Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Design of StickersРозробка дизайну стікерів

Translated

Applications 2

App view is available only registered users.
 1. 657    16  0
  3 days550 UAH

  Good day . I indicated the price for the whole pack.
  I’ll make a great piece of style in the vector format.
  I am looking forward to your message!
  There is experience!
  Portfolio: Freelancehunt
  Доброго дня. Ціну вказав за весь пак.
  Залюбки зроблю для вас классні стикері у векторному форматі.
  З нетерпінням чекаю на ваше повідомлення!
  Досвід є!
  Портфоліо: Freelancehunt

 2. 348    1  0
  6 days3000 UAH

  Hello to you!
  I am a professional 2D artist with a graduate degree, so you can undoubtedly trust me the task. I'm really interested in your project; I'll be glad to help with its implementation.
  Freelancehunt - you can view the portfolio with my work.

  Examples: https://freelancehunt.com/showcase/work/nabir-originalnih-personazhey-dlya-perevodnih-tatu/1604760.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/nabir-originalnih-zobrazhen-dlya-perevodnih-tatu/1604761.html
  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/nabir-podarunkovih-listivok-do-dnya-narodzhennya/1598622.html

  The price is indicated for the development of 5-6 stickers.
  I'm glad to work with you, Elena!
  Привіт!
  Я професійна 2D-художниця із закінченою вищою, тому ви можете без сумнівів довірити мені завдання. Мене дійсно зацікавив ваш проект; з радістю допоможу з його виконанням.
  Freelancehunt - за посиланням можна подивитися портфоліо з моїми роботами.

  Приклади: https://freelancehunt.com/showcase/work/nabir-originalnih-personazhey-dlya-perevodnih-tatu/1604760.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/nabir-originalnih-zobrazhen-dlya-perevodnih-tatu/1604761.html
  https://freelancehunt.com/showcase/work/nabir-podarunkovih-listivok-do-dnya-narodzhennya/1598622.html

  Ціна вказана за розробку 5-6 стікерів.
  Буду рада попрацювати з вами, Олена!

 3. 426    25  2
  3 days1500 UAH

  Good day, ready to help, there is experience of schedule
  Look at the portfolio
  Write to me at LS.
  Добрый день, готов посотрудничать, есть опыт графики
  СМОТРИТЕ ПОРТФОЛИО
  ПИШИТЕ МНЕ В ЛС

 4. 636    12  0
  5 days1000 UAH

  Welcome to.
  acquainted with the project.
  Ready to perform the task.
  Portfolio
  Freelancehunt
  Behance
  Turn to!
  Вітаю.
  Ознайомилася з проектом.
  ГОТОВА ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ.
  Портфоліо
  Freelancehunt
  Behance
  Звертайтесь!

 5. 1282    102  2   2
  5 days1800 UAH

  Interested in your project.
  Can we discuss details now?
  Freelancehunt
  Зацікавив ваш проект
  Можемо зараз обговорити деталі?
  Freelancehunt

 6. 250  
  3 days1500 UAH

  Good evening !
  My name is Anna, I am a graphic designer.
  I have experience in developing stickers, I'll be glad to help you)

  What is my job:
  I will develop a few options.
  I work according to your wishes.
  I will prepare all the necessary formats and output files.
  I work with Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, CorelDRAW.
  I will be happy to cooperate)

  Link to my portfolio: Behance
  Freelancehunt
  Доброго вечора!
  Моє ім'я Яна, я графічний дизайнер.
  Маю досвід розробки стікерпаків, буду рада вам допомогти)

  У чому полягає моя робота:
  - Розроблю декілька варіантів
  - Допрацюю згідно з вашими побажаннями
  - Підготую всі необхідні формати та вихідні файли
  - Працюю в Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, CorelDRAW.
  Буду рада співпраці)

  Посилання на моє портфоліо: Behance
  Freelancehunt

 7. 1697    31  0   1
  2 days1590 UAH

  Ready to get to work.
  I will do everything in the vector as described.
  Some of my work can be viewed here- Behance Let’s discuss details.
  I start in different styles.
  I give you all the files I need.
  I will do it in the best.
  The work and work will be discussed before the start.
  Готовий взятись за роботу.
  Зроблю у векторі все як і описано
  Деякі мої роботи можна розглянути тут- Behance Пишіть обговоримо деталі.
  Првцюю в різних стилях.
  По поребі даю всі файи які потрібно
  Зроблю в найкоащоиу виді
  Правки та обсяг роботи обговорюю до початку

