Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Create an English version of the logoЗробити англійську версію логотипу

Translated

Applications 1

App view is available only registered users.
 1.  freelancer isn't working in the service any longer
 2. 2277    86  0
  1 day3000 UAH

  Please, the customer ordered me the same ang version of the logo
  Portfolio: Freelancehunt
  Звертайтесь, замовники у мене замовляли такі самі анг версії лого
  Портфоліо: Freelancehunt

 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. proposal concealed by freelancer
 7. 1527    46  0   1
  1 day700 UAH

  Hello to you!
  I like your logo.
  Take the same font as possible.
  The illustrator is open, please contact us.
  Привіт!
  Подобається ваш логотип)
  Підберу максимально схожий шрифт.
  Ілюстратор вже відкритий, звертайтесь!

 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13. proposal concealed by freelancer
 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. 381  
  1 day700 UAH

  Good day . Ready to fulfill your order quickly and quality. I do it for a minimum fee.
  Добрый день. Готова выполнить ваш заказ быстро и качественно. Сделаю за минимальную плату.

 17. 9235    94  1   4
  3 days1200 UAH

  Good day .
  Ready to discuss the nuances in a personal letter,
  I will do it properly, taking into account all your wishes.
  I work until the full approval of the project.
  • • • • • • • •
  Portfolio Freelancehunt
  Dribbble
  Behance
  Добрый день.
  Готова обсудить нюансы в личной переписке,
  сделаю качественно, учту все Ваши пожелания.
  Работаю до полного утверждения проекта!
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  Портфолио Freelancehunt
  Dribbble
  Behance

 18. 1575    76  1   1
  2 days700 UAH

  Welcome to!
  I do it quickly and efficiently.
  Examples of work and feedback in the profile.
  Вітаю!
  Виконаю швидко та якісно.
  Приклади робіт та відгуки у профілі.

 19. 235    1  0
  1 day700 UAH

  Good day . Interested in your project. Ready to cooperate with you. I own Photoshop, Illustrator, I have experience in printing designs for more than 4 years. Work for 15 minutes, ready to begin now.
  Доброго дня. Зацікавив Ваш проект. Готовий з Вами співпрацювати. Добре володію Photoshop, Illustrator, маю досвід в додрукарській підготовці макетів більше 4-х років. Роботи на 15хв, готовий приступити зараз до виконання.

 20. proposal concealed by freelancer
 21. 517    10  0
  1 day700 UAH

  Hello to you! I do it quickly and efficiently. I have experience in creating logos and corporate style. We will provide all the necessary materials for further use. Let’s discuss the details. I am glad to work with you!!
  Привіт! Виконаю швидко та якісно. Маю досвід у створенні логотипів та фірмового стилю. Надам усі необхідні матеріали для подальшого використання. Пишіть обговоримо деталі. Буду радий співпраці з Вами!!)

 22. 358  
  1 day700 UAH

  Good day . Ready to complete your order quickly and efficiently.
  Write in private.
  Доброго дня. Готова виконати ваше замовлення швидко та якісно.
  Напишіть у приват.

 23. 518    1  0
  1 day700 UAH

  Welcome to! I'll make a English version.
  I count all the wishes.
  Вітаю! Залюбки зроблю англійську версію.
  Врахую всі побажання.

 24. 986    20  0
  1 day700 UAH

  Good day !
  I know the logos, I know how to perfectly re-create the logos and make a vector file.
  My portfolio is: Behance Freelancehunt
  Prices are moderate, quality is high, communication is easy and pleasant.
  The cost of the work is 300 UAH through a personal project.
  Welcome to please!
  Доброго дня!
  Знаюсь на логотипах, вмію досконало переробити логотип і зробити векторний файл.
  Моє портфоліо: Behance Freelancehunt
  Ціни помірні, якість найвища, комунікація легка та приємна.
  Вартість роботи 300 грн через персональний проєкт.
  Ласкаво прошу!

