Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Creation of vector image, visualization and design solutions.Створення векторного зображення, візуалізація та дизайнерське рішення.

Translated2000 UAH

Applications 4

App view is available only registered users.
 1. 3688    135  2   1
  2 days2000 UAH

  Ready to fulfill the task.
  Portfolio: https://illustrators.ru/users/edberrot
  Готова выполнить задачу.
  Портфолио: https://illustrators.ru/users/edberrot

 2. 1715    31  0   1
  2 days2000 UAH

  Ready to get to work.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Готовий взятись за роботу.
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 3. 279    2  0
  2 days2000 UAH

  Good day ! If there is a 3D model then I can make a visualization with a realistic girl in all the corners and positions you’ve indicated.
  You are looking for an executive!
  Доброго дня! Якщо є 3д модель то можу зробити візуалізацію з реалістичною дівчиною в усіх ракурсах і положеннях які ви вказали.
  Вдалого вам пошуку виконавця!

 4. 883
   10  0

  5 days2000 UAH

  Welcome to! Freelancehunt
  My name is Daria, I am engaged in the development of graphic design. Online every day.
  I’ve taken into consideration this project I’m ready to work on. Ready to discuss all the details.
  Create prototypes to better understand your ideas and their implementation.
  I will make a design in any style that meets your theme.
  I will work according to all your wishes and requests.
  I work in such editors as Illusrator and Photoshop.

  I also want to note:
  All the works are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional plushes and discounts
  Вітаю! Freelancehunt
  Мене звуть Дар’я, я займаюся розробкою графічного дизайну. Онлайн – щодня.
  Привернув до уваги цей проект, над яким я готова попрацювати. Готова обговорити докладніше всі деталі.
  - створю прототипи для кращого розуміння ваших задумів та їх реалізації
  - зроблю дизайн в будь-якому стилі, що відповідає вашій тематиці
  - доопрацюю згідно з усіма вашими правками та побажаннями
  Я працюю в таких редакторах як Illusrator та Photoshop.

  Хочу також зазначити:
  -Всі правки в ході роботи БЕЗКОШТОВНІ
  - я дуже лояльна до замовників, завжди готова піти на зустріч за необхідності
  - готова до подальшої співпраці з додатковими плюшками та знижками

 5. 420    6  0
  2 days2000 UAH

  Welcome to,
  I am an illustrator, I work with vector graphics.
  I am pleased to fulfill your project.
  Вітаю,
  я ілюстратор, працюю з векторною графікою.
  Із задоволенням виконаю ваш проєкт.

 6. proposal concealed by freelancer
 7. 987    35  0
  3 days2000 UAH

  Welcome to : )
  I recommend making one picture for the test.
  More work with 50% overpayment or seafood.
  Maybe it will cost cheaper.
  Вітаю:)
  Пропоную зробити 1 зображення для проби.
  Подальша робота за 50% передоплатою або Сейфом.
  Можливо, це коштуватиме дешевше.

 8. 4137    97  1   2
  3 days2000 UAH

  Good Morning Willy,
  I have rich experience in vector graphics and painting. You can see my examples in my profile. The work will be performed in the vector program and transmitted in each of the formats.
  The CDR
  AY
  png
  The PDF
  I can begin to perform this week, to perform the standard 3 days, I will deal earlier I will give the project earlier. Make the painting all aesthetic and aesthetic.
  Доброго дня Вілена,
  я маю багатий досвід у векторній графіці та малюванні. Мої приклади робіт Ви можете побачити у моєму профілі. Роботи будуть виконані в векторній программі та передані у кожному з форматів.
  -cdr
  -ai
  -png
  -pdf
  Приступити до виконання можу вже сьогоні, на виконання стандарт 3 дні, впораюсь раніше віддам проект раніше. Звертайтесь намалюєму все гано та эстетично.

 9. 3929    112  0
  4 days2000 UAH

  Good day .
  I offer your services to implement your project!
  Добрий день.
  Пропоную свої послуги у реалізації Вашого проекту!

 10. 1282    102  2   2
  5 days2000 UAH

  Interested in your project.
  Can we discuss details and start working?
  Freelancehunt
  Зацікавив ваш проект
  Можемо обговорити деталі та почати працювати?
  Freelancehunt

 11. 1392    22  1
  3 days2000 UAH

  Good day . I draw a good illustration in the vector, there is a great experience.

  Examples of my work - Freelancehunt
  Добрий день. Намалюю гарну ілюстрацію в векторі, є великий досвід.

  Приклади моїх робіт - Freelancehunt

 12. 500    4  0
  2 days2000 UAH

  Hello to you. Ready to make your project, guarantee quality.

  I am a professional digital artist with a lot of experience. I am engaged in creating NFT, 2D, 3D ART, illustration, etc. I attach my work below and can show more if necessary.
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/autumn-mood-vector-illyustratsiya/1603272.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/nft-art/1580111.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/nft-art/1581615.html

  Write to discuss the project in detail and the exact cost.
  Здравствуйте. Готова сделать ваш проект, гарантирую качество.

