Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

SEAСЕО

Translated

 1. proposal concealed by freelancer
 2. proposal concealed by freelancer
 3. proposal concealed by freelancer
 4. proposal concealed by freelancer
 5. 328    8  0
  5 days4000 UAH

  Good Morning, Dennis
  I’ll set you SEO.
  I will do everything according to your wishes.
  What exactly should be set up?
  I recommend discussing details in personal messages.
  Congratulations to Victor.
  Доброго дня, Денисе.
  Налаштую Вам СЕО.
  Зроблю все за Вашими побажаннями.
  Що саме потрібно налаштувати?
  Пропоную обговорити деталі у особистих повідомленнях.
  З повагою, Віктор.

 6. proposal concealed by freelancer
 7. proposal concealed by freelancer
 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. 1401    10  0
  14 days10 000 UAH

  Welcome to. I will help customize the site to the SEO criteria and also collect and integrate semantics for better promotion.
  Вітаю. Допоможу підлаштувати сайт під СЕО-критерії а також зібрати і інтегрувати семантику для кращого просування.

 11. proposal concealed by freelancer
 12. proposal concealed by freelancer
 13.  freelancer isn't working in the service any longer
 14. proposal concealed by freelancer
 15. proposal concealed by freelancer
 16. 5158    111  0   4
  7 days3000 UAH

  Hello to you.
  Examples of work Freelancehunt
  1 . Audit of the site - 3000 UAH (for study - audit-internet-magazina.com.ua)
  2nd Audit of the niche - 4000 UAH (for study - audit-internet-magazina.com.ua/seo-analiz-konkurentov-sajta/)
  Three Project management - 6750-9000 UAH per month (15-20 hours) + budget (copy, programming, links).
  Здравствуйте.
  Примеры работ Freelancehunt
  1. Аудит сайта - 3000 грн (для изучения - audit-internet-magazina.com.ua)
  2. Аудит ниши - 4000 грн (для изучения - audit-internet-magazina.com.ua/seo-analiz-konkurentov-sajta/)
  3. Ведение проекта - 6750-9000 грн в мес (15-20 часов) + бюджет (копирайтинг, программист, ссылки).

 17. 196  
  1 day500 UAH

  Good day, call me Eugene.
  I'm ready to take your job - FREE.
  I am a freelancer, I need to fill my portfolio.
  If you are interested, we can discuss everything.
  Добрий день, мене звати Євген.
  Я готовий взятися за вашу роботу - БЕЗКОШТОВНО.
  Я початковий фрілансер, мені потрібно заповнити портфоліо.
  Якщо Вас зацікавило, то можемо все обговорити.

 18. 164  
  21 days6000 UAH

  Good morning, Denis for the beginning I do an audit of your site to find the problems of your competitors, then I write the hand of promotion to the top, we can acquire any budget really, we recommend for the mountain result to start from 6 000 - 8 000 UAH. This price from the second month will include copywriting costs and the purchase of messages, write in a personal message, discuss details on the site and the advancement plan.

  By passing the address you will be able to get acquainted with my verified standard work plan, the list of services and prices.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aWlhLXqwLC2nN1fJo4FsxdPhFjWe9D8y8c92Z7SC61Y/edit#gid=0

  The Case

  HTTPS://docs.google.com/document/d/1RjTRT_juq0avvcrfPZmYH1DhKX8oE3xfilcnYDZYal4/edit
  Доброго дня, Денис для початку роблю аудит Вашого сайту щоб виявити проблеми, Ваших конкурентів, потім пропишу длан просування в ТОП, ми можемо освоїти будь-який бюджет насправді, рекомендуємо для горного результату почати з 6 000 - 8 000 грн. В цю ціну з другого місяця будуть входити затрати на копірайтера і на закупку посилань, пишіть у особисті повідомлення, обговоримо деталі по сайту та план по просуванню.