 25. proposal concealed by freelancer
 26. proposal concealed by freelancer
 27. 249  
  2 days2500 UAH

  Young team of specialists. Not a big web studio. Always in contact.
  Молода команда спеціалістів. Не велика веб студія. Завжди на зв’язку.

 28. proposal concealed by freelancer
 29. 603    5  0
  2 days700 UAH

  Welcome, I have rich experience in creating logos. We will create an adaptive, modern logo. Worked to this on another site, more than 50 satisfied customers of the logos.

  Behance
  Вітаю, маю багатий досвід створення логотипів. Створю для Вас адаптивний, сучасний логотип. Працював до цього на іншій площадці, понад 50 задоволених клієнтів логотипів.

  Behance

 30. proposal concealed by freelancer
 31. proposal concealed by freelancer
 32. 3093    13  0
  1 day1000 UAH

  Welcome to.
  ready to discuss the project.

  The party is agreed.

  - Experience
  - Quality
  - Operativity
  вітаю.
  готовий обговорити проект.

  ВАРТІСТЬ ДОГОВІРНА.

  - досвід
  - якість
  - оперативність

 33. 545    7  0
  2 days700 UAH

  Good day ! I can already offer you the necessary font for the logo. It is free for commercial use.

  I do the project quickly and efficiently.
  Добрий день! Уже можу запропонувати Вам необхідний шрифт для логотипа. Він є безкоштовним для комерційного використання.

  Виконаю проєкт швидко та якісно.

 34. 620    3  0
  1 day700 UAH

  Welcome to. I’m going to do my job for one hour.
  Вітаю. Виконаю завдання протягом однієї години Звертайтесь...

 35. proposal concealed by freelancer
 36. 345    1  0
  1 day700 UAH

  Good day .
  Ready to take the task.
  You can get acquainted with my work here Behance
  Доброго дня.
  Готова взяти завдання у роботу.
  Ознайомитись із моїми роботами можна тут Behance

 37. proposal concealed by freelancer
 38. 481    2  0
  1 day700 UAH

  Good day, I will do
  The portfolio can be viewed on my page.
  Freelancehunt
  Добрый день, сделаю
  Портфолио можно посмотреть на моей странице.
  Freelancehunt

 39. proposal concealed by freelancer
 40. 277  
  2 days1000 UAH

  Good day !Interested in your project!There is a lot of experience with the development of logos and ready to work with you!I'll do it quickly and efficiently I'm developing 3 variants of the logo and we're working the one you liked the most (if there's need), I'm downloading all the files you need, I'll agree with you all the terms and conditions I can also download more of my work)🔥😊
  Доброго дня! Зацікавив ваш проект! Багато є досвіду з розробкою логотипів і готова попрацювати з вашим! 
Зроблю швидко і якісно🔥 
Розробляю 3 варінти логотипу і допрацьовуємо той, що вам сподобався найбільше (якщо є потреба), скидаю у всіх файлах, які потрібні😊 
Звертайтесь, узгодимо з вами всі умови також можу скинути більше своїх робіт)

 41. proposal concealed by freelancer
 42. 591    2  0
  1 day700 UAH

  Good day ,
  Elena, I was very interested in your proposal.It is on this stock market that I am just starting to work, the experience of working in this field is huge.I do everything in time, creative, I will help make the result of this order special, not similar to others, I work until the last editing.Please write to me in a personal message, we will discuss all the details and I will immediately begin to fulfill the order.Below is a link to my profile where there are a few examples of what orders I had to do.Thank you ! Google Drive
  Freelancehunt📌📌
  Добрий день,
  Еліна, заінтригувала Ваша пропозиція!
  Саме на цій біржі я зараз тільки починаю працювати, досвід роботи у цій сфері величезний.
  Роблю все в строки, креативний, допоможу зробити результат цього замовлення особливим, не схожим на інших, працюю до останньої редагування. Напиши мені, будь ласка, в особисті повідомлення, ми обговоримо всі деталі, і я одразу приступлю до виконання замовлення.
  Нижче посилання на мій профіль де є декілька прикладів того, з якими замовленнями я мав діло.
  Дякую!
  📌 Google Drive
  📌 Freelancehunt