 8. 883
   10  0

  3 days1000 UAH

  Welcome to! Freelancehunt
  My name is Daria, I am engaged in the development of graphic design. Online every day.
  I’ve taken into consideration this project I’m ready to work on. Ready to discuss all the details.
  I’ll get to know your company more in detail.
  Analyze the market of your competitors.
  Create prototypes to better understand your ideas and their implementation.
  I will make a design in any style that meets your theme.
  I will work according to all your wishes and requests.
  I work in such editors as Illusrator and Photoshop.

  I also want to note:
  All the works are free.
  I am very loyal to the customers, always ready to go to a meeting if necessary.
  Ready for further cooperation with additional plushes and discounts
  Вітаю! Freelancehunt
  Мене звуть Дар’я, я займаюся розробкою графічного дизайну. Онлайн – щодня.
  Привернув до уваги цей проект, над яким я готова попрацювати. Готова обговорити докладніше всі деталі.
  - ознайомлюся з вашою компанією докладніше
  - проаналізую ринок ваших конкурентів
  - створю прототипи для кращого розуміння ваших задумів та їх реалізації
  - зроблю дизайн в будь-якому стилі, що відповідає вашій тематиці
  - доопрацюю згідно з усіма вашими правками та побажаннями
  Я працюю в таких редакторах як Illusrator та Photoshop.

  Хочу також зазначити:
  -Всі правки в ході роботи БЕЗКОШТОВНІ
  - я дуже лояльна до замовників, завжди готова піти на зустріч за необхідності
  - готова до подальшої співпраці з додатковими плюшками та знижками

 9. 798    18  0
  4 days750 UAH

  Good Morning)
  I have had experience in developing stickers of a very similar format, I will download you in a private message.

  I like to take such commands and creativity.
  I do the work quality, and also without a break I prepare the stoke pack for printing)
  (If necessary, I can also help with the press)
  Доброго дня)
  Був досвід в розробці стікерів дуже схожого формату, скину вам в приватні повідомлення.

  Люблю брати такі замовлення та креативити.
  Виконую роботу якісно, а також без пробоем підготую стіукерпак до друку)
  (якщо потрібно з друком також можу допомогти)

 10. 1223    11  0
  5 days600 UAH

  Good evening . There is experience of creating stickers. I leave an example of pictures, more different examples in the profile. 1 stake - 100 UAH. Let me write, I’m glad.

  HTTPS://freelancehunt.com/showcase/work/achivki-na-sayt/1613683.html
  Добрий вечір. Є досвід створення стікерів. Залишаю приклад малюнків, більше різних прикладів в профілі. 1 стікер - 100 грн. Пишіть, буду рада)

  https://freelancehunt.com/showcase/work/achivki-na-sayt/1613683.html

 11. 1312    21  1
  5 days1800 UAH

  Good day . I’ll make a beautiful, unique stick for you. There is great experience.

  Examples of stickers in the portfolio - Freelancehunt
  Добрий день. Розроблю для вас красиві, унікальні стікери. Є великий досвід.

  Приклади стікерів в портфоліо - Freelancehunt

 12. 2041    75  0   2
  2 days200 UAH

  I welcome you, I have an interesting order, look at the work in the portfolio and write to the ls.
  вітаю Володимир, цікаве замовлення, дивіться роботи у портфоліо та пишіть в лс.

 13. 351  
  2 days700 UAH

  Good morning, I liked your order, I love cats and different tasks with them, the profile has work with cats in my style, and I can paint in which you want. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, сподобалось ваше замовлення, полюбляю котиків та різні завдання з ними, у профілі є роботи з котиками у моему стилі, та можу малювати в якому захочете. буду рада співпраці.