  Я профессиональный цифровой художник, с большим опытом работы. Занимаюсь созданием NFT, 2D, 3D ART, иллюстрации и т.д. Прикрепляю свою работу ниже и могу показать больше, если необходимо.
  https://freelancehunt.com/showcase/work/autumn-mood-vector-illyustratsiya/1603272.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/nft-art/1580111.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/nft-art/1581615.html

  Пишите, чтобы обсудить подробнее проект и точную стоимость .

 13. 295    3  0
  2 days2000 UAH

  I have experience in the vector, I know the program well. I do everything beautiful and quality.
  Freelancehunt
  turn to
  Есть опыт работы в векторе, хорошо знаю программу. Сделаю все красиво и качественно
  Freelancehunt
  Обращайтесь

 14. proposal concealed by freelancer
 1. 2203    27  0
  4 days4000 UAH

  Good day, I can suggest creating a 3D-based visualization
  Добрый день, могу предложить создание визуализации на основе 3д модели

 2. 548    3  0
  4 days2000 UAH

  Good Morning Willy! Ready to make an illustration for you. Based on your sketches, you can make quality, aesthetic illustrations or invent something new, but please tell me why you need a stabilizer?
  My portfolio: Behance
  I look forward to cooperation, thank you!
  Добрий день Вілена! Готова розробити для вас ілюстрації. На основі ваших ескізів можна зробити якісні, естетичні ілюстрації або придумати щось нове, але розкажіть будь ласка для чого потрібен стабілізатор?
  Моє портфоліо: Behance
  Сподіваюсь на співпрацю, дякую!

 3. 397    1  0
  1 day2000 UAH

  Good morning, I was very interested in your order.
  In the portfolio there are examples of translation into vector.
  I’m working well, very careful.
  I answer quickly.
  The original material will be submitted in the vector format AI illustrator, and will also be stored in the PSD and PNG photoshop format. The image will be clear, without pixels defects.
  PNG files will be without a frame, just the image.
  Доброго дня, мене дуже зацікавило ваше замовлення.
  В портфоліо е приклади переводу у вектор.
  - Працюю якісно, до дрібниць уважний.
  - Відповідаю швидко.
  Початковий матеріал здам у векторному форматі AI ілюстратор, а також збережу у форматі фотошопа PSD і PNG. Зображення буде чітке, без піксельних дефектів.
  PNG файли будуть без рамки, тільки саме зображення.

 4. 1526    52  0
  4 days2000 UAH

  Hello to you!
  I am a professional 2D artist with a graduate degree, so you can undoubtedly trust me the task. I'm really interested in your project; I'll be glad to help with its implementation.
  Freelancehunt - you can view the portfolio with my work.

  I'm waiting for details in P. I'm glad to work with you, Elena!
  Привіт!
  Я професійна 2D-художниця із закінченою вищою, тому ви можете без сумнівів довірити мені завдання. Мене дійсно зацікавив ваш проект; з радістю допоможу з його виконанням.
  Freelancehunt - за посиланням можна подивитися портфоліо з моїми роботами.

  Чекаю на подробиці в ПП. Буду рада попрацювати з вами, Олена!

 5. 987    80  5   3
  3 days2000 UAH

  Good day . I make a beautiful design. Write, I will be happy to work with you!
  Добрый день. Сделаю красивый дизайн. Пишите, Буду рад сотрудничать с Вами!

 • V'yacheslav Kurovsky
  5 October, 13:30 |

  не хочу розчаровувати замовницю, але ВЕКТОРНИЙ ФОРМАТ, то аж ніяк не PNG 😉 


 • Vilena Sichkarenko
  5 October, 13:36 |

  Перепрошую, але я не професіонал в цій сфері.
  У мене є задача, я готова надати кошти за її виконання.
  Усі деталі, можемо обговорити, якщо Вам є що запропонувати.
  Гарного дня.

 • V'yacheslav Kurovsky
  5 October, 13:46 |

  я не кажу, що Ви професіонал, але ж для себе самої можна розібратися, які формати векторні, і що таке взагалі векторне зображення і для чого воно потрібне.

 • Lesya Shevchenko
  5 October, 14:33 |

  Sofiia Turdybiekova така професійна 2-д художниця, що не має в портфоліо жодного прикладу ілюстрації:) Нащо подавати заявку не по своїй спеціалізації - не розумію.

 • Stanislav O.
  5 October, 23:47 |

  а ви про таке краще пишіть в команду турботи, а не в коментарях 😉

 • Lesya Shevchenko
  5 October, 14:34 |

  Стосовно "векторного формату у пнг" - думаю, мається наувазі векторний стиль, збережений як пнг.

 • V'yacheslav Kurovsky
  5 October, 14:41 |

  ))) мені дуже подобається, коли виконавці додумують за замовника, а замовник  при цьому ніяк не коментує )))

 • Lesya Shevchenko
  5 October, 14:45 |

  Ще не вечір:)

 • V'yacheslav Kurovsky
  5 October, 14:56 |

  так, але сонце вже заходить значно раніше )))


Client
Vilena Sichkarenko
Ukraine Vinnytsia  1  0
Project published
1 month 26 days ago
295 views
Labels
 • дизайн
 • иллюстратор
 • векторная графика
 • графический дизайн
 • иллюстрации и рисунки
 • Векторная отрисовка
 • векторная иллюстрация