Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creating a C-Make for Perforation on TissueСтворення макету з для перфорації на тканині

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. 498    160  4   3
  1 day400 UAH

  Welcome to!
  Great portfolio of vector graphics: Freelancehunt
  Get the following vector formats: AI, EPS, CDR, PDF, SVG
  Write to LZ, let us discuss the task!
  Ready to start work! and :)
  Always in contact!
  Polygraphy for over 15 years.
  Вітаю!
  Велике портфоліо векторної графіки: Freelancehunt
  Отримайте такі векторні формати: AI, EPS, CDR, PDF, SVG
  Пишіть у ЛЗ, обговоримо завдання!
  Готовий приступити до роботи! :)
  Завжди на зв'язку!
  У поліграфії понад 15 років.

 4. 1194    24  0
  1 day500 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  Examples
  The portfolio:
  Behance
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Приклади
  Портфоліо:
  Behance

 5. 1582    84  6   6
  1 day500 UAH

  ▶Good day .Ready to fulfill your order after clarification of all details.Experience 10+ years.I always offer a few options.to turn)

  With respect Andrei.

  Behance - Behance
  More jobs - Freelancehunt
  ▶ Доброго дня. Готовий виконати Ваше замовлення після уточнення всіх деталей.
  Досвід 10+ років.
  Завжди пропоную декілька варіантів рішення.

  Звертайтесь)

  З повагою Андрій

  Behance - Behance
  Більше робіт - Freelancehunt

 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. 1683    87  1
  1 day350 UAH

  Good day . I can fulfill your order. Fast and quality. according to technical requirements. I have experience in this field. Write it.
  Добрий день. Можу виконати ваше замовлення. Швидко, якісно. Згідно з технічними вимогами. Маю досвід у цій сфері. Пишіть.

 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. 1282    102  2   2
  2 days600 UAH

  I work with CorelDRAW and Adobe Illustrator.
  Interested in your project, can we discuss, and start?
  Freelancehunt
  Працюю як в CorelDRAW так і Adobe Illustrator
  Зацікавив ваш проект, можемо обговорити, та почати?
  Freelancehunt

 12. 398    1  0
  1 day600 UAH

  Good Morning Michael.
  I have been working with Vector for 2 years. Ready to fulfill your task today.
  Доброго дня Михайло.
  Я працюю з вектором 2 роки. Готовий виконати ваше завдання сьогодні.

 13. 316    2  0
  1 day300 UAH

  Good day !
  I can start immediately. Examples of work in the portfolio
  Freelancehunt
  Доброго дня!
  Можу почати негайно. Приклади роботи - у портфоліо
  Freelancehunt

 14. 371    2  0
  2 days300 UAH

  Good day !
  I paint in the vector (examples of works in the portfolio). I do your task well, I will offer a model in 2 formats. Details can be discussed through the message.
  Доброго дня!
  Малюю в векторі (приклади робіт в портфоліо). Виконаю ваше завдання якісно, надам макет у 2-х форматах. Деталі можна обговорити через повідомлення.

 15. 712    22  0   1
  1 day300 UAH

  Good day ! Ready for cooperation! I do it quickly and quickly, and I will keep it in the required formats. Examples of my work: Freelancehunt
  Доброго дня! Готовий до співпраці! Виконаю швидко та якісно, збережу в потрібних форматах. Приклади моїх робіт: Freelancehunt

 16. 883
   10  0

  1 day300 UAH

  Welcome to! Freelancehunt
  My name is Daria, I am engaged in the development of graphic design. Online every day.
  I’ve taken into consideration this project I’m ready to work on. Ready to discuss all the details.
  Create prototypes to better understand your ideas and their implementation.
  I will make a design in any style that meets your theme.
  I will work according to all your wishes and requests.
  I work in such editors as Illusrator and Photoshop.

  I also want to note:
  All the works are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional plushes and discounts
  Вітаю! Freelancehunt
  Мене звуть Дар’я, я займаюся розробкою графічного дизайну. Онлайн – щодня.
  Привернув до уваги цей проект, над яким я готова попрацювати. Готова обговорити докладніше всі деталі.
  - створю прототипи для кращого розуміння ваших задумів та їх реалізації
  - зроблю дизайн в будь-якому стилі, що відповідає вашій тематиці
  - доопрацюю згідно з усіма вашими правками та побажаннями
  Я працюю в таких редакторах як Illusrator та Photoshop.

  Хочу також зазначити:
  -Всі правки в ході роботи БЕЗКОШТОВНІ
  - я дуже лояльна до замовників, завжди готова піти на зустріч за необхідності
  - готова до подальшої співпраці з додатковими плюшками та знижками

 17. 1031
   22  0

  1 day450 UAH

  Good Morning, I make a good package.
  All distances and prospects will be met.
  You will get a great product.
  My work: Google Drive Google Drive
  Доброго дня, створюю якісний макет
  Всі відступи та перспектива будуть дотримані
  Візуально ви отримаєте чудовий продукт
  Мої роботи: Google Drive Google Drive

  Similar completed project: Векторна ілюстрація

 18. 607    14  0   1
  2 days2000 UAH

  Good day .
  I will do the work quickly and efficiently.
  Great practical experience.
  HTTPS://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/lazernaya-rezka-fanery
  Добрий день.
  Зроблю роботу швидко та якісно.
  Великий практичний досвід.
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/lazernaya-rezka-fanery

 19. proposal concealed by freelancer
 20. 426    25  2
  1 day500 UAH

  Good day, ready to fulfill your order, have a great experience in printing, ready to help you, write to ls
  I am waiting for you
  Добрый день, готов выполнить ваш заказ, есть большой опыт в принтах, готов помочь вам, пишите в лс
  Жду вас

 • Ruslan Z.
  28 September, 13:52 |

  Яким має бути фізичний розмір макету ?

 • Aleksey K
  28 September, 19:09 |

  "На фото приклад як виглядає готовий виріб та макет до нього" - изделие не соответствует приложенному макету. 

  И кроме требования по ширине тела (1,5мм) следовало бы указать реальные размеры изделия. Исходя из размеров самого правого дома на приложенном макете, размер полотна должен быть не менее 400х600мм.

 • Ruslan Z.
  28 September, 19:53 |

  Согласен, макет поинтересней выглядит.