 43. 2438    57  0
  1 day700 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to collaborate!
  My portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Буду рада співпраці!
  Моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 44. 1322
   4  0

  1 day700 UAH

  Hello to Elena. I will perform your task quality throughout the day. I accept all the requirements and wishes.
  Здравствуйте, Елена. Выполню Ваше задание качественно в течении дня. Учту все требования и пожелания

 45. 823    18  1
  1 day700 UAH

  Good day, ready to start the task!
  I will give you a few options.
  I am chosen to the final right.

  Portfolio can be viewed here:
  Behance
  Добрий день, готова приступити до завдання!
  Надам декілька варіантів.
  Доопрацюю обраний до кінцевих правок.

  Портфоліо можна переглянути тут:
  Behance

 46. proposal concealed by freelancer
 47. 535    3  0
  1 day700 UAH

  Good day !
  I’ll make a professional design for you.
  Quality speed and fast feedback guarantees.
  My portfolio:
  Dribbble
  or
  Behance
  I will be happy to cooperate!
  Добрий день!
  Розроблю для вас професійний дизайн
  Якість оперативність та швидкий зворотний зв'язок гарантую.
  Моє портфоліо:
  Dribbble
  або
  Behance
  Буду радий співпраці!

 48. 1529
   20  0
  Work samples:
  Разработка логотипа для агентства недвижимости
  1 day700 UAH

  Good day ! I will perform your task quickly and efficiently - always open to any directions and desires. Great experience in the development of logos and idents. I’ll make a few options for the logo. I will be happy to cooperate!
  Portfolio: Freelancehunt
  Behance
  Добрий день! Готовий приступить.. Оперативно і якісно виконаю ваше завдання - завжди відкритий до будь-яких правок і побажань. Великий досвід у розробці логотипів та айдентки. Зроблю кілька варіантів логотипу. Буду радий співпраці!
  Портфоліо: Freelancehunt
  Behance

 49. proposal concealed by freelancer
 50. 3019    232  0
  1 day700 UAH

  Good day . Work is not hard.
  I will do it quickly, cheaply. 200 UAH (I can't be in a project less than 700)
  If you are interested in cooperation and the desire to cooperate in the future - contact us! and ;)
  Доброго дня. Робота не важка.
  Зроблю якісно, швидко, дешево. 200 грн (ставка не можу бути в проекті менше 700)
  Якщо цікавить співпраця і бажання співпрацювати в майбутньому - звертайтесь! ;)

 51. 286    2  0
  1 day700 UAH

  Good day !
  Ready to perform your project, there is experience in created logos.
  I do everything quickly and efficiently, the routes are free.
  Добрий день!
  Готова виконати ваш проєкт, є досвід в створені логотипів.
  Роблю усе швидко та якісно, правки безкоштовні

 52. 383    3  0
  1 day1000 UAH

  Good morning, I am called Victoria.
  Ready to fulfill your order as quickly as possible. I have Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. I have experience in creating company style, logos, illustrations, pattern and polygraphy.
  The number is unlimited. The price also includes a presentation on the modes and a presentation where the fonts and color gamma will be written.
  Link to the portfolio: Behance
  Доброго дня, мене звати Вікторія.
  Готова якомога швидко і якісно виконати ваше замовлення. Чудово володію Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Маю досвід зі створення фірмового стилю, логотипів, ілюстрацій, паттерну та поліграфії.
  Кількість правок необмежена. Також в вартість входить представлення на макетах і презентація де будуть прописані шрифти та кольорова гамма.
  Посилання на портфоліо: Behance

 53. 189  
  1 day700 UAH

  Good day with great pleasure I will make your order. In a short time and for a small amount. Go to the way =)
  Examples of my work in the profile.
  Добрий день з великим задоволенням зроблю ваше замовлення. В короткі терміни і за невелику суму. Звертайтесь =)
  Приклади моїх робіт у профілі.

