Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

TranslationПеревод

Translated

 1. 2403    99  3   1
  3 days200 UAH

  Welcome to. I am ready to help you with the translation. I will be happy to collaborate!!! To evaluate, you need to read the file.
  Вітаю. Готова допомогти Вам з перекладом. Буду рада співпраці!!! Для оцінки потрібно ознайомитися з файлом.

 2. 4930    195  0
  1 day200 UAH

  Welcome, ready to perform quality and fast translation of goods into Russian. I do everything quickly and quality. I have been copywriting for more than 15 years, if necessary I can add keywords. I systematically create lists with the description of the goods for the store on Allegro. I propose to discuss the details in a personal letter.
  Здравствуйте, готова выполнить качественный и быстрый перевод товаров на русский. Сделаю все быстро и качественно. Занимаюсь копирайтингом более 15 лет, при необходимости могу добавить ключевые слова. Систематически создаю листинги с описанием товаров для магазина на Аллегро. Предлагаю обсудить детали в личной переписке.

 3. 535  
  2 days350 UAH

  Hello to you. Ready to translate the description of the product into Russian.
  I will perform a quality translation of the text with compliance with all requirements.
  No machine translation, only manual.
  I do work quickly and quality.
  Здравствуйте. Готов перевести описание товара на русский язык.
  Выполню качественный перевод текста с соблюдением всех требований.
  Никакого машинного перевода, только ручной.
  Сделаю работу быстро и качественно.

 4. 691    21  0
  15 days1000 UAH

  Welcome to! I have great experience in translation and re-right. She worked with filling the maps of the goods on Prom, their edition.
  I am free to work with Exel.
  The price is 3000 positions.
  Вітаю! Маю великий досвід перекладу та рерайту. Працювала з наповненням карток товарів на Prom, їх редакцією.
  Вільно володію роботою з Exel.
  Ціна за 3000 позицій.

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 531    6  1
  30 days75 000 UAH

  Good Morning,
  The price of the translation for all the goods.

  If you have enough just a Google translator, then for 100 UAH. I can make a file in a few minutes. with missed names and descriptions.

  Experience working on Prom is great, I can work there immediately with the correction of the goods and their editing under issue (as interesting you can discuss separately)
  Доброго дня,
  написав вартість перекладу за всі товари.

  Якщо Вам достатньо просто "гугл-перекладача", то за 100 грн. можу зробити файл за пару хв. із пропущеними в ньому назвами і описами.

  Досвід роботи на Prom великий, можу працювати відразу там із корекцією товарів та їх редагуванням під видачу (якщо цікаво можна обговорити окремо)

 7. 306    2  0
  7 days7000 UAH

  Hi, there is experience of translation on the website Prom.jua,translated about 3500 positions from Russian to Ukrainian within 7 days, evidence I can send. Ready to perform quality and quickly.
  Здравствуйте,есть опыт перевода на сайте Пром.юа,переводил около 3500 позиций с русского на украинский в течении 7 дней,доказательства могу прислать. Готов выполнить качественно и быстро.

 8. 169    2  0
  1 day200 UAH

  Good night, Vitaly
  I will translate your description of the product into Russian.
  of quality.
  Добрий вечір, Віталій.
  Перекладу ваш опис товару російською.
  Якісно.

 9. 1464    19  0
  7 days7000 UAH

  Good health, Mr. Gennady.

  Please show the material, which volume.

  Humanitarian education,
  Congratulations, Ivan
  Доброго здоров'я, пане Геннадію.

  Покажіть будь ласка матеріал, який обсяг.

  Гуманітарна освіта,
  З повагою, Іван

 10. proposal concealed by freelancer
 11. 5796    231  1   3
  10 days38 000 UAH

  Hello, I was interested in your project. Ready to collaborate at a rate of 35uah for 1000 characters with the gap in the original text. Work is performed in the best way. Can I get acquainted with material?
  Здравствуйте, заинтересовал ваш проект. Готов сотрудничать по ставке 35uah за 1000 знаков с пробелами исходного текста. Работу выполним в лучшем виде. Можно ознакомиться с материалом?

