Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Editorial translation of the text from Ukrainian to English

Translated18 USD

 1. 867
   3  0

  2 days18 USD

  Good Morning Sergey! Ready to perform the test. I have great experience in translating texts of different topics in this direction.
  Доброго дня, Сергій! Готовий виконати тестове заадання. Я маю великий досвід перекладу текстів різної тематики в цьому напрямку.

 2. 532    8  0
  2 days21 USD

  Good day, ready to complete the test task quickly. I have experience in translating subtitles to YT. I guarantee good and efficient work.
  Добрий день, готова швидко виконати тестове завдання. Маю досвід перекладу субтитрів на YT. Гарантую якісну та ефективну роботу.

 3. 257    1  1
  1 day18 USD

  Good evening, I have a level of English C1, ready to help you perform this task in the shortest time.
  Доброго вечора, маю рівень англійської С1, готова допомогти Вам у виконанні цього завдання в найкоротший термін

 4. 173  
  2 days36 USD

  Good afternoon, I was interested in your offer. Ready to work as soon as possible.
  I have experience in copying and translating documents and texts.
  I will be happy to work together!)
  Добрий день, зацікавила ваша пропозиція. Готова якнайшвидше почати працювати.
  Маю досвід як копірайтингу, так і перекладання документів, текстів.
  Буду рада співпраюцювати!)

 5. 286    3  0
  3 days39 USD

  Good day ! My education is a philosopher, translator. Level of English is C1. I usually translate. and literature. I will be happy to cooperate)
  Доброго дня! Моя освіта - філолог, перекладач . 
Рівень англійської - С1. Перекладаю зазвичай худ. літературу. 
Буду рада співпраці)

 6. 285    1  0
  2 days26 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 7. 363    7  0
  3 days36 USD

  Good day !
  I have 6 years of experience in translating entertainment content for YouTube. Examples in the portfolio.
  Добрий день!
  Маю 6 років досвіду перекладу розважального контенту для Ютуб. Приклади в портфоліо.

 8. 198  
  1 day26 USD

  Ready to start work right now, write in a personal message
  Готова приступить к работе прямо сейчас,пишите в личное сообщение

 9. 838    16  0
  1 day26 USD

  Good day !
  I am a qualified translator with the level of English - C1.
  Ready for translation. I will be happy to cooperate!
  Доброго дня!
  Я кваліфікований перекладач з рівнем англійської - C1.
  Готовий виконати переклад. Буду радий співпраці!

 10. 255  
  2 days18 USD

  Good Morning, Seria!
  I am a copywriter and editor. I know English at the level C1 (Advanced) and I have experience in translating Ukrainian text. I’m going to do it quickly and quickly :)
  I will be happy with your answer! I wish you a wonderful day!
  Добрий день, Серію!
  Я копірайтерка та редакторка. Володію англійською на рівні C1 (Advanced) та маю досвід перекладу україномовних текстів. Зроблю усе старанно та швидко:)
  Буду рада Вашій відповіді! Бажаю чудового дня!

 11. 373    1  0
  1 day18 USD

  Good Morning, Sergey
  I was interested in your proposal. I have experience working with texts, I translated them into the same languages: English, Ukrainian, Russian and vice versa. My level of knowledge of English is C1. It would be great if I could work on this project.
  I hope you won’t be disappointed!
  Доброго дня, Сергію!
  Мене зацікавила Ваша пропозиція. Маю досвід роботи з текстами, я їх перекладав на таки мови: англійська, українська, російська та навпаки. Мій рівень знання англійської - С1. Було б чудово, якби я міг попрацювати над даним проектом.
  Сподіваюсь, що розчаровані Ви не будете!

 12. 318    3  0
  3 days31 USD

  Good day ! I am a philologist translator. I speak English, Ukrainian, Russian. I have translated text for more than a year. The speed and quality guaranteed.
  Добрий день! Навчаюсь на філолога-перекладача. Володію англійською, українською, російською. Перекладаю тексти вже більше року. Гарантую швидкість та якість.

 13. 3765    85  0
  1 day55 USD

  Good day !

