Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

A website is needed for a Chinese teacher

Translated

 1. 4469
   14  0

  10 days510 USD

  Hello!
  Please review my portfolio and make sure of my experience in the UX/UI field. I am not a designer who just draws, but a designer who DESIGNS products that sell business services. I work with startups at early stages and businesses, have high qualifications in UX and UI design.

  My portfolio:
  Freelancehunt
  Вітаю!
  Будь ласка, перегляньте моє портфоліо і переконайтеся в моїй досвідченості в UX/UI сфері. Я не дизайнер, який просто малює, а саме дизайнер, який ПРОЕКТУЄ продукти, які продають послуги бізнесів. Працюю зі стартапами на ранніх стадіях і бізнесами, маю високу кваліфікованість в UX та UI дизайні.

  Моє портфоліо:
  Freelancehunt

 2. 2369
   33  0

  4 days89 USD

  Hello!
  The task is clear, I am ready to start right now. I will perform everything qualitatively and on time. I will create a unique and modern design that will stand out against competitors and attract the attention of potential clients. I am open to any number of revisions and wishes. I am available 24/7, so I will always keep you updated on the progress.

  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt

  Feel free to contact me, I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте!
  Задача ясна, готова приступить прямо сейчас. Выполню все качественно и в срок. Создам уникальный и современный дизайн, который будет выгодно смотреться на фоне конкурентов и привлекать внимание потенциальных клиентов. Адекватно отношусь к любому количеству правок и пожеланий. На связи я 24/7, поэтому всегда смогу держать вас в курсе работы.

  Мое портфолио:
  Behance
  Freelancehunt

  Пишите, буду рада сотрудничеству!

 3. 2197    28  0
  10 days255 USD

  Hello, Ready to start work today.
  My name is Alexander and I am a Ui/Ux designer and also a web developer. Available 24/7. I have been working for over 5 years. I will create a beautiful and practical design, SEO optimization, and set up feedback.

  I approach work comprehensively:
  1. I conduct niche and competitor analysis;
  2. I create a website prototype;
  3. I design the overall style of the website (color, font, composition);
  4. I create responsive design;

  I meet deadlines and stay in touch, bringing projects to approval.
  My portfolio: Behance
  Здравствуйте, Готов приступить к работе уже сегодня.
  Меня зовут Александр и я Ui/Ux дизайнер и вместе с этим веб-разработчик. На связи 24 на 7 . Работаю больше 5 лет. Сделаю красивый и практичный дизайн , СЕО оптимизацию, подключу обратную связь.

  К работе подхожу комплексно:
  1. Провожу аналитику ниши и конкурентов;
  2. Делаю прототип сайта;
  3. Продумываю общую стилистику сайта (цвет, шрифт, композиция);
  4. Делаю адаптивный дизайн;

  Не срываю сроки и не пропадаю, довожу проекты до утверждения.
  Мое портфолио : Behance

 4. 3941    24  0
  33 days765 USD

  Good time of day)

  Quality comes first, I will be able to implement your project.
  I have extensive experience working with many clients from countries such as Ukraine, USA, Canada, Germany, Kazakhstan, Moldova, Switzerland, China, France, Israel. Let's discuss your project in more detail...

  Part of the work!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/

  Detailed discussion, advice, preferences, assessment in personal discussions!
  Доброго часу)

  Якість на першому місці, зможу реалізувати Ваш проект.
  Є величезний досвід роботи з багатьма клієнтами з таких країн як Україна, США, Канада, Німеччина, Казахстан, Молдова, Швейцарія, Китай, Франція, Ізраїль. Давайте обговоримо Ваш проект детальніше...

  Частина робіт!

  http://floridagardendesigns.com/
  https://sugacards.com/
  https://advilion.com
  http://axiomaplus.com.ua/
  https://maxinstal.ch/
  https://brokersrealestate24.com/
  http://otpad.com.ua/
  https://hotelkolos.com/
  http://spectrum.net.ua/  Детальне обговорення, поради, уподобання, оцінка в особистих обговореннях!

 5. 336  
  14 days255 USD

  Hello!
  I am interested in your case and would be happy to help with its implementation. I will find interesting modern solutions for designing a new website!
  I have over 2 years of experience. I work in Figma.

  My portfolio: Behance
  Вітаю!
  Зацікавив ваш кейс, буду рада допомогти з його втіленням. Знайду цікаві сучасні рішення для дизайну нового сайту!)
  Маю досвід роботи понад 2 роки. Працюю у Figma.

