Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

UX / UI Design

Translated126 USD

Client's feedback on cooperation with Yevheni Koval

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Organizational expectations were not fully reflected in his work. Instead of initiative and self-work, he performed tasks only according to specific instructions, without showing a creative approach.
The main work consisted in making changes to the product card, and all the assigned tasks were completed. However, we expected more enthusiasm, creativity and initiatives from the designer, in particular, in improving the design and the location of the elements.
Unfortunately, we can’t recommend it as a site designer as he did not correct our expectations in the plan of his own initiative and creative approach to the task.

Freelancer's feedback on cooperation with Ruslan Kravchenko

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Thank you for the project, I hope for further cooperation.

 1. 480

  1 day100 USD

  Ruslan, I am glad to welcome you!Our team of experienced designers are ready to help in processing the product card design using the output files in Figma, to the required result.We specialize in creating attractive and functional design solutions for different types of web projects.I would like to clarify some details:
  What specific changes or processing would you like to see on the product card?➡Are there any specific requirements?To give you an idea of how we work, please read our latest projects here:
  Behance
  Google Drive

  Our team is ready to start work, and if we are suitable for your project, tell us when it is more convenient for you to discuss your project more detailed.
  Руслан, радий вітати Вас! Наша команда досвідчених дизайнерів готова допомогти у доопрацюванні дизайну картки товару, використовуючи вихідні файли у Figma, для досягнення необхідного результату.

  Ми спеціалізуємося на створенні привабливих та функціональних дизайн-рішень для різних видів веб-проектів.

  Хотів уточнити деякі деталі:
  ➡️Які конкретні зміни чи доопрацювання ви хотіли б бачити на картці товару? Чи є якісь специфічні вимоги?

  Щоб дати вам уявлення про те, як ми працюємо, будь ласка, ознайомтеся з нашими останніми проектами тут:
  Behance
  Google Drive

  Наша команда готова розпочати роботу, і якщо ми підходимо для вашого проекту, повідомте нам, у який час вам зручніше обговорити ваш проект докладніше.

 2. 686
   1  0

  4 days33 USD

  Dear Ruslan!

  I am a creative designer with experience in creating sites for autoparticles.

  Ready to improve the design of your product card in Figma according to the requirements.

  My work is a combination of functionality and aesthetics. I optimize the conversion not only for the cost of attractive visual layout, but also the convenience of the user interface.

  An example of similar work on your topic: https://freelancehunt.com/showcase/work/lending-dlya-kompaniyi-autofix/1747189.html

  I am active, communicative and always ready to clarify.

  I look forward to fruitful cooperation!
  Шановний Руслан!

  Я - креативний дизайнер з досвідом створення сайтів для автозапчастин.

  Готовий вдосконалити дизайн Вашої картки товару в Figma згідно вимог.

  Моя робота - це поєднання функціональності та естетики. Я оптимізую конверсію не лише за рахунок привабливого візуального оформлення, але й зручності користувацького інтерфейсу.

  Приклад схожої роботи на вашу тематику: https://freelancehunt.com/showcase/work/lending-dlya-kompaniyi-autofix/1747189.html

  Я активний, комунікабельний та завжди готовий до уточнень.

  Сподіваюсь на плідну співпрацю!

 3. 667
   1  0

  7 days502 USD

  Hello to you.
  I can show work on the internet stores.
  Ranking of works on Behance (more than 500,000 views) juicyart
  Здравствуйте.
  Могу показать работы именно по интернет магазинам
  Рейтинг работ на Behance (более 500.000 просмотров) juicyart