  My level of English is C2, and I work with an English language (American English) carrier who corrects and checks all my work to make sure it’s perfect. We work very quickly and guarantee the quality of work!
  We have a great experience of translation for YouTube channels!!The !
  I respond very quickly, and I would be happy to give examples of my previous projects.
  Доброго дня!

  Мій рівень англійської C2, і я працюю з носієм англійської мови (американська англійська), яка виправляє та перевіряє всю мою роботу, щоб переконатися, що вона ідеальна. Ми працюємо дуже швидко та гарантуємо якість роботи!
  Ми маємо великий досвід перекладів для каналів youtube!!!
  Я відповідаю дуже швидко, і я був би радий надати приклади моїх попередніх проектів.

 14. 245  
  1 day23 USD

  Good morning, ready to take on your order.Tradition in translation and text editing for 5 years.I look forward to your answer.
  Доброго дня, готова взятися за виконання вашого замовлення.Досвід у перекладі та редактурі текстів 5 років.Чекаю на вашу відповідь.

 15. 4602    260  0   1
  1 day18 USD

  Good day ! I'll be glad to perform quality translation, I have the level of English C2.
  Доброго дня! Буду рада виконати якісний переклад, маю рівень англійської С2.

 16. 302  
  3 days18 USD

  Good morning, ready to work together, I'm waiting for your message in private!
  Доброго дня, готова співпрацювати, чекаю ваше повідомлення в приватні!

 17. 150  
  1 day18 USD

  Dear Sergei,

  Thank you for your questions and the opportunity to participate in this exciting project. I’m ready to take the test task and present a text translation for the dictionary sound of your YouTube channel in a fun style.

  Please send me the text for translation and I will send you the results as soon as possible.

  We are looking forward to the opportunity for our collaboration and further communication.

  With respect, Vladislav
  Шановний Сергію,

  Дякую за ваше запитання та можливість взяти участь у цьому захоплюючому проекті. Я готовий взятися за тестове завдання та представити переклад тексту для дикторської озвучки вашого YouTube каналу у розважальному стилі.

  Будь ласка, надішліть мені текст для перекладу, та я відправлю вам результати, якнайшвидше.

  З нетерпінням чекаю можливості співпраці та нашого подальшого спілкування.

  З повагою, Владислав

 18. 451    12  1
  2 days18 USD

  Welcome, ready to cooperate, I'm waiting for your message. Details in private.
  Вітаю , готова співпрацювати, чекаю на ваше повідомлення. Подробиці у приват.

 19. 274    1  0
  2 days36 USD

  Good Morning ! I am interested in your proposal. I am a philosopher of English language. Experience in work is 10 years. I will be glad to help you. Ask for details in private.
  Доброго ранку! Цікавить ваша пропозиція. За спеціальністю я філолог англійської мови. Досвід роботи - 10 років. Буду рада вам допомогти. За деталями звертайтесь у приват.

 20. 2076    42  0   2
  1 day36 USD

  Hello to you. English language translator. The language carrier. The editor.
  I work on your topic. My translation is professional and quality, I consider the terminology and do the translation under the slend of the American or British audience.
  You will be fully satisfied with my work, any carrier will appreciate my translation.
  Здравствуйте. Лингвист-переводчик английского языка. Носитель языка. Редактор.
  Работаю с вашей темой. Мой перевод профессиональный и качественный, я учитываю терминологию и делаю перевод под сленг американской или британской аудитории.
  Моей работой вы будете полностью довольны, любой носитель оценит мой перевод.

 21. 983    42  0
  2 days26 USD

  Good night Sergey!
  The Prof. translator and philologist. I can help with the translation.
  Go back, I'll be happy to work together!
  Доброї ночі, Сергію!
  Проф. перекладач, філолог. Можу допомогти з перекладом)
  Звертайтесь, буду рада співпраці!

 22. 10 more hidden bids
  1 bid hidden
 • Anton M.
  4 December 2023, 8:37 |

  Доброго дня. Якщо є тестове завдання - приеркпіть його до проекту, щоб не виникало зайвих запитань.


Client
Sergii Matveev
Ukraine Kyiv  1  0
Project published
2 months 20 days ago
292 views