 12. 2303    182  0
  5 days6000 UAH

  Good time of time.
  Ready for translation. The price depends on the volume of the description of the product card.
  Write it. I will be happy to cooperate.
  Доброго часу доби.
  Готова виконати переклад. Ціна залежить від об'єму тексту опису картки товару.
  Пишіть. Буду рада співпраці.

 13. 6667    366  1   5
  1 day2000 UAH

  Good day
  Ready for good translation.
  The price and deadlines can be discussed in OP.
  Turn to
  Доброго дня
  Готовий виконати якісний переклад
  Ціну та терміни можемо обговорити в ОП
  Звертайтесь

 14. 384    5  1
  1 day200 UAH

  You are ready to do your work quickly and efficiently. There is experience in this field. The price is yours, I do the key.
  Здравствуйте, готов сделать всю вашу работу качественно и быстро. Есть опыт работы в данной сфере. Цена ваша, работу делаю под ключ.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 6467    311  1   3
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I will be happy to help you with this task.
  I am a professional translator. I have a higher philosophical education and work experience over 8 years.
  Quality of performance guarantee. Only manual translation according to all language norms.

  All detailed information about me in the profile (revisions, portfolio, summary).
  To name the exact price and terms, you need to know how many exact symbols without interruptions. But in the average it is 35 UAH for 1000 symbols without breakthroughs.

  Go back ! )
  Вітаю!
  Буду рада допомогти Вам у виконанні цього завдання.
  Працюю професійним перекладачем. Маю вищу філологічну освіту та досвід роботи понад 8 років.
  Якість виконання гарантую. Тільки ручний переклад відповідно до всіх мовних норм.

  Уся детальна інформація про мене у профілі (відгуки, Портфоліо, резюме).
  Щоб назвати точну ціну та терміни, треба знати, скільки точно символів без пробілів. Але у середньому це 35 грн за 1000 символів без пробілів.

  Звертайтеся!)

 17. 379    14  1
  10 days900 UAH

  Translation of one goods from Ukr. in Russian. 30 copies .
  I guarantee a responsible approach to the assigned task.
  Перевод одного товара с укр. на рус. - 30 копеек.
  Гарантирую ответственный подход к поставленной задаче.

 18. proposal concealed by freelancer
 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. 161    2  0
  3 days5000 UAH

  Good day .
  There is experience working with the field, and translations.
  I will be happy to cooperate.
  Congratulations to Tatiana!
  Доброго дня.
  Є досвід роботи з майданчиком, та перекладами.
  Буду рада співпраці.
  З повагою, Тетяна!

 22. 250    1  0
  10 days3000 UAH

  Good day Gennady!

  I am free to speak Ukrainian and Russian. Your work will be done timely and properly. I guarantee free rewards if necessary.

  The price will depend on the volume of the description of the goods and the deadline of execution, but overall from 3,000 to 5,000 UAH will cost for all positions. If you need to give up the job quickly, the price will be higher.
  I will be grateful for cooperation!
  Добрий день, Геннадій!

  Я вільно володію українською та російською мовами. Тому ваша робота буде виконана вчасно та якісно. Від себе гарантую безкоштовні правки в разі необхідності.

  Ціна буде залежати від обсягу опису товару та терміну виконання, але загалом від 3.000 до 5.000 грн буде коштувати за всі позиції. Якщо потрібно сдати роботу швидко, то ціна буде більшою.
  Буду вдячна за співпрацю!

 23. 453    5  0
  1 day200 UAH

  Hello to Gennady!
  Ukrainian and Russian native languages. Examples of work can be seen in my portfolio.
  The translation will be performed in good quality and in time.
  For the perfect result, the text takes two stages of counting.
  55 grn/1000 swp. I will be happy to cooperate)
  Здравствуйте, Геннадий!
  Украинский и русский родные языки. Примеры работ можно увидеть у меня в портфолио.
  Перевод будет выполнен качественно и в сроки
  Для досконального результата текст проходит два этапа вычитки.
  55грн/1000збп. Буду рада сотрудничеству)

 24. 451

  15 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is from 100 UAH to 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 100 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 25. 712    34  1
  7 days1000 UAH

  Good day !
  I am pleased to fulfill your order.
  I have both languages perfectly.