 4. 285    1  0
  3 days50 USD

  Welcome to. I work as a UX/UI designer. My clients are startups, private entrepreneurs (the field of education, the beauty industry, the e-commerce) and others. My work tool is Figma, where I create designs and interactive prototypes. My skills: website design, application design, UX research, creating interactive prototypes. I am open to new tasks, so I will be glad to complete your tasks quickly and quality!
  Вітаю. Працюю UX/UI дизайнером. Мої клієнти це стартапи, приватні підприємці (сфера освіти, індустрія краси, є-комерція) та інші. Мій інструмент для роботи це Figma, де я створюю дизайни та інтерактивні прототипи. Мої навички: дизайн вебсайтів, дизайн додатків, UX дослідження, створення інтерактивних прототипів. Я відкрита для нових завдань, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 5. 975    19  0
  3 days25 USD

  Hello to you. I’m responsible, I keep the connection longer than the sun shines, and I still have a great experience in the design that they sell. The deadlines are set with the reserves. to turn.

  The portfolio:
  Freelancehunt

  Good day !
  Здрастуйте. Я відповідальний, підтримую зв'язок довше ніж світить сонце, а ще маю чималий досвід у дизайні які продають. Терміни поставив із запасом. Звертайтеся.

  Портфоліо:
  Freelancehunt

  Гарного дня!

 6. 316  
  7 days113 USD

  Welcome to!Interested in your task, ready to help in the implementation.I am a web designer with experience in building sites under the key, as well as a very punctual and responsible person, so I always do all the work timely and quality, with regard to the details and requirements of the customer.Ready to start the design development immediately after the project discussion👩💻
  Вітаю! Зацікавила ваша задача, готова допомогти в реалізації.

  Я веб-дизайнер з досвідом розробки сайтів під ключ, а також дуже пунктуальна і відповідальна людина, тому завжди виконую всю роботу вчасно і якісно, з увагою до деталей і вимог замовника.

  Готова почати розробку дизайну одразу після обговорення проекту👩💻

 7. 540    2  0
  3 days38 USD

  Good night !
  My name is Alexander. Web design has been for more than 2 years. I work at Figma. I was interested in your project, I would like to discuss more in detail with you.
  Below you can find out my portfolio!
  Behance
  Thank you in advance for considering my proposal.
  Доброї ночі !
  Мене звати Олександр. У веб-дизайні вже більше 2 років. Працюю у Figma. Мене зацікавив Ваш проект, хотілося б більш детально обговорити з Вами деталі.
  Нижче ви можете ознайомитися з моїми портфоліо!
  Behance
  Заздалегідь дякую, що розглянули мою пропозицію

 8. 1790    38  0   1
  4 days88 USD

  Good Morning Ruslan! My name is Oleg. I am a UX/UI designer.

  I will edit your site page. There is no experience in the design of online stores on autoparticles, but show me the characteristics and information you want to enter into the design, I will create, form and process. I work in Figma. Everything is good, smart, fast.

  My portfolio is Behance
  https://olehkdesigner.webflow.io/
  Добрий день, Руслан! Мене звати Олег. Я UX/UI дизайнер.

  Перероблю сторінку вашого сайту. Досвіду дизайну інтернет-магазинів по автозапчастинам немає, але покажіть мені потрібні характеристики і інформацію, яку бажаєте внести в дизайн, я створю, сформую і перероблю. Працюю у Фігмі. Все якісно, розумно, швидко.

  Моє портфоліо Behance
  https://olehkdesigner.webflow.io/

 9. 2328    26  0
  5 days126 USD

  Hello to
  I offer UI/UX designers.
  My advantages:
  1 . Large work experience
  2nd High quality and modern design, careful to detail
  Three Always in connection
  4 . Excellent work in portfolio
  and 5. I appreciate the time of my customers.
  6 . Profiles at Behance
  Dribbble
  Здравствуйте
  Предлагаю услуги UI/UX дизайнера.
  Мои преимущества:
  1. Большой опыт работы
  2. Качественный и современный дизайн, внимателен к деталям
  3. Всегда на связи
  4. Отличные работы в портфолио
  5. Ценю время своих клиентов.
  6. Профили на Behance
  Dribbble

 10. 388  
  2 days25 USD

  Good day !
  Interested in your project, I am a designer, I have experience in creating websites.
  It is used in Figma, Adobe Photoshop.
  I do it quickly and efficiently, according to your wishes, always in contact.
  Portfolio: Freelancehunt
  Behance: Behance
  I will be happy to collaborate!
  Добрий день!
  Зацікавив Ваш проект, я дизайнер, маю досвід створення сайтів.
  Використовую в роботі Figma, Adobe Photoshop.
  Виконаю швидко та якісно, згідно Ваших побажань, завжди на зв'язку.
  Портфоліо: Freelancehunt
  Behance: Behance
  Буду рада співпраці!