  Моє портфоліо: Behance

 6. 3085    37  0   1
  1 day255 USD

  Hello.

  Interested in your project. I will be glad to cooperate.

  Ready to start working soon.
  My portfolio Behance
  Здравствуйте.

  Заинтересовал ваш проект. Буду рада сотрудничеству.

  Готова приступить к работе в ближайшее время.
  Мое портфолио Behance

 7. 522    4  0
  5 days19 USD

  Good day!

  I am interested in your project, so I would really like to work with it, I believe that my skills and experience will allow me to achieve the desired result for you.

  I suggest creating one block as a test task so that you can evaluate my skills and approach. This will allow you to familiarize yourself with my work style and make sure that I can create a design that meets your desires and expectations. If you like it, we can start working.

  If you have any questions or are interested in the proposal, please contact me so that we can discuss the details and further cooperation.

  I look forward to your response and the opportunity to work on your project.
  Доброго дня!

  Зацікавив ваш проєкт, тому дуже хотіла б з ним попрацювати, вважаю що мої навички та досвід дозволять отримати Вам бажаний результат.

  Пропоную Вам створення одного блоку як тестового завдання щоб ви могли оцінити мої навички та підхід. Це дозволить вам ознайомитися з моїм стилем роботи та переконатися що я зможу зробити дизайн який буде відповідати вашим бажанням та очікуванням. Сподобається - почнемо роботу.

  Якщо у вас з'явилися питання або зацікавила пропозиція, будь ласка зв'яжіться зі мною, щоб ми могли обговорити деталі та подальшу співпрацю.

  З нетерпінням чекаю на вашу відповідь та можливість попрацювати над вашим проектом.

 8. 1511    6  0
  8 days339 USD

  Hello! I have read your task and I am ready to start working right after we clarify all the details! I have been working in the design field for over a year.. 🫡 I develop creative and modern design solutions. To make sure of this, please check out my portfolio, and I promise that after reviewing it, you will want to work with me! 😉

  I work and design in Figma🎨
  I will be happy to help create a nice and modern design for your website✅

  We can discuss the details directly in the correspondence 📩

  Portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  Dribbble
  Вітаю!
  Ознайомилась з вашим завданням та готова приступити до роботи одразу після узгодження всіх питань!
  Працюю в сфері дизайну вже понад рік.. 🫡
  Розробляю креативні та сучасні дизайн рішення. Для того щоб упевнитися в цьому, ознайомтесь з моїм портфоліо, та обіцяю що після його перегляду вам закортить попрацювати зі мною! 😉

  Працюю та розробляю дизайн у Figma🎨
  Буду рада допомогти в створенні гарного та сучасного дизайну для вашого сайту✅

  Деталі можемо обсудити безпосередньо в листуванні 📩

  Портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Dribbble

 9. 1602    5  0
  5 days383 USD

  Good day! I will be glad to work together.
  I will gladly take on your project.
  My portfolio is in the profile, after reviewing which, you will not be able to pass by and not take advantage of the opportunity to work with me 😉
  Over 4 years of work experience.
  We will discuss the details in the correspondence 😌
  Portfolio: Dribbble Behance Freelancehunt
  Добрий день! Буду радий разом попрацювати.
  Із задоволенням візьмусь за ваш проєкт.
  Моє портфоліо у профілі, після перегляду якого, не зможете пройти мимо, і не скористатися можливістю попрацювати зі мною 😉
  Досвід роботи понад 4-х років.
  Деталі обговоримо в листуванні 😌
  Портфоліо: Dribbble Behance Freelancehunt

 10. 406    1  0
  7 days510 USD

  Good day!
  We are the development team HeadGroup24!
  We create websites "turnkey", as well as perform various tasks of any complexity, such as integration of payment systems, page optimization, web design, and others.

  We develop websites on such platforms:
  - Wordpress
  - Webflow
  - Readymag

  20 years of combined experience.

  We are ready to start work and provide a fast and professional result.
  The deadline and cost are approximate, for a full assessment of the work, I suggest conducting a brief interview)
  Доброго дня!
  Ми команда розробників HeadGroup24!
  Створюємо сайти "під ключ", а також виконуючи різноманітні завдання будь-якої складності, такі як інтеграція платіжних систем, оптимізація сторінок, дизайн веб-сайтів та інші.

