: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Посилання на портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 19. 1399    16  0
  10 days27 USD

  Good day. My portfolio Behance or here Freelancehunt
  I specialize in children's themes, there are many examples in the portfolio. I will be glad to cooperate. Prices and deadlines - after discussing the details of the project in correspondence
  https://freelancehunt.com/showcase/work/propisi/1811897.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/abetka-angliyska-mova-propisi/1797130.html
  Доброго дня. Моє портфоліо Behance або тут Freelancehunt
  Спеціалізуюсь на дитячий тематиці, у портфоліо багато прикладів. Буду рада співпраці. Ціни та терміни виконання - після обговорення подробиць проекту у листуванні
  https://freelancehunt.com/showcase/work/propisi/1811897.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/abetka-angliyska-mova-propisi/1797130.html

 20. 3575    122  1
  3 days19 USD

  Hello!
  I will create a bright and stylish design for children's workbooks.
  Professionally and promptly.
  Similar work - https://freelancehunt.com/showcase/work/obkladinki-dlya-dityachoyi-knizhki/1814997.html
  Contact me!
  Вітаю!
  Зроблю яскравий та стильний дизайн для дитячих workbook.
  Професійно та оперативно.
  Аналогічна робота - https://freelancehunt.com/showcase/work/obkladinki-dlya-dityachoyi-knizhki/1814997.html
  Звертайтесь!

 21. 1717    24  0
  1 day12 USD

  Good day, I have experience in various styles, I will gladly draw for illustration. I am confident that I can provide you with drawings that reflect your concept and style.
  Here you can see my works:
  Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня, маю досвід в різноманітних стилях, з радістю намалюю для ілюстрації. Я впевнена, що можу надати вам малюнки, які відобразять вашу концепцію та стиль
  Тут можна подивитись мої роботи
  Freelancehunt
  Behance

 22. 811    13  1   1
  20 days314 USD

  Hello, I am a children's illustrator, I created small illustrations and a book about Ukrainian customs and traditions. Portfolio Behance
  Вітаю , я дитячий ілюстратор ,створювала дрібні іллюстрації та книжку про українські звичаї та традиції.Портфоліо Behance

 23. 668    5  0
  1 day12 USD

  Good day, ready to start working on the task today. Shall we discuss the details?
  Добрий день, готова приступити до виконання завдання вже сьогодні.
  Обговоримо деталі?

 24. 2978    150  2   2
  1 day17 USD

  I am ready to collaborate.
  You can view the portfolio in the profile.
  Готова к сотрудничеству.
  Портфолио можно просмотреть в профиле.

 25. 1110    25  2   1
  1 day298 USD

  Hello, I am interested in your project. I work only for quality, taking into account all the requirements. I am constantly in touch, answering all questions! Let's discuss the details in private messages.

  Portfolio - https://www.figma.com/file/JM8gCvDZ5pdW8XUXYGTdNI/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=pZKaNcIisamXCdWf-1

  Behance
  Привіт, зацікавив Ваш проект.
  Працюю тільки на якість, враховую всі побажання.
  На зв'язку постійно, відповідаю на всі запитання!
  Обговоримо деталі в особистих повідомленнях

  Портфоліо – https://www.figma.com/file/JM8gCvDZ5pdW8XUXYGTdNI/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=pZKaNcIisamXCdWf-1

  Behance

 26. 6 more hidden bids
 • Iryna Ahibalova
  16 April, 13:09 |

  Додайте референси в якому саме стилі ви хочете бачити ілюстрації.

Current freelance projects in the category Illustrations and drawings

Creating 3D render images

24 USD

Illustration: Characters in a car Need to create an image of two characters in a sports car in vector format. We have the original image of the characters. From this image, take the characters themselves, the sauce, and the bowl with the dish. Clothing remains unchanged,…

Illustrations and drawings3D modeling ∙ 3 proposals

"House Party" - posters and graphic design for the movie promo campaign

We need a vertical poster for the movie (it is in the early stages of development - no actors or locations yet; we also want a square version of the poster sized 1080 by 1080 or larger) and graphic design for social media posts (image size should be 1 by 1; mainly we will use…

Illustrations and drawingsSocial media page design ∙ 6 proposals

Create images for the AppStore application

149 USD

Need to create images for the AppStore application, I will send screenshots from the application after the fact. Need a fast and high-quality performer.

Illustrations and drawingsBanners ∙ 22 proposals

Illustrator for a sticker pack in pixel art style

Good day, I am looking for an illustrator in pixel art style to create stickers for Telegram. It will be necessary to implement stickers with a character from our application. Please attach examples of your previous pixel art works. The stickers need to be completed by the end…

Illustrations and drawings ∙ 8 proposals

Sketches of superheroes and coins

178 USD

Sketches of 14 superheroes with unusual theme are needed, increasing motivation level of children with Oncology for treatment using superhero world as additional motivation Sketches of coins and additional prizes corresponding to this theme are needed Further details in DM

Icons and pixel graphicsIllustrations and drawings ∙ 25 proposals

Client
Project published
3 months 2 days ago
282 views