 11. 1255    12  0
  10 days50 USD

  An example of the design of an online store on the authematics that I developed:
  HTTPS://www.dropbox.com/s/zmlbbyqkkgwy7l5/item_07_05.png?dl=0
  https://www.dropbox.com/s/rh1oaptr2jxm4ad/main_v3_07_08.png?dl=0
  HTTPS://www.dropbox.com/s/qnbltrrtdketsxn/search_v2_07_06.png?dl=0
  Приклад дизайну інтернет-магазину на автотематику, який я розробляв:
  https://www.dropbox.com/s/zmlbbyqkkgwy7l5/item_07_05.png?dl=0
  https://www.dropbox.com/s/rh1oaptr2jxm4ad/main_v3_07_08.png?dl=0
  https://www.dropbox.com/s/qnbltrrtdketsxn/search_v2_07_06.png?dl=0

 12. 1511    6  0
  2 days55 USD

  Good day !I have a year of experience in web design, interface design.I create a creative, modern and quality design according to all UI/UX criteria and your needs!I am happy to work together and answer all your questions.My portfolio:
  Dribbble
  Behance
  Freelancehunt📎📎🎨
  Добрий день!
  Маю рік досвіду у сфері веб-дизайну, дизайну інтерфейсів.
  Створю креативний, сучасний та якісний дизайн по канонам усіх UI/UX критеріїв та ваших побажань!
  Тому з радістю готова співпрацювати та відповім на всі ваші питання.

  Моє портфоліо:
  📎 Dribbble
  📎 Behance
  🎨 Freelancehunt

 13. 952    15  0
  2 days63 USD

  👋Welcome to.I will build a card out of the analysis (if necessary)
  I draw 3-4 visual concepts to determine style
  All links are free (if they are at all)
  I work to complete approval.

  My UX/UI design experience over 8 years, see the portfolio:
  Behance
  Freelancehunt

  Write in person - agree.◾◾◾◾💬
  👋 Вітаю.
  ◾ Побудую картку виходячи з аналізу (якщо потрібно)
  ◾ Намалюю 3-4 візуальних концепцій, щоб визначити стиль
  ◾ Всі правки безплатні (якщо вони взагалі будуть)
  ◾ Працюю до повного затвердження

  Мій досвід UX/UI design понад 8 років, ознайомтеся з портфоліо:
  Behance
  Freelancehunt

  💬 Пишіть в особисті - домовимося

 14. 337  
  2 days20 USD

  Good day . Ready to implement your project. I work with Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
  We can discuss the task in more detail in private messages.
  Tagged with: Behance
  Добрий день. Готова виконати Ваш проект. Працюю у Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
  Можемо обговорити завдання детальніше в приватних повідомленнях.
  Мої роботи: Behance

 15. 543    4  0
  1 day25 USD

  Welcome to!
  Interested in your project, ready to start work right now!
  I work with Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

  My portfolio: Behance

  I will be happy to collaborate!
  Вітаю!
  Зацікавив ваш проєкт, готова приступити до роботи прямо зараз!
  Працюю у Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

  Моє портфоліо: Behance

  Буду рада співпраці!

 16. 627    2  0
  1 day25 USD

  Congratulations to Ruslan.I'm going to make a design for your site.I have a great experience in web design and I have been working in Figma for a long time.Press in the personal message the description of the task you need to pay, with the link to the design, I will make an estimate by cost/time.I guarantee a quick and high quality result.in the portfolio there is a job for the autodaler (not the autoparticles, but similar)
  Behance

  General portfolio: Behance😉
  Вітаю, Руслан.