  Розробляємо сайти на таких платформах:
  - Wordpress
  - Webflow
  - Readymag

  Спільний досвід 20 років.

  Ми готові розпочати роботу і забезпечити швидкий та професійний результат.
  Термін виконання та вартість вказані приблизні, для повної оцінки роботи пропоную провести невеличке інтервʼю)

 11. 438    1  0
  5 days204 USD

  Hello! My name is Seraphima, I am a UX/UI designer. Have you already chosen a builder? You have a very interesting project, I will be happy to work)

  My portfolio:
  Behance
  Вітаю! Мене звати Серафима, я UX/UI дизайнерка. Чи обрали ви вже конструктор? У вас дуже цікавий проєкт, буду рада попрацювати)

  Моє портфоліо:
  Behance

 12. 2888    13  0
  6 days281 USD

  I will do quality work in a short time. The amount includes SEO, design, layout, setting up analytics and tags. Setting up all communication channels and much more.

  Examples of works:

  https://pr-compass.ukcom.com.ua/
  https://pixels.com.ua/
  https://titanbike.ua/
  https://ukcommsclub.ukcom.com.ua/
  https://mibox.com.ua/
  https://posmishka.kharkiv.ua/
  https://likeauto.com.ua/
  https://norsoblocks.com.ua/
  https://yt-talne.com.ua/
  https://vtoravto.com.ua/
  https://staryj-xutir.com.ua/
  https://bravekidsukraine.org/
  http://taxi.servicehelp.com.ua/
  https://www.ubaseinvest.com/
  https://www.studioandyou.com/
  https://89663-toyota.com/
  https://shop.luba-design.com/
  https://nebokray.club/
  https://stage1.ee/
  https://dnepr-stroy.com/
  https://www.slobodaukraine.com/
  https://www.latschbacher.com.ua/
  http://bmsys.co.il/
  https://slav.in.ua/
  http://servicehelp.com.ua/
  Зроблю якісно і за короткий термін. У суму входить СЕО, дизайн, верстка, налаштування аналітики та тегів. Налаштування всіх каналів зв'язку та багато іншого.

  Приклади робіт

  https://pr-compass.ukcom.com.ua/
  https://pixels.com.ua/
  https://titanbike.ua/
  https://ukcommsclub.ukcom.com.ua/
  https://mibox.com.ua/
  https://posmishka.kharkiv.ua/
  https://likeauto.com.ua/
  https://norsoblocks.com.ua/
  https://yt-talne.com.ua/
  https://vtoravto.com.ua/
  https://staryj-xutir.com.ua/
  https://bravekidsukraine.org/
  http://taxi.servicehelp.com.ua/
  https://www.ubaseinvest.com/
  https://www.studioandyou.com/
  https://89663-toyota.com/
  https://shop.luba-design.com/
  https://nebokray.club/
  https://stage1.ee/
  https://dnepr-stroy.com/
  https://www.slobodaukraine.com/
  https://www.latschbacher.com.ua/
  http://bmsys.co.il/
  https://slav.in.ua/
  http://servicehelp.com.ua/

 13. 688    3  0
  10 days115 USD

  Good day.
  I find your project interesting and would like to work on it.
  I am a web designer with many years of experience. My specialization is creating modern and user-friendly designs for websites.
  I work in Figma, Adobe Photoshop, and Adobe Illustrator.
  I can also offer to implement the design on the Webflow platform.
  If you have any questions regarding the work process or anything else, feel free to ask, and I will respond quickly.

  I can complete a TEST TASK (for example, create the first screen of the website) to demonstrate my understanding of your project.

  My works:
  Freelancehunt
  Behance

  Let's create an impressive web project together!
  Доброго дня.
  Цікавий у вас проєкт хотів би попрацювати з ним.
  Я веб-дизайнер з багаторічним досвідом. Моя спеціалізація - створення сучасного та зручного дизайну для веб-сайтів.
  Я працюю в Figma, Adobe photoshop та Adobe illustrator.
  Також можу запропонувати зверстати дизайн на конструкторі Webflow.
  Якщо у вас є питання стосовно процесу роботи або будь які інші, пишіть я швидко відповім вам.

  Можу виконати ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ (наприклад створити перший екран сайту) щоб показати вам моє розуміння вашого проекту.