  Перейшовши за пососиланням Ви зможет ознайотись з моїм провіреним стандартним планом робіт, переліком послуг і цінами.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aWlhLXqwLC2nN1fJo4FsxdPhFjWe9D8y8c92Z7SC61Y/edit#gid=0

  Кейс

  https://docs.google.com/document/d/1RjTRT_juq0avvcrfPZmYH1DhKX8oE3xfilcnYDZYal4/edit

 19. proposal concealed by freelancer
 20. proposal concealed by freelancer
 21. 414    3  0
  4 days9000 UAH

  Good day !We offer you such services:
  Create a website from zero
  Redesign your website
  SEO Promotion of Website
  Google Advertising (PC Advertising)
  SEO Consultancy
  Analysis of website visits
  Customer Growth Plan
  SERM Reputation Management
  We guarantee you:
  Well performed work
  Full accompanying
  Holding the deadlines
  Solution of all issues
  Individual approach
  pleasant prices

  Implemented projects:
  Create and promote SEO - http://serendipity-cobham.co.uk/
  SEO - https://jemitex.com.ua/ua/
  Advertising: https://www.sidem.be/ru/
  SEO - https://goldisplay.com.ua/ua/
  Create a website and promote - https://iconstyle.co.uk/
  Create a website and promote -http://tatagol.com/
  Create a website and promote - https://serenebeautyroom.co.uk/
  Create a website and promote -http://serendipity-cobham.co.uk/
  Create a website and promote -www.belpermanent.com
  Creating a website http://dmstudio.com.ua/autopartspolandtrading
  Creating a website http://dmstudio.com.ua/veritas
  Creation of the website http://dmstudio.com.ua/impladent
  Creating a website http://dmstudio.com.ua/iconstyle
  Create a website and promote http://klg-divan.com.ua/
  Create a website and promote https://betroom.com.ua
  Create a website and promote https://primepizza.if.ua
  Create a website and promote https://budhouse.kr.ua
  Create a website and promote https://tetra-okna.com.ua
  Create a website and promote https://boreksbud.com/
  Website creation and promotion https://fasttransporter.com.ua

  With respect to the DMstudio
  Доброго дня!
  Пропонуємо Вам такі послуги:
  Розробка сайту з нуля
  Редизайн Вашого сайту
  SEO просування сайту
  GOOGLE реклама (PPC реклама)
  SEO консалтинг
  Аналітика відвідувань сайту
  План зростання клієнтів
  SERM управління репутацією
  Гарантуємо Вам:
  Якісно виконану роботу
  Повний супровід
  Дотримання строків
  Вирішення всіх питань
  Індивідуальний підхід
  Приємні ціни

  Реалізовані проекти:
  Створеня та просування SEO - http://serendipity-cobham.co.uk/
  SEO - https://jemitex.com.ua/ua/
  Реклама: https://www.sidem.be/ru/
  SEO - https://goldisplay.com.ua/ua/
  Створення сайту и продвижение - https://iconstyle.co.uk/
  Створення сайту и продвижение -http://tatagol.com/
  Створення сайту и продвижение - https://serenebeautyroom.co.uk/
  Створення сайту и продвижение -http://serendipity-cobham.co.uk/
  Створення сайту и продвижение -www.belpermanent.com
  Створення сайту http://dmstudio.com.ua/autopartspolandtrading
  Створення сайту http://dmstudio.com.ua/veritas
  Створення сайту http://dmstudio.com.ua/impladent
  Створення сайту http://dmstudio.com.ua/iconstyle
  Створення сайту та просування http://klg-divan.com.ua/
  Створення сайту та просування https://betroom.com.ua
  Створення сайту та просування https://primepizza.if.ua
  Створення сайту та просування https://budhouse.kr.ua
  Створення сайту та просування https://tetra-okna.com.ua
  Створення сайту та просування https://boreksbud.com/
  Створення сайту та просування https://fasttransporter.com.ua

  З Повагою DMstudio

 22. proposal concealed by freelancer
 23. 882    6  0   1
  13 days2598 UAH

  Good morning, I suggest you talk more in detail in private messages because without a link to the project and understanding what you want to predict the budget is difficult.
  Доброго дня, пропоную поспілкуватись біьлш детальніше у приватних повідомленнях, оскільки без посилання на проект і розуміння що саме ви бажаєте спрогнозувати бюджет важко.

 24. 508    7  0
  1 day500 UAH

  Hello to Denis!