 14. 282  
  2 days700 UAH

  Good day
  I am interested in your project and I am pleased to take it on. I will do everything quickly and well. I work with Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. Examples of works can be viewed in the portfolio. I will be happy to cooperate
  Доброго дня
  Зацікавив Ваш проект, з радістю візьмусь за його виконання. Зроблю все швидко і якісно. Працюю в Adobe Illustrator та Adobe Photoshop. Приклади робіт можна переглянути в портфоліо. Буду рада співпраці

 15. 1950    106  3   3
  2 days600 UAH

  Good day ! I will be happy to help with the illustration. My work: Behance Freelancehunt
  Доброго дня! Дуже рада буду допомогти із ілюстрацією. Мої роботи: Behance Freelancehunt

 16. 741    6  1
  3 days1500 UAH

  Good day . I am looking forward to working with your project. Experience is:) and free time as well. My profile is Behance Behance. The price of one stoker is 300g.
  Доброго дня. Маю бажання попрацювати з вашим проектом. Досвід є:) і вільний час також. мій профілль Behance Behance. Ціна одного стікера 300грн

 17. 601
   9  0

  4 days1000 UAH

  Hello to you! Prepared to start the work immediately after discussing the details. I have experience in creating flat illustrations. Open to the right. I will be happy to collaborate!)
  Привіт! Готовий розпочати роботу одразу після обговорення деталей. Маю досвід у створенні flat іллюстрацій. Відкритий для правок. Буду радий співпраці!)

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 1116    11  0
  5 days2500 UAH

  Good day . I will be happy to cooperate with you. Examples of performed stickers are in the portfolio in my profile. Let’s discuss a more detailed project.
  Добрий день. Буду рада співпрацювати з вами. Приклади виконаних стікерпаків є у портфоліо у моєму профілі. Пишіть, обговоремо детальніше проект.

 20. proposal concealed by freelancer
 21. proposal concealed by freelancer
 22. 115  
  2 days1000 UAH

  Welcome, ready to take this job.
  My portfolio: Behance
  Вітаю, готовий взятися за цю роботу
  Моє портфоліо: Behance

 23. 2326    52  0
  7 days3500 UAH

  Good time for the day! Interested in your project! Ready to draw the stickers on your application.
  The price and deadlines are indicated for 7 stickers.
  My portfolio:
  Behance
  Freelancehunt
  Доброго времени суток! Заинтересовал ваш проект! Готова нарисовать стикеры по вашей заявке.
  Цена и сроки указаны за 7 стикеров.
  Мое портфолио:
  Behance
  Freelancehunt

 24. 507    5  0
  1 day750 UAH

  Welcome to! It looks interesting, it would be nice to work with you.
  I love to do it quickly and quickly, I will do it all according to your wishes.
  Freelancehunt
  Вітаю! Виглядає цікаво, було б круто з вами попрацювати.
  Люблю робити стильно та швидко, виконаю все під ваші побажання.
  Freelancehunt

 25. 706    8  0
  10 days1200 UAH

  Good day, I have experience in the creation of stickers)
  I paint in such a style, I hope the picture in all the necessary formats.
  Examples of work: Freelancehunt
  Behance
  Доброго дня, маю досвід у розробці стікерів)
  Малюю в такій стилістиці, надам зображення в усіх необхідних форматах.
  Приклад роботи: Freelancehunt
  Behance

 26. 278    2  1
  3 days1000 UAH

  Good day !
  I will make a stickers

  https://www.instagram.com/luba.designer
  Добрий день!
  Розроблю стікерпак

  https://www.instagram.com/luba.designer

 27. proposal concealed by freelancer
 28. 987    35  0
  3 days1000 UAH

  Welcome to : )
  Take a look at my example. Ready to put the routes.
  The price is 200 UAH/sticker.
  Google Drive
  Вітаю:)
  Подивіться мій приклад. Готова вносити правки.
  Вартість 200 грн/стікер.
  Google Drive

 29. 408    11  0   1
  2 days1000 UAH

  Good Morning, Vladimir! Interested in the project. Ready for cooperation. Portfolio in profile. Turn on!
  Доброго вечора, Володимир! Зацікавив проект. Готова до співпраці. Портфоліо в профілі. Звертайтеся!