  Cost of 35 UAH - 1000 Symbols
  Доброго дня!
  Із задоволенням виконаю ваше замовлення.
  Володію досконально обома мовами.

  Вартість 35 грн - 1000 символів

 26. 320  
  7 days5000 UAH

  Good day, ready to perform the task, I am free to speak Ukrainian and Russian. I have a philosophical education.
  Добрий день, готова якісно виконати завдання, вільно володію українською та російською мовами. Маю філологічну освіту.

 27. proposal concealed by freelancer
 28. 240    0  1
  1 day200 UAH

  Good evening . It is ready to make a quick and literal translation. The price and deadlines after the details are specified in the personal notice. Let me write, I’m glad to work together.
  Добрий вечір. Готова зробити швидкий та грамотний переклад. Ціна та сроки після уточнення деталей в особистому повідомленні. Пишіть, буду рада співпраці.

 29. 207  
  3 days200 UAH

  Good day !
  I will take my love for this project.
  I will perform the translation well.
  To understand the cost of the work, I need to get acquainted with the file.
  Turn on!
  Добрий день!
  Залюбки візьмуся за цей проєкт.
  Переклад виконаю якісно.
  Щоб розуміти вартість роботи, мені потрібно ознайомитися з файлом.
  Звертайтеся!

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 486    10  0
  3 days200 UAH

  Good day . I am a philologist for education, I have both Ukrainian and Russian languages. The price is $35 per 1000 sign.Give up I will do everything quickly and efficiently. I can start immediately.
  Доброго дня. Філолог за освітою, вільно володію як українською так і російською мовами. Ціна 35 грн за 1000 знаків.Звертайтесь все зроблю швидко та якісно. Розпочати можу відразу.

 32. 295    2  0
  30 days15 000 UAH

  Good day ! I will perform your task timely and properly. I am pleased to receive your order.
  Доброго дня! Вчасно та якісно виконаю Ваше завдання. Із радістю візмусь за Ваше замовлення.

 33. proposal concealed by freelancer
 34. 575    3  0
  10 days2000 UAH

  Good afternoon,

  I do the work quickly and efficiently. The price is 50 UAH/1000 symbols.

  All of the best,
  Valeria
  Доброго вечора,

  виконаю роботу швидко та якісно. Ціна 50 грн/1000 символів.

  Всього найкращого,
  Валерія

 35. 266    2  0
  7 days7000 UAH

  Good evening .
  Interested in your project. Ready to perform quality translation into Russian. I work free with Exel.
  The price for the entire project depends on the total number of signs. The price for 1000 signs with gap 35 UAH. He is also interested in the deedline performance.
  Ready to discuss the conditions.
  I will be happy to cooperate.
  Добрый вечер.
  Заинтересовал ваш проект. Готова выполнить качественный перевод на русский язык. Свободно работаю с Exel.
  Цена за весь проект зависит от общего количества знаков. Цена за 1000 знаков с пробелами 35 грн. Также интересует дедлайн выполнения.
  Готова обсудить условия.
  Буду рада сотрудничеству.

 36. 660    14  1
  10 days350 UAH

  Welcome to. I do a good translation of text (not machine). Philologist, copywriter work experience - 8 years. The cost of the work is 50 UAH/1000 ZBP. The time of execution depends on the amount of work. I am interested in the details of the order, Dedline etc.
  Вітаю. Виконаю якісний переклад текстів (не машинний). Філолог, досвід роботи копірайтером - 8 років. Вартість роботи - 50 грн/1000 збп. Час на виконання залежить від обсягу роботи. Цікавлять деталі замовлення, дедлайн тощо.

 1. proposal withdrawn
 • Galina Nikiforuk
  2 December 2022, 7:40 |

  Доброго ранку. Готова виконати швидко та якісно Ваше замовлення.

  Напишіть мені будь ласка на мій e-mail: 

  [email protected]

 • Oksana Voloshin
  2 December 2022, 13:14 |

  Доброго дня маю досвід в перекладі текстів.Готова взятися за роботу