  I offer my SEO specialists. I am an active and practicing optimizer, with more than 4 years of work experience, aware of the latest news and trends in SEO optimization.

  I can't offer price and time. There is no task as such. Find out what it will be necessary to do, then I will be able to offer the price and time of execution.

  Please call me, I'll be glad to help!
  Здравствуйте, Денис!

  Предлагаю свои услуги SEO специалиста. Являюсь действующим и практикующим оптимизатором, опыт работы – более 4 лет, в курсе последних новостей и трендов в сфере SEO оптимизации.

  Цену и сроки предложить не могу т.к. нет задачи, как таковой. Уточните что необходимо будет сделать, тогда я смогу предложить цену и сроки выполнения.

  Обращайтесь, буду рад помочь!

 25. proposal concealed by freelancer
 26. 996    11  0
  31 days7000 UAH

  Hello to you.Show the site so that I can evaluate it.I am ready to discuss the project in more detail.Ready for long cooperation  I am a private optimizer with more than 6 years of experience, I have worked in the company for 3 years, for now I work on myself.  During this time, we have promoted 400 projects on topics such as:  Automotive parts

  Construction materials (beton, sand, rubber, metal, stone)

  Construction services (monuments, parks, stretched roofs, perils and stairs)

  Internet shops (car electronics, children's goods, tourism, flowers, clothes, shoes, dishes, gifts)

  Medicine (Dentistry, Treatment in Israel, Vision Correction)

  Tourism (hotels and pensions)

  Services (psychologists, coaches, lawyers, cargo transportation)  My methods of promotion:  The composition of the semantic core (SIA)
  Grouping of requests by pages
  Analysis of competitors in Top 10
  Technical audit of the site
  Preparation of a Copywriting Plan
  Adding an optimized text
  Internal linking
  The first eternal links


  The arsenal has all the necessary software to work.I work at home.There is a companion programming that performs technical work, and also copywriters who write the text.
  Здравствуйте. Покажите сайт чтобы я мог его оценить.  Готов обсудить проект подробнее.

  Готов для долгого сотрудничества  Я частный оптимизатор с опытом более 6 лет, в компании отработал 3 года, на данный момент работаю сам на себя  За это время продвигал 400 проектов таких тематик как:  -автозапчастих

  -строительные материалы (бетон, песок, щебень, металлопрокат, камень)

  -строительные услуги (памятники, паркеты, натяжные потолки, перила и лестницы)

  -интернет-магазины (автоэлектроника, детские товары, туристические, цветы, одежда, обувь, посуду, подарки)

  -медицина (стоматология, лечение в Израиле, коррекция зрения)

  -туризм (отели, пансионаты)

  -услуги (психологи, тренеры, юристы, грузоперевозки)  Мои методы продвижения:  Составление семантического ядра (СЯ)
  Группировка запросов по страницам
  Анализ конкурентов в ТОП-10
  Технический аудит сайта
  Составление плана копирайтинга
  Добавление оптимизированного текста
  Внутренняя перелинковка
  Закупка первых вечных ссылок


  В арсенале имеется весь необходимый софт для работы.  Работаю дома. Есть товарищ программист, выполняющий техническую работу, а так же копирайтеры, которые пишут текста

 27. 1058    7  0
  7 days10 000 UAH

  I will work on basic optimization.

  Basic SEO
  1 . Audit of site
  The 2nd Analysis of Nishes and Competitors
  3 . Construction and optimization of the site structure
  and 4. Writing of metaphor
  and 5. Working with content (structure, clearing, TZ copywriters, copywriting, storage)
  6 . Technical optimization (micro-switch, internal linking, plugins setting, metadata introduction, etc.)
  7 . Page indexation through Google Search Console + position tracking settings
  8th Installation of analytics
  The 9. Developing a general strategy of promotion

  The price depends on the number of pages, the complexity of the niche and the volume of works.

  Strength link to the website, review and composition of the optimization action plan and give recommendations on increasing traffic and conversion levels
  Вітаю, проведу роботи по базовій оптимізації.