 54. proposal concealed by freelancer
 55. proposal concealed by freelancer
 56. proposal concealed by freelancer
 57. 796    3  0
  2 days700 UAH

  Good day . I can perform. You can write me, I'll show you what's done.
  The portfolio:
  Freelancehunt
  Добрий день. Можу виконати. Можете мені написати, покажу що вже зроблено.
  Портфоліо:
  Freelancehunt

 58. proposal concealed by freelancer
 59. 614
   8  0

  1 day700 UAH

  Good evening .

  Interested in your project.

  The font from the logo has already found it ready to begin the project.

  I will do everything in the shortest time and well.
  Добрий вечір.

  Зацікавив ваш проект.

  Шрифт з логотипу вже знайшов тому готовий приступити до виконання проекту.

  Зроблю все в найкоротші терміни і якісно!

  Imran Mrayan

 60. proposal concealed by freelancer
 61. 964    16  0
  1 day700 UAH

  Hello, I am ready to work on your project.
  I understand all the wishes.
  Examples of my work: Freelancehunt
  Здравствуйте, готов поработать над вашим проектом.
  Учту все пожелания.
  Примеры моих работ: Freelancehunt

 62. 423  
  2 days700 UAH

  Good morning, ready to take the logo portfolio can be viewed here Behance
  Доброго дня, готова взятися за лого портфоліо можно просмотреть здесь Behance

 63. 748    6  0
  1 day700 UAH

  Good day ! I liked your project, I know this font, consider that the task is already done, you can write to me and I will immediately download you the already ready option. I just want to clarify how exactly you want to translate the text in English, Vikhola or Vihola? I look forward to the answer!
  Добрий день! Сподобався ваш проект, знаю цей шрифт, вважайте що завдання вже виконано, можете написати мені і я вам одразу скину вже готовий варіант. Хочу тільки уточнити, як саме ви хочете транслітерувати напис англійською, Vikhola чи Vihola? Чекаю на відповідь!

 64. proposal concealed by freelancer
 65. 357  
  3 days700 UAH

  Welcome to Elina!
  Beautiful logo, not a problem to rewrite in English!
  I will be happy to help!
  My portfolio
  Freelancehunt
  Вітаю, Еліна!
  Симпатичне лого, не проблема переписати англійською!
  З радістю допоможу!
  Моє портфоліо
  Freelancehunt

 66. 872
   4  0
  Work samples:
  Кепка в Стиле
  4 days2000 UAH

  Good day ! I was working on the logos for shedding. I will be happy to cooperate!

  • Portfolio: Behance
  More than 7 years in graphic design
  Work with a 50% prepaid or by Safe/Safe Transaction
  • All fees are included in the cost of work!
  Добрый день! Занимался разработкой лого для пошивки. Буду рад сотрудничеству!

  • Портфолио: Behance
  • Более семи лет в сфере графического дизайна
  • Работа по предоплате 50% или через Сейф/Безопасная сделка
  • Все правки включены в стоимость работы!

 67. 360

  2 days700 UAH

  Good day !
  Ready to perform your order quickly and efficiently.
  My work can be viewed here: https://issuu.com/valentyna.puhach/docs/portfolio_2022.01
  I work with Adobe Photoshop and Adobe Illustrator.

  I will be happy to cooperate.
  Good day !
  Доброго дня!
  Готова швидко і якісно виконати ваше замовлення.
  Мої роботи можна переглянути тут: https://issuu.com/valentyna.puhach/docs/portfolio_2022.01
  Працюю в Adobe Photoshop та Adobe Illustrator.