 30. proposal concealed by freelancer
 31. 330  
  3 days500 UAH

  Good Morning, I am Carina
  I work both in the roof and in the vector.
  There is experience painting scratches in telegram
  The style can be seen at the link below:
  Behance

  https://www.instagram.com/loky_zoryana/
  Доброго дня, я Карина
  Працюю і в растрі, і в векторі.
  Є досвід малювання стікерів в Телеграм
  Зразки стилю можна побачити за посиланням нижче:
  Behance

  https://www.instagram.com/loky_zoryana/

 32. proposal concealed by freelancer
 33. 312    1  0
  3 days2500 UAH

  Good day, I am an illustrator, open to collaboration!
  can portfolio: Behance
  Добрий день, я ілюстратор, відкрита до співпраці!
  мож портфоліо: Behance

 1. 3693    135  2   1
  1 day200 UAH

  Ready to fulfill the task.
  Portfolio: https://illustrators.ru/users/edberrot
  Готова выполнить задачу.
  Портфолио: https://illustrators.ru/users/edberrot

 2. proposal concealed by freelancer
 3. 415  
  2 days600 UAH

  Good evening, I am a designer artist painting for more than 10 years, ready to fulfill your request, waiting for your answer and for further cooperation
  Доброго вечора, я художник дизайнер малюю вже понад 10-ти років, готова виконати ваше замолення, чекаю на вашу відповідь та на подальшу співпрацю

 4. 542    3  0
  5 days1000 UAH

  Hello, I'm a 2D illustrator, I'm working on the rastre and vector, I'll be glad to help with the execution of the project.
  Здравствуйте, я 2д иллюстратор, работаю в растре и векторе, буду рада помочь с выполнением проекта.

 5. 443  
  3 days2000 UAH

  Good afternoon Vladimir! I love to create cute cats and I had a great project for which I also made stickers. You can see it at the link below:
  Behance

  I can do more similar to the coated stylist, not as minimalist as in my project

  I have great experience in creating stamps for printing
  So let’s start the chat to discuss all the details!

  with respect
  by Julia
  Доброго вечера, Володимир! Я обожнюю створювати милих котиків і в мене був крутий проект для якого я також робила стікери. Ви можете подивитися його за посиланням нижче:
  Behance

  Можу зробити більше схоже на прикоіплену стилістику, не таким мінімалістичним, як у моєму проекті

  Маю великий досвід у створенні стікерів для друку
  Тож давайте почнемо чат, щоб обговорити усі деталі!

  З повагою
  Юлія

 6. 1235    15  0
  7 days700 UAH

  Good Morning)
  This is an interesting task, I'm glad to take a study in this project.)
  I suggest you look at my portfolio in the profile and the links:
  Behance
  HTTPS://www.deviantart.com/olegtsomko

  I will be happy to get acquainted and collaborated.
  With respect – Oleg!
  Доброго вечора)
  Це цікаве завдання , буду радий взяти учать у цьому проекті)
  Пропоную переглянути моє портфоліо в профілі та за посиланнями :
  Behance
  https://www.deviantart.com/olegtsomko

  Буду радий знайомству та співпраці)
  з повагою- Олег!)

 7. 998
   21  0
  Work samples:

  1 day400 UAH

  Good Morning, painting for printing.
  I make a nice stickers that will be remembered by your customers
  I’m ready for printing, I’m doing high quality.
  The price is indicated for 1 stickers, time for all will come up to 4 days.
  Portfolio: Behance, Google Drive
  Доброго дня, малювали стікери для друку
  Створю симпатичні стікери, які запам'ятаються вашим клієнтам
  Готую до друку, роблю в високій якості
  Вартість вказана за 1 стікер, по часу на всі вийде до 4х днів
  Портфоліо: Behance, Google Drive

  Similar completed project: Векторна ілюстрація


Client
Volodimir K.
Ukraine Kyiv  3  0
Project published
1 month 25 days ago
326 views
Labels
 • дизайн
 • рисунок
 • иллюстратор
 • Логотипы
 • иллюстрация
 • векторная графика
 • графический дизайн
 • дизайн логотипов
 • дизайн полиграфии
 • иллюстрации и рисунки
 • Векторная отрисовка
 • Adode Illustrator
 • векторная иллюстрация