  Базове SEO
  1. Аудит сайту
  2. Аналіз ніші та конкурентів
  3. Побудова та оптимізація структури сайту
  4. Написання метатегів
  5. Робота з контентом (структура, вишивання ключів, ТЗ копірайтерам, копірайтинг, розмітка)
  6. Технічна оптимізація (мікророзмітка, внутрішня перелінковка, налаштування плагінів, внесення метатегів і т. д)
  7. Індексація сторінок через Google Search Console + налаштування відстеження позицій
  8. Налаштування аналітики
  9. Розробка загальної стратегії просування

  Ціна залежить від кількості сторінок, складності ніші та обсягу робіт

  Надсилайте посилання на сайт, огляну та складу план дій по оптимізації та надам рекомендації щодо підвищення рівня трафіку та конверсії

 28. 1808    46  0
  10 days5000 UAH

  I do the entire set of internal optimization of the site.
  The cost so far puts very orientative - you need to get acquainted with the site, plus there are a number of clarificing questions.
  Виконаю весь комплекс внутрішньої оптимізації сайту.
  Вартість поки що поставила дуже орієнтовно - потрібно ознайомитися з сайтом, плюс є ряд уточнюючих запитань.

 29. proposal concealed by freelancer
 30. 18128    214  0   2
  7 days5000 UAH

  Good day ! If you want to have a personal seasher that doesn’t turn the prices, then I’m to your services. Always in contact. Quality is guaranteed!

  I do the perfect internal optimization of the site, and then you can smoothly increase the link mass. I will select the maximum number of correct requests for promotion. I will write a meta tag, cluster requests, audit content, remove duplicates and bit links, write a TZ to the copywriter with the h1-h3 headlines and put a link inside the text. I will correct all technical SEO errors and add micro-marking. I will transfer it all to the site. You’ll get a full-ready website for SEO promotion in a week. With regard to the promotion budget, we will need to analyze the competitors and only then we will be able to say the exact cost of the promotion to the result as quickly as possible.

  You can view the optimization prices and my portfolio at https://seomline.com.ua/portfolio/. You can also see my profile on the Freelancehunt website.
  Добрый день! Если Вы хотите иметь личного сеошника, который не накручивает цены, то я к вашим услугам. Всегда на связи. Качество гарантирую!

  Сделаю идеальную внутреннюю оптимизацию сайта, а потом уже можно плавно наращивать ссылочную массу. Подберу максимальное число правильных запросов для продвижения. Напишу мета теги, кластерезирую запросы, проведу аудит контента, устраняют дубли и битые ссылки, напишу ТЗ копирайтеру с проставление заголовков h1-h3 и проставлю перелинковку внутри текста. Исправлю все технические сео ошибки и добавлю микроразметки. Перенесу все на сайт. Вы получаете за неделю полностью готовый сайт к SEO продвижению. По поводу бюджета на продвижение, надо будет проанализировать конкурентов и только тогда смогу сказать точную стоимость продвижения, что бы достичь максимально быстро результата.

  Вы можете просмотреть цены на оптимизацию и мое портфолио на сайте: https://seomline.com.ua/portfolio/. Так же можете посмотреть мой профиль на сайте Freelancehunt.

 31. 529    6  0
  7 days7777 UAH

  Welcome, you need a link to your website to get acquainted.
  More information: https://seo-lead.com/seo-optimizaciya-sajta-cena.html

  The budget and time for the execution of the work will be known after visiting the site.

  My profile: Freelancehunt
  Write to my face, I'm glad to work together.
  Вітаю, потрібне посилання на ваш сайт для ознайомлення.
  Докладніше: https://seo-lead.com/seo-optimizaciya-sajta-cena.html

  Бюджет і час для виконання робіт буде відомий після ознайомлення з сайтом.

  Мій профіль: Freelancehunt
  Пишіть у личку, буду радий співпраці.

 32. 679    13  0
  1 day543 UAH

  Good day ! “Return Settings” is about internal optimization. That is, the technical SEO, the collection of the semantic core and its implementation on the pages of the site, the development of TZ for copywriters?
  If so, ask for help.
  Until I see the site or project budget itself "simbolic"
  Доброго дня! "Разове налаштування" - це ви про внутрішню оптимізацію. тобто технічне SEO, збір Семантичного ядра та імплементація його на сторінках сайту, розробка ТЗ для копірайтерів?
  Якщо так звертайтесь - допомогу.
  Поки не бачу сам сайт або проєкт бюджет "символічний"

 33. 715
   4  0

  3 days2500 UAH

  Denis, good day. If possible, please send a link to your website, it would be very helpful for me to conduct a primary audit and to evaluate the website in general.