  Залюбки зроблю доопрацювання дизайну для вашого сайту. Маю великий досвід у дизайні сайтів та давно вже працюю в Figma.
  Надсилайте у особисті повідомлення опис завдання, що треба доробити, з лінком на дизайн, я зроблю оцінку по коштам/часу.

  Гарантую швидкий та якісний результат.

  в портфоліо є робота для автодилера (не автозапчастини, але схоже 😉 )
  Behance

  загальне портфоліо: Behance

 17. 4327    80  1
  1 day25 USD

  I can edit your page. There is experience in autoscience.
  The portfolio is here Freelancehunt
  Price after meeting the task.
  Можу допрацювати вашу сторінку. Є досвід в автотематиці.
  Портфоліо тут Freelancehunt
  Ціна після ознайомлення з задачею.

 18. 414    1  0
  1 day13 USD

  Good Morning Ruslan!
  Interested in your project, ready to help in the implementation.
  Prepared to start after the agreement of the TZ and the deadlines of execution.
  Portfolio: Behance
  Добрий день, Руслан!
  Зацікавив ваш проект, готова допомогти у реалізації.
  Готова розпочати після погодження ТЗ і строків виконання.
  Портфоліо: Behance

 19. 297    1  0
  6 days38 USD

  Welcome to! I'm interested in your project and I'm ready to start work immediately after discussing the details. The deadlines indicated are not accurate, will be reviewed during the work and as soon as possible I will finish working with your order as soon as the deadline indicated I am always in contact and ready for any duty to make the instructions and perform the work in the ideal. I am looking forward to the answer.)

  My portfolio is: Freelancehunt
  Вітаю! Мене зацікавив Ваш проект і я готова розпочати роботу відразу після обговорення деталей. Терміни виконання вказані не точно, переглядатимуться протягом роботи і швидше за все закінчу працювати з Вашим замовленням швидше за вказаний термін Я завжди на зв'язку і готова будь-якої миті внести правки та виконати роботу в ідеал. З нетерпінням чекаю на відповідь )

  Моє портфоліо: Freelancehunt

 20. 1755    29  0
  2 days50 USD

  I will execute your project. There is a similar project.
  Let’s talk about details?
  Portfolio here Freelancehunt and Behance
  If you are interested, contact me.
  Виконаю Ваш проект. Є подібний проект
  Обговоримо деталі?
  Портфоліо тут Freelancehunt та Behance
  Якщо зацікавить, звертайтеся.

 21. 32 more hidden bids

Current freelance projects in the category Web design

Design of the form page

13 USD

Good day Need to style the form and make the visualization of elements on the page a bit more attractive. Attached the prototype, you can slightly change the position of elements, color, and size, but the prototype has the correct emphasis on blocks and headings. No specific…

BannersWeb design ∙ 20 proposals

Designer for Shopify

We are looking for a designer to develop a corporate style brand book for the Shopify website, urgently. We need an experienced developer with a portfolio.

Web design ∙ 6 proposals

Design a thank you poster for an employee, advertising banner on the website

It is necessary to redesign a thank you poster for an employee for the work done. It is also necessary to develop a banner design for advertising products on your own website.

Web designPrint design ∙ 32 proposals

Creating a website for a construction company

301 USD

We specialize in repairing and constructing commercial real estate, we need a standard website built on a constructor, where there will be services, about the company, project pages.

Web designWebsite development ∙ 79 proposals

Layout of one-page landing pages / redesign of existing

On a regular basis, we need a person who will be responsible for creating simple one-page websites according to the terms of reference. I can provide more details in a personal message. Most often, this involves simply redesigning existing landing pages (changing text,…

HTML and CSSWeb design ∙ 39 proposals

Client
Ruslan Kravchenko
Ukraine Kyiv  1  0
Project published
5 months 10 days ago
349 views