  Мої роботи:
  Freelancehunt
  Behance

  Давайте разом створимо вражаючий веб-проєкт!

 14. 199  
  10 days77 USD

  Good day! I am interested in your project. I specialize in UX/UI design. I will gladly create an attractive design for your educational website. I work with tools such as: Figma, Blender, and Adobe Photoshop.

  Estimated completion time: 7-10 days. I have some questions about the project that I would like to ask in private messages.

  You can view all my portfolio at: Behance
  Добрый день! Заинтересовал Ваш проект. Я специализируюсь в UX/UI-дизайне. С радостью создам для Вас привлекательный дизайн образовательного сайта. Работаю с такими инструментами, как: Figma, Blender, и Adobe Photoshop.

  Примерный срок выполнения: 7-10 дней. Есть некоторые вопросы по проекту, которые хотелось бы задать в личных сообщениях.

  Всё мое портфолио можно посмотреть на: Behance

 15. 267  
  4 days225 USD

  Good time of the day! Here is my portfolio and works: https://www.webmasterpiece.online/we [By the way, my contacts are there]. I am very interested in the order! A website for a Chinese teacher is a great order! I will gladly, efficiently, and quickly implement your order. Thank you for your attention) I am waiting for your message in private.

  In short, I will describe what you get by cooperating with me: Ux-Ui design, selling text! Everyone who lands on your Chinese learning website will want to cooperate with you! Proper text and block placement! I perform the work first and foremost as a professional. I do not aim to create a "work of art", yes, it will be a work of art) But first and foremost, it will be a quality self-selling website! I provide support for a month after project implementation. I also adapt for phones - tablets - laptops - TVs. And of course, assistance with hosting upload and if you need, with advertising. In my team, there is a PPC specialist in digital marketing. I think it will be useful for your website. With respect, Zakhar.

  Example works:
  - List of websites provided in the original text -
  Доброго времени суток!
  Вот моё портфолио и работы
  https://www.webmasterpiece.online/we
  [Там кстати и мои контакты]
  Мне очень резанирует заказ! Сайт для преподавателя китайского это суперский заказ! С удовольствием, качественно, быстро реализую Вам заказ!
  Благодарю за внимание) Жду Вашего сообщения в личных)

  В кратце опишу что Вы получаете сотрудничая со Мной)
  Ux-Ui дизайн, продающий текст! Каждый кто попадёт на Ваш сайт по изучению китайского, захочет сотрудничать с Вами! Грамотное расположение текста и бловок! Выполняю работу в первую очередь как профессионал. У меня не стоит задачи сделать "произведение искусства", да, это будет произведением искусства) Но в первую очередь, это будет качественный продающий себя сайт! Предоставляю поддержку в течении месяца после реализации проекта) Так же адаптиров под телефоны - планшеты - ноутбуки - телевизоры) И конечно же помощь с выгрузкой на хостинг и если Вам потребуется, то с рекламой) В моей команде есть ppc специалист по digital marketing) Думаю для Вашего сайта это будет не лишним) С уважением Захар)

  Пример работ -


  https://pr-compass.ukcom.com.ua/
  https://pixels.com.ua/
  https://titanbike.ua/
  https://ukcommsclub.ukcom.com.ua/
  https://mibox.com.ua/
  https://posmishka.kharkiv.ua/
  https://likeauto.com.ua/
  https://norsoblocks.com.ua/
  https://yt-talne.com.ua/
  https://vtoravto.com.ua/
  https://staryj-xutir.com.ua/
  https://bravekidsukraine.org/
  http://taxi.servicehelp.com.ua/
  https://www.ubaseinvest.com/
  https://www.studioandyou.com/
  https://89663-toyota.com/
  https://shop.luba-design.com/
  https://nebokray.club/
  https://stage1.ee/
  https://dnepr-stroy.com/
  https://www.slobodaukraine.com/
  https://www.latschbacher.com.ua/
  http://bmsys.co.il/
  https://slav.in.ua/
  http://servicehelp.com.ua/