  The subject of the work: I will submit an audit with a detailed description of the correction of each point of errors, as well as detailed the importance of each of them (some is recommended to correct immediately, some may not waste resources first).

  The audit will be comprehensive. I’m not just using automated tools and will partly do it manually for more subtle error control.

  After that we will be engaged directly in internal and external optimization and project accompaniment on the part of SEO, drawing up the plan and will act on it until the stage of obtaining high positions in the search edition.
  Денис, добрый день. По возможности пожалуйста вышлите ссылку на ваш веб-сайт, это было бы очень полезно для того чтобы я смогла провести первичный аудит и в целом оценить веб-сайт.

  На предмет работы: сдам аудит с подробным описанием исправления каждого пункта ошибок, а также детально изложу важность каждой из них (некоторые рекомендуется исправлять сразу, на некоторые можно не тратить ресурсы в первую очередь).

  Аудит буду проводить комплексный. Я не использую только автоматизированные инструменты и буду частично проводить его вручную для более тонкого контроля ошибок.

  После чего займемся непосредственно внутренней и внешней оптимизацией и сопровождением проекта по части SEO, распишем план и будет действовать по нему до этапа получения высоких позиций в поисковой выдаче.

 34.  freelancer isn't working in the service any longer
 35. 141  
  30 days5000 UAH

  Good day
  I can help with SEO optimization.
  After discussing all the details ready to start immediately.
  Payment of $15 per hour
  Добрий день
  Можу допомогти з SEO оптимізацією.
  Після обговорення всіх деталей готовий розпочати негайно.
  Ставка 15$ / година

 36. 493    2  0
  1 day500 UAH

  Hello to
  I am an experienced webmaster and ready to make my efforts to successfully promote the site.
  Contact us, we will discuss the project, the tasks and the cost of the work.
  Здравствуйте
  Я опытный сеошник и готов приложить свои усилия для успешного продвижения сайта.
  Обращайтесь, обсудим проект, задачи и стоимость работ_)

 37. proposal concealed by freelancer
 38. proposal concealed by freelancer
 39. 160  
  7 days3000 UAH

  😁Good day .I am engaged in SEO, website creation and upgrading

  Increased traffic from search and increased position
  The settlement
  The work
  From online stores to personal websites

  Work Complexly
  1 .👆✅Internal optimization
  The metaphor
  The technical part
  Elimination of errors
  Increased charging speed
  - robots.txt sitemap.xml
  Work on the checklist

  2nd✅For external optimization
  Working with the Stock Exchange
  I can post articles on wikipedia.
  Articles on thematic sites
  Crawl in the forums
  - links to trust sites with DR

  Three✅According to references
  - Reference mass analysis, loading with Ahrefs
  Reference Strategy
  - accommodation

  4 .✅Sots of network
  Increase of subscribers, views, likes, etc.and d.across all social networks.
  (Scribe the amount and the amount you need)

  Examples
  There is more portfolio.
  HTTPS://docs.google.com/spreadsheets/d/1zNXjOGQbQOG0sN2gbMlU3OB1R7RDh_0VWwbgf6092Q/edit?usp=sharing

  The example
  1 .👉🟪🔶Placement of Articles
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eN7G_b1RhcaJssVdB53Vnb9-8cfcBAboOSiY03xeWfE/edit?usp=sharing
  2nd🔶Growth
  HTTPS://prnt.sc/3ZETImEeeYgx
  https://prnt.sc/l1pt5AA3xvT_
  Three🔶Growth of traffic
  HTTPS://prnt.sc/i-bD5Im-GgK_
  HTTP://online.seranking.com/guest.html?site_id=5210480&hv=1&hash=5b9a5073§ions%5B0%5D=rankings
  HTTP://online.seranking.com/guest.html?site_id=5113007&hv=0&hash=141ebdbd§ions%5B0%5D=rankings
  HTTPS://tpv.sr/uh7jGQ-QC
  HTTPS://tpv.sr/uh7jHU-lb/
  HTTPS://tpv.sr/uh7jHW-kx/
  HTTPS://tpv.sr/uh7jHX-w8/
  HTTPS://tpv.sr/uh7jKb-hl/
  HTTPS://tpv.sr/uh7jL9-6x/
  https://tpv.sr/uh7jPo-bV/
  HTTPS://tpv.sr/uh92hj-9i/
  HTTPS://tpv.sr/uh7jGE-RH/
  There is more portfolio.🟪
  😁 Добрый день.