  Буду дуже рада співпраці
  Гарного дня!

 68. proposal concealed by freelancer
 69. 3489    119  0
  5 days800 UAH

  Good day .
  I will be happy to help you realize your project. Details will be discussed.

  My profile portfolio, as well as my work can be viewed here: Behance
  Turn to! I hope for cooperation.
  Доброго дня.
  Рада буду допомогти з реалізацією вашого проекту. Деталі, звісно, обговоримо.

  Моє портфоліо у профілі, також додатково на мої роботи можна подивитись тут: Behance
  Звертайтесь! Сподіваюсь на співпрацю.

 70. 350    3  0
  2 days1500 UAH

  Good day ! I will develop the logo according to the project with the details taken into account. Let me write, I'm glad to get to work.)
  Доброго дня! Розроблю лого згідно проекту з урахуванням деталей. Пишіть, з радістю візьмусь до виконання)

 71. 213  
  1 day1000 UAH

  Good day ! Ready to fulfill your task. I do everything as quickly as possible and at the highest level. I can start right now.
  Добрый день! Готова выполнить вашу задачу. Сделаю все как можно быстрее и на самом высоком уровне. Могу начать прямо сейчас.

 72.  freelancer isn't working in the service any longer
 73. 203  
  1 day500 UAH

  Good day !
  I will fulfill your request quality and quickly at a minimum fee.
  for 200 gr.
  Добрый день!
  Выполню вашу просьбу качественно и быстро за минимальную плату.
  За 200 гр.

 74. 796    11  0
  1 day1200 UAH

  Welcome to! Freelancehunt
  My name is Daria, I am engaged in the development of graphic design. Online every day.
  I’ve taken into consideration this project I’m ready to work on. Ready to discuss all the details.
  Create prototypes to better understand your ideas and their implementation.
  I will make a design in any style that meets your theme.
  I will work according to all your wishes and requests.
  I work in such editors as Illusrator and Photoshop.

  I also want to note:
  All the works are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional plushes and discounts
  Вітаю! Freelancehunt
  Мене звуть Дар’я, я займаюся розробкою графічного дизайну. Онлайн – щодня.
  Привернув до уваги цей проект, над яким я готова попрацювати. Готова обговорити докладніше всі деталі.
  - створю прототипи для кращого розуміння ваших задумів та їх реалізації
  - зроблю дизайн в будь-якому стилі, що відповідає вашій тематиці
  - доопрацюю згідно з усіма вашими правками та побажаннями
  Я працюю в таких редакторах як Illusrator та Photoshop.

  Хочу також зазначити:
  -Всі правки в ході роботи БЕЗКОШТОВНІ
  - я дуже лояльна до замовників, завжди готова піти на зустріч за необхідності
  - готова до подальшої співпраці з додатковими плюшками та знижками

 75. proposal concealed by freelancer
 76. 571    1  0
  3 days800 UAH

  Good day . I can make you a logo. This word is translated into Ukrainian. I’m going to write like E.
  Доброго дня. Можу Вам зробити лого. Тікі слово переведіть українскою. Зроблю таким шрифтом як е. Пішить

 77. 327  
  1 day700 UAH

  Good day !
  I am happy to make an English version of the logo.
  My portfolio is: Freelancehunt
  I will be happy to cooperate
  Доброго дня!
  З радістю зроблю англ версію лого.
  Моє портфоліо: Freelancehunt
  Буду рада співпраці

 • Bogdan Gatila
  16 December 2022, 17:46 |

  Добрий день. А як англійською називається Віхола? Vyhola? Vihola? ДякуюClient
Elina Landau
Ukraine Kyiv  3  0
Project published
3 months 6 days ago
552 views
Labels
 • logo
 • логотип
 • Логотипы
 • дизайн логотипов
 • разработка логотипов
 • логотип и фирменный стиль