 16. 471    1  0
  10 days102 USD

  Hello, I am interested in your project. I am a UI/UX designer and can bring cool ideas to life 🙈 I would be happy to work on your project. We can discuss the details in private! Always available. I work in Figma. Price and deadline to be discussed after clarifying the requirements. I only do design without coding. Here is a link to my portfolio 👉🏻 Behance Dribbble
  Добрий день,зацікавив ваш проєкт. Я UI/UX дизайнер і можу втілити круті ідеї у реальність🙈 Із задоволенням попрацюю над вашим проєктом. Детальніше можемо обговорити в особистих! Завжди на звʼязку.Працюю в Фігмі. Ціна та дедлайн обговорюються після уточнення ТЗ.Я роблю тільки дизайн без верстки. Ось посилання на моє портфоліо 👉🏻 Behance Dribbble

 17. 758    5  0
  1 day19 USD

  Hello, I can develop a design, as well as provide layout and integration on WordPress if desired. The design can be made more dynamic, add original visuals, animations.
  Examples of similar works:
  https://freelancehunt.com/showcase/work/simeyniy-psihoterapevt/1631966.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/mayster-klass-po-unity/1722216.html
  Portfolio:
  Freelancehunt

  Feel free to contact me.
  вітаю, можу розробити дизайн, також при бажані верстку і натяжку на водрперс. дизайн можна зробити більш динамічний, додати авторского візуалу, анімацій.
  приклад схожих робіт
  https://freelancehunt.com/showcase/work/simeyniy-psihoterapevt/1631966.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/mayster-klass-po-unity/1722216.html
  потрфоліо
  Freelancehunt

  звертайтесь

 18. 1250    52  3
  2 days128 USD

  Hello! 👋🏻
  Ready to start working on your project immediately after receiving
  all the necessary information.

  Portfolio: Freelancehunt
  Feel free to contact me, let's discuss all the details!
  Привет! 👋🏻
  Готов начать работу над вашим проектом сразу после получения
  всей необходимой информации.

  Портфолио: Freelancehunt
  Обращайтесь, обсудим все детали!

 19. 580    2  0
  20 days124 USD

  Hello. My name is Olexandra, I have relevant experience (3 years) in creating websites in the Awards style.

  Immediate link to part of the work - https://www.figma.com/proto/6DVlVF3gygaaPzHqgdNsVj/Cases?page-id=32%3A5393&type=design&node-id=32-17107&viewport=798%2C-661%2C0.07&t=6XqtWhUnEZJpO7oi-1&scaling=min-zoom&mode=design

  https://www.figma.com/file/6DVlVF3gygaaPzHqgdNsVj/Cases?type=design&node-id=14%3A8455&mode=design&t=2P1JnoGVcAdO9Hza-1

  I am ready to discuss project details more thoroughly in private, so the terms and budget in the post are not final.
  Вітаю. Мене звати Олександра, маю релевантний досвід (3 роки) у створенні сайтів на в стилі Awards.

  Одразу посилання на частину робіт - https://www.figma.com/proto/6DVlVF3gygaaPzHqgdNsVj/Cases?page-id=32%3A5393&type=design&node-id=32-17107&viewport=798%2C-661%2C0.07&t=6XqtWhUnEZJpO7oi-1&scaling=min-zoom&mode=design

  https://www.figma.com/file/6DVlVF3gygaaPzHqgdNsVj/Cases?type=design&node-id=14%3A8455&mode=design&t=2P1JnoGVcAdO9Hza-1

  Готова обговорити деталі проекту більш детально в особистих, тому терміни та бюджет у ставці не є кінцевими.

 20. 220    3  0
  6 days115 USD

  Good day! I will create a landing page for you and transfer it according to your description. I suggest discussing all the details in the chat.

  Portfolio: Behance
  Доброго дня! Зроблю для вас лендінг та перенесу згідно з вашим описом. Пропоную обговорити всі деталі в переписці

  Портфоліо: Behance

 21. 533    1  0   1
  12 days153 USD

  Good day!
  I am ready to fulfill your order, ready to start right now!
  Here is my portfolio:
  Freelancehunt
  Behance
  I will do everything qualitatively and quickly!
  Добрий день!
  Я готовий виконати ваше замовлення, готовий розпочати прямо зараз!
  Ось моє портфоліо:
  Freelancehunt
  Behance
  Виконаю все якісно і швидко!