  Занимаюсь SEO, созданием сайтов и доработкой

  - увеличением трафика из поиска и рост позиции
  - настройка
  - доработка
  - от интернет магазинов до личных сайтов

  👆Работаю комплексно
  ✅ 1. По внутренней оптимизации
  - метатеги
  - техническая часть
  - устранение ошибок
  - увеличение скорости загрузки
  - robots.txt sitemap.xml
  работа по чеклисту

  ✅ 2. По внешней оптимизации
  Работа с биржамим
  - статьи в wikipedia могу разместить
  - статьи на тематических сайтах
  - крауд на форумах
  - ссылки на трастовых сайтах с DR

  ✅ 3. По ссылкам
  - Анализ ссылочной массы, выгрузка с Ahrefs
  - ссылочная стратегия
  - размещения

  ✅ 4. Соц сети
  - увеличение подписчиков, просмотров, лайков и т. д.
  - по всем соц сетям
  (пишите количество и под какую соц вам нужно)

  👉 Примеры
  🟪 Есть еще больше портфолио
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zNXjOGQbQOG0sN2gbMlU3OB1R7RDh_0VWWwbgf6092Q/edit?usp=sharing

  Пример
  🔶 1. Размещение статей
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eN7G_b1RhcaJssVdB53Vnb9-8cfcBAboOSiY03xeWfE/edit?usp=sharing
  🔶 2. Рост
  https://prnt.sc/3ZETImEeeYgx
  https://prnt.sc/l1pt5AA3xvT_
  🔶 3. Рост трафика
  https://prnt.sc/i-bD5Im-GgK_
  http://online.seranking.com/guest.html?site_id=5210480&hv=1&hash=5b9a5073§ions%5B0%5D=rankings
  http://online.seranking.com/guest.html?site_id=5113007&hv=0&hash=141ebdbd§ions%5B0%5D=rankings
  https://tpv.sr/uh7jGQ-QC
  https://tpv.sr/uh7jHU-lb/
  https://tpv.sr/uh7jHW-kx/
  https://tpv.sr/uh7jHX-w8/
  https://tpv.sr/uh7jKb-hl/
  https://tpv.sr/uh7jL9-6x/
  https://tpv.sr/uh7jPo-bV/
  https://tpv.sr/uh92hj-9i/
  https://tpv.sr/uh7jGE-RH/
  🟪 Есть еще больше портфолио

 40. proposal concealed by freelancer
 41. 5886
   76  0

  7 days4000 UAH

  Good day .
  I want to propose my candidacy.
  I have great experience working with small and large projects.
  8 years of work as a SEO specialist in different companies.
  I am working alone now.
  I can offer high quality work on the latest trends and affordable cost of work.
  Добрый день.
  Хочу предложить свою кандидатуру.
  Имею огромный опыт работы с малыми и большими проектами.
  8-ми летний стаж работы seo-специалистом в разных компаниях.
  Сейчас я работаю сам.
  Могу предложить высокое качество работы по последним тенденциям и доступную стоимость работ.

 42.  freelancer isn't working in the service any longer
 43. proposal concealed by freelancer
 44. proposal concealed by freelancer
 45. 313  
  2 days500 UAH

  Ready to write to LS.Let’s talk to start working at SEO, I’m going to show the mood of training.😉
  Готов , пиши в ЛС. Обсудим начнем работать 😉в сео , настрою обучу покажу .

 • Yevgeny Yeremenko
  1 February, 11:34 |

  Доброго дня. Прошу скинути сайт

 • Yurii K.
  5 February, 11:45 |

  Напишіть, будь ласка, адресу сайту