Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Development of a photorealistic 3D human jaw

Translated12 USD

 1. 396    2  0
  3 days12 USD

  Good day! I am interested in your project and would like to complete it. I work in Blender and have experience. If the offer is still valid, please write to me personally. I would be happy to do this job!
  Доброго дня! Я зацікавився вашим проектом і хотів би його виконати. Працю в Blender і є досвід роботи.Якщо пропозиція актуальна напишіть мені будь ласка в особисті. Радий був би виконати цю роботу!

 2. 222    1  0
  7 days86 USD

  Good day, regarding photorealism and constant model modification, I can implement such a project, but there are two options and several nuances.
  Options:
  1) I will do the project for you and then we will cooperate
  2) I will do the project for you and separately teach you basic polygon manipulation using Blender and the proportional polygon selection tool.
  Nuances:
  1) Realism. I will divide it into modeling realism and texturing. Starting with the second option, I will not create a super realistic model, as without 3D modeling skills, you will get lost in the polygonal mesh, and if you delete too many polygons, it will be difficult for you to stitch them back. Realistic textures can be achieved here, but not hyper-realism, as it requires more manual work, and I will create procedural materials for you (which can be easily modified).
  2) Regarding the first option, it is possible, but you need to understand that it will involve more ongoing cooperation and you will need to move the project to the job section, as long-term cooperation on one project is prohibited by the service rules.

  I am pricing for modeling and texturing the jaw. For more anatomical accuracy, please share the STL file of the jaw, if you have one. Thank you for your attention.
  Доброго дня, на рахунок фотореалізму і постійного видозмінення моделі, я можу реалізувати такий проект, але є два варіанти і декілька нюансів.
  Варіанти:
  1) Я роблю для вас проект і в подальшому ми співпрацюємо
  2) Я роблю для вас проект і окремо вчу вас базовому переміщенні полігонів за допомогою блендера та інструмента пропорційного виділення полігонів.
  Нюанси:
  1) Реалізм. Я поділю його на реалізм моделювання та текстурування. Почну з другого варіанту, я не робитиму супер реалістичної моделі, оскільки без навичок 3д моделювання ви заплутаєтесь в полігональній сітці, та якщо видалите забагато полігонів, вам тяжко буде їх зшити. Реалістичних текстур тут можна буде добитися, але не гіпер реалізму, оскільки це вже більш ручна робота, а я створю для вас процедурні матеріали(які можна буде легко видозмінювати).
  2) На рахунок першого варіанту це можливо, але ви маєте розуміти, що це буде більш постійна співпраця і потрібно буде Вам перемістити проект у розділ вакансій, оскільки довга співпраця в одному проекті заборонена правилами сервісу.

  Ціну виставляю за моделювання та текстурування щелепи. Для більш правильної анатомічності поділитесь STL файлом щелепи, якщо такий є у Вас. Дякую за увагу

 3. 525    1  0
  5 days98 USD

  Good day, ready to create a detailed 3D model of a human jaw within the specified timeframe and for a reasonable price. I will be glad to cooperate)
  Доброго дня, готовий створити детальну 3D модель щелепи людини в зазначені терміни та за адекватну ціну. Буду радий співпраці)

 4. 1041    7  0
  10 days245 USD

  Good day. I work in 3Ds Max+Corona Render. The task requires clarification, so the cost and deadline are conditional. I am ready to review the source file for work evaluation.
  Доброго дня. Працюю в 3Ds Max+Corona Render.Завдання потребує уточнень, тому вартість та термін виконання вказую умовні. Готова переглянути вихідний файл для оцінки роботи.

 5. 2 more hidden bids
 • Stanislav O.
  22 April, 18:01 |

  і щоб надалі можна було повністю змінювати її структуру (слизову, кістку, зуби, ясна, слизову в гайморовій пазусі) під різні стоматологічні кейси.  -- це утопія. для цього вам потрібно бути скульптором

 • Taras Fedasyuk
  22 April, 18:06 |

  плюс це не вкладеться навіть у цінник 500доларів, не кажучи про гривні

 • Yevhenii Plisko Kuprin
  22 April, 18:08 |

  Це ви сумму умовну поставили "500 грн.", сподіваюсь?
  А то таких цін вже років 20-25 немає))

 • Andrii Bazdyriev
  22 April, 18:10 |

  звісно, умовно)

 • Ievgenii Polozov
  22 April, 21:21 |

  Добрий вечір, не дуже зрозуміло, яким чином це все має виглядати і до чого тут гайморова пазуха взагалі

Current freelance projects in the category 3D modeling

Simple model for 3D printing

Need to create a small model (part) for further printing on a 3D printer. There is a sketch made in a hurry.

3D modeling ∙ 10 proposals

3D design of mattresses

3D models of 2 mattress designs. 1) The first design is for photos 1, 2, and 3 of the same size 190x90cm. Design without a scene, one image on a white background, the second with dimensions. Each mattress has a label in the corner - the image is attached or can be seen in photo…

3D modeling and visualization3D modeling ∙ 17 proposals

3D model of a gamepad

33 USD

Welcome. I need a 3D model of a gamepad for PS5 for further work with it in AutoCad. The 3D model should be in the original scale and comply with all dimensions, shapes, etc. Based on this model, I plan to create a mold, so accuracy is very important. I have a .stl file, maybe…

3D modeling ∙ 7 proposals

Stickers needed for Telegram

Rabbit-shaped stickers, need to draw 3 stickers, in the future this will need to be increased, stickers in the style of Pixar, below I will attach an example of the rabbit itself, indicate the deadlines and prices for 1 sticker please In the photo, the character himself in…

Vector graphics3D modeling ∙ 11 proposals

Creating 3D clothing photos

12 USD

Creating 3D clothing photos. Ready-to-use photos are already available. An example photo is attached. The clothing format is military, for men and women.

Infographics3D modeling ∙ 6 proposals

Client
Andrii Bazdyriev
Ukraine Kyiv  2  0
Project published
2 months 20 days ago
192 views