 22. 391    2  0
  6 days115 USD

  Good day! I can take on your case. Let's do everything nicely, with adaptives for different devices. The only thing is, I work in Figma, not on website builders. My Behance - Behance

  (I speak English and Polish fluently)
  Доброго дня!
  Можу зайнятися Вашим кейсом.
  Зробимо все гарно, з адаптивами на різні пристрої.
  Єдине що, я працюю в Фігма, а не на сайтах конструкторах.
  Мій беханс - Behance

  (розмовляю вільно як англійською так і польською мовами)

 23. 476    4  0
  10 days217 USD

  Good day. I am ready to create such a website for you. I will do it on Wordpress. I have over 15 years of experience in freelance work. I will do it with quality, creatively, incorporating your developments and wishes. Consultation and assistance for one month. My works: Freelancehunt

  It will be responsive for desktop/tablet/smartphone. If needed, I can record a video on how to work with the admin panel. Everything will be clear. From me: Free revisions within reason. I am always available. I will complete everything accurately and on time.
  Добрый день. Готов сделать вам такой сайт.Сделаю на Wordpres
  Опыт работы на фрилансе более 15 лет. Сделаю качественно, креативно с вашими наработками и пожеланиями. Консультация и помощь в течение месяца.
  Мои работи
  Freelancehunt

  Будет адаптивный под пк/планшет/смартфон
  Если нужно, могу записать видео по работе с админкой. Все будет понятно.
  От меня:
  Бесплатные поправки в пределах разумного.
  Я всегда на связи
  Выполню все точно в срок

 24. 1331    11  0   1
  5 days255 USD

  Hello!)
  I will be happy to help you with the website)
  Ready to start working already)

  💰Price: 1000 PLN
  ⏱️Deadline: 5 days

  Working with me, you:

  🕑 Save time. It's always nice when the work is done well and ahead of schedule.
  💵 Money. All edits, revisions, and wishes are already included in the cost of the work!
  😁 Nerves. I'm always online, so I will respond immediately to all your questions and wishes.

  💻 Examples of works:

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripmarket/1660086.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripcourses/1660103.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-bpc/1660089.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-zhenskoy-odezhdyi-shine-shop/1423787.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/sayt-vizitka-dlya-fotografa-toma-holmsa/1423774.html
  Здравствуйте!)
  Буду рад помочь Вам с сайтом)
  Готов уже приступить к работе)

  💰Цена: 1000 PLN
  ⏱️Срок: 5 дней

  Работая со мной, Вы:

  🕑 Экономите время. Всегда приятно, когда работа выполнена качественно и раньше срока.
  💵 Деньги. Все правки, доработки и пожелания уже внесены в стоимость работы!
  😁 Нервы. Я всегда в онлайн, поэтому сразу отвечу на все Ваши вопросы и пожелания.

  💻 Примеры работ:

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripmarket/1660086.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-sayta-tripcourses/1660103.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-bpc/1660089.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/dizayn-internet-magazina-zhenskoy-odezhdyi-shine-shop/1423787.html

  https://freelancehunt.com/showcase/work/sayt-vizitka-dlya-fotografa-toma-holmsa/1423774.html

 25. 22 more hidden bids

Current freelance projects in the category Web design

Website for automation (smart home) on WordPress + presentation

298 USD

Website for automation (smart home) on word press + presentation. For selling services for system integration: - automation (lighting, climate, multiroom..) - security and communication (alarm, video surveillance, network) successful example of design and content.…

Web design ∙ 6 proposals

Redesign website petitions

Hello! It is necessary to redesign the website, make it responsive, so that it is as simple, but at the same time not a complete copy of the website change.org. The website itself: shailoo.kg. It is necessary to review the colors, the placement of components, but at the same…

Interface designWeb design ∙ 19 proposals

Make changes to the website design

40 USD

Looking for a specialist who can suggest some changes to the website, currently the site is too empty. banners, categories.. Some changes are described below: - Make a more compact checkout page, and all on one page so you don't have to click "next" on each item - Group…

Web design ∙ 12 proposals

Redesign 25 slides of the presentation from the existing design

99 USD

1. Need to redesign 25 presentation slides from existing design (have renders and source files) - this is for today/tomorrow. THIS IS URGENT 2. Need to adapt to mobile version - this is for tomorrow/day after tomorrow. This is not urgent 3. Need to translate into English - can…

Interface designWeb design ∙ 10 proposals

Content on the website

Welcome! 1) Images are needed for the service block and service pages. The images should be in the style of the website and represent the type of service (if it's mobile app development, the image should reflect the essence of a mobile app; if it's a corporate website, the image…

Web design ∙ 2 proposals

Client
Dmitr Agent
Poland Warszawa
Project published
1 month 17 days ago
265 views